டோக்கியோவில் தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழா

April 16, 2009
By

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZP6iFtnYvGU[/youtube]

Tags: , , ,

 

ஒரு மறுமொழி டோக்கியோவில் தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழா

  1. shan nalliah,gandhiyist norway on April 24, 2009 at 10:39 am

    Good work!Greetings from Norway!Please continue you services!!!

மறுமொழி இடுக:

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப் படமாட்டாது.

உங்கள் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள:

தமிழ்ஹிந்து தளத்தில் வரும் மறுமொழிகளை ஓரளவு மட்டுறுத்தலுக்குப் பின்பே வெளியிடுகிறோம் என்றாலும், தனிப்பட்ட முறையில் தாக்காத, ஏளனம் செய்யாத மறுமொழிகளை எல்லாம் வெளியிடவே நினைக்கிறோம் என்றாலும், மறுமொழிகளின் உண்மைத் தன்மைக்கும், கருத்துகளுக்கும் தமிழ்ஹிந்து பொறுப்பேற்காது.

மறுமொழிகள் எழுதும் நண்பர்கள் தங்களின் பொறுப்பறிந்து எழுதுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

*