விவேகானந்த கேந்த்ரா: புத்தக வெளியீட்டு விழா

Tags: , , , , , ,

 

2 மறுமொழிகள் விவேகானந்த கேந்த்ரா: புத்தக வெளியீட்டு விழா

  1. சஹ்ரிதயன் on February 7, 2012 at 1:24 pm

    மகிழ்ச்சி புத்தங்களின் விலையை குறுப்பிட முடியுமா ? விழ முடிந்த பிறகு இணையத்தின் வாயிலாக வாங்க என்ன வழி ?

    நன்றி,

    சஹ்ரிதயன்

  2. மயில் வாகனன் on February 14, 2012 at 6:27 pm

    இந்நூல்கள் எல்லாம் அதிக அளவில் விற்பனையாகி, விவேகானந்த சிந்தனைகள் உலகெங்கும் பரவ அவரவராலாகும் முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம்.

மறுமொழி இடுக:

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப் படமாட்டாது.

உங்கள் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள:

தமிழ்ஹிந்து தளத்தில் வரும் மறுமொழிகளை ஓரளவு மட்டுறுத்தலுக்குப் பின்பே வெளியிடுகிறோம் என்றாலும், தனிப்பட்ட முறையில் தாக்காத, ஏளனம் செய்யாத மறுமொழிகளை எல்லாம் வெளியிடவே நினைக்கிறோம் என்றாலும், மறுமொழிகளின் உண்மைத் தன்மைக்கும், கருத்துகளுக்கும் தமிழ்ஹிந்து பொறுப்பேற்காது.

மறுமொழிகள் எழுதும் நண்பர்கள் தங்களின் பொறுப்பறிந்து எழுதுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

*