Posts Tagged ‘ Indian National Anthem ’

கென்யர்கள் பாடும் பாரத தேசிய கீதம்

இந்திய தேசிய கீதத்தை இந்தக் கென்யர்களின் அழகுக் குரலில் கேட்கும்போது பரவசம் ஏற்படவில்லையா! கேளுங்கள், ரசியுங்கள். [மேலும்..»]