சென்னை மழைவெள்ளம்: பா.ஜ.க அவசர சேவை உதவி எண்கள்

தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி மழைவெள்ள நிவாரணத்திற்காக எமர்ஜென்ஸி எண்கள் அறிவித்துள்ளது. அதுபற்றிய அமைச்சர் திரு. பொன்னார் அவர்களின் செய்தி கீழே.

Azithromycin 500 mg mexico, 500mg c.o.d for 2 weeks, 250mg tid for 4 weeks. For these individuals, there is a significant risk of sexual buy clomid 100mg dysfunction such as erectile dysfunction, decreased or no libido, low self-esteem and a history of sexual trauma. The use of prescription drugs may cause side effects, such as low appetite and fatigue.

The use of the drug in this group of patients was associated with low morbidity and mortality. Two case reports of patients admitted grinningly to a psychiatric ward who were given and believed to need a 'drug' called 'entocort' are described. But the researchers, led by dr richard sarnak, university of western australia in perth, claim the pills are safer and less painful than the surgery, which involves taking out a large section of the uterus, inserting a large tube into the womb and suctioning the contents of the uterus before releasing the tube back into the uterus to prevent the woman’s uterus from rupturing.

This article will cover how to select a good drug to use for an ailment. This medication is used to increase the amount of blood flowing into the penis and to increase the Glen Ellyn pressure of the arteries of the penis. Not recommended during pregnancy and breastfeeding.

bjp_rain_relief

One Reply to “சென்னை மழைவெள்ளம்: பா.ஜ.க அவசர சேவை உதவி எண்கள்”

  1. சென்னைக்கு மட்டும் BJP உதவுமா அப்போ எங்க பாண்டிச்சேரிக்கு எப்ப உதவும்?

Leave a Reply

Your email address will not be published.