பாஜகவும் இப்தார் விருந்தும்
தேவையா இந்த வடமொழி வாரம்?
தலித்துகள் மீதான இஸ்லாமிய கரிசனை…