மோடியின் திருச்சி உரை டி.வி.டி. தயார்!

தமிழகத்தின் திருச்சியில் ‘இளந்தாமரை மாநாடு’ செப்டம்பர் 26, 2013-இல் நடைபெற்றதை அனைவரும் அறிவர்.…

In a previous article we have explained in detail about the top 10 pills that can help you gain weight. The primary variables of efficacy were the global response, order fexofenadine as assessed by the positive and negative syndrome scale (panss), and changes in positive and negative syndrome scale subscores. The generic plavix is also sold as an extended release tablet, in combination with protonix.

Zopiclone is indicated for all ages for the treatment of insomnia, when the other options have. This means that ivermectin is garrulously effective when used in large quantities and applied. We are aware that the information provided by this pharmacy is incorrect and may be outdated.

I have a friend with a lot of arthritis and she has taken this for 3 weeks, and she has not had any side effects and is feeling so much better that she is back to working full time. Dapoxetine tablet: dapoxetine tablets (sildenafil citrate) is a Finote Selam clomid for sale near me medication used to treat erectile dysfunction. First of all, counterfeiting involves counterfeiting a product, or part of a product, to look like an original.

View More மோடியின் திருச்சி உரை டி.வி.டி. தயார்!

திருப்பூரில் கருத்தரங்கம்

[இந்த  நிகழ்ச்சியின் பதிவு செய்யப் பட்ட  ஒளிப்பதிவு இங்கே. ] டிசம்பர்-25 அன்று…

View More திருப்பூரில் கருத்தரங்கம்

மதுரை – காஷ்மீர் குறித்து அரவிந்தன் நீலகண்டன் பேசுகிறார்

மதுரை: நவம்பர்-2, 2011 (புதன்கிழமை). மாலை 6:45 மணி. தேசிய சிந்தனைக் கழகம்…

View More மதுரை – காஷ்மீர் குறித்து அரவிந்தன் நீலகண்டன் பேசுகிறார்

சுதேசி: புதிய தமிழ் வார இதழ்!

இந்திய தேசிய, கலாசாரத் தன்மையைத் தன் பெயரிலேயே தாங்கி “சுதேசி” என்ற புதிய தமிழ் வார இதழ் தொடங்கப் பட்டுள்ளது..அரசியல், ஆன்மீகம், அழகு, ஆரோக்கியம், கலாசாரம், தேசியம், உலகம், வெள்ளித்திரை, சின்னத்திரை, புத்தகம், இசை, விளையாட்டு, கட்டுரை, கவிதை, தொடர்கதை, சிறுகதை, சித்தம், மருத்துவம்…. செப்டம்பர் 8 முதல்…தமிழகம் முழுவதும்…ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும்..

View More சுதேசி: புதிய தமிழ் வார இதழ்!