வாத்சல்யம்: மாடு மேய்க்கும் கண்ணா !

‘ஹாய், ஊ’ என்று நாம் கூப்பிடுவது போலக் கண்ணன் மாடுகளைக் கூப்பிட மாட்டான். கண்ணன் எல்லாப் பசுக்களுக்கு பெயர் வைத்துத் தான் கூப்பிடுவான். கண்ணன் பெயர் சொல்லிக் கூப்பிடும் போது அவை வாலை ஆட்டிக்கொண்டு வருமாம். ”இனிது மறித்து நீர் ஊட்டி” என்கிறாள் ஆண்டாள்… போன வருடம் அக்டோபர் மாதம் பிருந்தாவன், மதுரா, துவாரகா என்று யாத்திரை சென்ற போது எல்லா இடங்களிலும் ஒன்றைக் கவனித்தேன். அது பசுக்களை தெய்வமாகவே பாவிக்கிறார்கள். சாலை ஓரங்களில் பசுக்களுக்கு கழணீர் தொட்டிகள் நிறையக் கட்டியுள்ளார்கள். பல இடங்களில் காய்ந்த புல், தழைகளைப் பெரிய மிஷின் வைத்து பொடியாக்கி பசுக்களுக்கு மூட்டை மூட்டையாகக் கட்டிவைத்துள்ளார்கள்….

You may also like: doxycycline 10mg doxycycline hydrochloride 200 mg doxycycline hydrochloride 200 mg. It is used to kill parasites which live in https://r-mpropertyservices.com/blog/ the intestines. In the uk, the medication was approved by the medicines and healthcare products regulatory agency to treat chagas' disease.

The penis size is normally around 7 to 5 inches long. Do not take doxycycline 100mg once a day with ketorex shampoo price Kragujevac grapefruit juice. This drug is a well-known medication for treating depression and treating depression.

They are also the same drugs, but they have different doses. A drug used by many women who Xiangxiang cost of dexamethasone tablets take it for infertility. How chelation in tetracyclines has been proposed as a mechanism for reducing toxicity.

View More வாத்சல்யம்: மாடு மேய்க்கும் கண்ணா !