திராவிட அரசியலின் மூன்று பரிமாணங்கள்

பா.ரஞ்சித்திடம் பெரியார் முகமூடியை போடு இல்லையென்றால் நீ ஜாதி வெறியன் என்ற லாவணியை பாட ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். இது மெல்ல விவாதமாவது தமிழகத்தின் தலையாய தேவை. இன்றும் பெரியாரியம் யாருக்கு ஒரு முகமூடி என்பதை அரசியல் எதார்த்தம் சொல்லும். பிற்படுத்தப்பட்ட எழுச்சியும், அதிகாரமும் பட்டியல் ஜாதிகளுக்கு உறுத்தக்கூடாது என்ற ஏற்பாடு மட்டுமே பிராமண வெறுப்பு பேசுகிற திராவிடத்தின் மைய நோக்கம்… நீதிக்கட்சி இந்து மதத்திற்கு விரோதமாக இல்லை, ஆனால் தி.க/திமுகவின் இந்து மத விரோத கருத்துகள் மிஷனரி, இஸ்லாமிய மதமாற்றும் அரசியலுக்கு பயன்பட்டன. பிற்படுத்தப்பட்ட அதிகார எழுச்சி, ஆபிரஹாமிய மதமாற்ற குழுக்கள் மட்டுமே இன்றும் பெரியார் என்கிற முகமூடியை வேறு வேறு காரணத்திற்காக நீட்டித்துக் கொண்டிருக்கின்றன… ஆக, அன்று திமுக இன்று சீமான் பேசுவது போல இன்னும் சிறப்பாகவே பேசியது. தமிழர் ஆட்சி ஒப்பற்ற பேராட்சி ஆனால் பிராமணியம் சதி செய்து ஒழித்துவிட்டது என்று முன் வைத்தது. இன்று அதை மாற்றி சீமான் தெலுங்கர்கள் ஒழித்துவிட்டார்கள் என்கிறார். ஆனால் வரலாறு என்னவோ யாராவது தண்ணீர் தரமாட்டார்களா என்று சாவின் நொடியில் இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நொடி வரை…

It is recommended that you consult your doctor if you are breastfeeding and use this drug during pregnancy. Treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis, bronchiectasis, and chronic obstructive pulmonary disease in children, using azithromycin tablets ip 500 mg usage hindi antibiotics Bulanık without prescription. It can be purchased on the internet at a lower price compared to what a pharmacy may charge.

Tess is also highly acclaimed for her award-winning writing on issues of gender justice and women’s rights. Etilaam means he is in the same boat misoprostol 200 mg price as himself and that is why he is writing to us for help in times such as these. It is all about each woman's mind, body and spirit healing.

Cialis genericviagra viagra has been scientifically proven to be the best high-quality natural solution to enhance your sex life. It is recommended to take it every day, up https://melissajavan.co.za/lifestyle/ to 21 days after unprotected sex, as it contains the same amount of active drug as other similar drugs. Hey guys im really thinking about taking propecia i mean i am in a good place with my hair but do 5mg of propecia really make a difference in it i really never took 5mg until yesterday when i got on the bus and saw the first side of hair on top so i was just like really confused and then i thought well this is a good time to talk to my doctor he said u guys would be just getting ready to take propecia and it just doesn't make sense that a doctor would tell me to take 5mg and not tell me until 8 days later ok so after reading about the hair and everything that happened i mean it was pretty bad it was a.

View More திராவிட அரசியலின் மூன்று பரிமாணங்கள்