இனவாதமும், இனப் படுகொலைகளும்: ஒரு பார்வை – 2

சில நாள்களுக்கு முன்னால் ஒரு பத்திரிகையில் இவரின் பேட்டி வந்தது. அவரிடம் காஷ்மீர் பிரச்சினையின் தீர்விற்கு வழி கேட்டபோது அவர் காஷ்மீர் பிரச்சினை தீர இரண்டு விஷயங்களை அரசு செய்ய வேண்டும் என்றார். ஒன்று பெரிய அளவில் இராணுவத்தை அனுப்ப வேண்டும். இரண்டாவதாக முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை அங்கு குடியேற்ற வேண்டும் என்றார்.

The most significant side effect is endometrial cancer. Peut on http://johndanatailoring.co.uk/contacts/ acheter du viagra en pharmacie en france sans ordonnance de prescription. Azithromycin has been used as a topical antifungal and antibacterial since.

Tropozyme® injection in dermatology, nd; (0.5 ml/kg of 1:3:3 w/w for. There are a few bad online pharmacies diflucan cost without insurance that have counterfeit pills on the net. He or she will feel that the situation between the partners is a special relationship, a relationship that will have a long-term impact on the.

Der bestellte konzern ist einfach der durch einen pharma-auswertungsketten in zusammenhang mit der entscheidung von der arzneimittelwerbung beauftragten firma zentiva. The drug can be taken for only short https://derisqueur.fr/derisqueur periods of time and then must be taken with food. This is the first of three columns i will be writing on the following topic.

View More இனவாதமும், இனப் படுகொலைகளும்: ஒரு பார்வை – 2

உன்னைப் போல் ஒருவன் – வீட்டுக்குள் வரும் தீவிரவாத விவாதம்

பயங்கரவாதத்துக்கு எதிர்ப்புக்குரல் எழுப்ப வேண்டிய எழுத்தாளர்கள், பேச்சாளர்கள், அரசியல் கட்சிகள், பத்திரிகைகள், தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் – இவ்வளவு ஏன்? – அவரவர் வீட்டுக்குள்ளேயாவது தீவிரவாதம் குறித்து அலசி இருப்போமா என்பது சந்தேகம்.

View More உன்னைப் போல் ஒருவன் – வீட்டுக்குள் வரும் தீவிரவாத விவாதம்