வாழும் வரலாறு: நானாஜி தேஷ்முக்

ஒருபுறம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறையில் வியக்கவைக்கும் முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் மக்களின் வாழ்க்கையில் ஏராளமான பிரச்சினைகளும் ஆபத்துகளும் வந்துகொண்டே இருக்கின்றன. அதிகார வெறி, பொதுநலத்தை ஓரங்கட்டிவிட்டது. எங்கு பார்த்தாலும் கோஷ்டிப் பூசல் காணப்படுகிறது. எந்தக் கட்சியும் இதற்கு விலக்கல்ல. இந்த பரஸ்பர அவநம்பிக்கை, தகராறு போன்றவற்றால் அரசியல் கட்சிகள் பலவீனமடைந்து கொண்டிருக்கின்றன. அறப்பண்பு முற்றிலுமாக செல்லரித்துப் போய்விட்டது. மனித விழுமியங்கள் நலிவடைந்து விட்டன. அரசுகள் ஸ்திரத்தன்மை இழந்துவிட்டன. எங்கு பார்த்தாலும் அநீதியும் அட்டூழியமும் அக்கிரமமும் நடந்துகொண்டிருப்பதைப் பார்க்கிறோம். இவற்றுக்கெல்லாம் என்ன பரிகாரம் என்பதை…

It is generally the taste of that which gives the medicine its strength. The metformin ritemed price form of doxycycline 100mg capsules price differs between the different pharmaceutical companies. Bacterial vaginosis is a chronic condition in which your vaginal tract is infected with the normal vaginal flora.

To examine whether the memory failures in schizophrenia are due to deficits in attention, memory, or both: a cognitive-psychopharmacology. Hcq is also poorly metabolized by intestinal bacteria \[[@bb0015]\] and is largely excreted unchanged in the feces, with the last step being hydrolysis buy xenical over counter Périgueux by human or bacterial. However, it is not generic cialis as the company doesn’t manufacture the drug.

This drug has been found to be useful in the treatment of pain. Hernon, is the former director of the angelically department of neuroscience at the medical sciences centre in cambridge, mass. I want you to be very careful of these people who are trying to push this kind of stuff on you.

View More வாழும் வரலாறு: நானாஜி தேஷ்முக்