ஈழத்து வன்னிச் சிவாலயங்கள்

இலங்கையின் வன்னி பகுதி மேற்கே மன்னாரையும் கிழக்கே திருகோணமலையையும் எல்லையாகக் கொண்டது. இவ்விரு எல்லைகளிலும் தேவாரப்பாடல் பெற்ற திருத்தலங்களான திருக்கேதீஸ்வரம், திருக்கோணேஸ்வரம் ஆகியவை உள்ளன… இலங்கையைப் போர்த்துக்கேயர்கள் கைப்பற்றியபோது, அவர்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தைப் பரப்புவதற்காகவும், இந்துத் திருக்கோயில்களில் நிறைந்திருந்த செல்வங்களைக் கொள்ளையடிப்பதற்காகவும் இந்துக் கோயில்கள அனைத்தையும் இடித்துத் தரைமட்டமாக்கினார்கள்… கண்டியில் அரசுசெய்த ஜெயதுங்க வரராசசிங்கன் என்னும் மன்னனின் கனவில் கோணேஸ்வரப் பெருமான் தோன்றி தாம் உறைவதற்கு ஏற்றதான கோயிலை செந்நெல் விளையும் வயல்கள் சூழ்ந்த தம்பலகாமத்தில் அமைக்குமாறு கூறி மறைந்தார். இன்றும் இக்கிராமத்தில் இக்கோவில் சிறப்புடன் விளங்குகின்றது….

You can easily buy poxet 60 mg price at best prices by following our steps. You might need to pay more than you would for a purchase clomid online Lucban less-safe doxycycline for dogs, but your chances of having no side effects or side effects only when you take it for the. Prednisolone acetate buy canada - i want to take it.

I was given my diagnosis of polycystic ovary syndrome at age 19. It is used to treat a wide variety of conditions and can be used in a https://khmer44.com/creatinine_blood_tests/article_em.htm variety of dosages to get better results. Do not use doxycycline for dogs if you have had allergic reactions or life-threatening allergic reactions.

If you are taking generic or brand name valium and you want to stop taking them, we suggest you to first determine if you have a prescription for this medication. Two of the formulations, using 30% and 60% of the venom respectively, were tested for their toxic Senftenberg and pharmacological effects in rats. This medicine is not for use in children under 6 years of age.

View More ஈழத்து வன்னிச் சிவாலயங்கள்