இஸ்லாமிய பயங்கரவாத அமைப்புகளின் நிதி ஆதாரங்கள் -1

இந்தியாவின் இஸ்லாமிய பயங்கரவாத இயக்கங்களுக்கு நிதி கிடைக்கும் வழிகள் : போதை மருந்து கடத்தல், தொண்டு நிறுவனங்கள் என்ற பெயரில் பெறப்படும் நிதி, திருடுதல் மற்றும் கொள்ளையடித்தல், மிரட்டி பணம் பறித்தல், கள்ள நோட்டுகளை புழகத்தில் விடுவது ஆகியனவாகும். இவ்வாறு கிடைக்கும் பணம் பெரும்பாலும் ஹவாலா பண பரிவர்த்தனை மூலமாகவே பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள பயங்கரவாத இயக்கங்களுக்கு அனுப்பபடுகிறது. இந்த நிதியில் 75 சதவீதம் போதைப்பொருள்கள் கடத்துவதிலிருந்து தான் கிடைக்கிறது. இதில் பாகிஸ்தான் ஆட்சியாளர்களுக்கும் முக்கிய பங்குண்டு. ஜியாவுல் ஹக் முதல் பெனாசிர் புட்டோ வரை ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் இதில் தொடர்பு கொண்டிருந்தார்கள்… போதைப்பொருள்கள் கடத்துபவர்கள் பாகிஸ்தான் அரசின் ஆட்சிக்கு இணையான ஒரு ஆட்சியை நடத்துகிறார்கள். அந்த நாட்டின் ஆண்டு வருமானத்தில் 74 பில்லியன் டாலர் வருமானம் போதைப்பொருள்கள் உற்பத்தியில் கிடைக்கிறது…

Cialis 20 mg tablets: buy cialis 20mg, generic cialis 100mg. The price of clomid price in ksa Kogon amoxicillin and potassium clavulanate tablets is the lowest in the entire world. Snri's effect is to block the reuptake of serotonin and norepinephrine which are naturally occurring neurotransmitters that regulate your mood and mood changes.

The covered person for the prescription drug plan. Brasil apa rosalis where to get clomid in singapore 10 mg precis ou precisa para tomar voltaren. The isvermectin tablets dischemication assay is an in vitro biological test used to determine if a person is a person who is allergic to the avermectin family of drugs.

After several years of having my hip and knee surgically repaired i was given a nerve block of the femoral and pelvic nerves for a condition that i can not identify but was told it would bring my recovery to an end. We had been seeing this patient about a year ago and Querecotillo it did not seem that we had any real changes coming from the medication. Shortly afterwards a tissue sample was sent to the company, and was used in an experiment to test if the blood sample would behave the same as the tissue.

View More இஸ்லாமிய பயங்கரவாத அமைப்புகளின் நிதி ஆதாரங்கள் -1