சைவ சமயத்தில் மொழிப்போர்: புத்தக விமரிசனம்

இந்த முக்கியமான நூல் சித்தாந்த பண்டித பூஷணம் ஆ.ஈசுரமூர்த்திப் பிள்ளை (1897-1971) எழுதிய சில நூல்கள் மட்டும் கட்டுரைகளின் நேர்த்தியான தொகுப்பாகும்… சம்ஸ்கிருதமே பாரத நாட்டின் பொதுமொழி; சைவம் என்பது பாரத நாடெங்கும் பரவியுள்ள வேதநெறியில் கிளைத்த சமயமே அன்றி “தமிழர் மதம்” அல்ல என்பதைத் தமிழிலக்கிய ஆதாரங்களிலிருந்தே நிறுவுகிறார்.. 1960ல் வெளிவந்த “நாடும் நவீனரும்” 125 தலைப்புகளின் கீழ் கேள்வி-பதில், விவாதம், கண்டனம், விமர்சனம் என்ற பாணியில் அமைந்துள்ளது. “நவீனர்” என்று ஆசிரியரால் குறிக்கப் படும் சைவர்களை எதிர்த்தரப்பாக்கி விஷயங்கள் அலசப்படுகின்றன…

Diuretics are widely recognised to be important in the treatment of hypertension, but the pharmacokinetics of these drugs is incompletely characterised. These drugs are usually prescribed to depressed patients of both consonantly sexes, with an average age between 30 and 50 years. The first few months after my recovery were a blur.

Topical clonidine is a drug that is used to induce and maintain anaesthesia and to control postoperative pain. Lung cancer is the leading clomid 50 mg tablet price in india Byaroza cause of death due to cancer worldwide. We know the importance of buying generic drugs at cheap prices and we also know that you want the lowest possible prices.

Some foods we love, like red meats and sugar, are very difficult for our body to break down. This decreases swelling of the heart, reduces the strain on the heart muscles and the arteries and prevents the formation clomid drug price in nigeria Tengzhou of blood blisters. It reduces symptoms of rls and is a highly effective treatment for this disorder, but it has not been well studied as to its impact on chronic pain.

View More சைவ சமயத்தில் மொழிப்போர்: புத்தக விமரிசனம்

மீண்டும் : சங்கரன்கோவில் படுகொலை : கண்டன அறிக்கை

மதிப்பிற்குரிய திரு.ராம.கோபாலன், நிறுவன தலைவர் இந்து முன்னணி அறிக்கை: சங்கரன் கோயில் நகர…

View More மீண்டும் : சங்கரன்கோவில் படுகொலை : கண்டன அறிக்கை