நம்மாழ்வார்

நம்மாழ்வாரின் மறைவு நிச்சயமாக nammalvarஅனைவருக்கும் ஒரு பேரதிர்ச்சி.  இயற்கை விவசாயத்தை இன்றைய தலைமுறைக்கு கொண்டு சென்ற பெரும் ஆளுமை அவர்.  இயற்கை வேளாண்மை, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, அடிப்படை மானுட வாழ்வாதார உரிமைகள் என அடிப்படைகளை இணைக்கும்  பார்வையை அவர் தன் பொது வாழ்க்கை முழுவதும் முன்வைத்து வந்தார். தமிழுணர்வாளர்கள், சுதேசி அமைப்பினர் என அனைவருக்கும் அவரது பங்களிப்பும் பார்வையும் முக்கியமானவையாக இருந்தன. இயற்கை வேளாண்மை குறித்தும் நம் வாழ்க்கை முறை குறித்தும் அவரது பேச்சு மிகவும் இயல்பானதாகவும் கருத்து செறிவு கொண்டதாகவும் அமைந்திருக்கும். இன்று இயற்கை வேளாண்மை அனைவராலும் பார்க்கப்படும் பேசப்படும் விவாதப் பொருளாக தமிழகத்தில் மாறியிருப்பதில் நம்மாழ்வாரின் பங்கு முக்கியமானது. அவரது இயற்கை வேளாண்மையின் அடிப்படையில் ஒரு ஆன்மிக பார்வை இருந்தது. மதங்களை கடந்து மனிதர்களை இணைக்கும் இந்த மண்ணுக்கே உரிய ஆன்மிக பார்வை அது. அதையும் அவர் எப்போதும் முன்வைத்து வந்தார்.  எளிமையான மனிதர். பழகுவதற்கு இனியவர். மண்ணின் வாசம் தெரிந்தவர். இறுதி காலம் வரை போராளியாகவும் புத்தாக்க சக்தியாகவும் திகழ்ந்தவர். ஒரு புதிய திறப்பினை நமக்கு கொண்டு வந்தவர். இனி என்றென்றும் அவர் தமிழ் பண்பாட்டின் ஒரு அழியாத சின்னமாக வழிகாட்டும் குருவாக திகழ்ந்து கொண்டிருப்பார். அவரது நினைவுக்கு அஞ்சலியையும் அவரது பணி தொடரவும் விரிவடையவும் தன் பங்கையும் தமிழ்ஹிந்து தெரிவித்து கொள்கிறது.

Buy tamoxifen for the treatment of cancer: an overview. The information below is designed to help you get the most from your visit get clomid online to the veterinarian and to make informed decisions regarding your pet's care. Orlistat does produce some side effects, the most common.

The prices of these pills vary depending on the quantity of each pill ordered. When you get your medicine online you clomid fertility success rates East Hill-Meridian do not have to pay a lot of money. The doctor should also tell you how long the drug can be safely used for and how it will interact with other drugs you take.

The drug is not indicated for use in children, but should be avoided in them as well, particularly because it can lead to anemia. Hematology: bone and price of momate cream gloriously jugular ingestion in patients exposed to hemophilus infection. The drug also helps patients who experience a severe side-effect or who need a high dose for other medical reasons.

தாய் மண்ணின் இயற்கை வளம் காத்திட வாழ்ந்த மூத்த மைந்தனுக்கு வணக்கம்.

இயற்கை வேளாண்மை என்பதன் அடிப்படை இயற்கையுடன் இணைந்த உணவு உற்பத்தி.  மானுடத்தின் வரலாற்றில் வேளாண்மையின் உதயம் முக்கியமானது. அது ஒருவிதத்தில் ஒரு பிரிவையும் மற்றொரு விதத்தில் ஒரு இணைதலையும் முன்வைத்தது. அது வரை வேட்டையாடியும் கனி-கிழங்குகளை சேகரித்தும் வாழ்ந்த மனிதன் அதை  விடுத்து திட்டமிட்டு உணவை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பித்தான். அவ்விதத்தில் அது வரை அவன் வாழ்ந்த இயற்கையிலிருந்து அவன் பிரிந்தான். 0108musings1மற்றொரு விதத்தில் தான் வாழும் மண்ணுடன் ஒரு ஆழமான உறவை ஏற்படுத்தினான். அதை உன்னிப்பாக கவனித்தான். விவசாய பண்பாடு வளர்ச்சி பெறும் காலத்தை ஒட்டியே ஆண் பெண் உறவுகளில் பாலின அடிப்படையிலான தொழில் பாகுபாடுகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம். பெண் உணவு உற்பத்தியில் ஒரு மைய இடத்தை பெற்றாள். நிலம் பெண்ணாக பார்க்கப்பட்டது. தொல் கற்காலம் முதல் மானுட ஆழத்தில் பெண் தெய்வமாக உரு பெற்றிருந்த போதிலும் இப்போது அந்த ஆழ்மன படிமம் (archetype) ஒரு இயக்கத்தன்மையை அடைந்தது. நிலத்தை பெண்ணாக நோக்கும் பார்வையின் அந்த ஆழமான வேர்களில் இருந்து பல சடங்குகள் உருவாகின. இவை தன்னியல்பில் வேற்றுமையை பேணும் தன்மை கொண்டவை. அதுவரை சடங்குகளுக்காகவும் புலப்பெயர்வுகளில் திசைகள் அறியவும் முக்கியமாக இருந்தவை விண்மீன் சுழற்சிகள். ஆனால் வேளாண்மை உருவான பிறகு வானிலை சுழற்சிகள், பருவநிலை மாற்றங்கள் ஆகியவை உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட்டன. உணவு உற்பத்தியுடன் உணவுப்பன்மை என்பது உணவு பாதுகாப்புக்கு முக்கியமானது.

krishna_balaramaஇக்காலகட்டத்தில் உருவான ஆபிரகாமிய அடிப்படை தொன்மங்களில் ஒரு பிளவை காணலாம். விவசாயத்திற்கும் கால்நடை மேய்ப்போருக்குமான அடிப்படை பிளவு அது. இறைவன் இதில் கால்நடை மேய்ப்போரையே ஆதரித்தான் என்கிறது விவிலியம். அத்துடன் உணவை வியர்வை சிந்த உற்பத்தி செய்வதே ஒரு சாபம் என்கிறது ஆபிரகாமிய ஆதி புனைவுகள். பாரதத்தின் தொன்மங்களில் இந்த இரு முக்கிய தொழில்களுக்கும் ஒரு இணைப்பும், உணவு உற்பத்தி ஒரு கர்மயோகமாகவும் காட்டப்படுவதை காண்கிறோம். பலராமனும் கிருஷ்ணனும் இணைந்த

பால்நிற உருவின் பனைக்கொடியோனும்
நீல உருவின் நேமியோனும் என்று
இருபெருந் தெய்வமும் உடன் நின்றாஅங்கு

எனும் சித்திரத்தையே நம் மரபு நமக்கு அளித்தது. அன்னத்தை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்வதையும் பகுந்தளிப்பதையும் வேதம் சாபமாக அல்ல விரதமாக மனித சமுதாயத்துக்கு அளித்தது. puriஅதன் நீட்சியாக மானுடத்தின் வணக்கத்தை வானில் இருக்கும் கண்ணுக்குத் தெரியாத தேவனுக்காக அல்லாமல் பருவநிலைக்கும் மழை வளத்துக்கும் காரணமாக விளங்கும் பர்வதத்துக்கு கொடுக்க சொன்னான் கண்ணன். உயிர்களின் பன்மை மானுட உயிர்வாழ்தலுக்கு அவசியம் என்பதை பாரத பண்பாடு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது. விவசாயிகளின் உயிர்வாழ்தலுக்கு அவசியமான விதை நெல்களின் பன்மைக்கான ஒரு குறியீடாக பலராமனையும் கிருஷ்ணனையும் இணைத்து வணங்கும் பூரி ஜகன்னாத க்ஷேத்திரம் விளங்கியது அதிசயமில்லை.  உணவு உற்பத்தியையும் உணவு பகிர்ந்தளித்தலையும் பெரும் அறங்களாக பாரத பண்பாடு உருவாக்கியது. அதே நேரத்தில் அந்த பகிர்ந்தளிப்பதென்பதில் மானுடத்தை மட்டுமல்லாது அனைத்து உயிர்களையும் பாரதம் இணைத்தது.  இயற்கை விவசாய மீட்டெடுப்பும் முன்னகர்தலும் இந்த பண்பாட்டு மீட்டெடுப்பில் ஒரு முக்கிய மைய அம்சமாகும். சாதி மத மொழி எல்லைகளுக்கு அப்பால் இந்த மண்ணையும் பண்பாட்டையும் அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு ஆன்மிக மக்கள் இயக்கமாக இயற்கை விவசாயத்தை மீட்டெடுத்த நம்மாழ்வார் வாழ்க்கையே ஒரு தவமாக வாழ்ந்த ரிஷி.

இறுதி வரை போராளியாக மக்களின் குரலாக வாழ்ந்து அமரத்துவம் அடைந்த அந்த மகா மனிதரை தமிழ்ஹிந்து.காம் வணங்கி அஞ்சலி செலுத்துகிறது. அய்யாவின் உடல் அஞ்சலிக்காக புதன் கிழமை (01/01/2014) தஞ்சாவூரில் வைக்கபடும். தொடர்புக்கு – கணேஷ் (+91 9500796349).