தையில் புத்தாண்டு – தமிழ் மரபன்று!

ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் வழக்கிலிருக்கும் ஒரு பழக்கத்தை அரசாணையாலும் பொய்யான பரப்புரைகளாலும் அரசு மாற்ற முனைந்து கொண்டிருகிறது. அரசின் இந்த முனைப்பு தமிழ் மரபுக்கு சற்றும் பொருத்தமில்லாதது என்பதோடு தமிழ் மரபிற்கே எதிரானது… மேற்கொள்ள எந்த தரவுகளுமற்ற நிலையில் இது சிலரின் தனிப்பட்ட அபிலாஷை என்றே கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இந்த அபிலாஷை நிறைவேற்றலை தமிழைக் கொண்டு செய்ய முற்படும்போது உண்மையான தமிழன்பர்கள் வெட்கமும் வருத்தமும் அச்சமும் கொள்ளவேண்டி இருக்கிறது.

View More தையில் புத்தாண்டு – தமிழ் மரபன்று!

டோக்கியோவில் தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழா

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZP6iFtnYvGU[/youtube] தொடர்புடைய பதிவுகள் காவடி ஆட்டம் – ரிச்மண்ட் தமிழ்ச் சங்கம்Dhyanalinga Yogic…

View More டோக்கியோவில் தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழா