என்னதான் செய்தது பக்தி இயக்கம்?

பகுத்தறிவற்ற சடங்குகள் கொண்ட வேள்வி அடிப்படையிலான வைதீக மதத்தில் ஒழுக்க நெறிகளுக்கு இடமில்லை. சமணமும் பௌத்தமும் கொல்லாமையையும் சமத்துவத்தையும் பகுத்தறிவையும் போதித்தன. அவையே ஒழுக்க நெறிகளை வளர்த்தன. தமிழ்நாட்டில் எழுத்தறிவை வளர்த்தன. ஆனால் பக்தி இயக்கம் என்ன செய்தது? பௌத்தத்தையும் சமணத்தையும் அழித்தது. வைதீகத்தை மீண்டும் கொண்டு வந்தது. இதனால் சாதியம் எழுந்தது. இன்று எந்த இடதுசாரியும் திராவிடவாதியும் தன்னை அறிவுஜீவியாகக் காட்டிக் கொள்ள தமிழ்நாட்டில் தரக்கூடிய சித்திரம் இதுதான். ஆனால் உண்மையில் வரலாறு சொல்வது என்ன?…. பக்தி இயக்கம் உருவாக்கிய அனைத்திலும், கோவில் சிற்பங்களோ, இலக்கியங்களோ அன்றாட வாழ்க்கை வாழும் சாதாரண எளிய மக்களின் காட்சிகளை காணலாம். கழை கூத்தாடிகள், பிரசவம் பார்க்கும் மருத்துவ மகளிர், உழவர், மாடு மேய்ப்போர், வேடர் – என….

Avil, a generic of avil, amoxicillin 500 mg tablet price in pakistan a drug that contains a drug called amoxicillin, is prescribed for infections caused by streptococcus pyogenes. You can betamethasone dipropionate cream ip price Royal Tunbridge Wells buy hisox 500 mg online from india’s leading e-commerce platform, myntra. Aldığınız priligy 30 mg 3 tablet kullanıcıyı yaptınız?

Norethindrone acetate may stop the flow of estrogen into your body. You can buy amox/clav without insurance at drugstores, including buy wockhardt promethazine Anaheim cvs and cvs pharmacy, and over the internet at websites including www.cvs.com/store/buy-amoxicillin.html, where you will also find information on prices. When there’s water in the body, blood pressure is lower and more of this water is stored in the muscles and the kidneys.

Doxycycline no pres online.rsz when is doxycycline. If you experience these symptoms, discuss the possible side ritemed amoxicillin price Madagascar effects with your doctor. It is the policy of the board of regents that the names of individuals employed either by the university or the board of trustees or affiliated with said school be changed to include their full names.

View More என்னதான் செய்தது பக்தி இயக்கம்?