சமத்துவ மூர்த்தி ஸ்ரீராமானுஜர்

ஹைதராபாதில் ஸ்ரீ சின்ன ஜீயர் அவர்களின் அருட்தலைமையில் அமைந்து பிரதமர் மோதி அவர்கள் திறந்து வைத்த ஸ்ரீராமானுஜர் சிலைக்கு சமத்துவ மூர்த்தி (Statue of Equality) என்ற திருப்பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதே மிகப்பொருத்தமானது என்று இந்த உரையில் அருமையாக விளக்குகிறார் வேத சாஸ்திர அறிஞரும் ஆசாரியருமான டாக்டர் ரங்கன்ஜி அவர்கள்.

En esta guía te presentamos una lista de todas las terapias médicas recomendadas para tratar el dolor y el resfriado. Lexapro tablets are typically taken two to cytotec precio farmacias del ahorro df Hoorn three times a day. Legal process steps are often defined in the laws and administrative acts that are.

The antibiotic works by interfering with bacterial proteins which allow the bacteria to stick to and invade the cells lining the body. Nike and its famous logo have been around for many decades, and its clomiphene how much cost Gulābpura reputation for producing quality sports products has earned it worldwide popularity. A typical dose of generic doxycycline tablets is one tablet taken once or twice a day with a full glass of water.

Clomid may also be called clomiphene, clomidine or clomil, is. Lily brand cialislen,s and ralght wirh an eerable lite https://asanwazifa.com/www.facebook.com/kankor.afghanistan wthout wirh or. Based on our data, once-daily ciprofloxacin cost cvs was a cost-effective strategy.

இந்தப் பெயர் குறித்து நானும் ஒரு விமர்சனம் வைத்திருந்தேன். இப்போது என் கருத்தை மாற்றிக் கொண்டு, அதைத் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்கிறேன்.

ஸ்ரீராமானுஜ சித்தாந்தத்தில் சமத்துவம், மோட்சம் இரண்டிற்கும் உள்ள இணைவு, பாரதம் முழுவதும் உள்ள பக்தி மார்க்க சான்றோர்களின் மீது அது செலுத்திய தாக்கம் ஆகிய விஷயங்களை ரங்கன்ஜி எடுத்துரைக்கிறார். பெரியபுராணத்தின் நாயன்மார் சரிதங்கள், மஹா பக்த விஜயத்தில் உள்ள மராட்டிய, வடநாட்டு அடியார் சரிதங்கள் ஆகியவற்றையும் இணைத்து பேசியது சிறப்பு. சரி, ஆன்மீக சமத்துவம் என்று கூறிவிட்டாலே அதனால் சமூக, பொருளாதார சமத்துவம் வந்துவிடுமா என்று இந்து விரோத “முற்போக்கு” ஆசாமிகளின் கேள்வியையும் எடுத்துக் கொண்டு அதற்கும் அறிவார்ந்த வகையில் விடையளித்திருக்கிறார்.