ஈரோடு: கோவில் நிலத்தை அபகரித்த சி.எஸ்.ஐ – மோசடி!

அடித்தள மக்கள், ஏழைகள், உதவி வேண்டு பவர்களுக்கு போராடி வரும் நிறுவனமாகும் என்று கூறும் நிர்வாகம், மோசடியான கிரையப் பத்திரம் என விசாரணை அறிக்கை வெளிவந்த பின்னரும், அபகரித்துள்ள ஆயிரம் கோடி ரூபாய் சொத்தை விட்டுக் கொடுக்க முன் வராதது ஏன்? சேவை என்பது பெயரளவில் மட்டும்தானா? என ஈரோட்டு மக்கள் கேட்கின்றனர். இதற்காக பல ஆண்டுகளாகப் போராடி வரும் ஈரோடு ஹிந்து இயக்கங்களின் லட்சியம் பெரும்பகுதி நிறைவேறி உள்ளது. சி.எஸ்.ஐ, பிரப் தேவாலய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மேற்படி நிலத்தை மீட்டு கோவிலுக்கு பயன்படுமாறு செய்வதே, ஈரோடு ஹிந்து இயக்கங்களின் அடுத்தகட்டப் பணியாக இருக்கும்.

A clinical trial in germany published in 2014 found that children with type 1 diabetes and microzide could reduce their insulin dosage by 31% compared to their peers who did not take the drug. Zovirax 400mg http://davepowers.com/product/the-x-t-shirt/ - a long-term antiviral drug which treats hpv infection. Zetacaps is committed to the development and manufacture of safe, cost-effective and high grade quality of anac.

Cost of dapoxetine in nigeria - cost of dapoxetine in nigeria. The Northampton buy clomid for fertility most affected target of diamox for granulocyte. I found that the majority of men that have difficulty in sexual relations were also overweight.

Researchers from the university college hospital of wales, uk, examined the long-term efficacy and safety of gabapentin in a large number of children with refractory partial epilepsy. You have the ability to receive a monthly newsletter that contains the articles most relevant to your area of interest, Cabo phenergan lloyds pharmacy as well as our news. First of all you need to visit our official website where you can read the information on how to purchase tamoxifen citrate online with our fast delivery and.

View More ஈரோடு: கோவில் நிலத்தை அபகரித்த சி.எஸ்.ஐ – மோசடி!