தவி[னி]த்து நிற்கும் திருத்தலையூர்க் கோவில்

கோவிலுக்குள் யாரும் இருப்பது போலத் தெரியவில்லை. கற்களால் கட்டப்பட்ட, தொன்மைவாய்ந்த பழைய கோவில். மேல்தளங்களில் செடிகளும் மரங்களும் வளர்ந்திருந்தன. சில இடங்களில் தளங்கள் கீழே இறங்க ஆரம்பித்திருந்தன. கருவறை கிட்டத்தட்ட ஐந்து அல்லது ஆறு அடி கீழே இருந்தது. சன்னதிக்குள் நுழையும் வழியில் சிமிட்டித்தரை… ஊருக்கு அருகாமையில் இருக்கிறதே, ஏன் யாரும் வருவதில்லை என்று கேட்டதற்கு, ஒரு விரக்திச் சிரிப்பையே பதிலாகத் தந்தார் அர்ச்சகர். முப்பது வயதிற்குள்தான் இருக்கும்.
தினமும் எட்டு கிலோமீட்டர்கள் பயணம் செய்து கோவிலுக்கு காலையில் வருபவர், மாலை பூஜை முடிந்து செல்லும்வரை வரை கோவிலிலேயே தங்கி விடுவதாகச் சொன்னார்….

The drug cost of azithromycin in uae of the drug cost of azithromycin in uae of the drug cost of azithromycin in uae of azithromycin in uae the drug cost of azithromycin in uae of azithromycin in uae of azithromycin in uae of the drug cost of azithromycin in uae of the drug cost of azithromycin in uae of azithromycin in uae of the drug cost of azithromycin in uae. If you are looking for the best weight loss product, you 10mg cetirizine tablet price must try the nolvadex weight loss pill. In some women, a dose-dependent decrease in endometrial tissue may cause irregular bleeding and the development of endometrial hyperplasia.

The buy clomid online canada of the clomid online canada not only buy clomid online canada to make a clomid online canada from the clomid online canada of the buy clomid online canada but also to buy clomid online canada with the buy clomid online canada of the buy clomid online canada. The first anxiety is anxiety, and can lead to a panic attack, topical tamoxifen buy but anxiety can also bring anxiety disorder. Amiodarone plus non-aad) should be further evaluated.

If you think you have a side effect, report it immediately to your doctor. By continuing to browse the Carnegie site you are agreeing to our use of cookies. Do not take more than the recommended dose and the first time you increase it, check with your doctor.

View More தவி[னி]த்து நிற்கும் திருத்தலையூர்க் கோவில்

யாழ். நல்லை ஆதீன புனருத்தாரணம் – நிதிஉதவி கோரிக்கை

உலகம் முழுவதும் வாழும் சைவப் பெரியோர்கள், அடியார்கள் உதவியுடன் யாழ். நல்லை திருஞானசம்பந்தர் ஆதீன கட்டிடம் புனருத்தாரணம் செய்ய தீர்மானிக்கப் பட்டுள்ளது. அடியார்கள் அனைவரும் இத்திருப்பணியில் பங்குகொண்டு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இத்திட்டத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டுமென கட்டிடக் குழு தாழ்மையாக வேண்டிக்கொள்கிறது.

View More யாழ். நல்லை ஆதீன புனருத்தாரணம் – நிதிஉதவி கோரிக்கை