வால்மீகி ராமாயணமும் “முன்னூறு ராமகதைகளும்”: ஓர் அலசல் – 4 [இறுதி]

<< முந்தைய பகுதி

Amoxicillin 250 mg is a drug that is used to treat infections. So what is clomid, how does it work, how much https://blog.ratonviajero.com/top-20-hoteles-todo-incluido-2019-by-ratonviajero-com/ does it cost, who is it for, and does it actually work? The use of clomid tablets should be avoided in patients with hypersensitivity to clomiphene.

How to choose a good deal for kamagra oral jelly original erf. The work was Paete supported by the medical research council (mrc), the european research council (erc), the wellcome trust, the university of bath, the nihr biomedical. It is best to consult your doctor before taking these antibiotics.

The first thing that i noticed about it is how much it feels like a computer. We make our own, manneristically we have no artificial colours, flavours, preservatives or additives. It can prevent the breast cancer you have been carrying from spreading.

1. 300 ராமாயண வ்யாசத்தில் ஸ்ரீ ராமானுஜன் சொல்லும் முக்யமான சர்வ சம்மதமான விஷயம் என்ன?

வாசிப்புகளை ICONIC, INDEXICAL மற்றும் SYMBOLIC என்று ஸ்ரீ ராமானுஜன் வகைப்படுத்துகிறார். இதை முறையே மறுவாசிப்பு, மாற்று வாசிப்பு மற்றும் மறுப்பு வாசிப்பு என்ற படிக்கு வ்யாசத் தொடரின் முந்தைய பகுதியில் எளிமைப் படுத்த விழைந்தோம். ஒரு ராமாயண வாசிப்பின் மையக்கருத்தை அறியும் படிக்கு அதை வகைப்படுத்த முனைதல் மிகவும் அவச்யமானது. ஸ்ரீ ராமானுஜன் அவர்களது வ்யாசம் இதனை முதன்மைப்படுத்தி மேற்கொண்டு விவாதத்தினை தொடர்ந்துள்ளார். வ்யாசத்தின் தலைப்பிலும் இது தெளிவுபடுத்துள்ளது ஆழ்ந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம்.

2. 300 ராமாயண வ்யாசத்தில் ஸ்ரீ ராமானுஜன் சொல்லும் விஷயங்களில் ஏற்றுக்கொள்ளவியலா விஷயம் என்ன?

a. “I have come to prefer the word tellings to the usual terms versions or variants because the latter terms can and typically do imply that there is an invariant, an original Ur-text” (134)

b.”…no text is original, yet no telling is a mere retelling – and the story has no closure, although it may be enclosed in the text.”

அ. ஒவ்வொரு ராமாயண நூலையும் ஒரு தனிவாசிப்பு என்று கருத வேண்டுமே (telling) அல்லாது பாடாந்தரம் என்றோ மாறுபட்ட வாசிப்பு என்றோ அவதானிக்கலாகாது. அவ்வாறு அவதானிக்க விழைவது இப்படிப்பட்ட தனிவாசிப்புகளுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு நூல் மூல நூல் (Ur-Ramayana) என்று எந்த நூலையாவது உருவகிக்கச் செய்யும். (அஃதாகப்பட்டது மூல நூல் (Ur-Text) என்ற கருத்தாக்கத்தை முற்றிலுமாக மறுக்க விழைகிறார்.

ஆ. வெவ்வேறு ராமாயண காவ்யம் சொல்லும் வாசிப்புகளும் தனிவாசிப்புகள் என்று கருதப்படவேண்டுமேயன்றி மறுவாசிப்புக்களல்ல ( Version or Variant)

இ. அசல் படைப்பு (original) என்று எந்த ஒரு படைப்பையும் சொல்லலாகாது. ஒவ்வொறு ராமாயணக் கதையையும் தனிக்கதையாகப் பார்க்க வேண்டுமேயன்றி மறுவாசிப்பாகப் பார்க்கலாகாது. ஒரு ராமாயணக்கதை பகிரும் ஒரு கதை அதில் முடிவு பெற்றாலும் கூட ராமாயண கதை இன்னது தான் என்று முடிவு பெற்ற கதையும் கிடையாது. (எதிர்காலத்திலும் பல ராமாயணக்கதைகள் சொல்லப்படக்கூடும்.)

rama_pattabhishekamமனித சமுதாயத்துக்கு ராமாயண கதை என்ற பெயரில் முதன் முதலில் கிட்டும் ஒரு கதைத் தொகுப்பு ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் என்பதில் யாருக்கும் வேறு கருத்து இருக்க முடியாது. வால்மீகி ராமாயணம் இயற்றப்படுவதற்கு முன்னர் இந்தக் கதை பாணர்களால் பாடல்களாகப் பாடப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று இந்த நூலை படைப்பாய்வுக்கு உட்படுத்திய இந்தியவியலாளர்கள் அபிப்ராயப்படுகின்றனர். ஆனால் அப்படி வால்மீகி ராமாயணத்துக்கு முன்னால் பாடப்பட்ட எந்த ஒரு பாடற் தொகுப்பும் மறுதலிக்கவியலா ஆதாரங்களின் பாற்பட்டு கிடைக்கவில்லை என்பதும் நிதர்சனம். ஆகையால் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் என்ற நூல் மூல ராமாயணம் என்பது கிட்டத் தட்ட நூறாண்டுகளுக்கு மேற்பட்டு இந்த நூலை தொடர்ந்து ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அதன்பாற்பட்டு ஆய்வாளர்களால் எட்டப்பட்ட ஆய்வு பூர்வமான முடிபு.

ஸ்ரீ ராமானுஜன் அவர்களின் வ்யாசம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆய்வுபூர்வமான முடிபினை மறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி முறையான ஆய்வுக்கூறுகள் அவற்றினை நிறுவ வேண்டிய விளக்கங்கள் அதன் மூலம் எட்டிய முடிபுகள் என்ற படிக்கு செயற்படாது வெறும் அபிப்ராயமாக மூல ராமாயணம் என்ற கருத்தாக்கத்தை புறந்தள்ளுவது அறவே மறுதலிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். ஆய்வு மூலம் எட்டப்படாத ஒரு தனிநபரின் விருப்பு வெறுப்பு சார்ந்த ஒரு அபிப்ராயம் என்று சுட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். ஆகையால் புறந்தள்ளப்பட வேண்டிய விஷயம்.

3. வ்யாசத்தில் காணப்படும் சுய முரண்பாடு என்ன?

300 ராமாயண வ்யாசம் வெவ்வேறு வாசிப்புகளை அதன் மையக்கருத்தை அறியுமுகமாக வகைத்தொகைப் படுத்தியுள்ளது. அதனில் ஒரு வகை ஏற்கனவே அறிமுகமாகி உள்ள நூலிலிருக்கும் கதைக்களனையும் கதாபாத்ரங்களையும் உள்வாங்கி ஆனால் முற்றிலும் முரணான ஒரு கதையை முன்வைக்க விழைவது.

பின்னால் எழுந்த நூல் காலத்தினாற் பின்பட்டது என்றும் அதன் நோக்கம் முந்தைய நூலினை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக மறுதலிக்க விழைவது என்று தெரிந்தும், அது அடையாளப் படுத்தப்பட்ட பின்னரும், முந்தைய நூலையும் பிந்தைய நூலையும் ஒரே தராசில் ஒருசேர நிறுப்பது மதிஹீனமல்லவா?

ஏசுபிரானின் சரித்ரம் விவிலியத்தின் புதிய ஏற்பாட்டில் சுவிசேஷிகளால் பகிரப்படுகிறது. அதில் பல முரண்கள் காணப்படுகிறது என்பதனை பைபிளியல் அறிஞர்களின் ஆய்வுகளினை அடியொற்றி ஸ்ரீ சீதாராம் கோயல் அவர்கள் ஏசு கிறிஸ்து: ஒரு ஆதிக்கத்தின் கருவி (Jesus Christ: An Artifice of Aggression) என்ற நூலில் விவரிக்கிறார். ஏசுபிரானின் வாழ்க்கை சரிதம் சிற்சில மாறுபாடுகளுடன் குரான்-ஏ-கரீமிலும் காணப்படுகிறது. ஹிந்துமஹாசபையின் ஸ்ரீ பாபுராவ் சாவர்க்கர் அவர்கள் எழுதிய நூலான க்றிஸ்துவின் பரிச்சயம் என்ற நூல் ஏசுபிரானை ஹிந்துஸ்தானத்திற்கு வந்தவராகவும் யோக முறைகள் பயின்றவராகவும் சிவபெருமானை வழிபட்டவராகவும் காண்பிக்கிறது.

ஏசுபிரான் என்ற ஒரு நபர் சரித்ரத்தில் வாழ்ந்து மறைந்தாரா என்பது சரித்ர வல்லுனர்களால் விவாதிக்கப்பட்டு மறுதலிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கருத்தாக்கத்தை ஒருபுறம் ஒதுக்கி ஏசுபிரானின் சரித்ரம் பகிரும் விவிலியத்தையும் குரான்-ஏ-கரீமையும் ஸ்ரீ பாபுராவ் சாவர்க்கரின் நூலையும் ஸ்ரீ ராமானுஜனின் வாசிப்பு அலகீடுகளின் படி நிறுக்க முனைவோம். இவைகளில் குரான்-ஏ-கரீம் ஏசுபிரானின் வாழ்க்கை சரிதம் பற்றி ஒரு மாற்று வாசிப்பு கொடுப்பதையும் ஸ்ரீ பாபுராவ் சாவர்க்கர் அவர்களது நூல் கிட்டத்தட்ட ஒரு மறுப்பு வாசிப்பு அளிப்பதையும் வாசகர்கள் எளிதில் அவதானிக்கலாம். ஸ்ரீ ராமானுஜன் அவர்கள் கோட்பாடு சார்ந்து பார்ப்போமானால் விவிலியம் என்பது ஏசுபிரானின் சரித்ரம் பகிரும் மூல நூல் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடாது. அது மட்டிலுமல்ல ஏசுபிரானின் வாழ்க்கை சரிதத்தைப் பகிரும் நூற்களில் விவிலியமும் குரான்-ஏ-கரீமும் ஸ்ரீ பாபுராவ் சாவர்க்கர் அவர்களது நூலும் ஒரேதராசில் நிறுக்கப்பட வேண்டும் என்பது நகைப்புக்குறிய வாதமாகத் தென்படவில்லை? அது மட்டுமல்ல, “no text is original, yet no telling is a mere retelling – and the story has no closure, although it may be enclosed in the text” என்ற அவர் கூற்றின் படி இது போன்ற கதையளப்புகளுக்கு முடிவும் கூட கிடையாது. தொடர்ந்து எப்படி வேண்டுமானாலும் திடீரெக்ஸ் நூற்கள் எதிர்காலத்திலும் எழுதப்படலாம். திடீரெக்ஸ் மஹிஷாசுர கதையளப்புக்களின் பாற்பட்டு நாளைக்கு வேறொரு அன்பர் ஏசுபிரான் சிவபெருமானை வழிபட்ட அன்பர் என்று மட்டிலும் உருவகிக்காது, உலகத்திலே க்றைஸ்தவ மதத்தை வேரும் வேரடி மண்ணுமாக சிதைக்க விழையும் ஒரு சான்றோராக உருவகப்படுத்திக் கூட ஒரு நூலை எழுத முனையலாம் தான். அப்படிப்பட்ட ஒரு நூலையும் விவிலியத்தையும் ராமானுஜன் கோட்பாடு சார்ந்து ஒரே தராசில் நிறுவ முனைவது நகைப்புக்குறியதாக அறியப்படுமா இல்லையா?

4. மூல நூல் (Ur-Ramayana) ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் என்றால் அதற்குப் பின்னால் எழுந்த நூற்கள் தரத்தில் தாழ்ந்தவையா அல்லது மாற்றுக்குறைந்தவையா?

இராமாவதாரம் என்ற கம்பநாட்டாழ்வாரின் நூல் ஆதிகவி வால்மீகியின் ராமாயண நூலை அடியொற்றி எழுதப்படும் நூல் என்று கம்பநாட்டாழ்வார் தனது நூலின் வாயிலாகவே தன்னுடைய அபிப்ராயமாகவே வெளிப்படுத்துகிறார் என்று பார்த்தோம் இல்லையா?

இதனை ஸ்ரீமான் ஜடாயு அவர்கள் தனது கீழ்க்கண்ட விளக்கங்களால் மேலும் அழகாகத் தெளிவு படுத்துகிறார் –

“கம்பர் மட்டுமின்றி காளிதாஸன், பவபூதி போன்ற பலரும் வால்மீகி முனிபுங்கவரின் ராமாயணத்தை அடியொற்றி எழுதுவதால் வால்மீகி முனிவரின் நூலுடைய தரத்துக்கு ஒருமாற்று குறைந்தது இவர்களுடைய படைப்புகள் என்பது யாருடைய வாதமும் கிடையாது. இந்த அனைத்துப் புலவர் பெருமக்களும் அவர்களுடைய கவிதா மேதாவிலாஸத்துக்கும் காவியம் படைக்கும் அவர்களது கற்பனைத்திறனுக்கும் ராமாயண காவ்யத்தினை தங்களது திறமையால் அழகாக தனித்துவத்துடன் வடித்த மாண்பிற்கும் போற்றப்பட வேண்டும். இவர்களெல்லோரும் வால்மீகி முனிவரை அடியொற்றுபவர்களாகப் பார்க்க வேண்டுமேயல்லாது அவருடைய போட்டியாளர்களாகப் பார்க்க விழைவது பிழையான புரிதல்.

ராமாயண நூற்களின் புராதனம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை சார்ந்த முதல் கதைத் தொகுப்பு என்ற வினாவின் பாற்பட்டு இந்த விஷயத்தை அணுகமுனைந்தால் ஹிந்துஸ்தானத்தின் சரித்ரம், பண்பாடு, சமூஹவியல் போன்ற நோக்குகள் சார்ந்து ஆதிகவி வால்மீகி இயற்றிய வால்மீகி ராமாயணமே மூத்த மற்றும் மூல ராமாயணம் என்று அறியப்பட வேண்டும். ஏனெனில் ராமாயணக் கதை பகிரும் மற்றைய அனைத்து நூற்களும் காலத்தால் இதற்குப் பிந்தியவை என்பது மறுதலிக்கப்பட முடியாது என்பதால் என்ற கருத்து ஆழ்ந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய கருத்து.

ஆகவே பிற்காலத்திய படைப்பாளர்கள் வால்மீகியின் விவரணைகளிலிருந்து மாறுபடுவது என்பது தங்களது காலத்திய சூழலையும் அறநெறிகளையும் தங்களது படைப்பில் வடிக்க முனையும் முயற்சியாகத் தான் கருதப்படவேண்டும். வால்மீகி முனிவரின் ஆதிகாவ்யத்தில் காணப்பட்ட பிழைகளையும் தவறுகளையும் களையும் படிக்கு பிற்காலப் படைப்பாளர்கள் தங்களது படைப்பினை சமைத்தார்கள் என்று சில அறைகுறை அறிஞர்கள் கருத்துப் பகிர்வது நகைமுரணான கருத்து என்று புறந்தள்ளப்படவேண்டிய கருத்து”

எனது கூடுதல் விளக்கம்:

ஹிந்துஸ்தானத்தில் ராமாயணத்தை வெவ்வேறு பாஷைகளில் காவியச்சுவை மிளிர படைத்த எண்ணிறந்த கவிஞர்களும் தாங்கள் வால்மீகி முனிவரை அடியொற்றுவதாக அவர்கள் தரப்பிலிருந்தே அதைப் பகிருகிறார்களே அன்றி அவர்கள் அப்படியொரு கருத்தைச் சொல்லுவதாக ஆதாரமின்றி அப்படி ஒரு கருத்து அவர்கள் மீது சுமத்தப்படவில்லை என்பது நோக்கத் தக்கது. சதாவதானி டாக்டர் ஆர் கணேஷ் வால்மீகி அவர்களை ஆதி கவி என்று சுட்டும் அதே வேளையில் வேறெந்த கவிஞரையும் மாற்றுக்குறைவாக தனது வ்யாசத்தில் சுட்டவில்லை என்பது அழுத்தம் திருத்தமாகச் சுட்டப்பட வேண்டிய விஷயம்.

5. நாட்டார்வழக்கு வாய்வழி ராமாயணக் கதைகள் பற்றிய சர்ச்சை.

ramayana_folk_dollsஇந்த விவாதத்தை தனது பக்கத்தில் அறிமுகம் செய்யப்புகும் போது ஸ்ரீ ஜடாயு அவர்கள் நாட்டார்வழக்கு வாய்வழி ராமாயணக்கதைகள் பலவற்றையும் தேடித் தொகுத்து அவற்றை ஆவணப்படுத்த முனைந்த ஸ்ரீ ஏ. கே. ராமானுஜன் அவர்களது முயற்சியை விதந்தோதுகிறார்.

மேற்கொண்டு விவாதத்தில் இப்படிப்பட்ட நாட்டார்வழக்கு வாய்வழி ராமாயணக்கதைகள் பற்றி ஸ்ரீ ஜடாயு அவர்கள் பகிரும் கருத்துக்களைப் பார்ப்போம்.

மகேஷ் சங்கர் என்ற அன்பர் விவாதத்தின் போது பற்பல நாட்டார் வழக்கு வாய்வழி ராமாயணக்கதைகள் மூல நூலாகிய ராமாயணக் கதைக் களனை தாறுமாறாக்கி கவிழ்க்கும் தன்மையவை என்ற கருத்தினை முன்வைக்கிறார். (கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் என்று கோஷமிட விழையும் விடலைகள் சிலர் நாட்டார்வழக்கு வாய்வழி ராமாயணக்கதைகளின்ன் தொன்மையைப் பற்றியும் கூட கூசாது கதைக்க முயலுவதை கூர்ந்து அவதானிக்க வேண்டும் – என் விளக்கம்)

அதனை ஸ்ரீ ஜடாயு மறுதலிக்கும் கருத்துக்கள் கருத்தாழம் பொதிந்தவை –

“தொன்மையான நாட்டார் வழக்கு ராமாயணக் கதைகள் என்று பரப்புரை செய்யப்படும் கதைகளுடைய தொன்மையின் உண்மைத்தன்மை எத்தகையது என்பது முதற்கண் நோக்கத் தக்கது. எந்த வடிவத்தில் இவையெல்லாம் ஸ்ரீ ராமானுஜன் போன்ற அன்பர்களால் படியெடுக்கப்பட்டனவோ அதை அவதானித்து இவையெல்லாம் அதிக பக்ஷமாக 200 வருஷங்களுக்கு முற்படாத காலத்தில் சமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது துலங்கும்.

புழக்கத்தில் இருந்துள்ள நாட்டார் வழக்கு வாய்வழி ராமாயணக்கதைகளுக்கு மூல நூலாகிய வால்மீகி ராமாயணம் என்ற நூலைப் பற்றி ஒரு அறிமுகம் கூட இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்பது முக்யமாக அவதானிக்கத் தக்க விஷயம். அப்படியிருக்கையில் மூல நூலான வால்மீகி ராமாயணத்தை தாறுமாறாக்கி அவை கவிழ்ப்பதற்கு முயற்சி செய்தன என்பது நகை முரணான விஷயம். தாங்கள் அறியக்கூட இல்லாத ஒரு நூலை தாறுமாறாக்கி அவற்றை கவிழ்ப்பதற்கு இவர்கள் முனைந்தார்களா 🙂

நாட்டார் வழக்குக் கதைகள் பலவும் அந்தந்த உள்ளூர் / க்ராமத்து கற்பனைகளை உள்ளடக்கியவை. பற்பல சிந்தனைகளை உள்ளடக்கியவை அப்படிப்பட்ட கற்பனைகள். மிக உயர்வான சிந்தனைகளும், அதோடு வக்ரமான மற்றும் கோணலான சிந்தனைகளும் கூட இப்படிப்பட்ட கதைகளில் காணக்கிட்டுகின்றன என்பதை மறுக்க இயலாது. உள்ளூர்களில் சொல்லப்படும் கதைச் சொற்பொழிவுகளிலிருந்தும் நாட்டிய நிகழ்ச்சிகளிலிருந்தும் சிற்பங்களிலிருந்தும் ராமாயணங்கள் என்று தாங்கள் புரிந்து கொண்ட ஒரு கதை /பல கதைகளின் மீது தங்கள் கற்பனையின் பாற்பட்ட புரிதல்களை சுமத்தி அதனையொட்டி சமைக்கப்பட்டவை இப்படிப்பட்ட உள்ளூர் நாட்டார் வழக்கு வாய்வழி ராமயணக் கதைகள். இவ்வாறான புதிய சேர்த்தல்கள் காலப்போக்கில் இப்படிப்பட்ட கதைகளுடன் தொடர்ந்து இணைந்து கொண்டு வந்தன. ஸ்ரீ ஏ.கே.ராமானுஜன் போன்ற ஒருவர் இவற்றைத் தொகுக்கும் காலத்தில், மூல வடிவத்திலான ராமாயணக்கதையுடன் சேர்த்து,  உயர்வான, கோணலான மற்றும் வக்ரமான உள்ளூர் கற்பனைகளைக் கலந்து வடிக்கப்பட்ட ஒரு கலவையாகவே நாட்டார் வழக்கு வாய்வழி ராமாயணக் கதைகள் இருந்தன.  காலக்கணிப்பின் பாற்பட்டு 200 வருஷங்களுக்கு முற்படாத ஒரு கலவை இது என்று கருதுவதற்கே  இடமுள்ளது”.

(சதாவதானி டாக்டர் ஆர்.கணேஷ் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ராமாயணக்கதைகளை இலக்கிய வடிவம், மொழியியல் மற்றும் குரிப்பிட்ட பாஷாசைலிகளைச் சார்ந்து தனது வ்யாசத்தில் காலக்கணக்கின் அதிக பக்ஷத்தை 500 வருஷங்களுக்கு முன் வைக்கிறார் – என் விளக்கம்)

6. மூல நூல் வால்மீகி ராமாயணம் என்றால் கம்ப ராமாயணம் மற்றும் தாய்லாந்திய ராமாயணம் போன்ற பிந்தைய நூல்களின் தனித்தன்மை, நம்பகத்தன்மை , காவிய / இலக்கியச் சிறப்பு (தனித்துவம் ) போன்றவை குறைத்து மதிப்பிடப்பட வேண்டுமா?

நாலாவது வினாவில் ஸ்ரீ ஜடாயு அவர்களால் இந்த விஷயம் முன்னமேயே தர்க்க பூர்வமாகத் தெளிவு படுத்தப்பட்டுள்ளது. பின்னிட்டும் மேற்கொண்டு அவர் பகிரும் சில தகவல்கள் –

“வால்மீகி ராமாயணத்துக்கும் கம்ப ராமாயணத்துக்கும் ஏதோ பிணக்குகள் இருப்பது போன்ற ஒரு சித்திரத்தைக் கட்டமைக்க விழைவது சரியில்லாதது. ஏனெனில் கம்பர் ஆதிகவி வால்மீகி முனியின் அடியொற்றித் தனது காலகட்டத்து சூழலையும் அறநெறிகளையும் அதன் வடிவத்தில் புகுத்தி அதற்கு ஒரு வடிவம் தந்தார் என்பது நிதர்சனம்.

மூல நூலான வால்மீகி ராமாயணத்தின் அடியொற்றி கால கதியில் அதன் சூழலையும் அறநெறிகளையும் பின்னர் வடிக்கப்பட்ட நூற்களில் புகுத்திய படிக்கு பிந்தைய நூற்கள் அனைத்தும் அதன் தனித்துவம் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை தன் வசம் கொண்டவை என்பதில் மாற்றுக்கருத்து ஏதும் கிடையாது. தாய்லந்திய அறிஞர்கள் வால்மீகி ராமாயணத்தின் மூலத்தன்மையை / அதன் புராதன மேன்மையை வெகுவாகக் கொண்டாடுபவர்கள் என்பதில் எந்த சம்சயமும் இல்லை. சாரமற்ற இடதுசாரிக்கயமைக் கருத்துக்களை தாய்லாந்திய அறிஞர்கள் புறந்தள்ளுவதால் தான் ஹிந்துஸ்தானத்தின் மேன்மையான ராமாயண அறிஞர் பெருமக்களை தங்களது ராமாயண நூல் விளக்க விவாதக் களன்களுக்கு அவர்கள் தொடர்ந்து அழைப்பு விடுத்து ஹிந்துஸ்தானத்து ராமாயண அறிஞர் பெருமக்களது விளக்கங்களை ஆர்வமுடன் கேழ்க்கிறார்கள்”.

ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் என்ற ஒரு நூல் ஹிந்துஸ்தானத்திலும் உலகின் மற்றைய பகுதிகளிலும் புழங்கும் நூற்கள் அனைத்துக்கும் மூல நூலானது என்றும் மற்றவை அனைத்தும் அதன் அடியொற்றி அதனின்று இணங்கியும் மாறுபட்டும் சமைக்கப்பட்ட நூற்கள் என்ற தர்க்கத்தின் பாற்பட்ட ஒரு பார்வையை மறுதலிக்க விழையும் இடதுசாரிக்கயமைத் தனத்தினை உருவகித்துக் கட்டமைக்கப்பட்ட கருத்தானது வன்மையாகக் கண்டிக்கப்படவேண்டிய ஒரு கருத்து.

எந்தவொரு மையக்கருத்தோ அச்சோ இல்லாமல் பற்பல மக்களால் பற்பல ப்ரதேசங்களில் பற்பல விதத்தில் சொல்லப்படும் பற்பல கதைக்களன்களால் அறியப்படும் அனைத்து விதமான ராமாயணங்களும் ஒரே தராசில் ஒரு சேர நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்ற கருத்து இடதுசாரிக் கயமைக்காரர்களது. இது தர்க்கத்திற்கும் யதார்த்தத்திற்கும் நிதர்சனத்துக்கும் மாறுபட்டது.

1980-90 களில் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஸ்ரீ ராமஜன்மபூமி இயக்கத்தை நீர்க்கச் செய்ய இதுபோன்ற உளுத்துப்போன வாதங்களை முன்வைக்க விழைந்தனர் இடதுசாரிக் கயமையாளர்கள் என்பது கவனிக்கத் தக்கது. புராதன காலத்திலிருந்து இன்றுவரை ஹிந்துஸ்தானத்து கலாசாரம், பண்பாடு மற்றும் சரித்ரத்தில் ராமபிரான் மற்றும் ராமாயண நூலினைப் பற்றித் தொடரும் ஒரு மதிப்பினை அழித்தொழிக்கவும் அதனை இழிவு செய்யுமுகமாகவும் தான் இடதுசாரிச் சதி மற்றும் கயமைத்தனத்தை ஒட்டிய இப்படிப்பட்ட நிலைப்பாடுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. இதில் தர்க்கபூர்வமான அல்லது அறிவுபூர்வமான நிலைப்பாடுகள் ஏதுமில்லை என்பது கவனிக்கத் தக்கது.

இது போன்ற தீயதான சாரமற்ற இடது சாரி வாதங்கள் தர்க்கபூர்வமாக முற்றிலுமாக மறுதலிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனாலும் பலவித இந்து விரோத கும்பல்கள் அறிவுஜீவிகள் என்ற போர்வையில் இந்த உளுத்துப்போன வாதங்களை மீண்டும் தூசிதட்டி எடுத்து ஹிந்துஸ்தான அறிவியக்கத்தில் தொடர்ந்து பரப்பி வருகிறார்கள். அதனால் தான் ராமாயணத்தை இழிவு செய்யும் பல சாரமற்ற கூச்சல்களும் தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன என்பது கவனிக்கப்பட வேண்டியது.

(முற்றும்)

வால்மீகி ராமாயணமும் “முன்னூறு ராமகதைகளும்”: ஓர் அலசல் – 3

<< முந்தைய பகுதி

தொடர்ச்சி…

சதாவதானி டாக்டர் ஆர்.கணேஷ் அவர்கள் “முன்னூறு ராமாயணம்” முன்வைக்கும் கருத்தாக்கங்களை மறுதலித்து வைக்கும் தர்க்கங்கள் :-

ராமானுஜனின் முன்னூறு ராமாயண வ்யாசத்தை வாசித்த படிக்கு, அவர் சொல்லுவதில் மறுதலிக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய விஷயம் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் என்ற நூல் தான் மூல ராமாயணம் என்ற ஒரு கூற்றை அவர் மறுக்க விழைவது. ராமாயண கதையைப் பகிரும் ஒவ்வொரு நூலும் தன்னளவில் ஒரு ராமகதையை தன் வசம் கொண்ட தனித்ததாகிய நூல் என்று கருத்துப் பகிர விழைகிறார் ஸ்ரீ ஏ கே ராமானுஜன்.

valmiki_smஆனால் வாஸ்தவத்தின் பாற்பட்டு, மனித சமுதாயத்துக்கு ராமாயணம் என்ற பெயரில் ஒரு தொகுப்பாகக் கிடைத்த முதல் நூல் ஆதிகவி வால்மீகி முனிவர் இயற்றிய வால்மீகி ராமாயணமே என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இருக்கவியலாது. ஹிந்துஸ்தானத்தின் மற்றைய ப்ராந்தியங்களிலும் நம் தேசத்திற்கு வெளியே ஏனைய தேசங்களிலும் இதற்குப் பின்னால் இந்தப் பெயரில் எழுந்த ஏனைய காவியங்கள் காலத்தால் இதற்கு மிகவும் பிற்பட்டவை என்பது மிக முக்யமாகக் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம்.

இதையடுத்து சொல்லப்படும் ஒவ்வொரு ராமாயண நூலும்,  “இதை ஒட்டி அல்லது வெட்டி இதனின்று வேறு பட்டு அல்லது இதனின்று முரண்பட்டு” என்ற வகையில், கதைக்களனை எடுத்துச் செல்லும் ராமாயண கதாசிரியரோ அல்லது ஆராயப்புகும் ஆய்வாளரோ அடிப்படை அலகீடாகக் கொள்ள விழைவது வால்மீகி ராமாயணம் என்ற நூல் தான். இதை  எந்த வகையிலும் மறுக்க முடியாது. ராமாயண காவ்யத்தை சொல்லும் நூற்களில் மனித சமுதாயத்துக்கு முதன் முதலில் கிட்டிய ஒரு நூற் தொகுப்பு என்ற படிக்கு இது தான் மூல நூல் என்பதனை மறுக்க இயலாது.  அப்படி மறுப்பதற்கு ஏதுவான எந்த சான்றுகளும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை.

வால்மீகி முனிபுங்கவர் தமது ராமாயண நூலை எழுதுவதற்கு முன்னரேயே இந்த நூல் சொல்லும் கதை பல பாணர்களால் பாட்டு வடிவினில் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று இந்தியவியல் அறிஞர்கள் அபிப்ராயப்படுகிறார்கள். ஆனால் அப்படிப் புழங்கிய பாடல்கள் எவையும் மறுக்கவியலா ஆதாரங்களின் பாற்பட்டு இதுவரை கிடைத்ததுண்டோ என்றால் இல்லை என்று தான் சொல்லவேண்டும்.

இதற்கு மேற்கொண்டு சதாவதானி டாக்டர் ஆர் கணேஷ் அவர்கள் இந்த விஷயம் சம்பந்தமாகச் சொல்லும் முக்ய விஷயங்களைப் பார்ப்போம் :-

பௌத்த மற்றும் ஜைன ராமாயணங்கள் காலத்தால் மிகவும் பழமையானவை என்று சொல்லப்படுகிறது. சில சமயம் ஆதிகாவ்யமாகிய வால்மீகி ராமாயணத்துக்கும் முற்பட்டவை இவை என்றும் சொல்லப்படுவதுண்டு. ஆனால் இவை சரியான கூற்றுகளல்ல.

புத்த ஜாதகக் கதைகளில் ராம கதை காணக்கிட்டுகிறது என்றும் அதன் கதைக்களன் வேறானது என்றும் சொல்லப்படுகிறது. புத்த ஜாதகக் கதைகள் என்பவை பௌத்த சாஸ்த்ரங்களாகிய த்ரிபிடகம் என்று நாம் அறியும் பௌத்த மூல நூற்களுக்குப் பிந்தைய காலத்தின் பாற்பட்டவை என்று அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள். த்ரிபிடகம் என்று தற்காலத்தில் நாம் அறியும் பௌத்த நூற்கள், பொதுயுகத்தின் முதலாம் நூற்றாண்டில் கனிஷ்க ராஜனுடைய காலத்தில் கூட்டப்பட்ட மூன்றாவது புத்த சங்கத்தில் தொகுக்கப்பட்டவை என்பது அறிஞர்கள் கருத்து. த்ரிபிடக நூற்களில் உள்ளடக்கமாகாத பௌத்த ஜாதகக் கதைகள் என்பவை காலத்தால் இவற்றுக்கும் கூடப் பிற்பட்டவை என்பது கவனிக்கத் தக்கது.

ஆகையால் இவை காலத்தினால் மிகவும் பிற்பட்டவை என்பது ஆழ்ந்து கவனிக்கத் தக்கது.

பௌத்த மற்றும் ஜைன ராமாயணங்கள் ஆதிகவி வால்மீகி முனிபுங்கவரின் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்துக்கு முற்பட்டவை என்ற படிக்கான முன்பின் முரணான காலக்கணக்கு எத்தகையது?  ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் (1879 – 1955) ஆராய்ச்சி முடிபுகள் ஐஸக் ந்யூட்டனுடைய (1642 – 1726) ஆராய்ச்சிக்கூறுகளுக்கு அடிப்படை என்று  யாராவது கூறினால், அது காலக்கணக்கு  குறித்த எத்தகைய  அடிப்படையான தர்க்கப் பிழையோ  அது போன்றது.

அதே போல, ஜைன ராமாயணங்களுள் மிகப்பழமையான ஜைன ராமாயணம் ஸ்ரீ விமலஸூரி அவர்களால் இயற்றப்பட்ட பவுமாசரிஅ எனும் ஜைன ராமாயணம். ஸ்ரீ விமலஸூரி அவர்கள் பொதுயுகம் 3ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். இந்த ராமாயணம் வால்மீகி ராமாயணத்துக்கு மூத்தது என்பது வால்மீகிக்கு மூத்தவர் காளிதாசர் என்பது போன்ற ஒரு கூற்றுக்கு சமமான கூற்று.

ப்ராந்திய பாஷைகளில் சமைக்கப்பட்ட (வாய்வழியான மற்றும் எழுதப்பட்ட) ராமாயணங்கள் பொதுயுகத்தின் 8ம் அல்லது 9ம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்தவை என்பது கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். பாரதத்தின் பல ப்ராந்தியங்களில் இருக்கும் வாய்மொழியான ராமாயணங்களை மட்டும் கவனிக்குங்கால் இலக்கிய மற்றும் மொழியியல் அலகீடுகளை வைத்து இவற்றின் பாஷா சைலிகளை அணுகுகையில் இவையெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஐன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டவை என்பது துலங்குகிறது.

அப்படியானால் வால்மீகி முனிபுங்கவருக்கு அவருடைய ஆதிகாவ்யமாகிய வால்மீகி ராமாயணம் எனும் நூலை எழுதுவதற்கு உந்து சக்தியானவை எவை என்று கேழ்வியெழும் அல்லவா? சம்ஸ்க்ருதத்திலும் மற்றும் ஏனைய ப்ராக்ருத / அபப்ரம்ஸ பாஷைகளிலும் வால்மீகி முனிவரின் காலத்திற்கு முன்னர் ராமாயணப்பாடல்கள் பாடப்பட்டிருக்க வேண்டும். அவையே அவருக்கு உந்துசக்தியாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதனை ஒருக்கால் ஒப்புக்கொள்வோம்.

அப்படியானால் அடுத்த கேழ்வியெழும் இல்லையா? வால்மீகி முனிபுங்கவருக்கு முந்தையதான ராமாயணக் கதைகளும் பாடல்களும் எங்கே என்று? அவை காலத்தால் அழிந்து போய் விட்டன என்பது மறுக்கப்பட முடியாத விஷயம்.. அஃதாகப்பட்டது காணக்கிட்டும் ஒரு நூலுக்கான ஆதாரம் காணக்கிட்டாதது. ஆனால் அது தான் ஆதாரம் என்றால்,  சான்றுகளின் பாற்பட்டு அல்லாது வெறும் கற்பனையின் பாற்பட்டு மிகும் அப்படிப்பட்ட ஆதாரம் என்பது எப்படியாகும்?

ஆம்லெட்டு தோசை செய்யப்பயன்படும் குஞ்சு பொறிக்கா முட்டையிலிருந்து (Poultry eggs) கோழிக்குஞ்சுகள் பிறந்ததாகவும் அக்கோழிக்குஞ்சுகள் வாயிலாகக் கோழியினம் பெருகியது என்று சொல்லுவது எப்படிப்பட்ட புத்திசாலித்தனமான தர்க்கமாகுமோ அத்தகைய தர்க்கத்தை ஒத்ததாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தர்க்கம். இல்லையா?

ஆட்டுக்குட்டி முட்டையிட்டு கோழிக்குஞ்சு வந்ததின்னு யானக்குஞ்சு சொல்லக்கேட்டு பூனக்குஞ்சு சொன்னதின்னு – பாட்டு நினைவுக்கு வருமில்லையா?

துளசிதாசர்
துளசிதாசர்

ஆதிகாவ்யமான வால்மீகி ராமாயணத்தின் மறுவாசிப்பாக சம்ஸ்க்ருதத்திலும் தமிழ் மற்றும் ஏனைய ஹிந்துஸ்தான பாஷைகளில் எழுதப்பட்ட மற்ற ராமாயண காவியங்களை எழுதிய சான்றோர்கள் அனைவரும் இந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை எழுதிய ஆதிகவி வால்மீகிக்குத் தாங்கள் கடன் பட்டிருப்பதாக எழுதியிருக்கிறார்கள். காளிதாசன், பவபூதி, போஜராஜன், ராஜசேகரன், கவிராஜன், மற்றும் இராமாவதாரம் என்ற பெயரில் தமிழில் ராமகதையை எழுதிய கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர்,  ஹிந்தியில் ராமசரிதமானஸ் எழுதிய துளசிதாசர், கன்னடத்தில் ராமாயணம் குறித்த எழுதிய நவீன காலத்திய கவிஞர் எழுத்தாளருமான குவெம்பு போன்றோர் அனைவரும் ஆதிகவி வால்மீகியின் வழியே தாங்கள் செல்வதாக எழுதியிருக்கிறார்கள்.

அப்படியானால் ராமாயணத்துக்கு முன்னூறு முகங்கள் உண்டு சொல்லுவதன் பின்னணியும் உந்துசக்தியும் யாது என்று கேழ்வியெழும் இல்லையா?

வாஸ்தவத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு குதர்க்கமான சதிமிகுந்ததான ஒரு கூற்றின் பின்னணியில் இருப்பது புலமை இல்லை மாறாக யுக்தி என்பதனை நாம் உணர வேண்டும். இடதுசாரிகளின் அப்யாசத்தில் உள்ள நயவஞ்சகமான யுக்திகள் என்பது இப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகளின் பின்னணியில் உள்ளது. தாங்கள் எதிர்க்க விழையும் ஒரு பொருளை முற்று முழுதாக நிராகரித்தல் என்பது ஒரு இடதுசாரி யுக்தி. அவர்களை விளக்கங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களுடன் எதிர்கொண்டால் போலிவாதத் தர்க்கத்தினையொட்டி தங்களது அடிப்படைகளையே மாற்றிக்கொள்வார்கள். “ஒரே ஒரு உறுதியான நூல் உள்ளது என்பதனை நாங்கள் மறுக்கிறோம்” என்பது இவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் நிலைப்பாடுகளுள் ஒன்று. மறுபடி இதை மறுதலிக்க இவர்களை விளக்கங்கள், ஆதாரங்கள் என்று அணுக முனைந்தால்,”புராதனமான என்றோ உறுதியான என்றோ எந்த விஷயமும் இருக்கவியலாது; வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் மாறிக்கொண்டே செல்லுவது தான் உலகம்” என்று தங்கள் பாதையையும் அடிப்படைகளையும் கமுக்கமாக மாற்றிக்கொண்டு ஏதும் நிகழாதது போலப் பயணத்தை தொடர்வது இடதுசாரிச் செயல்பாடு.

கௌரவர்களை கதாநாயகர்களாகவும் பாண்டவர்களை வில்லன் களாகவும் கொண்ட மெய்யான மஹாபாரதக் கருத்துக்கள் இப்போதெல்லாம் தலையெடுப்பதைக் கண்ணுறுகிறேன் என்று சமீபத்தில் ஞானபீட விருது வென்ற சந்த்ரசேகர கம்பர் என்ற அன்பர் கருத்துத் தெரிவிக்கிறார். இவர் ஏதும் புதிதாகச் சொல்லவில்லை என்பது கவனிக்கப்பட வேண்டும். இப்படிச் சொல்லுவது தான் நவநாகரீகமாயிற்றே. மஹாபாரதக் கதைக்களன் உருக்குலைப்பாளர்களின் பலரகங்களில் ஒரு ரகம் தானே இந்த அன்பர். “On the meaning of Mahabharata” என்னும் நூலின் வாயிலாக இப்படிப்பட்ட உருக்குலைப்புக் கருத்தாக்கங்களை வி.எஸ்.சுக்தங்கர் போன்ற அறிஞர் பெருமக்கள் முழுமையாகவும் முடிவாகவும் கட்டுடைத்திருக்கிறார்கள் என்பது கவனிக்கத் தக்கது.

அபாரமான கவிதை படைக்கும் திறன்பெற்ற ஒரு கவிஞர் தேசத்தின் பெருமை வாய்ந்த ஒரு நபரின் வாழ்க்கை சரிதத்தை காவியமாக வடிக்க முனைந்த ஒரு முதல் செயற்பாடு வால்மீகி முனிபுங்கவர் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தை சமைத்தமை. ஆதலால் அவர் ஆதிகவி என்று அழைக்கப்படுகிறார். மஹாகவி காளிதாஸன் *கவி* என்ற சொல்லை *வால்மீகி* என்ற சொல்லுக்கிணையான ஒரு பதமாகக் கையாண்டுள்ளான் என்பது நோக்கத் தக்கது. ஹிந்துஸ்தானத்தின் வெவ்வேறு ப்ராந்தியங்களில் வசித்த வெவ்வேறு மொழி பேசும் பலவேறு கவிகளும் காலத்தாலழியாத ஒப்புயர்வற்ற இந்த ஆதிகாவ்யத்தை தங்களுடைய திறமைக்கு ஏற்றபடிக்கு தங்களுடைய மனச்சாந்திக்காக வேண்டி பலமுறை தங்கள் தங்கள் மொழியில் இயற்றியிருக்கிறார்கள். பலமுறை அவ்வாறு பாஷாந்தரங்களில் இயற்றப்பட்ட காவியங்கள் அதை இயற்றிய ஆசிரியரின் பங்களிப்பால் அதீத அழகுடன் செறிவூட்டப்பட்ட ஒரு காவியமாக மிளிர்வதையும் கண்ணுறுகிறோம்.

இப்போது நான் சொல்ல விழைவது ஒரு மலிவான ஒப்பீடாக இருக்கலாம் தான். ஆனால் தற்கால வழக்கியலில் ஒரு சூப்பர் ஹிட் திரைப்படத்தை மாற்று மொழிகளில் எடுக்க விழைந்தால் அது ஒரு கட்டத்துக்கு கட்டம் ஒத்துப்போகும் திரைப்படமாகவும் எடுக்கப்படலாம் அல்லது ஆங்காங்கு மாறுதல்களைச் செய்து எடுக்கப்படும் ஒரு ரீமேக் ஆகவும் இருக்கலாம்.

ஹிந்துஸ்தானத்தின் ஒவ்வொரு சமயமும் ராமாயண கதையை தத்தெடுத்து அதனை உள்வாங்கி உபயோகப்படுத்தி தங்களது கொள்கைகளை பொதுமக்களுக்கு எளிதாக எடுத்துறைக்க விழைந்தன என்பது நாம் முக்யமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். லக்ஷ்மணனால் கொல்லப்படும் ராவணனைச் சொல்லும் ஜைன ராமாயணக் கதையிலிருந்து சீதையின் அபஹரணத்தை வெகுவாகக் கவனப்படுத்தும் பௌத்தராமாயணங்களும் அத்வைதக் கோட்பாடுகளின் சொற்பொழிவினைக் கேட்குமாறு ராமபிரான் உருவகப்படுத்தப்படும் வேதாந்திகளின் ராமாயணங்களும் சரணாகதி தத்துவத்தினை முன்னிறுத்தும் விசிஷ்டாத்வைத கோட்பாடுகளை விளக்கும் ராமாயண விவரணங்களும் ஹனுமனை முன்னிறுத்தி அவனைஎதிர்கால ப்ரம்மாவாக சித்தரிக்க விழையும் த்வைத ராமாயண விவரணங்களும் தசமுக (பத்துத் தலை) ராவணன் மரித்த பின்னர் கிளர்ந்தெழும் ஒரு சதமுக (நூறு தலை) ராவணனை வதம் செய்யப்புகும் சீதாபிராட்டியை தேவியாக சித்தரிக்க விழையும் சாக்த ராமாயணங்களும் என்று ஒருபுறமிருக்க ராமபிரானை விஷ்ணுவின் அவதாரமாக சித்தரிப்பதை மறுதலிக்கும் சைவர்களிலிருந்து ராமாயண காவியத்தை தேவையற்றது என மறுதலிக்க விழையும் நூதன யுகத்து அறிவுஜீவிகள் வரை பலரும் பல விதத்தில் ராமாயணத்தில் தங்கள் சிந்தனையைச் செலுத்தி அதில் புகல் பெறுவதை புறத்தொதுக்க இயலாது.

ப்ரம்மதேவனின் ப்ரசித்தமான வசனமான ‘பரம் கவீனாம் ஆதாரம்’  (எல்லாக் கவிகளுக்கும் ஆதாரமான) என்ற சொற்றொடர் 300 ராமாயணம் என்ற ஒரு கருத்தாக்கம் ஒரு மோசடியைப் பரப்புரை செய்யும் ஒரு கருத்தாக்கமாக இருப்பினும் கூட வேறொரு வகையில் அதற்கு அணுக்கமாகக் கூட போய்விடுவதைக் கண்ணுறாமல் இருக்கவியலாது.

ஃபேஸ்புக்கிலும் சதாவதானி டாக்டர் ஆர் கணேஷ் அவர்களது வ்யாசம் கவனத்துக்குக் கொணரப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து ஒரு சுவையான மற்றும் சுருக்கமான ஒரு விவாதமும் முன்னெடுக்கப்பட்டது. ஸர்வ ஸ்ரீமான்கள் ஜடாயு, ஆர்.வி, மகேஷ் சங்கர் மற்றும் ராமசூரி போன்ற அன்பர்கள் இந்த விவாதத்தில் பங்கெடுத்தார்கள். சில விஷயங்கள் புரிதலின்றி முன்வைக்கப்பட்டன. சில் விஷயங்கள் மிகக் கூர்மையாக அவதானிக்கப்பட்டன. FAQ என்ற படிக்கு குறுவினாக்கள் வாயிலாகவும் அதற்குப் பகிரப்படும் விடைகளாகவும் இந்த விவாதத்தின் முக்யமான அம்சங்களை முன்னிறுத்துவது ஒரு தெளிவைக் கொடுக்குமாதலால் இந்த வ்யாசத்தின் அடுத்த பகுதி FAQ நோக்கிச் செல்கிறது.

தனிப்பட்ட அன்பர்கள் ஆங்க்லத்தில் பகிர்ந்த தனிப்பட்ட கருத்துக்களைத் தொகுக்க விழைவது எனது முயற்சி. என்னுடைய தனிப்பட்ட விளக்கங்களை ஆங்காங்கு பகிர்ந்திருக்கிறேன். தனிப்பட்ட நபர்களது கருத்துக்களை மொழியாக்கம் செய்கையில் அவர்களது கருத்துக்கள் ஒருக்கால் சிதைந்து அது வேறுவிதமாகப் பகிரப்பட்டால் அது என்னுடைய குறைபாடாக ஆகுமேயன்றி மூலக்கருத்தைப் பகிர்ந்த தனிப்பட்ட நபர்களது குறைபாடாக அவற்றைக் கருத வேண்டாம் என்று விக்ஞாபித்து மேற்கொண்டு தொடர்கிறேன்.

படங்களுடன் கூடிய ராமாயண ஓலைச்சுவடிகள் (ஒரிஸ்ஸா)
படங்களுடன் கூடிய ராமாயண ஓலைச்சுவடிகள் (ஒரிஸ்ஸா)

அப்பகுதிக்குச் செல்லுமுன்னர் பதினைந்து வருஷ காலத்திற்கும் மேற்பட்டு ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண நூலின் வெவ்வேறு பாடாந்தரங்களை ஆராய்ந்த பதிப்பாசிரியர் குழுவினர் எட்டிய முடிபுகள் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண படைப்பாய்வு என்ற வ்யாசத் தொடரின் மூன்றாம் பாகத்தில் பகிரப்பட்டிருந்தது. அவற்றில் முக்யமான முடிபுகளை ஒரு மீள்பார்வை செய்து மேற்கொண்டு செல்லுவோம் :-

பல பாடாந்தரங்களை பரிசீலனை செய்தபடிக்கு பதிப்பாசிரியர் குழுவினர் சர்வ சம்மதத்துடன் இரண்டு பாடாந்தரங்களை மட்டிலும் அங்கீகாரம் செய்தனர். உத்தர மற்றும் தக்ஷிண (Northern, Southern). இந்த இரண்டு பாடாந்தரங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று பெருமளவு வேறு பட்டாலும் தங்களிடையே பொதுவிலான ராமாயண கதையை பாதுகாத்து வைத்திருந்தது அவதானிக்கப்பட்டது. இந்த பொதுமையான குணாதிசயம் தான் மூலராமாயணம் (Ur-Ramayana) என்ற நூல் இந்த பாடாந்தரங்களின் ஆதாரமாக இருக்கவேண்டும் என்ற முக்யமானதொரு முடிபை எட்ட ஆய்வாளர்களுக்கு ஹேதுவாக இருந்தது என்றால் மிகையாகாது.

வடக்கு மற்றும் தெற்கு என்ற இரண்டு பாடாந்தரங்களிலும் பல விஷயங்கள் பிற்காலத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் என பதிப்பாசிரியர்கள் அபிப்ராயப்படுகின்றனர். ஆயினும் தெற்குப் பாடாந்தரம் மூலராமாயணம் என்று கருதப்படும் நூலினை அதனுடைய மூல மற்றும் தொன்மையான வடிவில் அப்படியே பாதுகாத்து வைத்துள்ளது என்ற டாக்டர் ஜேக்கபி அவர்களின் கருத்தை பதிப்பாசிரியர் குழுவினர் வழிமொழிகின்றனர்.

தக்ஷிண பாடாந்தரங்கள் முறையே தெலுகு, க்ரந்தம் மற்றும் மலயாள அக்ஷரங்களில் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தன என்பதும் மூன்று வெவ்வேறு வரிவடிவங்களில் பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பினும் மூன்றும் கிட்டத்த்ட்ட ஒரே வடிவத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதும் தெற்கத்திய பாடாந்தரத்தின் சிறப்பு. ஆகவே தான் டாக்டர் ஜேக்கபி அவர்களும் க்ரிடிகல் எடிஷனின் பதிப்பாசிரியர் குழுவினரும் தெற்கத்திய பாடாந்தரமானது மூல ராமாயணத்தின் தொன்மை மற்றும் மூல வடிவினை அப்படியே பாதுகாத்து வந்துள்ளது என்ற முடிபினை எட்ட ஹேதுவாக இருந்திருக்கலாம் எனத்தெரிகிறது.

அறுதியாக தக்ஷிண பாடாந்தரமே மூல ராமாயணத்தின் தொன்மை மற்றும் வடிவத்தை அப்படியே பாதுகாத்துள்ளது என்பதாலும் மாறுதல்களுக்கு உட்படாததாலும் பஹு சம்மதமான (பலராலும் ஏற்கப்படும்) ப்ரதி (Vulgate) எனக்கொள்ள வேண்டும் எனவும் ஒருமனதாகப் பதிப்பாசிரியர் குழுவினர் கருதுகின்றனர்.

அதே சமயம் உத்தர பாடாந்தரம் குறைந்த நம்பகத் தன்மையுடையது என்று கருதலாகாது என்ற முக்யமான கருத்தையும் தெரிவிக்கின்றனர். உத்தர பாடாந்தரங்களில் பெருமளவு மாறுதல்கள் மொழிசார்ந்தவையே அல்லாது வடிவு அல்லது உள்ளடக்கம் சார்ந்தவை அன்று என்றும் பகிரப்பட்ட கருத்து நோக்கத் தக்கது.

(தொடரும்)

வால்மீகி ராமாயணமும் “முன்னூறு ராமகதைகளும்”: ஓர் அலசல் – 2


<< முந்தைய பகுதி

தொடர்ச்சி…

ஜைன ராமாயணங்கள் :-

ஸ்ரீ ராமானுஜன் அவர்களுடைய வ்யாசம் ஜைன ராமாயணத்தைப் பற்றிய விபரங்களை அதன் பின்னணியுடன் பகிருகிறது. மேலதிகமான தகவல்கள் டாக்டர் ஹெர்மன் ஜார்ஜ் ஜேக்கபி அவர்களுடைய நூலாகிய பௌமாசரியம் என்ற நூலின் வாயிலாகவும் கிட்டுகிறது. டாக்டர் ஜேக்கபி அவர்களுடைய இந்த நூல் இணையத்தில் கிட்டுகிறது. டாக்டர் ஸ்ரீ ஜேக்கபி அவர்கள் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தை படைப்பாய்வுக்கு உட்படுத்திய மூத்த ஆய்வாளர்களில் முக்யமானவர் என்பது தமிழ் ஹிந்து தளத்தின் வாசகர்களுக்கு வால்மீகி ராமாயண படைப்பாய்வுகள் என்ற வ்யாசத்தொடர் மூலமாக முன்னரே பரிச்சயம் ஆன விஷயம்.

ப்ராக்ருதத்திலும் மற்றும் சம்ஸ்க்ருதத்திலும் 15க்கும் மேற்பட்ட ஜைன ராமாயண நூற்கள் கிட்டுவதாக டாக்டர் ஜேக்கபி அவர்களுடைய நூலின் வாயிலாகத் தெரிகிறது. மூன்று ஆசிரியர்களின் வெவ்வேறு கதைக்களன்களை ஒட்டி இவை சமைக்கப்படதாக ஸ்ரீ ஜேக்கபி கூறுகிறார். ஸ்ரீ விமலசூரி, ஸ்ரீ குணபத்ரர் என்ற இருவரின் வெவ்வேறான கதைக்களனும் அவையல்லாமல் ஸ்ரீ சங்கதாஸர் மற்றும் ஸ்ரீ ஹரிஸேனருடைய வேறான மூன்றாவது கதைக்களன்கள் ஜின ராமாயணக் கதைக்களன்கள்.

ஸ்ரீ சங்கதாஸர் மற்றும் ஸ்ரீ ஹரிஸேனர் இருவருடைய ராமாயணக் கதைக்களன்கள் ஆதிகவி ஸ்ரீ வால்மீகியின் ராமாயணக் கதைக்களனை பெரும்பாலும் ஒட்டியவை என்றும் மற்ற இருவருடைய கதைக்களன்களும் ஆதிகாவ்யமான ஸ்ரீ வால்மீகி ராமாயணத்திலிருந்து வேறுபடுவதாகவும் கூறுகிறார். ஸ்ரீ விமலசூரி மற்றும் பிந்தையவர்களது ராமாயணம் ப்ராக்ருதத்திலும் குணபத்ரருடைய ராமாயணம் சம்ஸ்க்ருதத்திலும் இயற்றப்பட்டுள்ளது.

jaina_ramayanaஸ்ரீ விமலசூரி அவர்களில்ன் பவுமாசரிஅ (प उ मा च रि अ — पद्म चरित) எனும் ராமாயணம் மற்றெல்லா ஜைன ராமாயணங்களுக்கும் மூத்தது. இலக்கணங்களால் செம்மைப்படுத்தப்படாத புராதனமான ப்ராக்ருத சைலியில் ஸ்ரீ விமலசூரியின் ராமாயணம் இயற்றப்பட்டிருப்பதாக ஸ்ரீ ஜேக்கபி தெரிவிக்கிறார். இதனை ஜைன மஹாராஷ்ட்ரீ (சுருக்கமாக JM) என்று அடையாளப்படுத்துகிறார். ஸ்ரீ விமலசூரி பொது யுகம் 3ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று ஜேக்கபி நூலின் அகச்சான்றுகள் வாயிலாக நிறுவுகிறார்.

அவர் காலத்தில் புழக்கத்தில் இருக்கும் ஆதிகவி ஸ்ரீ வால்மீகியின் ராமாயண நூலின் விவரணைகளையும் நிகழ்வுகளையும் கேழ்விக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் ஸ்ரீ விமலசூரியின் பவுமாசரிஅ துவங்குகிறது. பவுமாசரிஅ என்ற ப்ராக்ருத சொற்றொடருக்கு இணையான சம்ஸ்க்ருத சொற்றொடர் பத்ம சரிதம். பத்ம என்ற சொல்லால் சுட்டப்படுபவர் ராமபிரான். ஆக ராமபிரானின் சரித்ரத்தை சொல்லும் ப்ராக்ருத நூல் பவுமாசரிஅ.

ச்ரேணிகன் என்ற மஹாராஜா கௌதம முனிவரை அணுகி ராமாயணம் பற்றிய தன்னுடைய சம்சயங்களைக் கேழ்க்கிறான்.

ஐராவதம் மற்றும் வஜ்ராயுதம் போன்ற பெரும் ஐச்வர்யங்களுடைய இந்த்ரனை ராவணன் யுத்தத்தில் ஜெயித்து கைது செய்ததாக ராமாயணம் பகிரும் கதைகளை எப்படி நம்புவது? கொல்லாமை போன்ற ஜைனக் கோட்பாடுகளுடன் வாழும் ராவணன் என்ற ஜைனச் சான்றோனாகிய ராஜனை நரமாம்சம் சாப்பிடுவதாக ராமாயணம் சித்தரிப்பதை எப்படி ஏற்பது? இந்த்ரனையே வென்றவன் என்று அடையாளப்படுத்தும் ராவணனை குரங்குகளின் படை சமர் செய்து வென்றது என்பதை எப்படி ஏற்பது? கும்பகர்ணன் ஆறுமாதம் தூங்குகிறான் என்பதையும் அப்படித் தூங்குபவனின் காதினில் கொதிக்கும் எண்ணையை ஊற்றியும் போர்க்கால பேரிகைகளை முழக்கியும் அவனை எழுப்ப இயலவில்லை என்பதனையும் எப்படி ஏற்பது? ராவணனுக்கு பத்து தலைகள் இருந்தன என்பதை எப்படி ஏற்பது ……… என்று பல வினாக்களை முன்வைப்பதன் மூலம் பௌமாசரியம் துவங்குகிறது.

புழக்கத்தில் இருக்கும் ராமாயணம் பொய்க்கதைகளால் ஆனது என்றும் உண்மையான ராமாயணத்தை நான் சொல்லுகிறேன் என்று கௌதம முனிவர் சொல்லுவதாகவும் பௌமாசரியம் துவங்குகிறது. பௌமாசரியம் ராமனுடைய வம்ச வர்ணனையிலிருந்து துவங்காமல் ராவணனுடைய வம்ச வர்ணனையிலிருந்து துவங்குகிறது. ராவணன் பிறந்த போது அவனுடைய கழுத்தினை அலங்கரிக்க அவனுடைய தாயார் ஒரு நவரத்ன மாலையை அவனுக்கு அணிவிக்கிறாள். அதில் ஒவ்வொன்றிலும் ராவணனுடைய முகம் தெரிகிறதாம். ஒரேசமயத்தில் பத்து முகங்கள் தெரிந்ததால் தசமுகன் (பத்து முகங்கள்) என்று சொல்லப்பட்டானாம்.

ராமாயண கதாபாத்ரங்களை அடக்கியுள்ளது என்றாலும் ஜைனக் கோட்பாடான த்ரிஷஷ்டி சலாக புருஷர்கள் (அறுபத்து மூன்று சான்றோர்கள்) என்ற கோட்பாட்டினை ஒட்டி ஜைன ராமாயணக்கதை பௌமாசர்யத்தில் சமைக்கப்படுகிறது. 24 தீர்த்தங்கரர்கள், 12 சக்ர்வர்த்திகள், 9 பலபத்ரர்கள், 9 வாஸுதேவர்கள் மற்றும் 9 ப்ரதிவாஸுதேவர்கள் என்று அறுபத்துமூவர் காலசக்ரத்தில் திரும்பத் திரும்பத் தோன்றி தர்மத்தை நிலைநாட்டுவர் என்பது ஜைனக்கோட்பாடு. வாஸுதேவர்கள் ப்ரதி வாஸுதேவர்களை அழிப்பவர் என்பதும் ஜைனக்கோட்பாடு.

ராமர் பலபத்ரராகவும் லக்ஷ்மணன் வாஸுதேவனாகவும் ராவணன் அவனால் அழிக்கப்பட வேண்டிய ப்ரதிவாஸுதேவனாகவும் உருவகப்படுத்தப்படுகிறார்கள். சீதை ராவணனுக்கு மகளாகப்பிறந்தவளாகச் சித்தரிக்கப்படுகிறாள். அவளால் ராவணனுக்கு அழிவு என்பதால் ராவணன் பிறந்ததுமே அவளை அப்புறப்படுத்தி விடுகிறான். பின்னாளில் தன் மகள் தான் அவள் என்று அறியாது சீதையைக் கவர்ந்த ராவணனுடன் யுத்தம் நிகழ்கிறது.

ப்ரதிவாஸுதேவனாகிய ராவணன் லக்ஷ்மணன் மீது சக்ராயுதத்தை வீசுகிறான். ஆனால் லஷ்மணன் வாஸுதேவனானதால் அது அவனைத் தாக்கவில்லையாம். வீசப்பட்ட ஆயுதம் அவனைத் தாக்காது அவன் வசமகிறதாம். வாஸுதேவனாகிய லக்ஷ்மணன் தன்னுடைய ஆயுதத்தால் தாக்குவதன் மூலம் அழிக்கப்படவேண்டிய ப்ரதிவாஸுதேவனாகிய ராவணன் அழிக்கப்படுகிறான். ஜைனக்கோட்பாடுகளின் படி வாழும் சீதை இறந்தபின் ஸ்வர்க்கத்துக்குச் சென்று பின்னர் மறுபிறவி எடுத்து மோக்ஷம் அடைகிறாள். ஜைனக்கோட்பாடுகளின் படி வாழாத லக்ஷ்மணன் நரகத்திற்குச் செல்லுகிறான். மறுபிறப்பில் அவன் சீர்திருத்தம் அடைந்து மோக்ஷத்தை அடைவான் என்று நூல் சொல்லுகிறது. ஜைனக்கோட்பாடுகளின் படி வாழ்ந்த உதாரண புருஷனாகிய ……..ஜைன சமயம் விதந்தோதும் நற்பண்புகளின் இருப்பிடமாகிய……. பலபத்ரனான ராமபிரான் தன்னுடைய அந்த மனிதப்பிறவியில் மோக்ஷம் அடைகிறான்.

மற்ற ஜைன புராணங்களைப் போன்று இந்த ஜின ராமாயணமும் ஒரு ப்ரதி புராணம் ( Anti – Counter – Purana) என்று ஸ்ரீ ராமானுஜன் கருத்துப் பகிர்கிறார். வைதிக சமயத்தில் படைக்கப்பட்ட ராமாயணத்தில் சொல்லப்பட்ட பகுத்தறிவுக்கு முரணான கருத்துக்களை மறுதலித்துச் சமைக்கப்பட்டது ஜின ராமாயணம் என்று வ்யாசமும் பவுமசரிஅ என்ற நூலின் விவரணைகளும் தெரிவிக்கின்றன.

இதற்கு முந்தையதாகிய ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் பகுத்தறிவிற்கு ஒவ்வாததான பற்பல நிகழ்வுகளையும் விவரணைகளையும் உடையதாகவும் அவற்றையெல்லாம் துலக்கி பகுத்தறிவின் பாற்பட்டு சமைக்கப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது ஜைனராமாயணம்.

லங்காபுரியின் மக்கள் நரமாமிசம் உண்ணும் ராக்ஷசர்களாகச் சித்தரிக்கப்படுவதில்லை. அதே போல குரங்கினத்தவர்களாக வானரர்களும் சித்தரிக்கப்படுவதில்லை. இவர்கள் மனிதர்களும் இல்லாது தேவர்களும் இல்லாத வித்யாதரர்களாகச் சித்தரிக்கப்படுகின்றனர். இந்த ராமாயணத்திலும் கூட விவரிக்கப்படும் சாஹசம் மிகுந்த நிகழ்வுகளின் பாற்பட்டு பகுத்தறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட சில அமானுஷ்யமான சக்திகளை தம் வசம் உடையவர்களாகச் சித்தரிக்கப்படுகின்றனர். (Courtesy : Dr.Jacobi’s work…….. Chapter 15………Vanaras in reality are a race of Vidyadharas. A class of beings endowed with many supernatural qualities, if not human beings in the correct sense of the term) ஸ்வர்க்கம், நரகம், மறுபிறவி, மோக்ஷம் போன்ற கருத்தாக்கங்கள் இந்த ஜைன ராமாயணத்தில் காணக்கிட்டுகின்றன. பற்பல மொழிகளில் ஆன வைதிக சமய ராமாயணங்களில் விதந்தோதப்படுவதான ஏகபத்னீவ்ரதன் என்ற ராமனுக்கு எதிரான ஒரு கருத்தாக்கமாக ராமனுக்கு 8000 மனைவிகள் இருந்ததாகவும் லக்ஷ்மணனுக்கு 16000 மனைவிகள் இருந்ததாகவும் இவர்களுடையே வம்ச மூத்தவர்களாகிய சகரன் மற்றும் ஹரிஸேனர்களுக்கு தலா 64000 மனைவிகள் இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

அன்றைய காலத்து பகுத்தறிவு என்ற அலகீட்டின்படி ஒருக்கால் இவையெல்லாம் பகுத்தறிவின் பாற்பட்டவையாக இருந்திருக்கலாம். இன்றைய காலப் பகுத்தறிவு என்ற அலகீட்டின் படி அமானுஷ்யமான சக்தி என்பதோ கண்ணுக்குப் புலப்படாத ஸ்வர்க்கம் மற்றும் நரகம் போன்றவையோ மோக்ஷம் போன்ற கோட்பாடுகளோ பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாதது என்று சொல்லிவிடலாம்.

jains24வது தீர்த்தங்கரரான மஹாவீரர் இந்த்ரபூதி கௌதமர் என்ற சான்றோருக்கு அளித்த ஒரு பெயர்ப்பட்டியிலின் அடியொட்டிச் சமைக்கப்பட்டது பௌமாசரியம் என்பது ஸ்ரீ விமலசூரியின் கூற்று. அப்பட்டியல் குருவானவர் சிஷ்யனுக்குச் சொல்லி அப்படியே வாய்வழியாக அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்குச் சென்றதாகச் சொல்லப்படுகிறது. மஹாவீரரின் நிர்வாணத்துக்கு 530 வருஷங்களுக்குப் பிறகு பௌமாசரியம் என்ற தன்னுடைய நூல் படைக்கப்பட்டதாக ஸ்ரீ விமலசூரி சொல்லுகிறார். ராமபிரானுக்குப் பல நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின் வாழ்ந்த கண்ணனுடைய சரித்ரம் ஜைன சாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கையில் ராமசரிதம் சொல்லப்படவில்லை என்பதனால் இந்த கூற்று சந்தேஹாஸ்பதமானது என்று ஸ்ரீ ஜேக்கபி அபிப்ராயப்படுகிறார். நூலில் ஜைன தீர்த்தயாத்ரை ஸ்தலங்கள் வர்ணிக்கப்படுகின்றன. ஜைனக்கோட்பாடுகள் ஆழ்ந்து விவரிக்கப்படுகின்றன.

வ்யாசத்தொடர் எழுத முற்படுதற்கு முன் பவுமசரிஅ ஜைனராமாயண மூலமும் அதன் ஆங்க்ல அல்லது ஹிந்தி மொழியாக்கம் கிடைக்குமா என்று முயற்சி செய்தேன். இந்த நூலில் சொல்லப்படும் விஷயங்கள் என்ன என்பதனை முறையே ஸ்ரீ ராமானுஜன் வ்யாசத்தில் சொல்லப்படும் விஷயங்கள் மற்றும் டாக்டர் ஸ்ரீ ஜேக்கபி அவர்களது நூலில் குறிப்பிடப்படும் விஷயங்கள் இதன் பாற்பட்டே பகிர்ந்துள்ளேன். மூல நூலாகிய பவுமசரிஅ நான் பகிரும் விஷயங்களிலிருந்து மாறுபட்டிருக்குமானால் அதைக் கண்ணுறும் அன்பர்கள் அவற்றை நிச்சயமாகப் பகிருமாறு விக்ஞாபித்துக்கொள்கிறேன்.

பின்னிட்டும் மேற்கண்ட விவரணைகளை ஒருசேரப்ப பார்க்குங்கால் இந்த நூல் ஒரு குறிப்பிட்ட குறிக்கோளினை விவரிக்க வேண்டி அதனையொட்டி அதனுடன் ஒப்பக்கூடிய ஒரு கதைக்களனைப் பகிர முனைவது துலங்குகிறது.

******

தாய்லாந்து உள்ளிட்ட கிழக்காசிய தேசங்களின் ராமாயணங்கள்:

தாய்லாந்தில் ராமகதை வெகுவாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த நாட்டை அடுத்தடுத்து ஆளும் அரசர்களின் பெயர்கள் *ராம* என்ற விகுதியுடன் இருப்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். அடுத்தடுத்து தாய்லாந்தினை அரசாண்ட பல மன்னர்களும் ராமகதையை அதிவிஸ்தாரமாக பற்பல நூற்களாக எழுதியுள்ளனர். தாய்லாந்து தேசத்திய ராமகதை ராமகீன் (Ramakien…….story of rama) என்றும் ராமகீர்த்தி (Ramakirti …… the glory of Rama) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தாய்லாந்தில் ராமன் விஷ்ணுவின் அவதாரமாகக் கருதப்படுகிறான். தாய்லாந்தில் விஷ்ணு சிவபெருமானுக்கு அதீனமான தேவனாகக் கருதப்படுகிறார் என்று இந்த வ்யாசம் சொல்லுகிறது.

தாய்லாந்து தேசத்திய ராமகதை கம்பநாட்டாழ்வாரின் ராமாவதாரம் என்ற கதையிலிருந்து கரந்துரையப்படுவதை ராமானுஜன் வ்யாசம் பகிருகிறது. குறிப்பாக கதாபாத்திரங்களின் பெயர்கள். வால்மீகி ராமாயணத்தில் சொல்லப்படும் முனிவரான ரிஷ்யச்ருங்கர் கம்பராமாயணத்தில் களைக்கோட்டு முனிவர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். தாய்லாந்து ராமாயணம் கம்பராமாயாணத்திலிருந்து கரந்துரையப்பட்டதால் அந்த ராமாயணத்தில் இந்த முனிவரின் பெயர் களைக்கோட்டு என்ற பெயரிலேயே காணப்படுவது ஒரு காட்டு. மானுட, ராக்ஷஸ, குரங்கின என்ற படிக்கு ராமகீர்த்தியில் மூன்று விதமான கதாபாத்திரங்கள் விவரிக்கப்படுகின்றன என்று வ்யாசம் பகிருகிறது. கதைக்களனைப் பார்க்கையில் ராம ஜனனம் துவங்கி, சீதாராம விவாஹம், வனவாஸம், சீதையை ராவணன் அபகரித்து லங்காபுரிக்கு எடுத்துச் செல்லுவது, ராமராவண யுத்தம், ராமபிரான் அயோத்திக்கு திரும்பி அரசாளுவது, உத்தரராமாயண நிகழ்வுகள் என்று தாய்லாந்திய ராமாயணங்களின் நிகழ்வுப் பட்டியல் நீளுகிறது.

வைதிக சமயத்தைச் சார்ந்த ராமாயணங்கள் விஸ்தாரமாக மனதில் பதியும் வண்ணம் சொல்லும் நிகழ்வுகளாகிய திவ்ய தம்பதிகளின் பிரிவு அதையொட்டிய சம்பவங்கள் பின்னர் அவர்கள் ஒன்றிணைவது என்ற நிகழ்வுகள் தாய்லாந்திய ராமாயணத்தில் கவனத்தை ஈர்க்கும் விஷயங்களல்ல. மாறாக தாய்லாந்து ராமாயணத்தில் சீதையை ராவணன் கவர்ந்து செல்லுதல் அதையடுத்து நிகழும் யுத்தம் போன்றவை மிக விஸ்தாரமாக விவரிக்கப்படுவதாக வ்யாசம் சொல்லுகிறது. யுத்தத்தைப் பற்றிய விவரணைகள், யுத்தத்தில் கையாளப்படும் யுக்திகள் அதில் கையாளப்பட்ட அதிசயத்தக்க யுத்த தளவாடங்கள் போன்றவை தாய்லாந்திய ராமாயணத்தில் வெகு விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்படுவதாக ராமானுஜனுடைய வ்யாசம் சொல்லுகிறது. யுத்தத்தைப் பற்றிய விவரணைகள் தாய்லாந்திய ராமாயணத்தில் விஸ்தாராமாகச் சொல்லப்படுவதன் பின்னணியை ஸ்ரீ சந்தோஷ் தேசாய் அவர்கள் குறிப்பிடுவதை ராமானுஜனின் வ்யாசம் தெரிவிக்கிறது. முற்காலத்திய தாயாலாந்திய சரித்ரம் யுத்தங்களால் வடிக்கப்படும் ஒரு சரித்ரம் என்பது கவனிக்கத் தக்கது. யுத்தங்களுக்கிடையே பிழைத்து வாழ்தல் என்பது அவர்களுடைய அக்கலத்திய வாழ்வின் ஒரு அங்கமாக இருந்தது.

Hanuman on his chariot, a scene from the Ramakien in Wat Phra Kaew, Bangkok (courtesy: Wikimedia commons)
Hanuman on his chariot, a scene from the Ramakien in Wat Phra Kaew, Bangkok (courtesy: Wikimedia commons)

கதாபாத்திரங்களில் மக்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பது ராமரை விட ஹனுமான் என்றும் தாய்லாந்திய ஹனுமான் உறுதியான ப்ரம்மசாரி இல்லையென்றும் பெண்கள் விரும்பும் மனிதன் (?) (ladies man) என்று ராமானுஜன் வ்யாசம் சொல்லுகிறது. லங்காபுரிவாசிகளின் படுக்கையறைகளுக்குச் சென்று அங்கு துயிலும் தையலார்களைக் கண்ணுறுவதை கம்பநாட்டாழ்வாரோ வால்மீகியோ காட்டும்படிக்கு அல்லாமல் ……… அதார்மிகமாக தாய்லாந்திய ஹனுமான் கருதாதவாறு…….. தாய்லாந்திய ராமாயணம் படைக்கப்பட்டுள்ளது என்று வ்யாசம் தெரிவிக்கிறது.

வ்யாசம் சித்தரிக்க முனையும் சில முரண்களைப் பார்க்கையில் தாய்லாந்திய ராமாயணம் அல்லது பல தாய்லாந்திய அரசர்கள் எழுதிய ராமாயணங்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அதைப் பற்றிய ஒரு முழுமையான சித்திரம் பகிரப்படுதல் நன்று என்று படுகிறது.

அவை என்னென்ன?

1. தாய்லாந்திய மக்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்ப்பது ராமனின் கதாபாத்திரம் அல்ல மாறாக ஹனுமனின் கதாபாத்திரம் என்று வ்யாசம் சொல்லுகிறது. தாய்லாந்திய ராமனின் பாத்திரப்படைப்பு வ்யாசத்தில் அடக்கி வாசிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படியானால் அப்படிப்பட்ட ஒரு வெகுஜன மக்கள் திரளின் தலைவனாக சதாப்தங்களாக தாய்லாந்தினை ஆளும் அரசர்களின் பெயர்களில் ஏன் **ஹனுமன்** என்ற விகுதி காணப்படாது **ராம** என்ற விகுதி காணப்படுகிறது என்று சம்சயம் எழுகிறது.

2. ஒரு புறம் தாய்லாந்திய ராமகீர்த்தி மானுட, ராக்ஷஸ மற்றும் குரங்கின என்ற படிக்கு மூன்று கதாபாத்திரங்கள் தாய்லாந்திய ராமாயணத்தில் காணக்கிட்டுவதைக் கவனமாக வகை தொகை சார்ந்து வ்யாசம் பகிருகையில் ஹனுமனை பெண்கள் விரும்பும் மனிதன் (?) (ladies man) என்று வ்யாசம் சுட்ட விழைவதை கவனிக்காது போக முடியவில்லை. இங்கு மனிதன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு அர்த்தம் கற்பிக்கலாம் அல்லது சால்ஜாப்பு சொல்லலாம் தான். பின்னிட்டும் ஒரு குரங்கினத்தவன் ladies man என்று சுட்டப்படுவது ஆச்சரியம் அளிக்கிறது. ஆயினும் ஒரு முழுமையான சித்திரம் தாய்லாந்திய ராமாயணங்களிலிருந்து காய்த்தல் உவத்தல் இல்லாமல் பகிரப்படுவது முறையாகும்.

3. பெயர்களைக் கையாளுதல் என்ற படிக்கு கம்பராமாயணத்திலிருந்து பெரும்பாலும் கரந்துரையப்பட்டது தாய்லாந்திய ராமாயணம் என்று வ்யாசத்தில் ஒரு புறம் பகிரப்படுகையில்……….. கம்பராமாயணம் ராம பட்டாபிஷேகத்துடன் நிறைவு பெறுகையில் ……… தாய்லாந்திய ராமாயணம் மரபார்ந்த ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தின் நிகழ்வுப் பட்டியலை ஒட்டி உத்தரராமாயணத்துடன் நிறைவு பெறுவதையும் கவனிக்காது போக முடியவில்லை. வ்யாசத்தின் சித்தரிப்பினைச் சார்ந்து தாய்லாந்திய ராமாயணம் பெயர்களைக் கையாள்வதில் கம்பநாட்டாழ்வாரைக் கைக்கொள்வதை ஒரு புறம் அவதானிக்கையிலேயே மறுபுறம் நிகழ்வுப் பட்டியலைப் பார்க்கையில் ஆதிகாவ்யமான மரபார்ந்த ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தையும் அடியொற்றுவது தெளிவாகத் தெரிகிறது. சித்தரிப்பு ஒருவைகயாக இருக்கையில் பகிரப்படும் முடிபுகள் வேறாகக் காணப்படுவது வ்யாசத்தின் சித்தரிப்பு காய்த்தல் உவத்தல் கொண்டதோ என்று சம்சயம் ஒரு புறம் எழுகிறது.

4. கோரக்பூர் கீதாப்ரஸ் என்ற ஸ்தாபனத்தினால் பதிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணப் பதிப்பின் ஏழாவது பதிப்பின் பாற்பட்டு ஒவ்வொரு காண்டமும் அதில் காணப்படும் ஸர்க்கங்களின் (அத்யாயம்) எண்ணிக்கை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது :-

1. பாலகாண்டம் ………………………77
2. அயோத்யாகாண்டம்…………….119
3.ஆரண்யகாண்டம்…………………75
4.கிஷ்கிந்தாகாண்டம்……………..67
5.ஸுந்தரகாண்டம்………………..68
6.யுத்தகாண்டம்…………………….128
7.உத்தரகாண்டம்……………………111  (பிற்சேர்க்கை என்று 2 அதிகப்படி ஸர்க்கங்கள் தனி)

ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண யுத்தகாண்டத்து விவரணைகளை முழுதாக வாசிக்கையில் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தில் யுத்த களமும், யுக்திகளும் அதில் உபயோகிக்கப்பட்ட யுத்த தளவாடங்களும் அஸ்த்ர சஸ்த்ரங்களும் வெகு விஸ்தாரமாக ஆதிகவி வால்மீகி முனிவரால் சொல்லப்பட்டிருப்பது துலங்குகிறது. தாய்லாந்திய ராமாயணத்தின் மாறுபாடான கதையம்சமாக வ்யாசம் சுட்டப்படும் கருத்து அப்படி அந்த வாசிப்புக்கேயான ஒரு மாறுபாடான அம்சம் இல்லை என்பது இதன் மூலம் துலங்குகிறது.

இவை மேம்போக்காகத் தோன்றும் சம்சயங்கள் தான். முழுமையான சித்தரிப்பு மற்றும் முழுமையான புரிதல் தாய்லாந்திய ராமாயணத்தை முழுமையாக வாசித்து அறிவதன் மூலம் மட்டிலும் தான் கிட்டும் என்பது திண்ணம்.

தக்ஷிணபாரதத்து நாட்டார் வழக்கியலில் காணப்படும் ராமாயணக் கதைக்களன் களில் சில ஆதிகாவ்யத்தை ஒத்தும் சில அவற்றிலிருந்து முற்றிலுமாக வேறுபடுவதையும் அவதானிக்க முடிகிறது. சில கதைக்களன் களில் ஆதிகாவ்யத்துக்கு மாறாக கதாபாத்ரங்கள் தாறுமாறாக சித்தரிக்கப்படுவதும் புலனாகிறது.

ராமாயண காவ்யம் ஹிந்துஸ்தானமுழுதும் பற்பல மொழிகளிலும் பற்பல வட்டாரங்களிலும் ப்ரசித்தி ஆன பிறகு அந்தந்த ப்ரதேச உள்ளூர் மொழிகளில் பிற்காலத்தில் இயற்றப்பட்டவை இந்த மாறுபட்ட கதைக்களன் களைக் கொண்டவை என்பது சதாவதானி டாக்டர் ஆர்.கணேஷ் அவர்கள் தெரிவிக்கும் கூற்று.

மேலும் பார்ப்போம்.

(தொடரும்)

வால்மீகி ராமாயணமும் “முன்னூறு ராமகதைகளும்”: ஓர் அலசல் – 1

ராமாயண காவியத்தைப் பற்றிய அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாத ஆனால் அதன் மீது காழ்ப்பு கொண்டு வெட்டியாக அவதூறு பேச விழைபவர்கள் உரத்த குரலில் கூச்சலிடக் கையாளும் ஒரு சொற்றொடர் ***முன்னூறு ராமாயணங்களும். ஒரு பக்கம் என்றால் இன்னொரு பக்கம் அப்படி ஏ.கே. ராமானுஜம் என்ன தான் எழுதி விட்டார் என்பதனையே அறிய விழையாது விடலைகளின் கூச்சல்களிலேயே கலவரமாகி ஏ.கே ராமானுஜம் என்ற வ்யக்தி விசேஷத்தையே சந்தேஹாஸ்பதமாக புறந்தள்ள விழையும் இன்னொரு கும்பல். அப்படியானால் அது என்ன முன்னூறு ராமாயணம் என்ற வினா எழும். ராமாயணம் என்ற பெயரில் சகட்டுமேனிக்குக் கண்ட கண்ட குப்பைகூளங்களையும் ராமாயண சாகரத்தில் அள்ளி வீச விழையும் இழி செயலை சரியான முறையில் அடையாளம் காணுவதற்கு இந்த விவகாரத்தைப் பற்றிய ஒரு முழுமையான புரிதல் வழிவகுக்கும் என்பதால் வ்யாசத் தொடரின் இந்த பாகம் எழுதப்படுகிறது.

கர்நாடகத்தில் வசித்த ஸ்ரீ ஏ.கே. ராமானுஜன் என்ற பிரபல பேராசிரியர், கவிஞர், மொழிபெயர்ப்பாளர் எழுதிய ஒரு வ்யாசத்தை வைத்து முன்னெடுக்கப்படும் ஒரு (கு)தர்க்கம் 300 ராமாயணம். இந்த சுட்டியில் ஸ்ரீ ராமானுஜம் அவர்கள் எழுதிய முழு வ்யாசத்தினையும் காணலாம் – A. K. Ramanujan’s “Three Hundred Rāmāyaṇas: Five Examples and Three Thoughts on Translation.”

ஸ்ரீ ராமானுஜன் அவர்களது வ்யாசத்தை வைத்து முன்னெடுக்கப்படும் 300 ராமாயணம் என்பது ஏன் குதர்க்கத்தின் பாற்பட்ட கோஷம் என்பதனை புரிந்து கொள்ள இந்த விஷயம் சம்பந்தப்பட்ட மூன்று முக்யமான நிலைப்பாடுகளை நாம் பார்க்க வேண்டும்.

1. 1875 முதற்கொண்டு 1975 வரைக்கும் வெவ்வேறு இந்தியவியல் அறிஞர்களும் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண நூலை படைப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தியிருக்கின்றனர். தொடர்ந்த ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண நூலின் படைப்பாய்வில் ஒரு முக்யமான புள்ளி Bhandarkar Oriental Research Institute என்ற ஸ்தாபனத்தின் வாயிலாக ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண நூலின் க்ரிடிகல் எடிஷன் பதிப்பை ஆய்வின் பாற்பட்டு பதிப்பித்த அறிஞர் பெருமக்களுடைய ஆய்வின் பாற்பட்ட கருத்துக்கள்.

2. ஸ்ரீ ஏ.கே ராமானுஜன் அவர்கள் தனது 300 ராமாயணம் வ்யாசம் மூலமாக முன்வைக்கும் ப்ரதானமான கருத்துக்கள்.

3. ஸ்ரீ ஏ.கே ராமானுஜன் அவர்களது வ்யாசத்தை மறுதலிக்கும் படிக்கு சதாவதானி டாக்டர் ஆர் கணேஷ் அவர்கள் இண்டியாஃபேக்ட்ஸ் இணையதளத்தில் பகிர்ந்த “முன்னூறு ராமாயணம் என்ற முகமூடியின் பின்னணியில்” என்ற வ்யாசம்.

மேற்கண்ட மூன்று நிலைப்பாடுகளும் தனித் தனியாக விளக்கப்படுகின்றன. இதையடுத்து ஃபேஸ் புக் பக்கங்களில் இதனைச் சார்ந்த உரையாடல்கள் பலவற்றையும் நான் கவனித்து வந்தேன். ஸர்வ ஸ்ரீமான்கள் ஜடாயு, ஆர்வி, ராம்சூரி மற்றும் மஹேஷ் சங்கர் போன்ற அன்பர்கள் தமது உரையாடல்களின் இந்த விவகாரம் சம்பந்தமாக உரையாடியுள்ளனர். தவறான புரிதல்களின் பாற்பட்டு சில விஷயங்கள் கேள்விகளாக எழுப்பப்பட்டுள்ளன. ஆகவே இந்த விவகாரத்தை மேற்கண்ட மூன்று தனிப்பட்ட நிலைப்பாடுகளை ஒட்டி தனித்தனியாக பார்ப்பதை அடுத்து ஸ்ரீ ராமானுஜன் மற்றும் ஸ்ரீ கணேஷ் முன்வைக்கும் விஷயங்களை சிறு குறு வினாக்களாக முன்வைத்து அவற்றுக்கு விடையளிப்பதன் மூலம் தவறான புரிதல்களை துலக்குவது வ்யாசத்தொடரின் இந்த பாகத்தின் அறுதி செயற்பாடு.

*****

1. ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண நூலின் க்ரிடிகல் எடிஷன் பதிப்பாசிரியர்களின் முக்யமான கருத்து:

valmiki_ramayana_critical_editionகிட்டத்தட்ட நூறு வருஷ காலமாக ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் என்ற நூலை எண்ணிறந்த அறிஞர் பெருமக்கள் படைப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தியுள்ளனர். இவர்கள் இந்நூலை ஆராயுமுகமாக ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண நூலின் வெவ்வேறு பாடாந்தரங்களை (recensions) ஆய்வு செய்துள்ளனர். இதற்காக நூற்றுக்கணக்கான ஓலைச்சறுக்குகளையும் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்திற்காக எழுதப்பட்ட வெவ்வேறு வ்யாக்யானங்களையும் தங்களுடைய ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். அதுமட்டுமல்ல ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண நூல் பகிரும் கதைக்களனை மையமாகக் கொண்ட வெவ்வேறு பாரதீய பாஷைகளில் இயற்றப்பட்ட வெவ்வேறு ராமாயண நூற்களையும் கூட தங்களது ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண படைப்பாய்வில் ஈடுபட்டிருந்த பதிப்பாசிரியர் குழுவில் டாக்டர்.ஜி.எச்.பட் (Dr.G.H.Bhatt), டாக்டர் பி.எல்.வைத்யா (Dr.P.L.vaidya) ,பி.ஸி.திவான் ஜி, (P.C.Divanji), டி.ஆர்.மன் கட் (D.R.Mankad), ஜி.ஸி.ஜலா (G.C.Jhala) மற்றும் டாக்டர் யு.பி.ஷா (Dr.U.P.Shah) போன்ற அறிஞர் பெருமக்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இப்படி வெவ்வேறு மொழியில் எழுதப்பட்ட ராமாயண நூற்களை ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணப் படைப்பாய்வுக்கு எடுத்துக்கொண்ட ஆய்வாளர்கள், ஜைன பௌத்த ராமாயணங்களை தங்களுடைய ஆய்வுக்கு ஏன் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இதற்குப் பின்வருமாறு காரணம் கூறுகிறார்கள் –

“The various versions of Ramakatha contained in the Jaina and Budhist traditions have been ignored for, as Dr.G.H.Bhat remarks, “they have an altogether different setting, with a special purpose and are, therefore of little help”.

ஜைன பௌத்த ராமாயணங்கள் வேறு குறிக்கோள்களைக் கொண்டு வேறு கதைக்களனுடன் படைக்கப்பட்டதால் வால்மீகி ராமாயண நூலின் க்ரிடிகல் எடிஷன் பதிப்புக்கு இந்த ராமாயணங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை. என்று பதிப்பாசிரியர் குழுவில் அங்கம் வகித்த ஒரு பதிப்பாசிரியராகிய டாக்டர் ஜி.எச்.பட் அவர்கள் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

*****

2. ஸ்ரீ ஏ.கே ராமானுஜன் அவர்கள் தனது 300 ராமாயணம் வ்யாசம் மூலமாக முன்வைக்கும் ப்ரதானமான கருத்துக்கள் :

ஏ.கே.ராமானுஜன்
ஏ.கே.ராமானுஜன்

ஸ்ரீ அத்திப்பட்டு க்ருஷ்ணஸ்வாமி ராமானுஜன் அவர்கள் கர்நாடகத்தில் பிறந்து வாழ்ந்த தமிழ் பேசும் குடும்பத்தினைச் சார்ந்தவர். விரிவுரையாளர், மொழிபெயர்ப்பாளர் மற்றும் அறிஞர் என்ற பன்முகப் பெருமை உடைய இந்த அன்பர் ஆன்மீகம் மற்றும் இலக்கியம் சார்ந்து ஆங்க்லத்திலும் கன்னடத்திலும் பல நூற்களை இயற்றியிருக்கிறார். ஹிந்துஸ்தானம் கொண்டாடும் பெருமை மிக்க அறிஞர்களுள் ஒருவர் ஸ்ரீ ஏ.கே. ராமானுஜன் அவர்கள்.

அன்பர் ஸ்ரீ ஏ.கே.ராமானுஜன் அவர்களுடைய பல படைப்புகளுள் ஒன்று அவர் எழுதிய ஒரு வ்யாசம் முன்னூறு ராமாயணம்: ஐந்து உதாரணங்கள் மற்றும் மூன்று விதமான வாசிப்புகள்

அதன் முக்யமான சில அம்சங்களைப் பார்ப்போம்.

1. “I have come to prefer the word tellings to the usual terms versions or variants because the latter terms can and typically do imply that there is an invariant, an original Ur-text” (134)

ஒவ்வொரு ராமாயண நூலும் ஒரு தனிவாசிப்பு என்று கருதப்பட வேண்டும். (telling). ஆகவே ஒரு குறிப்பிட்ட தனிவாசிப்பினை அது எவ்வளவு தான் தொன்மையாக இருந்தாலும் மூல நூல் (Ur-Ramayana) என்று அடையாளப்படுத்துவதை மறுதலிக்கிறேன்.வெவ்வேறு ராமாயண காவ்யம் சொல்லும் வாசிப்புகளும் தனிவாசிப்புகள் என்று கருதப்படவேண்டுமேயன்றி மறுவாசிப்புக்களல்ல ( Version or Variant)

2.”…no text is original, yet no telling is a mere retelling – and the story has no closure, although it may be enclosed in the text.”

அசல் படைப்பு (original) என்று எந்த ஒரு படைப்பையும் சொல்லலாகாது. ஒவ்வொறு ராமாயணக் கதையையும் தனிக்கதையாகப் பார்க்க வேண்டுமேயன்றி மறுவாசிப்பாகப் பார்க்கலாகாது. ஒரு ராமாயணக்கதை பகிரும் ஒரு கதை அதில் முடிவு பெற்றாலும் கூட ராமாயண கதை இன்னது தான் என்று முடிவு பெற்ற கதையும் கிடையாது. எதிர்காலத்திலும் பல ராமாயணக்கதைகள் சொல்லப்படக்கூடும்.

ஐந்து வெவ்வேறு ராமாயணங்களை உதாரணபூர்வமாக விவரிப்பதாக ராமானுஜன் வ்யாசம் சொல்லுகிறது.  அவையாவன. 1.ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம். 2. கம்ப ராமாயணம். 3. ஜைன ராமாயணங்கள். 4. தாய்லாந்திய ராமகீன் 5. தக்ஷிண பாரதத்தைச் சார்ந்த நாட்டார் வழக்கு ராமாயணக் கதைகள்.

மூன்று வாசிப்பு / மொழியாக்க கருத்தாக்கங்களாக அது முன்மொழிபவை யாவை?

1. Iconic :- ஒன்றையொன்று பெருமளவில் ஒத்த இரு வேறு நூற்கள்.

கணிதத்தில் சொல்லப்படும் முக்கோணம் என்ற வடிவத்தினை உதாரணமாகக் கொண்டு இரு வேறு நூற்களை வடிவொற்றுமை சார்ந்து ஆராயப்புகுகிறோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஒட்டு மொத்த வடிவத்தின் அளவு, தனித்த மூன்று கோணங்களின் பாகைகளின் அளவு, கோடுகளின் நிறம் வேறானாலும் கூட இவை இரண்டும் ஒரு முக்கோணம் என்பதில் வேறுபாடு இருக்கவியலாது.

மேற்கத்திய உலகில் Iconic மொழியாக்கம் என்பதனை விவரிக்கிறார். ஒரு நூல் க்ரேக்க மொழியிலிருந்து ஆங்க்லத்திற்கு மொழியாக்கம் செய்யப்படுகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். சொல்லும் கருத்துக்கள் எந்த விதத்திலும் மாறுபடாது இருப்பது மட்டுமல்லாமல் மூல நூலில் எந்த விருத்தப்பாக்களில் செய்யுட்கள் இயற்றப்பட்டனவோ அதே விருத்தப்பாக்களில் ஆங்க்லத்திலும் செய்யுட்கள் இயற்றப்பட்டிருக்க வேண்டியதும் மூல நூலில் எந்த எண்ணிக்கையில் செய்யுட்கள் இயற்றப்பட்டனவோ அதே எண்ணிக்கையில் மொழியாக்கத்திலும் அவை இயற்றப்படிருப்பதும் இப்படி பல குணாதிசயங்களைக் கொண்ட ஒரு மொழியாக்கமாக இருந்தால் அது Iconic மொழியாக்கம் எனப்படும்.

2. Indexical :- ஒத்த கதைக்களனையும் ……மரபார்ந்த விவரணைகளால் மாறுபடும் நடையைக் கொண்ட……. வேறு பாஷையில் சமைக்கப்படும் ……. அல்லது ஒரே பாஷையில் வேறுப்ரதேசத்தில் சமைக்கப்படும் நூல்.

ஒரு நூல் ப்ராந்திய பாஷையில் எழுதப்படுகையில் ப்ராந்திய மரபு அங்கு முன்வகிக்கிறது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராந்திய மரபை ஒட்டி அந்நூல் சொல்லப்படாது போனால் பொருளற்றதாகி விடும். Indexical எனப்படும் ஒரு பாஷாந்திர நூலில், ஒரு மூல நூலின் அடிப்படை அம்சங்களாகிய கதைக்களன், கதாபாத்திரங்கள் போன்றவை பெருமளவு ஒருமைப்பாட்டுடன் Iconic என்ற படிக்கு காணக்கிட்டும். ஆயினும் ப்ராந்திய சடங்கு சம்ப்ரதாயங்கள், வழமைகள், மொழி, மரபுகள், தத்துவார்த்தங்கள் போன்ற அலகீடுகளின் பாற்பட்டு மூல நூலின் விவரணைகளிலிருந்து வேறுபட்டு பாஷாந்திர நூலில் காணக்கிட்டும். மூல நூலின் கதைக்களனை அப்படியே ஏற்கும் ஒரு ப்ராந்திய நூலில் ப்ராந்திய மரபுகள் மேலேற்றப்பட்டு ஒரு இலக்கியம் சமைக்கப்படும் படிக்கு அதன் கதைக்களன் Iconic என்ற அலகீட்டின் படி இருக்கையிலேயே விவரணைகள் Indexical என்ற அலகீட்டின் படி காணக்கிட்டும்.

3. Symbolic :- மறுப்பு வாசிப்பு.

நூல் ஒன்றில் சொல்லப்படும் கதைக்களனையும் கதாபாத்ரங்களையும் மிகக் குறைந்த அளவில் அல்லது பெயரளவிற்கு உள்வாங்கி முற்றிலும் வேறு விதத்திலான ஒரு கதையைச் சொல்ல முயலும் இரண்டாவது நூல் Symbolic எனப்படுகிறது. சில சமயம் முதல் நூல் சொல்லும் கதைக்களனை முற்றிலுமாகச் சிதைத்து அதற்கு முற்றிலும் வேறுபாடான கதைக்களனை இரண்டாவது நூல் சொல்லக்கூடும். இவ்விரண்டு நூற்களிலும் கதாபாத்ரங்களின் பெயர்கள் மற்றும் கதைசொல்லப்படும் போக்கு ஆகியவற்றில் ஒற்றுமை இருக்கும்பக்ஷத்திலும் கூட கதை நிகழ்வுகள் மற்றும் கதையின் பின்னணி போன்றவை பெருமளவு மாறுபட்டிருக்கும். இவ்விரண்டு நூற்களும் குறைந்த பக்ஷ ஒற்றுமைகளை தங்கள் வசம் கொண்டு பெருமளவு ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணான கருத்தாக்கங்களையும் பாவார்த்தங்களையும் பகிருபவையாக இருக்கும்.

சுருக்கமாக மறுவாசிப்பு, மாற்று வாசிப்பு மேலும் மறுப்பு வாசிப்பு என்று தொகைப்படுத்தினால் எளிதாக இருக்கும் என்பது என்புரிதல். அல்லது இன்னமும் பொருள் பொதிந்த சொற்களால் இவற்றை தமிழ்ப்படுத்த முடிந்தால் அதுவும் சிறப்பே.

ஸ்ரீ ஏ.கே.ராமானுஜம் அவர்களது வ்யாசத்தில் பற்பல ராமாயண கதைக்களன்கள் வ்யாசத்தின் வாயிலாக விளக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஜைன ராமாயணம் பகிரும் கதைக்களனும் மற்றும் தாய்லாந்தின் ராமாகீன் (Ramakien or Rama’s Story) அல்லது ராமகீர்த்தி ( Ramakirti or Rama’s glory) எனும் கதைக்களனும் மாறுபட்ட கதைக்களன்களை அதன் பின்னணியுடன் கூட விரிவாக விளக்குபவை. அவற்றை சற்று விரிவாகப் பார்ப்போம்.

ஸ்ரீ ஏ.கே ராமானுஜன் அவர்களுடைய 300 ராமாயணம் என்ற வ்யாசம் முன்வைக்கும் சில முக்யமான சித்திரங்களை கூர்ந்து பார்க்கையில் டாக்டர் ஸ்ரீ ஜி.எச்.பட் அவர்களது கருத்தின் தாக்கமும் கூட முழுமையாகப் புரிய வருகிறது. அவற்றை விபரமாகப் பார்ப்போம்.

*******

வால்மீகி மற்றும் கம்ப ராமாயணங்கள் :-

கம்பநாட்டாழ்வார் ஆதிகவி வால்மீகி முனிவரின் ராமகதையை ஒட்டி தமது ராமாயணத்தை வடிவமைத்தமை கம்பனின் செய்யுள் வாயிலாக தமிழ் ஹிந்து தளத்தின் மூத்த எழுத்தாளராகிய ஸ்ரீமான் கந்தர்வன் அவர்களால் சொல்லப்பட்டுள்ளதை இங்கு நினைவு கூர்கிறேன். கம்பன் வாயிலாக ஆதிகவி வால்மீகி முனிபுங்கவரைப் பற்றிய அபிப்ராயம் அல்லவா?

கம்பரே ஆதிகவியாகிய வால்மீகியை வணங்கி, வால்மீகியைப் பின்பற்றியே தாம் இராமாயணம் எழுதுவதாகக் கூறியுள்ளார், பாயிரத்தில் –

தேவ பாடையின் இக் கதை செய்தவர்
மூவர் ஆனவர் தம் உளும் முந்திய
நாவினார் உரையின்படி நான் தமிழ்ப்
பாவினால் இது உணர்த்திய பண்பு. அரோ.

(நன்றி:  ஒரு பழைய தமிழ்ஹிந்து கட்டுரை)

kambarஅதே சமயம், கம்பன் மற்றும் வால்மீகி எனும் இரண்டு ராமாயணங்களிலும் மூழ்கி முத்தெடுத்த / முத்தெடுத்துவரும் தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்தின் மூத்த சான்றோராகிய குஹத்திரு ஹரிகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் பகிர்ந்த கருத்தையும் உடன் அவதானிப்பது ஒரு முழுமையான சித்திரத்தைப் பகிரும் ஆதலால் அதையும் கூடவே பகிர விழைகிறேன்.

ஆகவே, வால்மீகியைப் பேரளவுக்கு எடுத்துக் கொண்டிருந்த கம்பன் பல மாற்றங்களைச் செய்திருந்தாலும், அவற்றுக்கு பழந்தமிழ் நூல்களின் வழியாக வந்த மரபு என்று ஒன்றும் அவனுக்குத் துணை செய்திருந்திருக்கிறது. இதைச் சொன்னால்தான் செய்தி முழுமை பெறும்.

ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் என்ற நூல் காட்டும் சம்பவங்களின் ஒரு மாலை கம்ப ராமாயணம் என்ற நூலிலும் மாறுவதில்லை என்பது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். அதே போன்று கதாபாத்ரங்களின் கதைக்கான பங்களிப்புகளும்.

வேறுபடுவது குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளை விவரிக்கும் விதம்.

வால்மீகி ராமாயணம் பெரும்பாலும் நெடுக 32 அக்ஷரங்களால் ஆன அனுஷ்டுப் என்ற பா வடிவிலேயே செல்லும். ஆங்காங்கு இடையிடையே வேறு விருத்தத்திலான ச்லோகங்களும் காணப்படுகின்றன.ஒவ்வொரு ஸர்க்கத்தின் (அத்யாயம்) அறுதி ச்லோகம் மாற்று விருத்தத்தில் காணப்படும். ஸர்க்கம் முழுதும் வேறான பாக்களில் அமைந்து ஆங்காங்கு சுந்தரகாண்டம் போன்ற காண்டங்களில் காணக்கிட்டும். கம்பராமாயணம் இனிமையான வெவ்வேறு விருத்தப்பாக்களில் அமைந்துள்ளது.

ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண விவரணைகள் கம்ப ராமாயண விவரணைகளிலிருந்து மாறுபடுவதை ஸ்ரீ அரிசோனன் அவர்களது ஒப்பீடு வ்யாசத் தொடர் பகிர்ந்தது வாசகர்களுக்கு நினைவிருக்கும். மாறுபடும் விவரணைகளுக்கு மாறுபடும் மரபு காரணம் என்ற விஷயம் சுட்டப்பட்ட போது தளத்தின் மூத்த எழுத்தாளரான ஸ்ரீமான் கந்தர்வன் அவர்கள் அதை மறுதலித்து விளக்கங்கள் அளித்ததும் அத்தொடரின் இரண்டாம் பாகத்தில் காணக்கிட்டும்.

ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் பகிரும் மரபு உத்தரபாரதத்தைச் சார்ந்த மரபு என்பதும் கம்பநாட்டாழ்வார் தனது ராமாயண காவ்யத்தின் வாயிலாகப் பகிரும் தமிழக மரபு வேறானது என்பதும் ஆழ்ந்த விளக்கங்களால் விளக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள். கம்ப ராமாயண நிகழ்வு விவரணைகள் மூலமாகப் பகிரப்படும் தமிழ் மரபு யாது. அப்படிப்பட்ட மரபைப் பேசும் தமிழ் நூற்கள் யாவை அவை சித்தரிக்கும் மரபு யாது. அதே போன்று மாறுபடும் ஒரு மரபைச் சுட்டும் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் காட்டும் வேறுபாடான மரபு யாது. அதைப் பகிரும் மாறுபட்ட மரபிற்கு ஆதாரமான நூற்கள் யாவை. அவை சுட்டும் மாறுபாடான மரபு யாது? இப்படி முழுமை சார்ந்த பரந்த விளக்கங்கள் ஒரு முழுமையான சித்திரத்தை அளிக்கும்.

இவ்வளவு இருந்தும், மரபார்ந்த ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் ராமபிரான் அயோத்தி திரும்பி மனைவி மற்றும் தம்பிமார் புடைசூழ பட்டாபிஷேகம் செய்து கொள்வதுடன் முடியாது மேற்கொண்டு நீண்டு உத்தரகாண்டத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. இந்தியவியலாளர்கள் மற்றும் க்ரிடிகல் எடிஷன் பதிப்பாசிரியர்கள் பலரும் வால்மீகி ராமாயணத்தில் உத்தரகாண்டம் என்பது ஆதிகவியால் இயற்றப்பட்ட பகுதி அல்ல மாறாக பிற்சேர்க்கை என்று அபிப்ராயப்படுவதையும் இங்கு நினைவு கூற வேண்டும். கம்பநாட்டாழ்வாரின் ராமாவதாரம் எனும் கம்பராமாயணம் யுத்தகாண்டத்தின் அறுதியில் ராமபட்டாபிஷேகத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது.

இந்தியவியலாளர்கள் வால்மீகி ராமாயணத்தில் ராமபிரான் மனிதனாகக் காண்பிக்கப்படுகிறான் என்பதிலிருந்து மனிதனாகக் காண்பிக்கப்பட்டு அதிமானுடனாக உருப்பெற்று கடவுள் நிலைக்கு உயர்கிறான் என்று சொல்லப்படும் வெவ்வேறு சித்திரங்களை முன்வைக்கின்றனர். மரபார்ந்த வ்யாக்யானங்களை முன்வைக்கும் சான்றோர்களோவெனில் ராமபிரானை அவதார புருஷனாகவே சுட்டுகின்றனர். இப்படி சர்ச்சைக்கெல்லாம் இடம் வைக்காது நூலின் பெயரிலேயே ஆணி அடித்தது போல ராமாவதாரம் என்று ராமபிரானை அடையாளப்படுத்துகிறார் கம்பநாட்டாழ்வார்.

எது எப்படி இருப்பினும் வெவ்வேறு மாறான தாறுமாறான கதைக்களன்களைக் கொள்ளாது ஒத்த கதைக்களனைக் கொண்டவை ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணமும் கம்ப நாட்டாழ்வாரின் ராமாவதாரம் எனும் ராமாயண மஹாகாவ்யமும் என்பது என்னுடைய புரிதல். இது கருத்தொற்றுமை சார்ந்த விஷயம். இதில் நிச்சயமாக மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது.

ஸ்ரீ ராமானுஜன் சொல்லும் மூன்று விதமான வாசிப்புகளில் கம்ப ராமாயணம் ICONIC என்ற வாசிப்பாகாது மாறாக INDEXICAL எனப்படும் வாசிப்பாக பரிமளிக்கிறது என்று மேம்போக்கான புரிதல் கிட்டுகிறது. ஆயினும் மரபார்ந்து மாறுபடும் விஷயங்களின் கருத்து வேற்றுமையை விளக்க வேண்டுமானால் இரண்டு நூற்களையும் ஆழ்ந்து கற்றவர்கள் இது சம்பந்தமாக விரிவான விளக்கங்கள் அளிப்பது மட்டிலுமே ஒரு முழுமையான சித்திரத்தை தெளிவாக அளிக்கும் என்பதால் முன்னூறு ராமாயண வ்யாசம் சொல்லும் மற்ற விபரங்களை மேற்கொண்டு பார்ப்போம்.

அடுத்ததாக, ஜைன ராமாயணங்களை எடுத்துக் கொள்வோம்.

(தொடரும்)