ராஃபேல் போர்விமானமும், பாரதப் படைத்தலைமையும்.. – 8

கட்டுரையாளன் குறிப்பு:  சென்ற பதிவுடன் இக்கட்டுரையை நிறைவுசெய்தேன். ஆயினும் பல வாசக நண்பர்கள் எனக்குத் முகநூல்/தமிழ் ஹிந்து மூலமாகவும், தனிப்பட்ட முறையிலும் டசோல்-அம்பானி விவகாரத்தைப்[?!] பற்றி எழுதுமாறு கேட்டிருந்தார்கள். 

We manufacture himox online from india with the use of quality-assured raw materials, latest machinery, and advanced technology. I just want to be able to drive without feeling like clomid prescription cost Arpino i had a flat tire. Carbohydrates are found in grains, potatoes, rice, beans, and other foods such as the fruit and vegetables.

It is used to treat the bacterial skin infection known as impetigo or cutaneous sporotrichosis, an infection that occurs when the spores of a certain type of fungus called sporothrix schenckii enter the skin. The doctor may also ask for a detailed physical examination, blood tests to rule out Chortkiv infections, and a general health history. Health care system and its patients, including the approximately 8.4 million people who are currently using prescription drugs.

The special effects on all hallows eve are not expected to be limited to special effects and animations, as they are also expected to include effects like music, games, and videos. I took my usual dose of tylenol for pain, then i took the dose of tadacip, which also gave a little bit of Shibīn al Qanāţir pain relief. Hans peri (1894-1931) in 1923, who first isolated the peptide from the skin of the mollusc periophthalmus griseus.

துவக்கத்திலேயே இது அரசியல் கட்டுரை அன்று என்றும், தொழில்நுட்பம் மற்றும் வரலாறு குறித்த் கட்டுரை என்றும் தெரிவித்திருந்தேன்.  இருந்தபோதிலும், என்னை அரசியச் சூறாவளிக் காற்று/ புதைமண்ணில் சிக்கவைத்து ஆனந்திக்கப் பலர் விரும்புவதாகவே தோன்றுகிறது.

Image result for confused man cartoon images

இதில் சிக்காவண்ணம் தொழில்நுட்பம்/வரலாறு துணைகொண்டு அக்கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் வண்ணம் இப்பகுதியை கட்டுரைத் தொடரின் முடிவுரையாக அளிக்கிறேன்.

***

  1. நூற்றி இருபத்தெட்டு போர்விமானங்கள் வாங்குவதாக ஒப்பந்தமிட்டுவிட்டு, இப்பொழுது முப்பத்தாறு போர்விமானங்கள் மட்டும் வாங்குவது ஏன்?
  2. குறைந்த விலையில் போர்விமானங்கள் வாங்கும் ஒப்பந்தத்தை இரத்துசெய்துவிட்டு, அதிக விலையில் வாங்குவது ஏன்?
  3. “இந்தியாவில் செய்க!” என்று முழங்கிவிட்டு, வெளிநாட்டில் முழுக்கமுழுக்கத் தயாரிக்கப்படும் போர்விமானங்களை வாங்குவது ஏன்?
  4. பல பத்தாண்டுகளாகப் போர்விமானங்கள் தயாரிக்கும் அனுபவம்பெற்ற பாரத நிறுவனமான எச்.ஏ.எல்லைப் புறந்தள்ளிவிட்டு, காகிதத்தில் மட்டுமே உள்ள ஒரு நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் எப்படிச் செய்யப்பட்டது?
  5. தமக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு நிதியுதவிசெய்யும் திட்டம்தானே இது?

இன்னும் பலப்பல கேள்வில்கள் கேட்கப்படுகின்றன.

கூடியமட்டும் அரசியலில் சிக்கிக்கொள்ளாது பதிலளிக்க முயற்சிக்கிறேன்.

1.  டசோல் நிறுவனத்துடன் எந்தவொரு ஒப்பந்தமும் முடிவுக்குவந்து கையெழுத்தாகவில்லை.  இது பலருக்கும் வியப்பை அளிக்கலாம்.  சென்ற பகுதியிலேயே, பறக்கும் நிலையிலுள்ள பதினெட்டு விமானக்கூடுகள் பிரான்சிலிருந்து வாங்கவேண்டும் என்பது முதலாவது ஷரத்து. 

விமானக்கூடு என்று குறிப்பிட்டதற்குக் காரணம் உள்ளது. ஏனெனில், அவற்றில் எந்தவிதமான இராணுவத் தளவாடமும் பொருத்தப்பட்டிருக்காது.  இப்படிப்பட்ட விமானத்தை வைத்துக்கொண்டு யாருடன் போரிட இயலும்?  அவ்விமானம்தான் எப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பை நல்க இயலும்?

இரண்டாவது ஷரத்து, ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாடிக்ஸ் லிமிடெட் [எச்.ஏ.எல்] நிறுவனத்தில் மீதி நூற்றெட்டு போர்விமானங்கள் உற்பத்திசெய்யப்படவேண்டும் என்பதே.

எச்.ஏ.ஏல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து விமான உற்பத்திசெய்ய டசோல் நிறுவனம் மறுத்துவிட்டதாலும், மற்றபல காரணங்களாலும், ஒப்பந்தம் நிலுவையிலுந்ததே தவிர உறுதியாக்கப்படவில்லை. எனவே, ஒப்பந்தம் என்று ஒன்று இருந்தது, அது மீறப்பட்டது என்பது வணிகமுறைப்படியும், சட்டமுறைப்படியும் சரியான கூற்று அல்ல. அது அரசியல்.

டசோல் நிறுவனம் ஏன் எச்.ஏ.எல்லுடன் இணைந்து விமான உற்பத்திசெய்ய மறுத்துவிட்டது என்று சென்ற பகுதிலேயே சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டது.

2.  போர்விமானங்கள் அதிகவிலை கொடுத்து வாங்கப்படவில்லை என்பதைச் சென்றபகுதியிலேயே விரிவாக விளக்கப்பட்டதால், அதை மீண்டும் இங்கு எழுதப்போவதில்லை.  வாசகர்கள் தேவைப்பட்டால் சென்றபகுதியைப் படித்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

3. “இந்தியாவில் செய்க!” என்று முழங்கிவிட்டு, வெளிநாட்டில் முழுக்கமுழுக்கத் தயாரிக்கப்படும் போர்விமானங்களை வாங்குவது ஏன் என்ற கேள்வி நியாயமானதே.  டசோல் நிறுவனத்திற்குக் கிடைக்கும் ஈடு [offset] 25 விழுக்காடுதான்.  மற்ற ஈடுகள் தேல்ஸ், சஃப்ரன், எம்.பி.டி.ஏ இன்ன் பிற நிறுவனங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளப்படும்.  மேலும், டசோலின் ஈட்டில் 10%தான் — மொத்த மதிப்பில் 2.5%தான் டசோல்-ரிலையன்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்திற்குச் [டி.ஆர்.ஏ.எல்] 36 விமானங்களுக்குச் சில சிறிய பாகங்களைச் செய்ய அளிக்கப்படுகிறது. 

Image result for make in india logo
இந்தியாவில் செய்க!

மற்ற ஈடுகள் பாரதத்திலுள்ள  பி.டி.எஸ்.எல், டி.எ.எஃப்.சே.ஒய்.எஸ், கைனடிக், மஹீந்திரா, மைனி, சாம்டெல் போன்ற [BTSL, DEFSYS, Kinetic, Mahindra, Maini, SAMTEL etc] 72 நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கப்படும்.  டசோலும் அதனுடைய முதல் தட்டு கூட்டாளிகளும் நூற்றுக்கும் மேலான இந்திய நிறுவனங்கள் மற்ற ஈட்டு உடன்படிக்கைகளில் கலந்துகொள்வார்கள் என்று தெரிவித்துள்ளன. 

அதோடு மட்டுமன்றி, பிரெஞ்சு நிறுவனமான ஸ்நெக்மா [டசோலின் பங்குதாரர்] இந்தியப் போர்விமானமான் தேஜஸ் எம்.கே.1ஏயில் [MK1A] பொருத்தப்படும் காவேரி எஞ்சின்களை பாரத்த்தில் தயாரிக்க நூறுகோடி யூரோக்கள் முதலீடு செய்யவதாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது.[1]

ஆகையால், “இந்தியாவில் செய்க” என்னும் கொள்கை முடிந்த அளவுக்கு அமல்படுத்தப்படுகிறது என்றே சொல்லலாம்.

4.  எச்.ஏ.எல். நிறுவனம் புறந்தள்ளப்பட்டது ஏன் என்பதைச் சுருக்கமாகச் சென்றபகுதியில் விளக்கப்பட்டிருந்தது.  அதிக விளக்கம் தேவை என்று தோன்றியதால் அது இங்கு விவரிக்கப்படுகிறது.

எச்.ஏ.எல் தற்பொழுது பலவிதமான இலகு போர்விமானங்களை, முக்கியமாக தேஜஸ் விமானத்தைச் செய்துவருவதால், அதனால் மேலும் புதுத் திட்டங்களை மேற்கொள்வது சிரமமாக இருக்கும். 

எச்.ஏ.எல் தயாரித்தளிக்கும் சுகோய்-30 போர்விமானங்கள் ஏகப்பட்ட பிரச்சினைகளையும், அதன் ஏற்புடைமை

பாரத விமானப்படைக்குத் தலைவலியை அளிக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.  மேலும், குறைந்தபட்சம் 75% விமானங்கள் எப்போதும் போர்நிலைக்கு ஆயத்தமாக இருக்கும் எனவும் டசோல் தனது ராஃபேல் விமானத்திற்கு உத்திரவாதமளித்தது.  இதுவே, ராபேல் விமானத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க முக்கியமான காரணம்.

பாரதப் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திலிருந்து கிடைத்த ஆதாரப்படி, எச்.ஏ.எல் ராஃபேல் விமானத்தைத் தயாரித்தால் அதன் தரம் குறைந்துவிடும் என்று உயர்மட்ட பாரதப் விமானப்படை அதிகாரிகளே ஒப்புக்கொண்டதாகத் தெரிகிறது. 

5.  தமக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு நிதியுதவிசெய்யும் திட்டம்தானே இது என்று பலவாறும் ஊடகங்களில் பேசப்பட்டு வந்திருக்கிறாது.

126 போர்விமானத் தேவைக்காக ராஃபேல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது என்ற செய்திவந்த இரண்டே வாரத்திலேயே, அதாவது 2012லேயே, டசோல் நிறுவனம் பாதுகாப்புத்துறையில் பாரதத்தின் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்பட ஒரு உடன்படிக்கை செய்துகொண்டது என்று ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் அறிவித்தது.[2]  அப்பொழுது காங்கிரஸ் கூட்டணி [யு.பி.ஏ – ஒருங்கிணைந்த முற்போக்குக் கூட்டணி] பாரதத்தை ஆட்சிசெய்தது என்பதை நினைவு கூறவேண்டும்.

2012ல் ஏற்பட்ட டசோல்-ரிலையன்ஸ் உடன்படிக்கைக்கு, 2014ல் ஆட்சிக்குவரப்போகிறவரால் அப்பொழுது அழுத்தம்கொடுக்க முடியுமா?  இதை நான் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது வரலாறு காரணமாகவே அன்றி, அரசியலுக்காகவல்ல.

இப்படியிருக்கையில், மோதியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தைச் சேர்ந்தவரும், பி.ஜே.பிக்கு மிகவும் வேண்டப்பட்டவருமான அனில் அம்பானி, டசோலின் முக்கிய பங்குதாரர் ஆகியுள்ளார்..  அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் குழு இதுவரை ஒரு விண்வெளி பாகத்தையும் தயாரித்திருக்காதபோதிலும், அது டசோல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து டசோல் ரிலையன்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் லிமிடெட் [டி.ஆர்.ஏ.எல்] என்ற கூட்டு வணிக முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறது.. என்று குறிப்பிட்டு ஒரு கட்டுரை அஜய் சுக்லா என்பவரால் செப்டெம்பர் 2018ல் ஒரு சிறந்த ஊடகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.[3]ஒரு பொறுப்புள்ள கட்டுரையாளருக்கு டசோல்-ரிலையன்ஸ் கூட்டமைப்பு எந்தக் கட்சி ஆட்சியிலிருக்கும்போது உருப்பெற்றது என்று தெரியாமலா இருக்கும்?  காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியிலிருக்கும்போது பாரதீய ஜனதா அனுதாபிக்கு எப்படி ஒரு வணிக முயற்சி கிட்டுவது சாத்தியமாகும்?  படிப்போர் எது வரலாறு, எது அரசியல் புகைத்திரை என்ற முடிவுக்கு வரவேண்டும்.

இது போதாதென்று இதைக்குறித்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடுக்கப்பட்டது.  அதை விசாரித்த நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகோயி, “வணிகத்தில் பாரபட்சம் காட்டப்பட்டது என்னும் அளவுக்கு எந்தவொரு சான்றையும் நாங்கள் காணவில்லை,” என்று தீர்ப்பளித்தார்.[4]

டசோல் நிறுவனத்தின் அதிபரும் விமான உற்பத்தி ஈட்டைப் பகிர்ந்துகொள்ளுவதில் தாங்கள் எந்தவிதமான ஊழலோ, தனிப்பட்ட நிறுவனம் எதற்கும் சலுகையோ அளிக்கவில்லை என்பதை உறுதிசெய்தார்.[5]

வாசகர்கள் கேட்ட வினாக்களுக்கு என்னால் இயன்றவரை விளக்கம்கொடுத்துள்ளேன்.  மேலும் கேள்விகளோ கருத்துகளோ இருப்பின் அதைப் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்.  விளக்கம் அளிக்க முற்படுகிறேன். வணக்கம்.


[1]   Dassault Rafale v/s. Eurofighter Typhoon :- Why Government Ignored Offer From Eurofighter by Indian Defence Update, dec 3, 2017 https://defenceupdate.in/dassault-rafale-v-s-eurofighter-typhoon-government-ignored-offer-eurofighter/

[2]   Dassault Aviation, India’s Reliance in defence pact, by Reuters, Feb 12, 2012

[3]   How Modi’s Rafale defence deal has left India lagging China, Pakistan by Ajai Shukla, Geo Politics, This week in Asia, September, 29, 2018

[4]   India court rejects challenge to Dassault jet deal;Rauters, Dec 14, 2018

[5]   No Scandal In Rafale Deal, Says Dassault CEO; Defends role for Reliance, Source: Press Trust of India; published Feb 20, 2019

பட்ஜெட் மெய்ப்பட பதுக்கல் பணம் வேண்டும்

பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் மத்திய அரசு இந்த ஆண்டிற்கான தனது முதல் பட்ஜெட்டை வெளியிட்டுள்ளது. மக்கள் இந்த கூட்டணியை ஆட்சி பீடத்தில் அமர்த்தும் பொழுது காங்கிரஸிடம் அதிருப்தியும் பாஜகவிடம் நம்பிக்கையும் கொண்டிருந்தனர். b_id_392218_narendra_modiஎனவே பட்ஜெட்டில் தமக்கு உகந்த அறிவிப்புகள் ஏராளமாக இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கையும் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் 2014 பட்ஜெட் வந்த போது ஒரு சராசரி நடுத்தர வர்க்க இந்தியனுக்கு அது ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்தியது என சொல்லிவிட முடியாது. மோசமான பட்ஜெட் அல்லதான். ஆனால் மோதி மீது ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததே, அவர் வந்தவுடன் எல்லாம் அசுரவேகத்தில் சரியாகிவிடும் மாயாஜாலம் போல சரியாகிவிடும் என ஒரு பிரமை இருந்ததே… அது ஆட்டம் கண்டது. தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது மோதி ஏதோ தான் வந்தது எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று சொல்லவில்லை என்பதுதான் உண்மை. ஆனால் பத்தாண்டு காங்கிரஸ் ஆட்சியின் கொடுமையில் மக்கள் ஏங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் பட்ஜெட் அந்த ஏக்கத்தை முற்றிலுமாக போக்க முடியவில்லை.

பட்ஜெட்டில் மக்களுக்கு வருமான வரிச்சலுகைகள் மிகச்சிறிய அளவில் உள்ளன. ஆனால் தேசத்தின் வளர்ச்சிக்கான உள்கட்டமைப்புகளுக்கு பெருமளவு நிதி தேவைப்படுகிறது. இந்த சூழலில் அன்னிய நேரடி முதலீட்டையும் இந்தியாவிலிருந்து கிடைக்கும் வருமான வரியையுமே நிதி ஆதாரமாக கொண்டு இயங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் மோதி அரசாங்கம் உள்ளது. இந்த நிதிகளை ஊழலில்லாமல் திறமையாக மக்கள் நலனுக்காக செயல்படுத்துவதுதான் மோதி அரசினால் இப்போது செய்ய முடிந்தது. இல்லையென்றால் மக்களை குஷிப்படுத்த வரிச்சுமைகளை budget1கணிசமாக குறைத்துவிட்டு ஒரேயடியாக அன்னிய நிதி முதலீட்டை நம்பி இயங்கலாம். அது அத்தனை உசிதமானது அல்ல. நேர்முக மற்றும் மறைமுக வரிகள் விதிக்கப்படுவதன் மூலம் நாட்டு மக்களின் குறிப்பாக ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் பொருளாதாரச் சுமை ஏறிக் கொண்டுதானிருக்கும். மக்கள் மீது வரி விதிக்காமல் வேறு வழிகளிலும் நிதி ஆதாரத்தை பெருக்காமலும் அந்நிய முதலீடுகளை மட்டுமே சார்ந்திருப்பது சுதேசி கோட்பாட்டுக்கு எதிரானது மட்டுமல்ல தொலை நோக்கில் நாட்டுக்கு அபாயம் விளைவிக்கும் ஒரு விஷயமும் ஆகும்.

நாட்டை முன்னேற்ற உள்கட்டமைப்பு சீரமைக்கப்பட வேண்டும். உள்கட்டமைப்பை சீரமைக்க நிதி வேண்டும். அரசுக்கான தேசிய நிதி வருமானத்தை பெருக்க உள்கட்டமைப்புகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும். இது ஒரு விடாச்சுழல். இந்த சுழலுக்குள் சிக்காமல் தப்ப வேண்டும்.

என்ன செய்யலாம்?

ஆக முக்கியமான விஷயம் நம் சொந்த நிதி ஆதாரத்தை பெருக்கிக் கொள்வதுதான். எப்படி செய்வது இதை? என்ன நிதி ஆதாரம் உள்ளது நம்மிடம்? அப்படி ஒரு நிதி ஆதாரம் இருக்கும் பட்சத்தில் தற்போது வரிவிதிப்பையும் அந்நிய முதலீட்டையும் பட்ஜெட்டின் நலத்திட்டங்களுக்காக பயன்படுத்துவதென்பது கையில் வெண்ணெயை வைத்து கொண்டு நெய்க்கு அலைந்த கதையாக அல்லவா ஆகிவிடும்! அப்படி ஒரு நிதி ஆதாரம் உள்ளதா என்றால் கண்டிப்பாக உள்ளது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அதுதான் கருப்பு பணம். கருப்பு பணமும் சட்ட ரீதியில் ஈட்டப்பட்டதென கணக்கு சொல்லமுடியாத பணமும் ஏராளமாக ஒரு சிலரால் சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவையே அந்த நிதி ஆதாரங்கள்.

சரி  இந்த பணத்தை அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவது எவ்வாறு? ஆனால் ஒன்று அப்படி மட்டும் கொண்டு வர முடியும் என்றால் பிறகு பணப்பற்றாக்குறைக்கே இடமிருக்காது என்பது மட்டும் நிச்சயமான ஒன்று. உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் மத்திய அரசு கருப்புப் பணத்தையும் ஊழல் பணத்தையும் மீட்பதற்காக Infographic_tamilசிறப்பு புல்னாய்வுக் குழுவை (SIT) நியமித்துள்ளது. ஆனால் இது செயல்பட்டு கருப்புப் பணத்தை கொண்டு வருவதென்பது காலதாமதமாக்கு வழிவகுக்கும். ஏற்கனவே அயல்நாட்டு விதிமுறைகளுடன் நாம் முட்டி மோதி அந்த அரசுகளின் ஒத்துழைப்பை பலவிதங்களில் பெற்று இதை செய்ய வேண்டும். இதில் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிலும் பலவித தடங்கல்கள் ஏற்படும். வளரும் நாடுகளின் கருப்பு பண பதுக்கலையே தன் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமாகக் கொண்டிருக்கும் சுவிஸ் வங்கிகள் போன்ற அமைப்புகள் இதில் எத்தனை முட்டுக்கட்டைகளை போடமுடியுமோ அத்தனை முட்டுக்கட்டைகளை போடும் என்பதை சொல்லவேண்டியதில்லை. எனவே அயல்நாடுகளில் பதுக்கி வைக்கப்படும் பாரத கருப்பு பணத்தை மீட்பதென்பதே கேள்விக்குறியானாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.

எனவே கருப்புப் பணம் மற்றும் ஊழல் பணம் ஆகியவற்றை மீட்க அனைத்துத் தரப்பினரும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியான ஒரு வழி இருக்குமானால் அதன் மூலம் பதுக்கல் பணத்தை மீட்டால் நிதி நிலை நாட்டையே ஒரு வல்லரசாகிவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை. அத்தகைய ஒரு தீர்வை -அதற்கான வழிமுறையை சற்றே சிந்திக்கலாம்.

நேர்வழியோ நேர்மையற்ற வழியோ எவ்வழியில் பொருள் ஈட்டப்பட்டாலும் தமது பொருள் விரயமாவதை அல்லது தொலைந்து போவதையோ ஒருவரும் விரும்புவதில்லை. கருப்புப்பணமும் லஞ்சப்பணமும் கூட இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. எனவே அரசின் சட்டத்திட்டங்க மூலம் அவற்றை பறிக்க முயன்றால் பதுக்கல்காரர்கள் தங்கள் பணபலத்தால் சட்டத்தில் உள்ள ஓட்டைகளின் மூலம் தப்பித்துவிடுவார்கள். அரசின் பணமும் விரயமாகும். அதை விடுத்து உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகி அதன் அறிவுறுத்தலின் பேரில் SIT அமைப்பை ஒரு குறிப்பிட்ட காலவரையறை வரை அதிகாரபூர்வமாக கலைத்துவிட வேண்டும். ஆனால் அதிகாரபூர்வமற்ற விதத்தில் கருப்பு பணம் குறித்த முழுமையான தரவுகளை அதிவேகமாக திரட்டலாம். அதே காலகட்டத்தில் Black_money1ஒரு சட்டம் இயற்றப்படலாம். அதன் மூலம் பணப்பதுக்கல்காரர்களுக்கு ஒரு சிறிய வாய்ப்பை – safe passage- அளிக்கலாம். ஒரு அவசர இடைக்கால சட்டம் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள்ளாக கருப்பு பணத்தையும் ஊழல் பணத்தையும் வைப்பு நிதியாகவோ அல்லது வேறுவிதமாகவோ அரசில் முதலீடு செய்ய அழைப்பு விடுக்க வேண்டும். அப்படி முதலீடு செய்யப்படுகிற பணம் அனைத்தும் வெள்ளைப்பணம் என கருதப்படும். அத்தகைய நிதியை வளர்ச்சி திட்டங்களில் அரசு முதலீடு செய்துவிட்டு அதில் கிடைக்கும் வருவாயில் வட்டியும் அளிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யலாம். இவ்வாறு செய்தால் அந்த பணத்தின் ‘உரிமையாளர்’களுக்கு தங்கள் பணத்தின் நிலை குறித்தும் கவலை இராது. அதே நேரத்தில் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு உடனடியாக நிதி கிடைப்பதுடன் பதுக்கல்காரர்களுக்கு தேச வளர்ச்சியில் தாமும் பங்கு பெற்றதாக ஒரு நல்நினைப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் மட்டுமே இது செயல்படுத்தப்படும் என அறிவித்து அந்த காலக்கெடு முடிந்தவுடன் அதிகாரபூர்வமற்ற விதத்தில் அதுவரை தரவுகளை சேகரித்து வந்த சிறப்பு புலனாய்வு குழு உடனடியாக முடுக்கிவிடப்பட வேண்டும். அதன் நடவடிக்கையில் பிடிபடுவோருக்கு கடுமையான குடி உரிமை பறிப்பு போன்ற தண்டனைகள் சிறப்பு விரைவு நீதி மன்றங்கள் மூலம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். மீண்டும் மறு வருடம் பட்ஜெட் முடிந்தவுடன் இதே சுழலை ஆரம்பிக்க வேண்டும்.

இந்த ஆலோசனையை அரசு பரிசீலிக்குமா?

 

 

முடிவல்ல தொடக்கம்

46 பாரத செவிலியர் தாயகம் திரும்பியது இந்திய வெளியுறவுத்துறையின் செயலாக்கத்திலும் பார்வையிலும் ஒரு புதிய மாற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது.  morning_hindutvaபொதுவாக இந்திய அரசுக்கு ஒரு ‘நல்ல பெயர்’ உண்டு. வெளிநாட்டில் இந்தியர்கள் இன்னல்கள் படும் போது அது கண்டு கொள்ளாது என்பதுதான் அது. இந்த விஷயத்தில் இதுவரைக்குமான இந்திய அரசாங்கங்களின் கையாலாகாத்தனம் என்பது உலக பிரசித்தி பெற்றது. குறிப்பாக இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் பிற நாடுகளில் வாழும் சக இந்தியர்களின் கஷ்டங்களை கண்டு கொள்ளாமல் நடந்து கொள்ளும் விதம் இவ்வாறு பிழைப்புக்காக வேறு நாடுகளுக்கு செல்லும் இந்தியர்களுக்கு ஒட்டு மொத்த இந்திய தேசத்தின் மீதே வெறுப்பை ஏற்படுத்தக் கூடியது.  ஆனால் இம்முறை விஷயங்கள் வேறாக இருந்துள்ளன என்பது கொஞ்சம் ஆறுதலான விஷயம்.

இஸ்ரேல் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகள் தங்கள் தேசத்தவர் இவ்வாறு கடத்தப்படும் போது செயல்படும் விதம் என்றைக்குமே இந்தியர்களின் ஆற்றாமைக்கு இலக்காகியுள்ளது. என்றைக்கு இந்தியாவிலும் இப்படி இந்தியர்களின் உயிர்களை மதிக்கும் ஒரு அரசு செயல்பட ஆரம்பிக்கும் எனும் ஆதங்கம் ’எண்டபி’ நிகழ்வை பார்க்கும் போதெல்லாம் இந்தியர்களுக்கு ஏற்படும். Kandahar_hijackவாஜ்பாய் அரசாங்கத்தின் காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்த காண்டகார் விமான  கடத்தலின் போது இந்தியாவில் இருந்த ஊடகங்கள் மிக தீவிரமாக பயங்கரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக கடத்தப்பட்ட விமானத்தில் இருந்தவர்களின் உறவினர்களை பயன்படுத்தி ஒரு உணர்ச்சிகர மிரட்டலை (emotional blackmail) செய்ததையும் பின்னர் இந்திய உயிர்களுக்காக பயங்கரவாதி விடுவிக்கப்பட்ட அந்த அவமானகரமான நிகழ்வையும் பின்னர் அதை வைத்தே வெட்கமில்லாமல் அதே ஊடகங்கள் பாஜகவை விமர்சித்ததையும் பார்க்க முடிந்தது.

இம்முறையும் அதே கதையை மீண்டும் செயல்படுத்த ஊடகங்கள் முனைந்தன என்பதுதான் உண்மை. ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக இம்முறை அரசாங்கம் தீவிரமாக செயல்பட்டது, வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் தனது மற்ற அரசியல் நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் ரத்து செய்துவிட்டு வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகளுடன் இந்த பிரச்சனைக்காக உழைத்தார். sushmaஈராக்கை சுற்றியுள்ள பிற அராபிய நாடுகளைத் தொடர்பு கொண்டார். இந்த அரசுகளின் ஒத்துழைப்பை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாமல் இந்திய அரசு அரசுக்கு அப்பால் சதாம் ஹூசைன் ஆதரவு அமைப்புகளிடம் கூட தொடர்பு கொண்டது.  ஜூன் 25 நெருக்கடி முற்றிய காலகட்டம்.  நரேந்திர மோதி ஒரு உயர்மட்ட அதிகாரிகளின் குழுவைக் கூட்டினார். தேசிய பாதுகாப்பு அதிகாரி அஜித் தோவல் அவர்களுக்கும் தேசிய   உளவுத்துறை இயக்குநர் அஸீப் இப்ராஹீம் இருவரும் ரகசிய செயல்திட்டத்துடன் ஈராக் சென்றனர். (NSA Doval went on secret mission to Iraq, தி இண்டு, ஜூலை-8-2014) அஜித் தோவல் பல சாகசங்கள் நிகழ்த்தியவர். எப்படி பயங்கரவாத இயக்கங்களை சமரச மேசைக்கு கொண்டு வருவது எனும் கலை அறிந்தவர். பாகிஸ்தான் ஆகட்டும் வடகிழக்கு பிரிவினைவாத இயக்கம் ஆகட்டும் எங்கும் ஊடுருவி திறம்பட விஷயங்களை முடிப்பதில் அவரது திறமை திரைப்படத்தில் காட்டப்படும்  உளவாளிகளின் சாகசங்களையும் முறியடிக்கும். மிஸோரம் பிரிவினைவாதிகளை சமரச மேடைக்கு கொண்டு வந்த இவரது பங்கு இன்றளவும் உளவுத்துறை வட்டாரங்களில் வியந்து பேசப்படுவது. twinsஅஸீப் இப்ராஹீமும் ஒன்றும் இளைத்தவர் அல்ல. தோவல் போலவே காரசாரமான நேர்மையான அதிகாரி. தேசிய உளவுத்துறையின் முதல் இஸ்லாமிய இயக்குநர் என்பது அவரது பயோடேட்டாவின் ஒரு தரவு மட்டும்தான். ஆனால் எவ்வித தயவு தாட்சண்யமும் பார்க்காத நேர்மையாளர். அவரது நேர்மைக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல வேண்டுமென்றால், அவர் இயக்குனரான போதுதான் இஷ்ரத் ஜகான் விஷயத்தை வைத்து காங்கிரஸ் சிபிஐ மூலமாக மோதிக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தியது. அதற்காக தேச பாதுகாப்பைக் குறித்து கூட கவலைப்படாமல் காங்கிரஸ் இயங்கியது. அதைத் தடுத்து உளவுத்துறையின் செயல்பாட்டை ஆதரித்து இயங்கி காங்கிரஸாரின் வெறுப்பையும் அன்றைய சிபிஐயின் கோபத்தையும் சம்பாதித்துக் கொண்டவர். ஆனால் மதம், அரசியல் விளையாட்டு ஆகியவற்றை மீறி உண்மையை பெரிதாக மதித்ததால் காங்கிரஸால் அன்று மோதியை எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. இந்த அட்டகாசமான இருவர் ஜோடிதான் ஈராக்கில் களமிறங்கியது.

விளைவுகளை நாம் நம் வீட்டு தொலைகாட்சிகளில் கண்டோம். 460xஅவர்கள் திரும்பியது ஆனந்தம். அவர்கள் குடும்பங்களுடன் இணைந்த காட்சிகள் சந்தோஷம். ஆனால் அண்மையில் பெரியவர் பாரதிமணி சொன்னது போல அவர்கள் தம் உறவினரை அணுகுவதற்கு முன் வேட்டை நாய்களென பாய்ந்த ஊடகர்களின் வெறித்தனம் அசிங்கமாகத்தான் இருந்தது. கேரள செவிலியரின் மிக மோசமான ஆங்கில ஒலி வெள்ளம் செய்தியோடைகளை மூழ்கடித்தன. வழக்கம் போல ஸ்டாக்ஹோல்ம் சிண்ட்ரோமுடன் ’போற்றிப்பாடடி பெண்ணே பயங்கரவாதி காலடி மண்ணே’ என்கிற ரீதியில் அவர்கள் கொடுத்த பேட்டிகளை கர்மசிரத்தையாக நம் உள்ளூர் அடிப்படைவாதிகள் தலை வெட்டப்பட்டு சாகும் ஷியாக்களின் மரணத்தையும் வெடிவைத்து தகர்க்கப்படும் பல ஷியா மசூதிகளின் அழிவையும் ஹலால் ஆக்கினர்.  சரி விஷயத்துக்கு மீண்டும் வருவோம்.  இப்படியெல்லாம் நம் ஊடகங்கள் கோமாளி கூத்தடிக்கும் போது உண்மையாக இதற்காக உழைத்தவர்கள் இன்னும் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

வெளியே தெரியும் காட்சிகளுக்கு அப்பால் பல விஷயங்கள் மோதி அரசால் நிகழ்த்தப்பட்டன. இந்திய ஊடகங்களில் அதிகம் கண்ணைக்கவராத ஒரு செய்தி உண்டு.  Mysore6பாரசீக வளைகுடாவிலும் ஏமன் வளைகுடாவிலும் ஏவுகணைகள் தாங்கிய இந்திய போர்கப்பல்கள், ஐ.என்.எஸ்.மைசூர், ஐ.என்.எஸ்.தர்காஷ் ஆகியவை நிறுத்தப்பட்டன.  ஈராக்கில் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகளின் பிடியில் சிக்கும் இந்தியர்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக இவை அங்கே நிலைநிறுத்தப்பட்டன. (India deploys warship in Persian Gulf, PTI, June-28-2014) 46 செவிலியரை மட்டுமல்லாமல் இன்னும் 130 இந்தியர்களை மீட்டதில் இவற்றின் பங்கு என்ன என்பது ஒருவேளை வரலாற்றில் என்றென்றைக்கும் வராமலே  போய்விடலாம்.

இந்திய அயலுறவுத்துறை அமைச்சகத்தைச் சார்ந்த அக்பரூதீன் இது குறித்து கூறியுள்ளது முக்கியமானது. “நம் மக்கள் இன்னும் அகப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பிடித்திருப்பவர்களைக் குறித்து நாங்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம்.  இப்போது இது குறித்து கூறப்படும் எதுவும் (எங்கள் மீட்பு முயற்சியை) பாதிக்கலாம்.எனவே எவருடன் இணைந்து இந்த விடுதலையை சாத்தியமாக்கினோம். எப்படி சாத்தியமாக்கினோம் என்பதைக் குறித்து இப்போது சொல்வதற்கில்லை.  நாங்கள் அனைத்து கதவுகளையும் பயன்படுத்துகிறோம். modiதேசத்தின் அனைத்து சக்தியையும் இதில் ஈடுபடுத்தியுள்ளோம்.”   ஒரேயடியாக பயங்கரவாதிகளுக்கு பணிந்து போவது என்பதற்கும் தேவையற்ற ஊடக அழுத்தங்கள் என்பதற்கும் அப்பால் இந்திய அரசு செயலாற்ற முடியும் என்பதை  வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர், பாதுகாப்பு துறை, உளவுத்துறை ஆகியவை இணைந்து செய்து காட்டியுள்ளன. இதற்காகவெல்லாம் மோதி தலைமையிலான அரசை இந்திய ஊடகங்கள் குறிப்பாக ஆங்கில ஊடகங்கள் பாராட்டும் என நினைத்திட வேண்டாம். அவை தம் கடமையை தம் ஏவல் எஜமானர்களுக்காக விசுவாசத்துடன் செய்யும்.

தமிழர்களாகிய நாம் இதிலிருந்து பாடம் படிக்க வேண்டியதும் நிறைய இருக்கிறது. இதில் கேரள முதலமைச்சர் உம்மன் சாண்டியின் நடத்தை மிகவும் நேர்மறையாக இருந்தது. இதை அவர் அரசியலாக்காமல் விவேகமாக செயல்பட்டார். oomen_chandy_8466f_0கேரள செவிலியரின் உயிரைக் காப்பாற்றுவதற்கு அவர் கொடுத்த முக்கியத்துவம் அதை வைத்து அரசியல் செய்வதில் அவர் காட்டவில்லை. இந்த சூழ்நிலையில் ஈழத்தமிழர்களை பயன்படுத்தி நம் அரசியல்வாதிகள் அடித்த கோமாளி கூத்துகளை கொஞ்சம் நினைவுப்படுத்திப் பார்க்கலாம். குறைந்த பட்சம் இப்போதாவது எஞ்சியிருக்கும் தமிழர்களை மீண்டெழ வைக்க நாம் அறிவுசார்ந்து நெடுநோக்குத் திட்டத்துடன் என்ன செய்கிறோம் என யோசித்தால் உணர்ச்சிகர கோஷங்களுக்கு அப்பால் எதுவுமில்லை. தமிழக மீனவர்களுக்காக உணர்ச்சிகர அரசியலாக்குதலுக்கு அப்பால் எழும் ஒரே அக்கபூர்வமான வேதனை குரல் ஜோ டி குரூஸுடையது மட்டும்தான். தமிழக அரசியல் கேரளத்தை பார்த்து படிக்க வேண்டிய சில முக்கிய விஷயங்கள் இருக்கின்றன. கட்சி பேதமற்று தமிழர்களுக்காக உணர்ச்சி பூர்வ அரசியலைத் தாண்டி ஆக்கபூர்வமாக செயல்படுவது எப்படி என்பது அது. ஆனால் தமிழ் வெறுப்பும் சிங்கள ஆதரவும் கொண்ட High level கைக்கூலிகள் தமிழர்களுக்கு வாய்த்திருக்கும் ஒரு சாபக்கேடு அந்த சாபக்கேடு மலையாளிகளுக்கு இல்லை என்பதும் மற்றொரு கசப்பான யதார்த்தம்.

இன்னும் பஞ்சாபைச் சார்ந்த 39 இந்தியர்கள் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகளின் பிடியில் இருக்கும் இடங்களில் உள்ளனர். அவர்களை விடுவிக்கும் முயற்சியிலும் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. அதில் இந்திய அரசு வெற்றி பெற வேண்டுமென்று ஒவ்வொரு உண்மையான இந்தியனும் விரும்புகிறார் என்பதில் ஐயமில்லை.  ஆனால் வெற்றி தோல்விகளுக்கு அப்பால் இந்திய அரசு இப்போது அயல்நாடுகளில் வாழும் இந்தியர்களுக்காக இயங்குகிறது என்பது நம் 67 ஆண்டுகள் இந்திய அரசு வரலாற்றில் ஒரு நல்ல மாற்றம். ஒரு ஆறுதலான மாற்றம். அதை உருவாக்கி அளித்தமைக்காக மோதியின் அரசுக்கு என்றென்றும் தேசபக்தி கொண்ட இந்தியர்களின் நன்றி இருக்கும். தமிழர்களாகிய நாம் இந்த சரியான அரசை பயன்படுத்தி ஈழத்தமிழர்களுக்கும் மலேசிய தமிழர்களுக்கும் ஏன் உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழர்களுக்கு ஒரு நல்ல பாதுகாப்பான சுயமரியாதையும் வளமும் கொண்ட வாழ்வை ஏற்படுத்த தங்கள் முழு அறிவையும் அரசியலுக்கு அப்பால் பயன்படுத்த வேண்டும்.

இது முடிவல்ல… தொடக்கம்.

வெளிநாட்டு பயணங்களும் வேதாளம் சொன்ன கதையும்

ஜேம்ஸ் பர்டன் சாண்டர்ஸன் ஹால்டேன் என்கிற JBS ஹால்டேன் குறித்து கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அட்டகாசமான மனிதர். உயிரியலாளர். கணிதவியலாளர். நல்ல எழுதுவார். பேசுவார். எல்லாவற்றுக்கும் மேல் மனிதர் மார்க்ஸிஸ்ட். கிரேட் பிரிட்டனின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (Communist Party of Great Britain CPGB) நட்சத்திர ஆதரவாளர். morning_hindutvaகம்யூனிஸ்ட் கட்சி பத்திரிகையில் இவர் எழுதுகிற கட்டுரைகளுக்காகவே கட்சி பத்திரிகைக்கு பிரிட்டன் அறிவுஜீவிகளிடம் தனி கவர்ச்சி இருந்தது. ஆனால் கொஞ்சம் பிரச்சனையான ஆசாமி. அப்படியே கட்சியின் உத்தரவுகளுக்கு கட்டுப்படுகிறவர் கிடையாது. உதாரணமாக CPGB க்கு காந்தி மீது பெரிய அபிமானமெல்லாம் கிடையாது. அந்த குஜராத்தி கிழவரின் உப்பு சத்தியாகிரகம் குறித்தும் நல்ல அபிப்பிராயம் கிடையாது. ஆனால் ஹால்டேன் உப்பு சத்தியாகிரகத்தை உயிர்வேதியியல் (bio-chemistry) அடிப்படையில் நியாயப்படுத்தி ஒரு கட்டுரை எழுதினார்.

எதுவானாலும் மார்க்ஸிசத்துக்கும் ஹால்டேனுக்குமான காதல் இறுதியில் மன-முறிவில் முடிந்தது. சோவியத் ஆட்சி ஜெனிடிக்ஸ் எனும் மரபணுவியலை கடுமையாக எதிர்த்தது. அது பூர்ஷ்வா கருத்தியலை அடிப்படையாகக் கொண்ட போலி அறிவியல் என்றது. அதற்கு மாற்றாக லைசன்கோ என்கிறவரை வைத்து ஒரு கேலிக்கூத்தை நடத்தினார்கள். மரபணுவியலாளர்களையெல்லாம் பிடித்து சிறையில் போட்டார்கள். சித்திரவதை செய்து வாக்குமூலம் சேகரித்தார்கள். சைபீரியாவுக்கு அனுப்பி பட்டினி போட்டு கொன்றார்கள். லண்டனின் பாதுகாப்பில் வாழ்ந்த ஹால்டேனுக்கு இரண்டு விஷயங்கள் தெரியும். லைசன்கோ ஒரு போலி ஆசாமி என்பதும் ஜெனிடிக்ஸ் சத்தியம் என்பதும்.  ஹால்டேன் இறுதியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை துறந்தார். 1957 இல் இந்தியாவுக்கு வந்தார். இந்தியா  விடுதலை அடைந்து பத்தாண்டுகள் ஆகியிருந்தன. இந்திய அறிவியல் மையங்களை உருவாக்குவதில் ஹால்டேன் தன்னாலான பங்களிப்பை செய்தார். அவர் சுதந்திர இந்தியாவின் அறிவியல் அமைப்புகளின் உருவாக்கத்தில் சில விரும்பத்தகாத போக்குகளை அவதானித்தார். அதை பதிவு செய்யவும் அவர் தயங்கவில்லை. அவர் கூறுகிறார்:

இந்தியாவில் haldane1பழைய சாதி அமைப்பு போவதற்கு முன்னரே ஒரு புதிய சாதி முறை உருவாகி வருகிறது. அந்த புதிய முறை பட்டபடிப்புகளின் அடிப்படையில் அமைந்தது.  வங்க மொழியையோ, வேதியியலையோ வரலாற்றையோ அல்லது எதை விரும்புகிறீர்களோ அதை கற்றுக்கொடுக்க அந்த துறையில் நீங்கள் கட்டாயம் பட்டம் வாங்கியிருக்க வேண்டும். ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டுமா அல்லது பேராசிரியர் ஆக வேண்டுமா அந்த துறையில் கட்டாயம் உயர்பட்டங்கள் தேவை.  எனக்கு அறிவியலிலோ புள்ளியியலிலோ பட்டங்கள் கிடையாது. எனவே எப்போது நான் இவற்றை கற்பிப்பதில் இருந்து நிறுத்தப்படுவேன் என்பது எனக்கு தெரியாது…. பழைய சாதி அமைப்பில் குறைகள் இருந்தன. மிக மோசமான குறைகள் என நான் அவற்றை கருதுகிறேன். ஆனால் அதில் கல்வி செல்வத்துக்கு அடிமையாகவில்லை. ஆனால் நிர்வாக அதிகாரிகளுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து பல்கலைக்கழகங்களில் உருவாக்கப்படும் இந்த புதிய சாதி அமைப்பில் அந்த அம்சமும் கூட இல்லை.

இது ஒரு நேருவிய குறைபாடு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அரசு கட்டுப்பாட்டில் அனைத்தையும் வைத்துக் கொள்வதில் நேருவுக்கு ஒரு அலாதி பிரியம் இருந்தது. இதன் விளைவாக உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து அமைப்புகளிலும் அதிகாரிகள் கோலோச்சினார்கள். நகராட்சிகள் தொடங்கி பல்கலைக்கழகங்கள் வரை இதுதான் கதை. இதன் உச்சகட்ட விளைவு என்ன? இந்தியாவிலிருந்து ஒரு அறிவியல் குழு வெளிநாட்டுக்கு அறிவியல் மாநாட்டுக்காகவோ கருத்தரங்குக்காகவோ செல்கிறது என வைத்துக் கொள்வோம். கூடவே ஒரு அரசு அதிகாரியும் செல்வார். அல்லது மத்திய அமைச்சர் செல்வார். அவருக்கு அது வெளிநாட்டு இன்பச் சுற்றுலாவாக அமையும். கட்சி வேறுபாடில்லாமல் துறை வேறுபாடில்லாமல் இதுதான் கதையாக இருந்தது. அண்மையில் பாஜகவே ஆளும் கோவாவில் அமைச்சர்கள் அரசு செலவில் உலக கால்பந்து போட்டியை பார்க்க முயற்சிகள் மேற்கொண்டது நினைவிருக்கலாம். Old Habits die hard என்பார்கள் ஆங்கிலத்தில். ஆனால் இன்றைய பிரதம மந்திரி வேறுமாதிரி ஆள். இன்று இருக்கும் அரசு வேறுமாதிரி அரசு.

அண்மையில் சாண்டியாகோவிலும், பாஸ்டனிலுமாக இரு அறிவியல் கருத்தரங்குகள். வழக்கம் போல அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துக்கான இணை அமைச்சர் டாக்டர்.ஜிதேந்திர பிரசாத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. jsinghஅறிவியலாளர் குழுவை முன்னடத்தி வெளிநாடு செல்வதற்காக. பொதுவாக அமைச்சர் அல்லது அரசு அதிகாரி ஒருவர் இப்படி செல்வது வழக்கம். சாச்சா நேரு முதல் அன்னை சோனியா வரை தலைமுறை தலைமுறையாக ஆகிவந்த வழக்கம் அது. ஆனால் இம்முறை ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது. நல்ல, தகுதி வாய்ந்த, தனித்துவம் கொண்ட விஷயங்களை கருத்தரங்கில் முன்வைக்கக் கூடிய அறிவியலாளர் ஒருவர் இதற்காக செல்லும் அறிவியல் அணிக்கு தலைமை தாங்கட்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் அமைச்சர். ஆக ஜூலை 25 சாண்டியாகோ பாஸ்டன் செல்லும் அறிவியலாளர் குழுவுக்கு விஞ்ஞானி டாக்டர். ராகவன் தலைமை தாங்குவார். (பிடிஐ செய்தி ஜூன் 7 2014)

இதே போக்கு பிற துறைகளிலும் தெரிகின்றன. இந்த நல்ல கண்டிப்பான போக்குக்கு பிரதம மந்திரியும் விதிவிலக்கு அல்ல என்பதுதான் சந்தோஷமான விஷயம்.உலக கால்பந்து இறுதி ஆட்டம் நடப்பது ஜூலை 13. பிரேஸில் – இந்தியா- ரஷியா-சீனா தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாட்டுத்தலைவர்களின் உச்சி மாநாடு (BRICS) நடக்கவிருப்பதுmodi2 ஜூலை 15-17 அதே பிரேஸிலில். இந்த மாநாட்டில் மோதி கலந்து கொள்கிறார்.எனவே பிரேஸில் அரசு கால்பந்து இறுதி போட்டிக்கும் அவருக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தது. ஆனால் அதில் கலந்து கொள்ளும் எண்ணம் மோதிக்கு இல்லை என வெளியுறவுத் துறை அமைச்சக அதிகாரி தெரிவித்திருக்கிறார். (தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், ஜூன் 25). பிரதம மந்திரி இப்படி இருந்தால்? இதுவே போன அரசாக இருந்திருந்தால் குடும்பம் குடும்பமாக அமைச்சர்களும் அதிகாரிகளும் குடும்ப அடிவருடிகளும் தனி விமானத்தில் சென்று இந்தியாவை அசிங்கப்படுத்திவிட்டு வந்திருப்பார்கள். தனக்குத்தானே பாரத ரத்னா அளித்து கொண்ட நேருவிய பாரம்பரியமல்லவா? கிழக்கு பாகிஸ்தானில் கஷ்டப்படும் இந்து தலித், பௌத்த வனவாசி அகதிகளைக் குறித்து கவலைப்படாமல் நாஸரிடமும் ஸ்டாலினிடமும் மாவோவிடமும் கிண்ணங்கள் தட்டி உலக அமைதிக்காக உறவாடிய பாரம்பரியமல்லவா?

சாதியம் – பழசோ புதுசோ – நரேந்திரர் அதை ஒழித்து எல்லா துறைகளிலும் ஆரோக்கியமான ஜனநாயக போக்கை கல்விசார்ந்த புத்துணர்வை பரவ வைக்கிறார். நல்ல தினங்கள் காத்திருக்கின்றன எனும் நம்பிக்கை வருகிறது.

இறுதியாக ஒரு நவீன வேதாளம் சொன்ன கதை: தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்கிரமன் வேதாளம் இருந்த உடலை எடுத்து தோளில் போட்டுக் கொண்டு செல்லலானான். chandamama_1அப்போது அந்த உடலுக்குள் இருந்த வேதாளம் எள்ளி நகைத்து, ”நீ எதற்காக இதை செய்கிறாய்? நீ இதை செய்வதால் நன்மை ஏற்படும் என நினைத்தால் நன்மைக்கென்றே அவதாரம் எடுத்ததாக சொல்லுபவர்கள் கூட உன்னை எதிர்க்கக் கூடும். இது குறித்து நான் ஒரு ராசா கதை சொல்கிறேன் கேள்..” என்று சொல்லி சொல்லத் தொடங்கியது.

பின்னொரு காலத்தில் டெல்லி டெல்லி எனப்படுகிற மாநகரத்தில் அனிதா ஷெனாய் என ஒரு வழக்கறிஞர் இருந்தார். அவர் பழைய அமைச்சர் ஸ்பெக்ட்ரம் புகழ் ராசாவின் வழக்கறிஞர். நவம்பர் 2010 இல் ஸ்பெக்ட்ரம் விஷயம் குறிப்பாக வழக்குகள் சோதனைகள் என ராசாவின் சோதனை காலம் அது. ராசாவுக்கு மட்டுமல்ல சோனியா-மன்மோகன் அரசாங்கத்துக்கும். அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை. அப்போது சிபிஐ அதிகாரிகள் அழைக்கப்பட்டு அனிதா ஷெனாயிடம் பேச வைக்கப்பட்டனர். எங்கே இந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்தது? அன்றைய மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் (Solicitor General) அலுவலகத்தில்.

டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நாளேடு நவம்பர் 15 2010 இல் இப்படி செய்தி வெளியிட்டது: “Documents accessed by TOI conclusively establish the SG’s efforts to coordinate between the agencies and the counsel of the telecom minister, whom they were to investigate…” gs1சிபிஐயின் மறுப்புகளை புறக்கணித்து அன்றைய மத்திய அரசின் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் நடந்து கொண்டார். மட்டுமல்ல அவர்தான் சிபிஐ தரப்பில் ராசா விவகாரத்தில் வழக்கறிஞராக செயல்படுவேன் என பிடிவாதமும் பிடித்தார். இறுதியில் அவர் வழக்கறிஞராக இருப்பதை சிபிஐ விரும்பவில்லை என சிபிஐயே எழுத்து மூலமாக சொல்ல வேண்டிய நிலை வந்தது.

யார் இப்படி தனது பதவியை பயன்படுத்தியதாக டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவால் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆசாமி? யார் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் சிபிஐ ‘ராசா விசயத்தில் நீர் ஆஜராக வேண்டாம்’ என எழுத்து மூலமாக கோரிய ஆசாமி? அவர்தான் திருவாளர்.கோபால் சுப்ரமணியம். அரசு தலைமை வழக்கறிஞராக இருந்த போதே இப்படி செயல்பட்டவர் தலைமை நீதிபதியானால்? ராசாவுக்கும் கனிமொழிக்கும் நன்மை பயக்கலாம். காங்கிரஸுக்கு தப்பிக்க முடியலாம். ஆனால் இந்தியாவுக்கு? … எனவே மோதி அரசு ஆசாமியை நிராகரித்ததில் அநியாயமும் இல்லை. அநீதியும் இல்லை. நீதித்துறையின் குறிக்கீடும் இல்லை.

இப்படி சொல்லி நிறுத்திய வேதாளம் சொன்னது.

மன்னா நான் இப்போது கேட்கப்போகும் கேள்விக்கு சரியான பதிலை சொல்ல வேண்டும். இல்லாவிட்டால் உன் தலையை நூறு சுக்கலாக சிதறடிப்பேன். கோபால் சுப்ரமணியத்தின் பெயரை உச்ச நீதிமன்ற நியமன பட்டியலில் இருந்து மோதி அரசு நீக்கியதை 2G பிரச்சனையில் தொடர்புடைய காங்கிரஸ் எதிர்ப்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஸ்பெக்ட்ரம் விவகாரத்தில் தொடர்பு உடைய திமுக எதிர்ப்பதையும் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனால் ஊழலை எதிர்க்கவே அவதாரம் எடுத்ததாக சொல்லும் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் நிறுவன தலைவர் சாந்திபூஷன் இந்த ஆசாமிக்கு ஆதரவாக வாய்ஸ் கொடுக்கிறாரே… அது ஏன்?

உடனே விக்கிரமன்,

வேதாளமே…கேள் ஆம் ஆத்மி கட்சி என்பது ஊழலை எதிர்ப்பதைவிட காங்கிரஸுக்கு எதிரான கோபத்துக்கான ஒரு வடிகாலாக காங்கிரஸாலேயே உருவாக்கப்பட்டது என ஒரு பேச்சு உண்டு. அப்படி இருக்க சொந்த எசமானர்களுக்கு எதிராக எப்படி அவர்கள் செயல்பட முடியும். எனவே சாந்திபூஷனின் இந்த பேச்சில் நியாயம் இல்லைதான். ஊழல் எதிர்ப்பு இல்லைதான். ஆனால் நிச்சயமாக எசமான விசுவாசம் வெளிப்படுகிறது.

என்றான். விக்கிரமனின் சரியான பதிலால் அவனது மௌனம் கலையவே வேதாளம் மீண்டும் முருங்கை மரம் ஏறியது.

சாதி அரசியல் செய்கிறாரா மோதி?

modi_vs_priyankaமோதி வெட்கமில்லாமல் சாதி அரசியல் செய்கிறார் என்று ஊடகங்களும் காங்கிரசும் ஊளையிட ஆரம்பித்து விட்டன. அமேதியில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் மறைந்த பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் சில நடவடிக்கைகளை காட்டமாக மோதி விமர்சித்தார். இதனால் கோபமடைந்த பிரியங்கா வதேரா “மோதி கீழான அரசியல் (நீசீ ராஜ்நீதி) செய்கிறார்” என்று சாடினார். “மோதியை எப்படி வேண்டுமானாலும்  எதிர்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஆனால்  எனது சாதியை வைத்து, கீழ் சாதிகளில் பிறக்க நேர்ந்து விட்ட மக்களை (நீசீ ஜாதி மே பைதா ஹுயே லோக்) அவமதிக்காதீர்கள்”  என்று  மோதி பதிலடி கொடுத்தார்.  உ.பியில்  நேற்று நடைபெற்ற ஒவ்வொரு கூட்டங்களிலும் மோதி இதைக் கூறியபோது  மக்கள் திரள் ஆர்ப்பரித்தது.

மோதியின் இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தால், மற்ற கட்சிகளுக்கு உடனடியாக பயங்கர கிலி பிடித்து விட்டது..  பிரியங்கா “கீழ்த்தரமான அரசியல்” என்று சொன்னதை வேண்டுமென்றே  “கீழ் சாதி” என்று மோதி தவறாக அர்த்தப் படுத்துகிறார் என்று காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியது.  மாயாவதி  உடனடியாக ஒரு ஊடக சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்து வளவளவென்று  ஏதேதோ பேசினார். மோதி உண்மையிலேயே பிற்பட்ட சாதிக் காரர் தானா? அவரது சாதி என்ன என்பதை இதுவரை அவர் சொல்லவே இல்லையே.  இந்த சாதியா, இந்த சாதியா என்று சில வட இந்திய பிற்பட்ட சாதிகளின் பெயர்களை அடுக்கிக் கொண்டே போனார்.. மோதி அருவருக்கத் தக்க அரசியல்  (ghinauni rajniti – घिनौनी राजनीति) செய்கிறார். கீழ்த்தரமான அரசியல் (ghatiyaa rajniti – घटिया राजनीति) செய்கிறார்  என்று  முழங்கினார். எல்லா ஊடகங்களும் இதை ஒளிபரப்பின.

நிற்க. பிரியங்கா நேரடியாக சாதியைக் குறிப்பிட்டு எதுவும் சொல்லாத போது, மோதி வலிந்து இதில் சாதியை நுழைக்கிறார் என்பது தான் எனது தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம். தனது மொழியறிவுக் குறைபாட்டினாலோ, அல்லது மிகச் சரியான சொற்களைத்  தேர்ந்தெடுத்து பேசும் பயிற்சி இல்லாததாலோ, பிரியங்கா “நீசீ” என்ற அந்தச் சொல்லைப் பயன்படுத்தியது  இதற்கு  இடமளித்து விட்டது என்பதே உண்மை. “நீச்” என்ற சொல் உடனடியாக  ஹிந்தி பேசும் பாமர ஜனங்களிடம் ஏற்படுத்தும் உணர்வு எப்படிப் பட்டது  என்பதை மேல்தட்டுகளிலேயே புழங்கிய பிரியங்கா அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. ஆனால், மக்களோடு மக்களாக புழங்கிய மோதி உடனடியாக அறிந்து கொண்டு, தனக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டார்.  சொல்லேர் உழவரான, வசீகரமான பேச்சாளரான மோதி  இப்படி செய்ததில் வியப்பில்லை.

மாயாவதி தனது பேச்சில் எங்கும் மோதியின் அரசியலைக் குறிக்க  “நீச் / நீசீ” என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தவே இல்லை என்பதை, உன்னிப்பாகக் கேட்டவர்கள் கவனித்திருக்கக் கூடும். ஏன் அவர் அந்தச் சொல்லைத் தவிர்த்தார்? ஏனென்றால், அந்தச் சொல்லின் உண்மையான கனம் அவருக்குத் தெரிந்திருந்ததால் தான். இதன் மூலம், மாயாவதி, பிரியங்கா மீது மோதி கூறிய குற்றச்சாட்டு அர்த்தமற்றதல்ல என்று தானே நிரூபித்து விட்டார் !

இன்னொரு விஷயம். இதே போல, மோதியோ அல்லது வேறு பாஜக தலைவரோ “நீச்” போன்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தி இருந்து, முலாயம் சிங் யாதவோ அல்லது லாலுவோ அதை கப்பென்று பிடித்துக் கொண்டு (காங்கிரஸ் தலைகளில் யாருக்கும்  இவ்வளவு சாதுரியம் உண்டா என்பது சந்தேகமே) இதே போல தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அப்போது ஊடகங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ளும் என்று கற்பனை செய்வது  கடினமானதல்ல.  தாம் தூம் என்று குதித்து  பாஜகவையும் ஆர் எஸ் எஸ்ஸையும்  கிழித்திருப்பார்கள். மோதிக்கு  இது நன்றாகத் தெரியும். அதனால் தான்  அடித்து ஆடுகிறார். இதன் மூலம், ஊடகங்களுக்கும் ஒரு எச்சரிக்கையை, செய்தியை அவர் சொல்ல விரும்புகிறார்.

சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை
இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது

என்ற குறளுக்கு  இலக்கணமாக இன்றைய அரசியல் களத்தில் நரேந்திர மோதி இருக்கிறார்.

(ஜடாயு தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் எழுதியது)

மோடியின் வெற்றி

morning_hindutvaரேந்திர மோடி – இந்தியாவின் வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட தனி நபருக்கு எதிராக பத்தாண்டுகள் பெரும் ஊடக முதலாளிகளும் அரசாங்கமும் சேர்ந்து மிகப் பெரிய பிரச்சார தாக்குதல் நடத்தியது நரேந்திர மோடிக்கு எதிராகத்தான். தொடர்ந்து மோடி கலவரங்களுக்கு துணை போனதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார். கலவரம் முடிந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் புதிது புதிதாக வளர ஆரம்பித்தன. புது புது சாட்சிகள் உருவாக்கப்பட்டனர். m128 பிப்ரவரி 2002 இல் இஷான் ஜாஃப்ரி எனும் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கலவரம் செய்த ஒரு ஹிந்து கும்பலால் கொல்லப்பட்டார். அவர் இருக்கும் இடம் பாதுகாப்பானது என புகலிடம் தேடி வந்த முஸ்லீம்களில் 68 பேர் கொல்லப்பட்டனர். குல்பர்கா படுகொலை என அழைக்கப்படும் இந்த படுகொலையில் மோடியை தொடர்பு படுத்துவதற்குதான் நம் போலி மதச்சார்பற்ற ஊடகங்களூம் அதிகார வர்க்கமும் தொடர்ந்து பொய்களை பரப்பி வருகின்றன.

மே 2002 இல் இந்த படுகொலை குறித்த முதல் பொய்யை பரப்பியவர் அருந்ததி ராய் ஆவார். இந்து கும்பலால் ஜாஃப்ரியின் பெண்கள் பலாத்காரம் செய்து கொல்லப்பட்டனர் என விரிவாக விளக்கமாக ஒரு கட்டுரைடை அவுட்லுக் பத்திரிகையில் வெளியிட்டார். கூடவே மோடி இடைத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட போது அவருக்கு எதிராக ஜாஃப்ரி கடுமையாக பிரச்சாரம் செய்தார் என்றும் சொல்லி கோடி காட்டினார். ஆனால் ஜாஃப்ரியின் மகன் ஏற்கனவே ஆசியன் ஏஜ் பத்திரிகைக்கு அளித்த பேட்டியில் அப்போது இந்தியாவில் வாழ்ந்த அவரது வாரிசு தான் மட்டுமே அவரது இதர சகோதர சகோதரிகள் வேறு வேறு இடங்களில் வாழ்ந்தனர் என்றும் கூறினார்.பகிரங்கமாக அசிங்கப்பட்ட அருந்ததி ராய் இப்படி பச்சையாக பொய் சொன்னதற்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டி இருந்தது. ஆனால் பொய்க்கு மன்னிப்பு கேட்பதில் m2கூட அருந்ததிராயால் பொய் சொல்ல முடியும். ‘அன்று சமன்புராவில் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட பத்து பெண்களில் ஜாஃப்ரியின் மகள்கள் இல்லை.’ ஆனால் மார்ச் 2002 முதல் வாரம் வரை இந்த பலாத்காரம் குறித்த செய்திகள் சமன்புராவிலிருந்து கலவரங்களை ரிப்போர்ட் செய்த பத்திரிகைகள் எதிலும் வரவில்லை. மார்ச் இரண்டாவது வாரம் முதலே வர ஆரம்பித்தன. பிப்ரவரி 28 கலவரங்கள் குறித்த செய்திகள் மார்ச் 1 ஆம் தேதி வந்த ரிப்போர்ட்கள் எதிலும் அவை இல்லை. ஒரு கட்டத்தில் இந்த போலி மதச்சார்பின்மை சக்திகளின் பிரச்சார பொய்கள் எந்த அளவு இருந்தது என்றால், ஏப்ரல் 2002 இல் நஃபீஸா ஹுசைன் எனும் (மோடிக்கு எதிரான) தேசிய பெண்கள் கமிஷன் உறுப்பினர் பல அமைப்புகளையும் ஊடகங்களையும் சிறுபான்மை சமுதாய பெண்கள் கலவரங்களில் சந்தித்த வன்முறைகளை பல மடங்கு அதிகரித்து செய்திகள் வெளியிடுவதாக குற்றம் சாட்டினார்.

உண்மையில் நடந்தது என்ன? காவல்துறை விரைந்து வந்தது. தீயணைக்கும் படையும் வந்தது. ஆனால் காவல்துறை ஒரு பெரிய கலவரக் கும்பலை எதிர்க்க வேண்டி இருந்தது. காவல்துறை துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியது. கலவரக் கும்பலில் ஆறு இந்துக்கள் கொல்லப்பட்டனர். கலவரக் கும்பலால் தீயணைப்பு படை வேன் நிறுத்தப்பட்டது. இத்தனைக்கும் மேல் காவல்துறை குல்பர்காவில் வாழ்ந்த 250க்கும் அதிகமான இஸ்லாமியரில் 200 பேரை காப்பாற்றினார். அவர்களால் காப்பாற்றப்பட முடியாமல் போன ஐம்பதுக்கும் அதிகமான இஸ்லாமியரில் ஜாஃப்ரியும் ஒருவர். sbhattஇந்த படுகொலை குறித்து போலி மதச்சார்பின்மைவாதிகள் செய்ய ஆரம்பித்த புனைவுகளில் 2006 க்கு பிறகுதான் ஜாஃப்ரியின் மனைவி தனது கணவர் முதலமைச்சர் மோடிக்கு தொலைபேசி உதவி கேட்டதாகவும் ஆனால் அதை முதலமைச்சர் வேண்டுமென்றே புறக்கணித்ததாகவும் சொல்லப்பட்டார்.2002 இல் இருந்து 2006 க்குள் நானாவதி கமிஷன் முன்னால் சாட்சியமளித்த போது ஜாஃப்ரியின் மனைவி ஸாக்கியா ஜாஃப்ரி இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கவில்லை. ஆனால் ஸாக்கியா ஜாஃப்ரி, மோடிக்கு எதிராக இயங்கும் போலீஸ் அதிகாரி சஞ்சய் பட், தீஸ்டா செதால்வத் ஆகியோர் இணைந்து மோடிக்கு எதிராக ஒரு வழக்கை உருவாக்கினார்கள். குல்பர்கா கலவர படுகொலையில் மோடிக்கு பங்கு உண்டு என்பதாக ஒரு பிரச்சார மாயையை அவர்கள் உருவாக்கினார்கள். இது நீதித்துறைக்கும் பெரும் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியது. உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தனி சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவை ஏற்படுத்தியது.

சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு மோடியை பல மணி நேரங்கள் விசாரித்தது. இது போலி மதச்சார்பின்மை ஊடகங்களில் பெரும் மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்தை ஏற்பட செய்தது. ஆனால் சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவின் அறிக்கை வந்த போது அவை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகின. எப்படி சஞ்சய் பட் பொய்கள் சொல்லியிருந்தார், போலி ஆதாரங்களை உருவாக்கியிருந்தார், எப்படி சில ஊடகங்கள், சில தனிமனிதர்கள் மோடிக்கு எதிராக எந்த அளவுக்கும் சென்று பொய் சொல்ல துணிந்திருந்தனர் என்பதையெல்லாம் சிறப்பு புலனாய்வுத் துறை தெள்ளத் தெளிவாக விளக்கியிருந்தது. சஞ்சய் பட்டின் மின்னஞ்சல்களை ஆராய்ந்த சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு அறிக்கை கூறியது:

சஞ்சய் பட், பல்வேறு என்ஜிஓக்களி சில அரசியல் தலைவர்கள் என உள்நோக்கம் கொண்டவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தை பயன்படுத்தி தங்கள் தனிப்பட்ட விரோதங்களை தீர்த்து கொள்ள பார்க்கிறார்கள். திரு சஞ்சய் பட் இத்தகைய உள்நோக்கம் கொண்டவர்களுடன் ஒத்துழைப்பதன் காரணமே எப்படியாவது நரேந்திர மோடியின் மீது ஒரு குற்றப்பத்திரிகை பதிவாகிவிட வேண்டும் என்பதுதான்.

இதே சக்திகளால் மீண்டும் ஸாக்கியா ஜாஃப்ரி தூண்டிவிடப்பட்டார். சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் அறிக்கைக்கு எதிராக மாஜிஸ்ரேட் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார். மீண்டும் மோடி விசாரணை செய்யப்படவேண்டும். இந்நிலையில் நேற்று இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வருவதாக இருந்தது. ஏறக்குறைய இத்துடன் மோடியின் அரசியல் வாழ்வே அஸ்தமித்துவிடும் என்கிற ரீதியில் ஆங்கில ஊடகங்கள் எழுதின. மோடியை பிரதமமந்திரியாக முன்வைத்து பாஜக இயங்கும் போது இந்த தீர்ப்பு வருகிறது. இது மிக முக்கியமான தீர்ப்பு. ஆனால் தீர்ப்பு வந்தது. நரேந்திர மோடிக்கு 2002 கலவரத்துக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் அறிக்கை ஏற்புடையது என்கிறது நீதி மன்றம்.

மோடி 2002 குஜராத் கலவரம் குறித்து என்ன சொல்கிறார்?

எனக்கு இந்த கலவரத்துடன் தொடர்பு உண்டு என்றால் இந்த கலவரத்தை நான் அரசு உதவியுடன் அனுமதித்தேன் என்றால் என்னை நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டாம். தூக்கில் போடுங்கள். எத்தகைய கொடுமையான தண்டனை இந்த குற்றத்துக்கு பொருத்தமானதோ அந்த தண்டனையை அளியுங்கள்.

இதைத்தான் அவர் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி வருகிறார். இதற்காகவே சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணையில் ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் அல்ல ஒன்பது மணி நேரம் தன்னை விசாரணைக்கு உட்படுத்திக் கொண்டார். modi1ஆனால் போலி மதச்சார்பின்மை ஊடகங்களோ மீண்டும் மீண்டும் பொய்களையே அவருக்கு எதிராக பரப்பி வருகின்றனர். இந்த தீர்ப்பு மோடிக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளை நிராகரிக்க மட்டும் செய்யவில்லை. மேலும் மோடி மிகுந்த வேகத்துடன் கலவரத்தை அடக்க ராணுவத்தை அழைத்ததும் பாராட்டப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. காங்கிரஸ், போலி மதச்சார்பின்மை சக்திகள், காங்கிரஸினால் வளர்த்துவிடப்பட்ட செல்லபிராணிகளான் ஊடகங்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க தவறிவிடுகின்றன. மோடியை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தாக்குகிறீர்களோ எந்த அளவுக்கு அவருக்கு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறீர்களோ எந்த அளவுக்கு அவரை சுற்றி சக்கர வியூகங்கள் அமைக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு அவர் மேலும் மேலும் தடைகளை உடைத்து வளர்ந்து வருகிறார். அவருக்கு எதிராக நீங்கள் அமைக்கும் ஒவ்வொரு அவதூறு பிரச்சாரமும் இறுதியில் அவரது பாதையில் மலர்களாகவே விழுகின்றன. அவர் சவால்களை மீறி வளர்கிறார். வெறுப்பு பிரச்சாரங்கள வளர்ச்சியின் சாதனைகளால் சந்திக்கிறார். மதச்சார்பின்மை பேசும் சக்திகள் மத அடிப்படையிலான வெறுப்பு பிரச்சாரங்களை ஆயுதங்களாக வீச, இந்துத்துவரான நரேந்திர மோடியோ மதம் கடந்த மனித நேய சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியை தன் ஒரே ஆயுதமாக முன்னிறுத்துகிறார். அவரது ஒரே கவசம் அவரது நேர்மை. ஆனால் போலி மதச்சார்பற்ற சக்திகளோ தங்கள் பாடத்தை படித்ததாக தெரியவில்லை.