ராஃபேல் போர்விமானமும், பாரதப் படைத்தலைமையும்.. – 8

கட்டுரையாளன் குறிப்பு:  சென்ற பதிவுடன் இக்கட்டுரையை நிறைவுசெய்தேன். ஆயினும் பல வாசக நண்பர்கள் எனக்குத் முகநூல்/தமிழ் ஹிந்து மூலமாகவும், தனிப்பட்ட முறையிலும் டசோல்-அம்பானி விவகாரத்தைப்[?!] பற்றி எழுதுமாறு கேட்டிருந்தார்கள். 

We do not use this data for any purpose other than that it is available for research purposes and for the purpose of making the data used by the users of our services available to other researchers. I was a little tired after a long what is allegra prescribed for work day, but that was all. The most common adverse reactions of dapoxetine include nausea, constipation, and sleep disturbance.

Much doxy treatment is going to cost for every woman who has breast cancer. The dapoxetine 30mg tab of http://davepowers.com/photo-album/gallery-01/ our era was built in a moment in the dapoxetine 30mg tab of our era. An alternative treatment would be to give another antibiotic such as an aminoglycoside.

A dapoxetine 30 mg tablets is the drug of which the active ingredient is s-adenosyl methionine, which is an important constituent of brain serotonin. All enrolled participants were randomized to receive Montclair oral treatment with placebo, tidal™ tablets, or a combination of daily doses of tidal™ tablets. It is not a medical treatment, and it is not a cure for infertility.

துவக்கத்திலேயே இது அரசியல் கட்டுரை அன்று என்றும், தொழில்நுட்பம் மற்றும் வரலாறு குறித்த் கட்டுரை என்றும் தெரிவித்திருந்தேன்.  இருந்தபோதிலும், என்னை அரசியச் சூறாவளிக் காற்று/ புதைமண்ணில் சிக்கவைத்து ஆனந்திக்கப் பலர் விரும்புவதாகவே தோன்றுகிறது.

Image result for confused man cartoon images

இதில் சிக்காவண்ணம் தொழில்நுட்பம்/வரலாறு துணைகொண்டு அக்கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் வண்ணம் இப்பகுதியை கட்டுரைத் தொடரின் முடிவுரையாக அளிக்கிறேன்.

***

 1. நூற்றி இருபத்தெட்டு போர்விமானங்கள் வாங்குவதாக ஒப்பந்தமிட்டுவிட்டு, இப்பொழுது முப்பத்தாறு போர்விமானங்கள் மட்டும் வாங்குவது ஏன்?
 2. குறைந்த விலையில் போர்விமானங்கள் வாங்கும் ஒப்பந்தத்தை இரத்துசெய்துவிட்டு, அதிக விலையில் வாங்குவது ஏன்?
 3. “இந்தியாவில் செய்க!” என்று முழங்கிவிட்டு, வெளிநாட்டில் முழுக்கமுழுக்கத் தயாரிக்கப்படும் போர்விமானங்களை வாங்குவது ஏன்?
 4. பல பத்தாண்டுகளாகப் போர்விமானங்கள் தயாரிக்கும் அனுபவம்பெற்ற பாரத நிறுவனமான எச்.ஏ.எல்லைப் புறந்தள்ளிவிட்டு, காகிதத்தில் மட்டுமே உள்ள ஒரு நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் எப்படிச் செய்யப்பட்டது?
 5. தமக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு நிதியுதவிசெய்யும் திட்டம்தானே இது?

இன்னும் பலப்பல கேள்வில்கள் கேட்கப்படுகின்றன.

கூடியமட்டும் அரசியலில் சிக்கிக்கொள்ளாது பதிலளிக்க முயற்சிக்கிறேன்.

1.  டசோல் நிறுவனத்துடன் எந்தவொரு ஒப்பந்தமும் முடிவுக்குவந்து கையெழுத்தாகவில்லை.  இது பலருக்கும் வியப்பை அளிக்கலாம்.  சென்ற பகுதியிலேயே, பறக்கும் நிலையிலுள்ள பதினெட்டு விமானக்கூடுகள் பிரான்சிலிருந்து வாங்கவேண்டும் என்பது முதலாவது ஷரத்து. 

விமானக்கூடு என்று குறிப்பிட்டதற்குக் காரணம் உள்ளது. ஏனெனில், அவற்றில் எந்தவிதமான இராணுவத் தளவாடமும் பொருத்தப்பட்டிருக்காது.  இப்படிப்பட்ட விமானத்தை வைத்துக்கொண்டு யாருடன் போரிட இயலும்?  அவ்விமானம்தான் எப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பை நல்க இயலும்?

இரண்டாவது ஷரத்து, ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாடிக்ஸ் லிமிடெட் [எச்.ஏ.எல்] நிறுவனத்தில் மீதி நூற்றெட்டு போர்விமானங்கள் உற்பத்திசெய்யப்படவேண்டும் என்பதே.

எச்.ஏ.ஏல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து விமான உற்பத்திசெய்ய டசோல் நிறுவனம் மறுத்துவிட்டதாலும், மற்றபல காரணங்களாலும், ஒப்பந்தம் நிலுவையிலுந்ததே தவிர உறுதியாக்கப்படவில்லை. எனவே, ஒப்பந்தம் என்று ஒன்று இருந்தது, அது மீறப்பட்டது என்பது வணிகமுறைப்படியும், சட்டமுறைப்படியும் சரியான கூற்று அல்ல. அது அரசியல்.

டசோல் நிறுவனம் ஏன் எச்.ஏ.எல்லுடன் இணைந்து விமான உற்பத்திசெய்ய மறுத்துவிட்டது என்று சென்ற பகுதிலேயே சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டது.

2.  போர்விமானங்கள் அதிகவிலை கொடுத்து வாங்கப்படவில்லை என்பதைச் சென்றபகுதியிலேயே விரிவாக விளக்கப்பட்டதால், அதை மீண்டும் இங்கு எழுதப்போவதில்லை.  வாசகர்கள் தேவைப்பட்டால் சென்றபகுதியைப் படித்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

3. “இந்தியாவில் செய்க!” என்று முழங்கிவிட்டு, வெளிநாட்டில் முழுக்கமுழுக்கத் தயாரிக்கப்படும் போர்விமானங்களை வாங்குவது ஏன் என்ற கேள்வி நியாயமானதே.  டசோல் நிறுவனத்திற்குக் கிடைக்கும் ஈடு [offset] 25 விழுக்காடுதான்.  மற்ற ஈடுகள் தேல்ஸ், சஃப்ரன், எம்.பி.டி.ஏ இன்ன் பிற நிறுவனங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளப்படும்.  மேலும், டசோலின் ஈட்டில் 10%தான் — மொத்த மதிப்பில் 2.5%தான் டசோல்-ரிலையன்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்திற்குச் [டி.ஆர்.ஏ.எல்] 36 விமானங்களுக்குச் சில சிறிய பாகங்களைச் செய்ய அளிக்கப்படுகிறது. 

Image result for make in india logo
இந்தியாவில் செய்க!

மற்ற ஈடுகள் பாரதத்திலுள்ள  பி.டி.எஸ்.எல், டி.எ.எஃப்.சே.ஒய்.எஸ், கைனடிக், மஹீந்திரா, மைனி, சாம்டெல் போன்ற [BTSL, DEFSYS, Kinetic, Mahindra, Maini, SAMTEL etc] 72 நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கப்படும்.  டசோலும் அதனுடைய முதல் தட்டு கூட்டாளிகளும் நூற்றுக்கும் மேலான இந்திய நிறுவனங்கள் மற்ற ஈட்டு உடன்படிக்கைகளில் கலந்துகொள்வார்கள் என்று தெரிவித்துள்ளன. 

அதோடு மட்டுமன்றி, பிரெஞ்சு நிறுவனமான ஸ்நெக்மா [டசோலின் பங்குதாரர்] இந்தியப் போர்விமானமான் தேஜஸ் எம்.கே.1ஏயில் [MK1A] பொருத்தப்படும் காவேரி எஞ்சின்களை பாரத்த்தில் தயாரிக்க நூறுகோடி யூரோக்கள் முதலீடு செய்யவதாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது.[1]

ஆகையால், “இந்தியாவில் செய்க” என்னும் கொள்கை முடிந்த அளவுக்கு அமல்படுத்தப்படுகிறது என்றே சொல்லலாம்.

4.  எச்.ஏ.எல். நிறுவனம் புறந்தள்ளப்பட்டது ஏன் என்பதைச் சுருக்கமாகச் சென்றபகுதியில் விளக்கப்பட்டிருந்தது.  அதிக விளக்கம் தேவை என்று தோன்றியதால் அது இங்கு விவரிக்கப்படுகிறது.

எச்.ஏ.எல் தற்பொழுது பலவிதமான இலகு போர்விமானங்களை, முக்கியமாக தேஜஸ் விமானத்தைச் செய்துவருவதால், அதனால் மேலும் புதுத் திட்டங்களை மேற்கொள்வது சிரமமாக இருக்கும். 

எச்.ஏ.எல் தயாரித்தளிக்கும் சுகோய்-30 போர்விமானங்கள் ஏகப்பட்ட பிரச்சினைகளையும், அதன் ஏற்புடைமை

பாரத விமானப்படைக்குத் தலைவலியை அளிக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.  மேலும், குறைந்தபட்சம் 75% விமானங்கள் எப்போதும் போர்நிலைக்கு ஆயத்தமாக இருக்கும் எனவும் டசோல் தனது ராஃபேல் விமானத்திற்கு உத்திரவாதமளித்தது.  இதுவே, ராபேல் விமானத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க முக்கியமான காரணம்.

பாரதப் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திலிருந்து கிடைத்த ஆதாரப்படி, எச்.ஏ.எல் ராஃபேல் விமானத்தைத் தயாரித்தால் அதன் தரம் குறைந்துவிடும் என்று உயர்மட்ட பாரதப் விமானப்படை அதிகாரிகளே ஒப்புக்கொண்டதாகத் தெரிகிறது. 

5.  தமக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு நிதியுதவிசெய்யும் திட்டம்தானே இது என்று பலவாறும் ஊடகங்களில் பேசப்பட்டு வந்திருக்கிறாது.

126 போர்விமானத் தேவைக்காக ராஃபேல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது என்ற செய்திவந்த இரண்டே வாரத்திலேயே, அதாவது 2012லேயே, டசோல் நிறுவனம் பாதுகாப்புத்துறையில் பாரதத்தின் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்பட ஒரு உடன்படிக்கை செய்துகொண்டது என்று ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் அறிவித்தது.[2]  அப்பொழுது காங்கிரஸ் கூட்டணி [யு.பி.ஏ – ஒருங்கிணைந்த முற்போக்குக் கூட்டணி] பாரதத்தை ஆட்சிசெய்தது என்பதை நினைவு கூறவேண்டும்.

2012ல் ஏற்பட்ட டசோல்-ரிலையன்ஸ் உடன்படிக்கைக்கு, 2014ல் ஆட்சிக்குவரப்போகிறவரால் அப்பொழுது அழுத்தம்கொடுக்க முடியுமா?  இதை நான் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது வரலாறு காரணமாகவே அன்றி, அரசியலுக்காகவல்ல.

இப்படியிருக்கையில், மோதியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தைச் சேர்ந்தவரும், பி.ஜே.பிக்கு மிகவும் வேண்டப்பட்டவருமான அனில் அம்பானி, டசோலின் முக்கிய பங்குதாரர் ஆகியுள்ளார்..  அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் குழு இதுவரை ஒரு விண்வெளி பாகத்தையும் தயாரித்திருக்காதபோதிலும், அது டசோல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து டசோல் ரிலையன்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் லிமிடெட் [டி.ஆர்.ஏ.எல்] என்ற கூட்டு வணிக முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறது.. என்று குறிப்பிட்டு ஒரு கட்டுரை அஜய் சுக்லா என்பவரால் செப்டெம்பர் 2018ல் ஒரு சிறந்த ஊடகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.[3]ஒரு பொறுப்புள்ள கட்டுரையாளருக்கு டசோல்-ரிலையன்ஸ் கூட்டமைப்பு எந்தக் கட்சி ஆட்சியிலிருக்கும்போது உருப்பெற்றது என்று தெரியாமலா இருக்கும்?  காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியிலிருக்கும்போது பாரதீய ஜனதா அனுதாபிக்கு எப்படி ஒரு வணிக முயற்சி கிட்டுவது சாத்தியமாகும்?  படிப்போர் எது வரலாறு, எது அரசியல் புகைத்திரை என்ற முடிவுக்கு வரவேண்டும்.

இது போதாதென்று இதைக்குறித்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடுக்கப்பட்டது.  அதை விசாரித்த நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகோயி, “வணிகத்தில் பாரபட்சம் காட்டப்பட்டது என்னும் அளவுக்கு எந்தவொரு சான்றையும் நாங்கள் காணவில்லை,” என்று தீர்ப்பளித்தார்.[4]

டசோல் நிறுவனத்தின் அதிபரும் விமான உற்பத்தி ஈட்டைப் பகிர்ந்துகொள்ளுவதில் தாங்கள் எந்தவிதமான ஊழலோ, தனிப்பட்ட நிறுவனம் எதற்கும் சலுகையோ அளிக்கவில்லை என்பதை உறுதிசெய்தார்.[5]

வாசகர்கள் கேட்ட வினாக்களுக்கு என்னால் இயன்றவரை விளக்கம்கொடுத்துள்ளேன்.  மேலும் கேள்விகளோ கருத்துகளோ இருப்பின் அதைப் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்.  விளக்கம் அளிக்க முற்படுகிறேன். வணக்கம்.


[1]   Dassault Rafale v/s. Eurofighter Typhoon :- Why Government Ignored Offer From Eurofighter by Indian Defence Update, dec 3, 2017 https://defenceupdate.in/dassault-rafale-v-s-eurofighter-typhoon-government-ignored-offer-eurofighter/

[2]   Dassault Aviation, India’s Reliance in defence pact, by Reuters, Feb 12, 2012

[3]   How Modi’s Rafale defence deal has left India lagging China, Pakistan by Ajai Shukla, Geo Politics, This week in Asia, September, 29, 2018

[4]   India court rejects challenge to Dassault jet deal;Rauters, Dec 14, 2018

[5]   No Scandal In Rafale Deal, Says Dassault CEO; Defends role for Reliance, Source: Press Trust of India; published Feb 20, 2019

ராஃபேல் போர்விமானமும், பாரதப் படைத்தலைமையும்.. – 7

சென்ற பகுதியில் ராஃபேல் போர்விமானம் எப்படித் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது என்றும், அதற்கும், யூரோஃபைட்டர் டைஃபூன் விமானத்திற்கும் என்ன ஒற்றுமை, என்ன வேறுபாடு, அவற்றின் சிறப்புகள், நிறை-குறைகள் என்னவென்ன என்பதையும் கண்டோம்.

அத்துடன், டசோல் நிறுவனத்துடன் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தப்படிப் பெறவேண்டிய நூற்று இருபத்தாறு விமானங்களுக்குப் பதிலாக, 2015ல் ஏன் பிரெஞ்சு அரசுமூலமாக முப்பத்தாறு விமானங்கள் மட்டும் பாரத அரசால் வாங்கத் தீர்மானித்து ஒப்பந்தமிடப்பட்டது என்பதையும் அறிந்துகொண்டோம்.

பழைய ஒப்பந்தத்தைவிட அதிகமான விலையில் ராஃபேல் விமானங்கள் வாங்கப்படுகின்றன என்று ஊடகங்களில் பல்வேறுசமயங்களில் பேசப்பட்டுவருகிறது.  ஒரு விமானத்தை எட்டுக்கோடியே ஐந்து லட்சம் யூரோக்களுக்குப் பதிலாக ஒன்பது கோடியே பதினேழு லட்சம் யூரோக்களுக்கு வாங்கவேண்டும் என்றும் காரசாரமாக விவாதிக்கப்படுகிறது.

இதில் எந்த அளவு உண்மையிருக்கிறது, பழைய ஒப்பந்த்த்திற்கும், புதிதுக்கும் என்ன வேறுபாடு என்று ஒப்பிட்டுப் பார்ப்போம்.

இந்த ஒப்பீட்டுக்கு உதவிய வலைத்தளம் கீழே குறிக்கப்பட்டுள்ளது:[1]

விவரம் பழைய 126 விமான ஒப்பந்தம் புதிய 36 விமான ஒப்பந்தம்
ஒப்பந்ததாரர்கள் டசோல் நிறுவனமும், பாரத அரசும் பிரெஞ்சு, பாரத அரசுகள்
விமான எண்ணிக்கை 128 [பறக்கும் நிலைமையில் 18 + எச்.ஏ.எல். நிறுவனம் 108 விமானங்கள் தயாரிக்க அனுமதி] 36 பறக்கும் நிலையிலுள்ள விமானங்கள் + மிராஜ் 2000 மேம்பாடு
மொத்த மதிப்பு 1001,80,00,000 யூரோ  [₹ 765.4 கோடி] 787 கோடி யூரோ [333 கோடிவிமானங்களுக்கு] (₹ 58.24 கோடி)
விமானக் கூடு விலை 10,08,50,000 யூரோ (8,05,00,000 = 2015 வரையிலான 3.9% பணவீக்க உயர்வு) – ₹765.4 கோடி 9,17,00,000 யூரோ – ₹696 கோடி
பாரதத்திற்குத் தேவையான மேம்பாடுகள் ஒப்பந்தத்தில் இல்லை;  சேர்த்தால் ஒரு விமானத்திற்கு அதிகப்படி ₹1705 கோடி மொத்தம் 13 மேம்பாடுகளின் விலை: 170 கோடி யூரோ -₹13,000 கோடி — தலைக் கவசத்தில் [ஹெல்மெட்] மாட்டப்பட்ட இஸ்ரேலியக் காட்சிமுறை —  லே போன்ற உயரமான விமான தளங்களிலிருந்து புறப்படும் தன்மை — எலெக்ட்ரானிக் ஜாமிங் வசதி — இன்னபிற
பணவீக்கப் படி நிலையான 3.9% உயர்வு 3.5% குறியீட்டு உயர்வு
ஒப்பந்தம் இறுதியாக்கப்பட்டதா? இல்லை 2016 –  பிரதமர் நரேந்திர மோதியும், அதிபர் ஹாலந்தும் கையொப்பமிட்டனர்
இராணுவ தளவாடங்கள் குறிப்பிடப்படவில்லை ₹5180 கோடி பெறுமானமுள்ள பல்வேறு தளவாடங்கள்
மனித உழைப்பு 8.37 கோடி மணிநேர மனித உழைப்பு –  ஒரு விமானத்திற்கு ₹13,500கோடி அதிகம் தேவையில்லை
தளவாட சேமிப்பு குறிப்பிடப்படவில்லை ஆறுமாதங்கள் இலவசம்
ஒப்படைக்கும் சமயம்   ஐந்து மாதங்கள் முன்னதாக
பயிற்சி குறிப்பிடப்படவில்லை 10 பாரத விமானப்படையோருக்கு  (3 விமானிகள் + 60 மணி நேரம் பயிற்சி விமான உபயோகம்

இந்த ஒப்பீடு முதல் ஒப்பந்தத்திற்கும், தற்போதைய ஒப்பந்தத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைக் காட்டுகிறது.  பல்வேறு விவரங்கள் முதல் ஒப்பந்தத்தில் இல்லையென்பதும் கண்கூடு.  எனவே கூட்டிக்கழித்துப் பார்த்துத்தான் இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை அறிந்துகொள்ள இயலும்.  பழைய ஒப்பந்தம் வெறும் சாதா அளவு சாப்பாடு என்றால், புது ஒப்பந்தம் பல்வேறு புது ஐட்டங்களுள்ள சிறப்பு சாப்பாடு எனலாம்.

ஒப்பிட்டுப் பார்த்து வாசகர்களே எது உண்மை, எது மேம்பாடான ஒப்பந்தம் என்ற முடிவுக்கு வரவேண்டும்.

Image result for India specific rafale under test
இந்தியாவுக்கான ராஃபேல் விமானத்தைச் சோதனை செய்யும் பாரத விமானி

பாரதத்துக்கான ஒப்பந்தப்படி உருவாக்கப்பட்ட ராஃபேல் போர்விமானத்தைப் பரிசோதனை செய்யவும், 36 விமானங்களின் தயாரிப்பை மேற்பார்வை பார்க்கவும் பாரத விமானப்படை விமானிகள்/அலுவலர்கள் நால்வர் 2017லிருந்து பிரான்சு நாட்டில் தங்கியுள்ளனர்.[2] 

முதல் விமானம் செப்டெம்பர் மாதம் வந்துசேரும் என்று ஏர் சீஃப் மார்ஷல் பி.எஸ். தனோவா தெரிவித்துள்ளார்.[3]

அதுசரி, இத்தோடு போர்விமானக் கஷ்டங்கள் திர்ந்துவிட்டனவா என்றால், அதுதான் இல்லை.  பாரத விமானப் படையில் நூற்றுப்பன்னிரண்டு மிக்-21 போர்விமானங்களுடன் முப்பத்தொன்பது மிக்-21 பயிற்சி விமானங்களும் உள்ளன.  இவற்றில் நூற்றுப்பன்னிரண்டை ஓய்வுகொடுத்து அனுப்பத்தான் 128 ராஃபேல் விமானங்கள் வாங்கமுயன்று, 36 என்று ஆகியுள்ளது.  எனவே, எப்படியும் இன்னும் 110 விமானங்கள் வாங்குவதென்று உறுதியாகியுள்ளது.

ஆனால், அதற்காக மீண்டும் பல்வேறு விமான நிறுவனங்களிடமிருந்து மீண்டும் விவரக் கோரிக்கை [Request for Information – RFI] கோரப்பட்டுள்ளது.  பழையபடி அமெரிக்க போயிங், லாக்ஹீட் மார்ட்டின், சுவீடனைச் சேர்ந்த ஸாப், பிரெஞ்சு டசோல், ஐரோப்பிய யூரோஃபைட்டர் கன்சார்ட்டியம், ரஷ்ய யுனைடெட் ஏர்கிராஃப்ட் கார்ப்பொரேஷன் ஆகியவை இக்கோரிக்கைக்கு பதிலளித்துக் கலந்துகொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.[4]

பாரதத்தைப் பொருத்தவரை, அதனது விண்வெளித் தொழில்நுட்பம் மிகவும் சிறந்து விளங்குகிறது என்பதில் ஒரு ஐயமுமில்லை.  செவ்வாய்க்கு முதல்தடவையே கோள் மங்கல்யானை அனுப்பி வெற்றிகண்டிருக்கிறது;[5]  விண்ணில் பறந்துசெல்லும் செயற்கைக்கோளை மிஷன் சக்தி ஏவுகணைமூலம் தாக்கியழித்திருக்கிறது;[6]  கண்டம்விட்டுக் கண்டம்தாவும் ராக்கெட்டுகளை வெற்றிகரமாகச் செலுத்தியிருக்கிறது;  அணுகுண்டுத் தயாரிப்பிலும் தன்னிறைவு பெற்றிருக்கிறது.  ஆகவே, பாரத்த்தின் விஞ்ஞானிகள், தொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள் திறமையில், ஆய்வுத் திறனில் உலக வல்லரசுகளுக்குச் சளைத்தவர் அல்லர் என்று கண்கூடாகத் தெரிகிறது.

Image result for mangalyaan satellite
மங்கல்யான் செயற்கைக் கோள்
மிஷன் சக்தி ஏவுகணை

அப்படியிருந்தும், ஆசியாவின் முதல் சூப்பர்சானிக் போர்விமானத்தை வடிவமைத்து வெற்றிகாணுவதில் பின்தங்கியது வரலாறு.

மிக்-21 விமானத்தை வடிவமைத்துத் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பம் பாரதத்திற்கும், சீனாவுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே சமயத்தில்தான் கிடைத்தது.  ஆயினும், சீனா விமானத்துறையில் சீனா கண்ட முன்னேற்றம் பாரதம் காணவில்லை என்பதே கசப்பான உண்மை.

பாரதத்தின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் [ஐ.எஸ்.ஆர்.ஓ] கண்ட வெற்றியை ஏன் இந்துஸ்தான் ஏரோனாடிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் காணவில்லை என்பது ஒரு கேள்விக்குறிதான்.

சென்ற ஆண்டில்[2018] அமெரிக்க அதிபர் டானல்ட் டிரம்ப், சீனத் தொலைத் தொடர்பு நிறுவனமான ஸீ.டி.ஈக்கு (ZTE) அமெரிக்காவிலிருந்து உதிரிப்பொருள்கள் ஏற்றுமதியைத் தடைசெய்தார். சீனா ஈரானிலிருந்து கச்சா எண்ணை இறக்குமதியைத் தொடர்ந்ததே அதற்குக் காரணம்.

உடனே சீனாவின் தலைசிறந்த தொலைத்தொடர்பு இயந்திர உற்பத்தி நிறுவனமான ஹுவாவே, கைபேசிகளில் (cell phones) உபயோகிக்கப்படும் அமெரிக்க ஆப்பில் கணிணிச் சில்லைவிடச் [Apple semi-conductor chip] சிறந்த ஒன்றை வடிவமைத்துத் தயாரிப்பதில் வெற்றிகண்டது.[7] இதை அது ஒரே ஆண்டில் நிகழ்த்திக் காட்டியது.

அப்படிப்பட்ட உந்துதலும், திறமை வெளிப்பாடும், அதற்கு ஆதரவும் இருந்தால், பாரதம் தலைசிறந்த போர்விமானத்தை வடிவமைத்து வெற்றிகாணும் என நம்பலாம்.

[முற்றும்]


[1]   Rafale Deal — In’s and Out’s ( Complete Story ), The Factual Indian, Sep 17, 2018,  https://medium.com/@thefactualindian2/rafale-deal-ins-and-out-s-complete-story-7d100c85540b

[2]   First Rafale for India being flight-tested in France, only one will arrive custom-made by Sushant Singh, The Indian Express, September 8, 2018, https://indianexpress.com/article/india/first-rafale-for-india-being-flight-tested-in-france-only-one-will-arrive-custom-made-5345837/  

[3]     Hindustan Times, New Delhi, March 4, 2019, https://www.hindustantimes.com/india-news/rafale-to-join-iaf-inventory-in-september-says-air-chief-dhanoa/story-KXXboYnx1IE89oti8w28uK.html

[4]   India to Buy 110 Fighter Jets By Franz-Stefan Gady, The Diplomat, April 11, 2018, https://thediplomat.com/2018/04/india-to-buy-110-fighter-jets/

[5]   India’s Orbiter Mission Arrives at Mars by Solar System Explorartion Research Virtual Institue, NASA, https://sservi.nasa.gov/articles/indias-orbiter-mission-arrives-at-mars/

[6]   India’s Anti-Satellite Missile Test Is a Big Deal, by Doris Elin Salazar, Space.com, March 30, 2019, https://www.space.com/india-anti-satellite-test-significance.html  

[7]   The Chinese Tortoise and the American Hare by David P. Goldman, April 29 2019, PJ Media, https://pjmedia.com/spengler/the-chinese-tortoise-and-the-american-hare/

ராஃபேல் போர்விமானமும், பாரதப் படைத்தலைமையும்.. – 6

2015, ஏப்ரல் 10ம் தேதி, பாரதப் பிரதமர் நரேந்திர மோதி பாரிஸ் நகரில், “நான் அதிபரை [பிரான்ஸ்வா ஹாலன்ட்] பறக்கும் நிலையுள்ள 36 ராஃபேல் போர்விமானங்களை வழங்கும்படி கேட்டிருக்கிறேன். [ I have asked President (Francois Hollande) to supply 36 ready-to-fly Rafale jets to India.]” என்று தனது பிரெஞ்சுப் பயணத்தின் முதல்நாளில் செய்திக் கூட்டத்தில் அறிவித்தார்.

நூற்று இருபத்தாறு விமானங்களை வாங்கப்போவதாகச் சொல்லிவிட்டுத் திடுதிப்பென்று முப்பத்தாறு விமானங்கள்தான் வாங்குவோம் என்று பாரதம் எப்படிச் சொல்லலாம், அது டசோல் நிறுவனத்துடன் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தத்தை மீறுவதாகாதா, முதன்முதலில் எச்.ஏ.எல். நிறுவனம் நூற்றெட்டு விமானங்களை உற்பத்திசெய்யும் என்பதும் என்னவாயிற்று, ‘இந்தியாவில் தயாரியுங்கள்’ என்பது வெறும் வாய்ப்பந்தல்தானா என்ற கேள்வியும் பலர் மனதில் எழலாம்.

அதற்கு விடையளித்துவிட்டு[1] மேலே தொடருவோம்:

 • முதலில் டசோல் நிறுவனத்துடன் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தம் இறுதியாக்கப்படவில்லை.
 • நாற்பதாண்டுகள் போர்விமானங்கள் நல்லபடியாக இயங்குவதற்குத் தேவையான விவரங்கள் அதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
 • விமானங்களைப் பாரதத்தில் உருவாக்க டசோல் நிறுவனம் கொடுத்த வேலை நேரத்தைவிட் {man-hours} எச்.ஏ.எல். நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட இரண்டேமுக்கால் அளவு அதிகநேரம் கேட்டது. அதாவது, 3,10,00,000 மணிகளுக்குப் பதிலாக, 8,37,00,000 மணிநேர உழைப்பு வேண்டும் என்று வாதிட்டது. அதை டசோல் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.
 • இன்னொரு மிகவும் முக்கியமான, மிகவும் வருந்த்ததக்க விஷயம் எச்.ஏ.எல். நிறுவனத்தின்மீதிருந்த தரக்கட்டுப்பாடு அவநம்பிக்கைதான்.  அமேரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமாவின் காலத்தில் டிமத்தி ரோமர் [Timothy Romer] என்பவர் அமெரிக்க அரசுக்குக் கொடுத்த இரகசிய அறிக்கையில் போயிங்/லாக்ஹீட் மார்ட்டின் நிறுவனங்களுடன் கூட்டுச்சேர்ந்து இயங்கத் திறமையற்றது என்று எச்.ஏ.எல். நிறுவனத்தைப்பற்றி தெரிவித்திருந்தது.  ஏனெனில் அவ்விரு அமெரிக்க நிறுவனங்களும் தத்தம் விமானங்களைப் பாரதத்திற்கு விற்கமுயன்றுகொண்டிருந்ததை முன்னமேயே கண்டிருக்கலாம்.
 • இந்த அறிக்கை எப்படியோ டசோல் நிறுவனத்தின் கைக்குக் கிட்டியவுடன், அப்பொழுது பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்த ஏ.கே. அந்தோனியின் அனுமதியுடன் நாசிக்கிலுள்ள எச்.ஏ.எல். நிறுவனத்தைத் தரக்கட்டுப்பாடுச் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
 • டசோலின் அறிக்கையைப் படித்த பிரெஞ்சு அரசு, ராஃபேல் விமானம் எச்.ஏ.எல். நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட்டால் தரமாக இருக்கமுடியாது என்ற தனது அதிருப்தியைத் தெரிவித்தது.
 • அதற்குக் காரணம் எச்.ஏ.ஏல். நிறுவனம் சுகோய் எஸ்.யு-30 போர்விமானங்களை தயாரிக்கும்போது நேரும் இடர்பாடுகள்தான்.  இப்படியிருக்கும்போது தங்களது போர்விமான உற்பத்தியில் தாங்கள் பெற்றிருக்கும் உலகப் புகழை இழக்கத் தயாராக இல்லை என்று 2014 துவக்கத்தில் டசோல், பிரஞ்சு அரசுக்குத் தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்தது.
 • இதில் மிகவும் அவமானமான சொற்றொடர் என்னவென்றால், “அவர்களின் [எச்.ஏ.ஏல்] உற்பத்திக்கூடம் ஒழுங்கற்றமுறையில் [கசாப்புக்கடைபோல] இருக்கிறது” என்று குறிப்பிட்டதுதான்.
 • இப்படிக் குறிப்பிட்டது அமைச்சர் அந்தோணிக்குப் பிடிக்காததால் அவர் காட்டமாகப் பதிலளித்தார்.  இருப்பினும் பிரெஞ்சு அரசு ராஃபேல் விமான உற்பத்தியில் (எச்.ஏ.ஏல் நிறுவனத்தில்) தனது முடிவை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை.

ஆக, டசோல் நிறுவனம் [அதுமட்டுமல்ல, அமெரிக்க விமான நிறுவனங்களும்கூட] பாரதத்தில் — எச்.ஏ.ஏல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து விமான உற்பத்திசெய்ய முடியாது என்று தெரிவித்தபின்னர் பாரதத்தின்முன் நின்ற பெரும் பிரச்சினை இதுதான்:

 • டசோல் நிறுவனத்துடன் ஓப்பந்தம் இழுபறியாக இருக்கும்போது — 2001லிருந்து 2014வரை பாரத விமானப்படைக்குப் புது தொழில்நுட்பத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்ட புது போர்விமானங்கள் வராத நிலையில் என்ன முடிவை எடுக்க முடியும்?

எப்படியாவது முழுதாக, பறக்கும் நிலையிலுள்ள, பாரதம் விரும்பும் தொழில் நுட்பங்களுள்ள, தாக்கும் திறனுள்ள, தளவாடங்களுள்ள, பாரத விமானப்படைத் தலைமை விரும்பும் போர்விமானமான ரஃபேலை உடனே பெறவேண்டும் என்றால் – அதைப் பிரெஞ்சு அரசின் மூலம்தான் அடையமுடியும் என்ற நிலைமை பாரதத்திற்கு ஏற்பட்டது.

டஎப்பொழுது பிரெஞ்சு அரசு மறுத்துவிட்டதோ, அப்பொழுது ராஃபேல் விமானம்தான் வாங்கவேண்டுமா, யூரோஃபைட்டர் டைஃபூன் விமானத்தை வாங்கியிருக்கலாமே என்ற கேள்வி எழலாமல்லவா?

ஆகவே, இந்த இரு விமானங்களையும் ஒப்பிடலாமா?

மேலே இருப்பது டைஃபூன்; கீழே ராஃபேல்
 • ராஃபேலின் ராடார் தொழில்நுட்பத்திறனில் யூரோஃபைட்டர் டைஃபூனைவிட உயர்வானது,  அது ஒரேசமயத்தில் நாற்பது விமானங்களைக் கண்டுபிடித்து, எட்டை எதிர்த்துத் தாக்கவல்லது.  விண்ணிலிருந்து தரையிலிருக்கும் ராணுவ அமைப்புகளைத் தாக்கியழிப்பதில் வல்லமை படைத்தது.
 • வெறும் விமானத்தின் விலையைமட்டும் நோக்கினால், ராஃபேல் டைஃபூனைவிட 2 கோடியே 52 லட்சம் டாலர்கள் [73 கோடி ரூபாய்கள்] விலை [2009 விலை]  குறைவானது.[2]
 • ராஃபேல் விமானத்தின் குறுக்குப் பரப்பளவு சிறிதாக இருப்பதால், ராடார்மூலம் அதை முன்னமே கண்டுபிடிப்பது சிரமம்.
 • தரைப்படைக்குப் தந்திரமாகப் பாதுகாப்புக் கொடுத்துத் தாக்குவதில் ராஃபேல் சிறந்த்து.
 • டைஃபூன் விமானத்தின் உற்பத்தி 2020ல் நிறுத்தப்படும் என்றும், தொழில்நுட்பச் சிக்கல்கள் உள்ளன என்றும் தெரிகிறது.
 • குண்டுவீசுவதில் ராஃபேல் சிறந்தது.  மேலும், டைபூஃன் பறக்கும்போது ராஃபேலைவிட நிலையற்றது. இது டைஃபூனின் ஒரு குறையாகும்.[3]
 • ஒலியைவிட அதிகவேகத்தில் [சூப்பர்சானிக்] அதிக தளவாட எடையில்லாதபோது திறன்படச் செலுத்துவதற்கு வசதியாக வடிவமைக்கப்பட்டது யூரோஃபைட்டர் டைஃபூன்.  ஆனால், எல்லா வேகத்திலும், அதிக எடையை ஏற்றிக்கொண்டு எழும்பும் திறன்வாய்ந்தது ராஃபேல் விமானம்.[4]
 • டைஃபூன் அதிவேகமாகச் செல்லும் திறமை வாய்ந்ததால், நேருக்குநேர் தாக்குதல் நடத்துவதில் ரஃபேலைவிடத் திறமைவாய்ந்தது.
 • ராடார் மூலம் பல்வேறு தொலைவு/உயரங்களில் அதிகமான இலக்குகளை அடிக்க ராஃபேல் விமானம் சிறந்த ஒன்றாகும்.
 • பராமரிக்கவும், பறந்து தாக்கும் திறனைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளவும், இரண்டுக்குமே அதிகச் செலவாகும்.
 • டைஃபூன் அதிகபட்சம் 1550 மைல்[2500 கிமீ] வேகத்திலும், ராஃபேல் 1190 மைல் [1915 கிமீ] வேகத்திலும் செல்லவல்லவை.[5]
 • டைஃபூன் 1800 மைல் [2900 கிமீ] தூரமும்,  64990 அடி [19810 மீட்டர்] உயரமும், ராஃபேல் 1150 மைல் [1850 கிமீ] தூரமும், 49984 அடி [15235 மீட்டர்] உயரமும் செல்லும்.

ஆகவே, சில விஷயங்களில் டைஃபூன் விமானம் ரஃபேலைவிட அதிகத் திறன் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது.  மொத்தமாகப் பார்த்தால், டைஃபூன் விமானமே சிறந்தது, அதையே பாரத விமானப்படைத் தலைமை தேர்ந்தெடுத்திருக்கவேண்டும் என்று தோன்றும்.

ஏன் அது தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை?

ராஃபேல் விமானத்தில் பொருத்தப்படும் மீட்டியார் [Meteor] என்னும் தளவாடம் கண்ணுக்குத்தெரியும் 60 மைல் [100 கிமீ] தூரத்திற்கும் மேலாகச் சென்று எதிரியைத் தாக்கவல்லது.  பாகிஸ்தானிடமிருக்கும் அமெரிக்கத் தளவாடம் அம்ராமைவிட [AMRAAM] ஐந்து மடங்கு கொல்லும் திறன் படைத்தது.

யூரோஃபைட்டர் டைஃபூன் நான்கு நாடுகளால் உற்பத்திசெய்யப்படுகிறது, அமெரிக்கத் தளவாடங்கள் பொருத்தப்பட்டது.  போர்சமயத்தில் எந்த ஒரு நாடு பிணங்கிக்கொண்டாலும், டைஃபூன் கிடைப்பதிலோ, பராமரிப்பதிலோ, தளவாடங்கள் கிடைப்பதிலோ சுணக்கம் ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறாது.  அச்சமயத்தில் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் கொடுத்து வாங்கிய விமானத்தை உபயோகிக்க முடியாமல் அழகுபார்க்கத்தான் முடியும்.[6]

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, பாரத விமானப்படை விமானிகள் பிரெஞ்சுத் தயாரிப்பான மிராஜ் விமானத்தை விரும்புகிறார்கள். இதுவரை அந்த விமானத்தைப் பாகிஸ்தானின் போர்விமானங்களால் வீழ்த்த இயலவில்லை.  கர்ஜில் போரிலும் அவை வெற்றிவாகை சூடியிருக்கின்றன. 2030வரை அவற்றின் தொழில்நுட்பம் சிறந்து விளங்கும். [7],[8]  ஆகையால், ராஃபேல் போர்விமானம் பாரதப் படைத் தலைமையால் விரும்பப்படுகிறது.

[தொடரும்]


[1]   Rafale Deal — In’s and Out’s (Complete Story), The Factual Indian, Sep 17, 2018, https://medium.com/@thefactualindian2/rafale-deal-ins-and-out-s-complete-story-7d100c85540b

[2]   Is Rafale superior to Eurofighter? Let’s find the answer by Surendra Singh, The Times of India Blogs, Feb 18, 2012

[3]   Dassault Rafale vs Eurofighter Typhoon, Aviatia, https://aviatia.net/rafale-vs-eurofighter/

[4]   Typhoon versus Rafale: The final word, Hush Kit, December 2015, https://hushkit.net/2015/12/18/typhoon-versus-rafale-the-final-word/

[5]   Compare Aircraft Results – Eurofighter Typhoon (EF2000) vs Dassault Rafale, Militaryfactory.com, https://www.militaryfactory.com/aircraft/compare-aircraft-results.asp?form=form&aircraft1=55&aircraft2=60&Submit=COMPARE

[6]   Dassault Rafale v/s. Eurofighter Typhoon :- Why Government Ignored Offer From Eurofighter by Indian Defence Update, dec 3, 2017, https://defenceupdate.in/dassault-rafale-v-s-eurofighter-typhoon-government-ignored-offer-eurofighter/

[7]   Rafale deal: The controversy and some unanswered questions By Manu Pubby, Aug 23, 2018, The Economic Times

[8]   Indian Air Force Mirage-2000:  All You Need to Know About the Fighter Jet Used for Surgical Strikes 2.0 by Arjit Garge, February 28, 2019, News18.com, https://www.news18.com/news/auto/indian-air-force-mirage-2000-all-you-need-to-know-about-the-fighter-jet-used-for-surgical-strikes-2-0-2049837.html

ராஃபேல் போர்விமானமும், பாரதப் படைத்தலைமையும்… – 1

கட்டுரையாளன் குறிப்பு:  இது அரசியல் கட்டுரையல்ல்.  ராஃபேல் விமானம் இந்திய இராணுவத்தால் ஏன், எப்படித் தேர்வுசெய்யப்பட்டது, இப்பொழுது இவ்விமானத்தைப்பற்றி இராணுவத்தின் நிலைப்பாடு எப்படியுள்ளது என்பதைப்பற்றிய கட்டுரையே இது.  எவரைப்பற்றியும் குறைசொல்லும் நோக்கமும் இதில் கிடையாது.  இதைப்படிக்கும் எவருக்கும், நாட்டுப்பாதுகாப்பைப்பர்றி எனென்ன கருத்துகள் இராணுவ நிலைப்பாடு எடுக்கக்காரணமாக உள்ளன என்பதை எளியமுறையில் விளக்கமுனைவதே இதன் நோக்கம்.  அதற்காகப் பல இறாணுவ, நாட்டுப்பாதுகாப்பு ஆய்வாளர்களின் கட்டுரைகளிலிருந்து தொகுத்து எழுதப்பட்டதே இக்கட்டுரை.  எனவே, இதைப்படிக்கும்போது என்ன கேள்வியெழுந்தாலும் உங்கள் கருத்தில் பதியுங்கள்.  அதை என்னாலியன்றவரை விளக்கமுயல்கிறேன்.

ராஃபேல் போர்விமானம்

துவக்கம்:

உறுபசியும் ஓவாப்பிணியும் செறுபகையும்

சேரா தியல்வது நாடு  – திருக்குறள்

நாடு என்று அழைக்கப்படுவதற்கே இலக்கணம் என்ன என்பதை இரண்டு வரிகளில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்குமுன்பே எழுதிவைத்துவிட்டுப் போயிருக்கிறார் பொய்யாமொழிப் புலவரான வள்ளுவர். அதைவைத்துப் பார்த்தால் உலகத்திலேயே நாடு என்று அழைக்கத்தகுதியானது சுவிட்சர்லாந்து ஒன்றுதான்.  அங்குதான் மக்கள் பசியின்றி வாழ்கின்றனர்;  தொடர்ந்து நோய்கள் அந்நாட்டு மக்களைப் பாதிக்கவில்லை;  வெறுப்பினால் அந்நாட்டிடம் எவரும் பகைமை பாராட்டுவதில்லை.  அநத் ஒரு நாட்டைத் தவிர, எநத் நாட்டுக்கும் அத்தகுதி இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

ஆனால், அந்நியப் படையெடுப்புக்குமுன்னர் இத்தகுதியுடன் விளங்கியது பாரதப் பெருநாடு.  வந்தாரை வரவேற்று வாழவைக்கும் நாடாகத்தான் அது திகழ்ந்தது.  உலகத்திலுள்ள பல்வேறு நாட்டாரும் வணிகம்செய்வதற்கென்று இங்கு வந்தனர்.  தமது சமயத்தைப் பின்பற்றவியலாது வேட்டையாடிக் கொல்லப்படும் நிலையிலிருந்த அப்பாவிகள் இந்தநாட்டில் அடைக்கலம் புகுந்தனர்.  இந்துசமயத்தின் [சமணமும், பவுத்தமும் உள்ளடங்கி] எப்பிரிவினராக இருந்தாலும், பரசமயத்தினராக இருப்பினும் தத்தம் சமயத்தைத் துன்புறுத்தலின்றிப் பின்பற்ற அரசர்கள் வழிவகுத்து நிதியளித்தனர்.

வணிகம்செய்யவேண்டுமென்று உலகின் பலமூலையிலிருந்தும் பலரும் வழிவகுத்தனர்.  இதற்காகவே, கிறித்தோபர் கொலம்பஸ், வாஸ்கோ ட காமா போன்ற பலரும் புதுக் கடற்பாதை தேடினர் என்பது கண்கூடு.  கடல்வணிகத்தில் தமிழர் தலைசிறந்து விளங்கினர் என்பதும், கிரேக்கர், உரோமானியர், அரேபியர் போன்றோர் வணிகத்திற்காக நாவாய்களில் வந்திறங்கினர் என்பதும் வரலாறு. இவர்கள் வரம்புமீறிப் போகாமலிருக்கவேண்டும் என்பதற்காகவும், இங்கிருந்து பலநாட்டிற்கும் வணிகத்திற்குச் செல்லும் பல நாவாய்களும் பாதுகாக்கப்படவேண்டும் என பாரதத்திலேயே பெரிய கடற்படையையை [இன்றைய கடைப்படை நீங்கலாக] வைத்து, இந்நாட்டின்மீது கடல்வழித்தாக்குதல்பற்றி நினைக்கக்கூடாது தடுத்தவன் இராஜேந்திரசோழன்.

அப்படியிருக்கையில் பாரதநாட்டிற்குத் தேவையில்லாத செறுபகை வந்துதான் சேர்ந்தது.  அதைச் சுற்றியிருக்கும் நாடுகள் அதன்மீது வெறுப்பைத்தான் முதலீடாகவைத்து ஆட்சிசெய்துவருகின்றன.  எனவே, தன்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளத் தனது இராணுவத்தைப் பலப்படுத்துக்கொள்வது, செறுபகை வராமல் தடுப்பது அதன் தலையாய கடமையாகிறது.

ஆங்கிலேயனிடமிருந்து தன்னாட்சிபெற்ற பாரதத்தின்மீது அடுத்தநாளே தாக்குதல் துவங்கியது. இன்றுவரை [பிப்ரவரி 2018] பாரதம் பல்வேறு போர்களைச் சந்தித்துத் தன்னுடைய பகுதிகளை அந்நியர்வசம் இழந்தது. வங்கதேச விடுதலைப்போரில் உலகிலேயே அதிகமான இராணுவத்தோரைப் போர்க்கைதிகளாக்கிப் [90,000க்கும் மேல்] பெரும்புகழ் பெற்றாலும், போரில்பெற்ற வெற்றியைப் பேச்சுவார்த்தைகளில் நழுவவும் விட்டது.  உலகநாடுகளின் நன்மதிப்பைப் பெறவேண்டி, கர்ஜிலில் கணக்கற்றோரைக் காவுகொடுத்து வெற்றிகண்டது.

இப்போர்கள் பாரதத்திற்குப் பல பாடங்களைக் கற்றுக்கொடுத்தன.  நாட்டு இராணுவ வலிமையைப் பெருக்கிக்கொள்ள முடிவெடுக்கப்பட்டது.  ஏனெனில் அண்டைநாடுகளின் செறுபகை இருக்கும்வரை தன்னைக் காத்துக்கொள்வதுதானே செறுபகை அழிவேற்படுத்தாமலிருக்கும் அருமையான வழியாகும்?

இந்திய இராணுவ வலிமையும், அண்டைநாடுகள் தொல்லையும்:

எந்தவொரு நாட்டு இராணுவமும் தரைப்படை, கடற்படை, விமானப்படை ஆகிய மூவகைப் படைகளை வைத்திருக்கிறது.  உலகிலேயே நான்காவது பெரியது, பாரதத்தின் இராணுவம். 14 லட்சத்தி 44 ஆயிரம் படைவீரர்களும், காப்புப் படைவீர்கள் பதினோரு லட்சத்து 55 ஆயிரம்பேரும் உள்ளனர்.

Active Reserve[68] Governing Body
Indian Army 1,237,117 960,000 Ministry of Defence (India)
Indian Navy 67,228 55,000 Ministry of Defence (India)
Indian Air Force 139,576 140,000 Ministry of Defence (India)
1,443,921 1,155,000 நன்றி:விக்கிபீடியா

இதுபோக, நடுவண் ஆயுதப் பாதுகாவலர் படையில் காப்புப்  படையோரையும் சேர்த்து 23 லட்சத்துத் தொண்ணூறாயிரம் பேரும் இருக்கிறார்கள்.

அண்டைநாடான பாகிஸ்தானுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், இந்தியாவின் படைபலமே மிகவும் அதிகம். அட்டவணை 2, 2017ல் இருநாடுகளின் இராணுவ வலிமை ஒப்பீட்டைத் தருகிறது.  முப்படைகளிலும் இந்தியாவை அண்டைநாடான பாகிஸ்தானால் எதுவும் செய்துவிட இயலாது. 


அட்டவணை 2:  இந்தியா-பாகிஸ்தான் படைபல ஒப்பீடு: நன்றி: International Business Times, India

ஆயினும், இந்தியாவைக் காட்டிலும், பாகிஸ்தானிடம் அதிகமான அணு ஆயுதங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் ஜப்பானில் அமெரிக்கா ஏவிய அணுகுண்டுகளைவிடப் பலமடங்கு சேதத்தை விளைவிக்க வல்லவை. முதலாவதாக அணு ஆயுத்ததைக் கையாளமாட்டோம் [no first strike] என்று இந்தியா அறிவித்திருந்தபோதிலும், பாகிஸ்தான் அப்படிச் செய்யவில்லை.  காரணம், முப்படைப் போர் வந்தால், இந்தியாவை வெல்ல இயலது என்பதை உணர்ந்தே அது அப்படிச் சொல்லியிருக்கிறது.

அணு ஆயுதப்போர் இருநாட்டிற்குமே மாபெரும் கேட்டையும், அழிவையும், பல இலட்சக்கணக்கான உயிர்ச்சேதத்தையும், அணுக்கதிர்வீச்சினால் பல்லாண்டுகள் எவரும் அணுகமுடியாத நிலமையையும் விளைவிக்கும் [mutually assured destruction]. அரசு சரியாகச் செயல்பட முடியாத நிலையும் உண்டாகும்.  அதனால்தான், அண்டைநாட்டிலிருந்து தொடுக்கப்படும் பயங்கரவாதத்திற்குச் சரியான பதிலடி கொடுக்க இயலாத நிலையில் இந்தியா இருக்கிறது. இதை நன்றாக உணர்ந்தே பாகிஸ்தானும் இந்தியாவில் பயங்கரவாதத்தில் எந்தவிதக் கட்டுப்படுமின்றி இயங்கிவருகிறது.  [https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan_and_state-sponsored_terrorism ]

மேலும், பயங்கரவாதிகள் கையில் அணு ஆயுதங்கள் சிக்க பாகிஸ்தான் காரணமாகக்கூடும் என்று டேனியல் பைமன் எழுதியுள்ளார். [“The nightmare of a terrorist group acquiring nuclear weapons is far more likely to involve Pakistan..” The Changing Nature of State Sponsorship of Terrorism by Daniel Byman, Brookings Report, https://www.brookings.edu/research/the-changing-nature-of-state-sponsorship-of-terrorism/ ]

போதாக்குறைக்கு சீனாவும் இந்தியாவுக்குத் தொல்லைகொடுக்கப் பாகிஸ்தானுக்கு உதவிசெய்துவருகிறது.  ஹாரெட்ஸ் என்னும் இஸ்ரேலியப் பத்திரிகை இன்னும் ஒருபடி மேலேசென்று, “இப்பொழுது சீனா பாகிஸ்தானி ஜிஹாதிப் பயங்கரவாதத்தின் பங்காளி” என்னும் தலைப்பில், “இந்தியாவின் எல்லையில் தொல்லையை உருவாக்கி அங்கு, இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகளின் வன்முறையையும்,  மேற்குநாடுகளில் யூதர்களுக்கெதிரான ஜிஹாதையும் ஏற்றுமதிசெய்யும் பாகிஸ்தானை உலகநாடுகள் தடைசெய்ய இயலாது  பைஜிங் தடுத்துவருகிறது என்று குறிப்பிட்டு, அண்மையில் காஷ்மீரில் நடந்த புல்வாமா பயங்கரவாதத்தைப்பற்றி ஒரு கட்டுரையே வெளிவந்துள்ளது. [“Beijing blocks international efforts to sanction Pakistan’s Islamist terrorists, who foment insurgencies on India’s borders and export their violent, deeply anti-Semitic jihad to the West.“ — China is now the partner in Pakistan’s Jihadist Terror,  https://www.haaretz.com/world-news/.premium-how-china-became-pakistan-s-partner-in-jihadist-terror-1.6940053 ]

இப்படிப் பயங்கரவாதத்தாலும், தீவிரவாதிகளிடமிருந்து அணுஆயுதத் தாக்குதல் நடக்க ஒரு கருவியாக அமையும் அண்டைநாடு இருக்கும்போதும், அதற்கு உதவ இன்னொரு அண்டைநாடு மறைமுகமாகவும், நேராகவும் உதவிசெய்துவரும்போதும், தன்னைக் காத்துக்கொள்ள இந்தியா எப்படிச் செயலாற்றுவது?

[தொடரும்]