திருக்குறள் கூறுவது தர்ம சாஸ்திரங்களே

பேரா. வ.வெ.சு.

“திருக்குறளை இயற்றிய திருவள்ளுவர் தன்னுடைய குறட்பாக்களில் ஒவ்வோர் அதிகாரத்திலும், தான் எடுத்துக்கொண்டுள்ள கருத்துப்பொருட்களை விளக்கும்போது, உபதேசங்களாகச் சொல்லிக் கடைசியில் தன் கருத்தை ஆணையாக இடுவார். சம்ஸ்க்ருதத்தில் “உபதேஷா” மற்றும் “ஆதேஷா” என்று கூறுவர். அதாவது குருவானவர், தன் சீடர்களுக்கு நல்லமுறையில் உபதேசங்களைக் கூறிவிட்டுக் அவர்கள் கேட்காத நிலையில் கண்டிக்கும் விதமாக உத்தரவிடுவதைப் போல, திருவள்ளுவர் நமக்குப் பல கருத்துகளைத் தன் குறட்பாக்கள் மூலம் விளக்கியுள்ளார்” என்று கவிமாமணியும் விவேகானந்தா கல்லூரியின் முன்னாள் முதல்வருமான பேராசிரியர் வ.வெ.சுப்பிரமணியம் கூறினார்.

The most common drugs taken as a part of the levitra cost of cost of. I have had an clomid price in india online Elizabeth City allergic reaction and my sinus has been runny with mucus and redness. In other countries it must be obtained by prescription.

So, you can take in the best movie the world can offer with the imax® experience at the imax® experience! Vibramycin cost is an additional therapy prescribed price for clomiphene citrate to patients afflicted with bacterial infections, such as pneumonia, urinary tract infection and endocarditis. The dapoxetine 60 price in india effects of the drug are usually mild and short-lived.

Q.how come i’m allergic to the medication given to me by my doctor. In march 2008, researchers found that the dopamine agonists, which are usually prescribed for parkinson’s patients, did https://upstagetheatre.com/manage not increase the risk of suicidal thoughts in this group. It is very important to use an easy to use test for screening patients with diabetes and high blood pressure.

வரலாற்று ஆசிரியரும், தொல்லியல் ஆய்வாளரும், இலக்கிய எழுத்தாளருமான முன்னாள் தமிழகத் தொல்லியல் துறையின் இயக்குனர் டாக்டர் நாகஸ்வாமி அவர்கள் எழுதியுள்ள “THIRUKKURAL – An Abridgment of Sastras” என்கிற நூலைப் பற்றிய கருத்தரங்கு சென்ற 08-01-2018 திங்கட்கிழமை அன்று, மயிலை பாரடிய வித்யா பவன் சிற்றரங்கில் நடந்தது. அந்தக் கருத்தரங்கில் மேற்கண்டவாறு தலைமை உரையாற்றிப் பேசினார் பேராசிரியர் வ.வெ.சு.

அவர் மேலும் பேசுகையில், “திருக்குறளில் கூறப்பட்டிருப்பது வேதங்கள் மற்றும் தர்ம சாஸ்திரங்களின் கருத்துக்கள் தான் என்பதைச் சொல்லத் தைரியம் வேண்டும்; அதை நூலாகவும் கொண்டுவரக் கூடுதல் தைரியம் வேண்டும். அது டாக்டர் நாகஸ்வாமியிடம் இருக்கின்றது. அறத்துப்பால் குறட்பாக்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை, பிரம்மச்சாரி விரதம், கிரஹஸ்த விரதம், சன்யாஸம் என்று மூன்று வகையாகப் பிரித்திருப்பது அருமையான வகைப்படுத்தல். மேலும், ‘அகர முதல எழுத்தெல்லாம்…’ என்று ஆரம்பிக்கும் கடவுள் வாழ்த்து அதிகாரத்தை “அக்ஷராப்யாசம்” என்று வகைப்படுத்தியிருப்பது அற்புதம். பிரம்மச்சரிய விரதம் அக்ஷராப்யாஸத்தில் தான் ஆரம்பிக்கிறது.”

“அதைப் போலவே அடுத்ததாக “வான்சிறப்பு” அதிகாரர்த்தை “பிக்ஷாவந்தனம்” என்று விளக்கியிருப்பது நம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகிறது. இவ்விடத்தில் தைத்ரிய உபனிஷத் சொல்வதைச் சுட்டிக் காட்டி அதையே வள்ளுவரும் கூறுவதை உறுதி செய்கிறார் நாகஸ்வாமி. அதாவது பிரம்மச்சரிய விரதத்தில் கல்வி கற்க ஆரம்பித்தவுடன், உணவின் முக்கியத்துவமும் மாணவனுக்குக் கற்றுவிக்கப்படுகிறது. அவன் குருகுல வாழ்வில் ஆசிரியருடன் இருந்தாலும், தன்னுடைய உணவுக்காகப் பிக்ஷைக்குத்தான் போக வேண்டும். ஆகவே அன்னம் என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு உண்டாகின்றது, போன்றவற்றை அவன் தன் அனுபவித்திலேயே உணர்ந்துகொள்கிறான். அன்னம் உருவாக நீர் காரணமாகின்றது. நீரை மழை தருகின்றது. பிரம்மச்சரிய விரதத்தில் கல்வியுடன் கூடவே நீர், அன்னம் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தையும் அவன் அறிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதால், அக்ஷராப்யாசத்துக்கு அடுத்ததாக பிக்ஷாவந்தனம் கூறப்படுகிறது. அதையே வள்ளுவரும் கடவுள் வாழ்த்துக்கு அடுத்தபடியாக வான்சிறப்பு என்று வைத்தார்.”

“அதைப்போலவே தான் அடுத்த அதிகாரமான நீத்தார் பெருமையும். இங்கே உலகத்தைத் துறந்தவர்கள் என்பதைவிட, ஒழுக்கத்தின்பாற் தங்களை ஈந்தவர் என்கிற வகையில் ‘ஒழுக்கத்து நீத்தார்’ என்று கொள்வதே சரி. ஆகவே, நீத்தார் பெருமை என்கிற அதிகாரத்தை ஆசாரமாகக் கொண்டு, பிரம்மச்சரிய விரதம் மேற்கொள்பவர்கள் தங்களை ஒழுக்கத்தின்பாற் அளித்திட வேண்டும் என்று உறுதி செய்கிறார்.”

இவ்வாறாக, வேதங்களிலும் தர்ம சாஸ்திரங்களிலும் கூறப்பட்ட கருத்துப் பொருட்களின் சாரங்களைப் பிழிந்து திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் கொடுத்துள்ளதை நன்றாக ஆய்வு செய்து, திறம்பட எழுதியுள்ளார் டாக்டர் நாகஸ்வாமி. இந்நூலைப் படித்து, இதன் கருத்துக்களை தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு எடுத்துச் செல்வது நம் கடமையாகும்” என்று கூறித் தன் தலைமை உரையை நிறைவு செய்தார் பேராசிரியர் வ.வெ.சு.

டாக்டர் இரா.நாகசாமி

முன்னதாக அறிமுக உரை வழங்கிய டாக்டர் நாகஸ்வாமி, பின்வருமாறு பேசினார்.

“நமது வேத கலாச்சாரத்தின் சாரத்தைத் தருகின்ற நூலாக ஒரு புரட்சிகரமான பார்வையுடன் திருக்குறளை அணுகி எழுதப்பட்டுள்ள நூல் இது. நமது தர்ம சாஸ்த்திரம், அர்த்த சாஸ்த்திரம், நாட்டிய சாஸ்த்திரம், காம சாஸ்த்திரம் ஆகியவற்றின் கருத்துப் பொருட்கள் திருக்குறள் எங்கும் நெடுக உள்ளன. நமது ஹிந்து தர்மத்தின் அடிப்படைகளான நான்கு புருஷார்த்தங்களாகிய தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோக்ஷம் ஆகியவற்றில் முதல் மூன்றான தர்மம், அர்த்தம், காமம் ஆகியவற்றை “த்ரிவர்கம்” என்கிற ஒற்றைக் கோட்பாடாகக்கருதி முறையே அறம், பொருள் ம்ற்றும் காமம் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது”

“வள்ளுவரின் குறள் நமது வர்ணாஸ்ரமத் தர்மத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. பிராம்மண, க்ஷத்ரிய, வைஸ்ய மற்றும் சூத்திர வர்ணத்தவரின் வாழ்க்கை முறை, மற்றும் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றைப் பற்றிப் பல குறட்பாக்களில் பேசும் திருவள்ளுவர், நான்கு ஆஸ்ரம தர்மங்களான பிரம்மச்சர்யம், கிரஹஸ்தம், வானப்ரஸ்தம், சன்யாஸம் ஆகியவற்றைப் பற்றியும் முதல் தொகுதியான அறத்துப்பாலில் பேசுகிறார். தேவர்கள், ரிஷிகள் மற்றும் பித்ருக்களுக்குச் செய்யும் தர்ப்பணம் பற்றியும், பஞ்ச மஹா யக்யங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஐந்து வகையான யாகங்கள் பற்றியும் பேசுகிறார்.”

“தர்ம சாஸ்த்திரங்களைக் கருத்துப் பொருளாக மட்டுமல்லாமல் தொடர்ச்சியாக வரிசைப்படுத்தியும் எழுதியுள்ளார் திருவள்ளுவர். பொருட்பாலில் அந்தணர் நூலாகிய வேதங்களைப் பற்றியும் தர்ம சாஸ்த்திரங்களைப் பற்றியும் குறிப்பிட்டு, மன்னர்கள் அவற்றைப் பின்பற்றுவதே கடமை என்று சொல்லும் விதத்தில்,

‘அந்தணர் நூலுக்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்

நின்றது மன்னவன் கோல்’

என்றும்,

‘ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூற்மறப்பர்

காவலன் காவான் எனின்’

என்றும் திருவள்ளுவர் தெளிவாக அறுதொழில் புரியும் அறவோரான அந்தணர்களின் நூல்களான வேதங்கள் மற்றும் தர்ம சாஸ்த்திரங்கள் சொல்படி செங்கோல் செலுத்துவதே மன்னரின் கடமை என்று நிலைநிறுத்துகிறார். இதையே தான் புறநானூறு (35) ‘அறம் புரிந்தன்ன செங்கோல் நாட்டத்து முறை’ என்று கூறுகிறது.”

“மன்னரைப் பற்றிக் கூறும் இடத்திலெல்லாம் தர்ம சாஸ்த்திரங்களைக் குறிப்பிடும் திருவள்ளுவர், கருணை, தயை, உறுதி, அறம் என்று மனு நீதியின் ராஜ தர்மத்தில் கூறப்பட்டுள்ள அனைத்து நற்பண்புகளின் மொத்த உருவமாக மன்னனைக் காட்சிப்படுத்துகிறார். ‘அமைச்சர்’ பற்றி அவர் விவரிப்பது நமக்கு சேர, சோழ, பாண்டிய, பல்லவ, நாயக்க மன்னர்களின் செப்புப் பட்டயங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பல அமைச்சர்களை நினைவூட்டுகிறது.”

“காமத்துப்பால் தொகுதியில் திருவள்ளுவர் களவு மற்றும் கற்பு என்று இருவகையாகப் பிரித்துக்கொண்டு, நாட்டிய சஸ்த்திரம் மற்றும் வாத்ஸ்யாயனரின் காம சூத்திரம் ஆகியவற்றிலிருந்து குறிப்புகளை எடுத்தாள்கிறார். தமிழ் தாத்தா உ.வே.சாமிநாத ஐயர், த.பொ.மீனாட்சிசுந்தரம், டாக்டர்.மு.வரதராசனார், ஆகியோர் காமத்துப் பால் தொகுதியை ‘நாடக வழக்கு’ என்றே குறிப்பிடுகின்றனர்.”

“பிராகிருத மொழியில் தம்மபதா என்று ஒரு நூல் உள்ளது. இது புத்தரின் உபதேசங்களை உள்ளடக்கியது, பௌத்த தர்மத்தைப் பின்பற்றுபவர்களின் வாழ்க்கை முறையைப் பற்றிப் பேசும் நூல். இதையும் இந்நூலில் காட்டியுள்ளேன். மேலும் புத்தர் பிராம்மணர்களுக்கு உயர்ந்த நிலையைக் கொடுத்து உபதேசித்துள்ள ‘பாம்மண வக்கோ’ (பிராம்மண வர்கம்) பற்றியும் ஒரு அத்தியாயத்தைச் சேர்த்துள்ளேன். ஆனால், இந்திய சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு, நாட்டில், குறிப்பாக தமிழகத்தில் பிராம்மணர்கள் பல்வேறு தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறார்கள். இந்தப் பிராம்மண துவேஷத்தின் அர்த்தமற்ற தன்மையை தம்மபதா பற்றிய அத்தியாயத்தைப் படிக்கையில் புரிந்து கொள்ளலாம். ஜி.யு.போப், லஸாரஸ், போன்றவர்களின் மொழியாகத்தையும் ஆங்காங்கே குறிப்பிட்டு, அவை எவ்வளவு பற்றாக்குறையுடன் இருக்கின்றன என்பதைப் பரிமேலழகரின் உரையுடன் ஒப்பிட்டுக் காட்டியுள்ளேன்.”

“இறுதியாக, வேத, உபநிடத, தர்ம சாஸ்த்திரங்களின் சாரங்களைத் தமிழில் குறட்பாக்களாகத் தொகுத்து வழங்கும் திருவள்ளுவர், மனு, யாக்யவல்கியர், கௌதமர், ஆபஸ்தம்பர், போதாயனர், பராசரர், வசிஷ்டர் போன்ற மஹரிஷிகள் வரிசையில் வைக்கப்பட வேண்டியவர் ஆவார். திருவள்ளுவர் வைதீக தர்ம மார்க்கத்தைத் தமிழில் எளிமையாக வழங்கியுள்ளதே திருக்குறள் என்கிற உண்மை எழுகின்றது. திருக்குறளைத் தொடர்ந்து வாசிக்கும் அன்பர்களின் திருக்குறள் பற்றிய பார்வையை இந்நூல் மாற்றும் என்று பரிபூரணமாக நம்புகிறேன்”

பேராசிரியர் வ.வெ.சுவைத் தொடர்ந்து அகில இந்திய வானொலியின் சென்னை மையத்தின் முன்னாள் இயக்குனர் கலைமாமணி டாக்டர் சேயோன் அவர்கள் வாழ்த்துரை வழங்கினார். திருவள்ளுவரைப் போற்றும் விதமாக ஒரு பாடலுடன் தன் உரையைத் தொடங்கிய டாக்டர் சேயோன், தாம் நடத்திவரும் மயிலைத் திருவள்ளுவர் சங்கத்தின் பல ஆண்டுகால சேவைகளைப் பற்றிய சிறு அறிமுகத்தையும் கொடுத்தார்.

அவர் தன்னுடைய உரையில், “டாக்டர் நாகஸ்வாமி அவர்களின் இப்பணி மிகவும் போற்றுதலுக்கு உரியது. திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் நமது வேத, தர்ம சாஸ்த்திரங்களின் கருத்துப்பொருட்களைக் கையாண்டுள்ளார் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை. அதைத் தெளிவாகவே தொகுத்தளித்துள்ளார் டாக்டர் நாகஸ்வாமி. குறிப்பாகப் பொருட்பாலில், மன்னரின் அட்சி முறைப் பற்றியும் செங்கோல் பற்றியும் பேசுமிடங்களில் எல்லாம் திருவள்ளுவர் அர்த்த சாஸ்த்திரத்தையும் தர்ம சாஸ்த்திரங்களையும் குறிப்பிட்டே பேசுகிறார். ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் தமிழ் இலக்கிய உலகில் இந்நூல் நிச்சயம் ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்கும். இதன் மூலம் திருவள்ளுவர் மற்றும் திருக்குறள் பற்றிய ஆய்வும் விவாதங்களும் மேலும் தொடரும். தமிழ் இலக்கிய உலகு நன்மை பெறும்” என்றார்.

பி.ஆர்.ஹரன்

அவரைத் தொடர்ந்து பத்திரிகையாளர் பி.ஆர்.ஹரன் பேசினார். தமிழ்நாடு விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத்தின் மாநிலத் தலைவரும் ‘ஹிந்து மித்திரன்’ பத்திரிகையின் ஆசிரியருமான திரு.ஆர்.எஸ்.நாராயணஸ்வாமி அவர்கள் கடைசி நேரத்தில் கருத்தரங்கில் கலந்துகொள்ள இயலாத காரணங்களால் அவர் சார்பாகக் கலந்து கொண்டார் பி.ஆர்.ஹரன். அவர் தன்னுடைய வழ்த்துரையில், டாக்டர் நாகஸ்வாமி அவர்கள் நுலில், திருக்குறளை கிறிஸ்தவ மயமாக்கும் காலனிய முயற்சியைப் பற்றி ஒரு அத்தியாயம் எழுதியுள்ளதைக் குறிப்பிட்டு, கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் தமிழகத்துள் நுழைந்த 15-ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்தே தமிழகத்தைக் கிறிஸ்தவ மயமாக்கும் நோக்கத்துடன் செயல்பட்டார்கள் என்றார். அவர்கள் மதமாற்றம் ஒன்றையே நோக்கமாகக் கொண்டு, மக்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே தமிழ் மொழியையும் கற்றுக்கொண்டனர்; தமிழ் இலக்கியங்களைத் தங்களுடைய கிறிஸ்தவ இலக்கிய கருத்தாக்கங்களுக்கு ஏற்றவாறு மொழியாக்கம் செய்தனர்; மேலும் கலாச்சாரக்களவு (Inculturation) மூலம் பெரிதும் மதமாறத்தில் ஈடுபட்டனர்; என்று கூறினார்.

தன்னை ரோமானிய பிராம்மணர் என்று சொல்லிக்கொண்ட ரோமானியப் பாதிரி ராபர்ட்-டி-நொபிலி, இத்தாலிய முனிவர் என்று சொல்லிக்கொண்ட கான்ஸ்டண்டைன் ஜோஸப் பெஸ்கி என்கிற வீரமாமுனிவர், ஜெர்மானிய ஐயர் என்று சொல்லிக்கொண்ட பார்த்தலோமியோ ஸீகன்பால்கு, ஜி.யு.போப் போன்ற கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் எவ்வாறு தமிழ் மொழியையும், சில தமிழ் நூல்களையும் கற்றுக்கொண்டு அதன் மூலம் விவிலியத்தைத் தமிழில் கொண்டுவந்துப் பெரிதும் மதமாறத்தில் ஈடுபட்டனர் என்றும், தாமஸ் கட்டுக்கதையை உருவாக்கி எவ்வாறு திருவள்ளுவரைக் கிறிஸ்தவர் ஆக்கவும், திருக்குறளைக் கிறிஸ்தவ நூலாக ஆக்கவும் முயன்றனர் என்றும், அம்முயற்சி இன்றும் தொடர்வதைப் பற்றியும் விவரித்துப் பேசினார். டாக்டர் நாகஸ்வாமியின் உழைப்பும் பங்களிப்பும் போற்றப்பட வேண்டும் என்று கூறிய பி.ஆர்.ஹரன், இந்தப் புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் அனைவருக்கும், குறிப்பாக அடுத்த தலைமுறையினருக்குக் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்றார்.

அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய தொல்லியல் அறிஞரும் இந்திய தொல்லியல் துறையின் முன்னாள் கண்காணிப்பாளருமான டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள், தன்னுடைய வாழ்த்துரையில், டாக்டர் நாகஸ்வாமியுடனான தன்னுடைய துறை ரீதியான தொடர்பைக் குறிப்பிட்டுச் சிலாகித்துப் பேசினார். தன்னுடைய தொல்லியல் அனுபவத்தையும், தமிழ், சம்ஸ்க்ருதம் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் தனக்குள்ள ஆளுமையையும் நன்றாகப் பயன்படுத்தி இந்நூலை அவர் எழுதியுள்ளார் என்று குறிப்பிட்டார். அவர் மேலும், தொழில்நுட்பம் அசுரத்தனமாக வளர்ந்து வரும் இக்காலத்தில் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு மற்ற நெடிய இலக்கியங்களை விட, குறுந்தகவல் (SMS) போன்று விளங்கும் திருக்குறளை எளிதாகக் கொண்டு செல்ல முடியும். அந்த விதத்தில் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள இந்நூல் அவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகவும், திருக்குறள் போன்ற ஒரு தமிழ் இலக்கியத்தின் மீது அவர்களுடைய ஈடுபாட்டை அதிகரிக்கும் விதத்திலும் இருக்கும், என்றார்.

ஊரன் அடிகள்

இறுதியாக, எதிர்பாராமல் எழுந்தருளிய ஊரன் அடிகள் அவர்களுடைய அருளாசியுடன் நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்தது. சொந்த வேலையாக பாரதிய வித்யா பவனுக்கு வந்தபோது, டாக்டர் சேயோன் மூலம் நிகழ்ச்சி பற்றி அறிந்து கலந்துகொண்டதாகக் குறிப்பிட்டார். அவர் தன்னுடைய ஆசியுரையில், தமிழகத்தில் சம்ஸ்க்ருதம் எவ்வாறு அவமதிக்கப்படுகிறது என்பதையும், அன்னியர்கள் தமிழ் பங்களிப்பு செய்திருந்தாலும் அவர்களின் நோக்கம் மதமாற்றம் தான் என்பதையும் விளக்கிப் பேசினார். இன்றைய காலகட்டத்தில் டாக்டர் நாகஸ்வாமியின் இந்த நூல்  மிகவும் தேவையானது என்று கூறினார்.

காஞ்சி பரமாச்சாரியார் ஸ்ரத்தாஞ்சலி மற்றும் நூல் வெளியீட்டு விழா

கருத்தரங்கு நடந்த அன்று (08-01-18 – மார்கசிர கிருஷ்ணபக்ஷ துவாதசி) மாலை, பாரதிய வித்யா பவனும் வேத பாட நிதி அறக்கட்டளையும் இணைந்து, காஞ்சி முனிவர் பரமாச்சாரியார் ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளுக்கு, அவரது ஆராதனை தினத்தை முன்னிட்டு, பாரதிய வித்யா பவனின் பிரதான அரங்கில் “ஸ்ரத்தாஞ்சலி” நிகழ்ச்சி நடத்தின. காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் முன்னின்று ஸ்ரத்தாஞ்சலி நிகழ்ச்சியை நடத்தினார்.

மாலை 5.30க்குச் சரியாகத் தொடங்கிய நிகழ்ச்சியில், வேத பண்டிதர்களின் வேதபாராயணத்துடன் காஞ்சி பரமாச்சாரியாரின் திருவுருவப் படத்திற்குப் பூஜை செய்யப்பட்டு, தீப ஆராதனை நடத்தப்பட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து, வரலாற்று ஆசிரியரும், தொல்லியல் ஆய்வாளரும், இலக்கிய எழுத்தாளருமான முன்னாள் தமிழகத் தொல்லியல் துறையின் இயக்குனர் டாக்டர் நாகஸ்வாமி அவர்கள் எழுதியுள்ள “THIRUKKURAL – An Abridgment of Sastras” என்கிற நூலும், அவருடைய மகன் திரு.மோகன் நாகஸ்வாமி அவர்கள் எழுதியுள்ள “Samadarsan” என்கிற நூலும், காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சாரியார் ஸ்வாமிகள் அருளாசிகளுடன், காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் அவர்களின் திருக்கரங்களால் வெளியிடப்பட்டன.

நூல் வெளியீடு, தேவாரத் திருப்பதிகப் பாடலுடன் தொடங்கியது. ஆச்சாரிய ஸ்வாமிகளை நமஸ்கரித்துவிட்டு, வந்திருந்த சிறப்பு விருந்தினர்களை வரவேற்றுப் பேசிய டாக்டர் நாகஸ்வாமி அவர்கள், வெளியிடவிருக்கின்ற இரு நூல்களைப்பற்றியும் அறிமுக உரை ஆற்றினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து ஆச்சார்ய ஸ்வாமிகள் இரு நூல்களையும் வெளியிட, முதல் பிரதிகளை ‘கிரி டிரேடர்ஸ்’ நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் பெற்றுக்கொண்டார்.  

அடுத்ததாக, தமிழ்நடு விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத்தின் நிறுவனர் தலைவர் திரு, வேதாந்தம் ஜி அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்த்துரையில், டாக்டர் நாகசாமியின் புத்தகத்தைக் குறித்துப் பாராட்டிப் பேசினார். அவர் பேசுகையில், “டாக்டர் நாகசாமி அவர்கள் தன்னுடைய ‘திருக்குறள் வேத சாரம்’ என்ற புத்தகத்தைத் தமிழ்நாட்டின் இன்றைய சூழ்நிலையில் துணிவோடு வெளியிடுவதற்கான காரணம் அவரிடம் இருந்த ஆதாரங்களே ஆகும். தமிழும் சமஸ்கிருதமும் நம் நாட்டில் இணைந்தே இருந்து வந்துள்ளன. இப்பொழுது நிலவும் பிரிவினைகள் எல்லாம் ஆங்கிலேயர்கள் செய்த சதி. ஆதலால், இப்படியான மாயையிலிருந்து விலக இந்தப் புத்தகம் உதவும். இந்தப் புத்தகத்தை மிகவும் பாடுபட்டுக் கொண்டு வந்துள்ள டாக்டர் நாகசாமிக்கு நன்றியும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்” என்று கூறித் தன் உரையை முடித்தார்.

அடுத்ததாக, நாடாளுமன்றத்தின் மாநிலங்கள் அவை உறுப்பினர் திரு இல கணேசன் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்த்துரையில், “இன்று ஸ்ரீ மஹாபெரியவா அவர்களின் நினைவு தின நிகழ்ச்சி அதில் வள்ளுவர் பற்றிய புத்தக வெளியீட்டு விழா. இருவருக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் இருவருமே வைகாசி அனுஷ நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தவர்கள். இது பல ஆராய்ச்சிகளின் வாயிலாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் தேசம் முழுவதும் வேறுபட்டாலும் அனைத்து மொழிகளிலும் ஒற்றுமை இருக்கிறது. அதனால் இந்த ‘அகர’ என்ற சொல்லே பாரத தேசத்திற்குத் தான் பொருந்தும், இந்தப் புத்தகம் கடுமையான விமர்சனங்களைப் பெறும் என்று திரு. வேதாந்தம்ஜி அவர்கள் கூறியதை நானும் வழிமொழிகிறேன். ஆனால் அந்த விமர்சனத்தாலேயே இந்தப் புத்தகம் அமோகமாக விற்பனை ஆகும் என்று கூறி அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி ஸ்ரீ பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்” என்று தன் உரையை முடித்தார்.

அடுத்ததாக, முன்னாள் IG திரு. C.L.ராமகிருஷ்ணன் IPS அவர்கள் ‘சமதரிசனம்’ என்ற புத்தகத்தைக் குறித்துப் பேசினார். அவர் தன் உரையில், “நிறைய தமிழ் புத்தகத்திலிருந்தும், வேதம் மற்றும் வேதாந்தம், உபநிஷத் போன்றவற்றிலிருந்தும் மேற்கோள்கள்களை எடுத்துக்காட்டி அவற்றுக்கு விளக்கம் கொடுத்து இருக்கும் ஒரு விரிவான புத்தகம் இது. இந்தப் புத்தகத்தை ஒரு முறை படித்தால் போதாது; பல முறைகள் படித்தால் தான் நமக்கு லாவகம் கிடைக்கும்” என்று கூறி தன் உரையை முடித்தார்.

அடுத்ததாக வாழ்த்துரை வழங்கிய தமிழக ஆளுனரின் முன்னாள் செயலாளர் திருமதி கரியாலி IAS அவர்கள், “திருக்குறளுக்கு டாக்டர் நாகசாமி ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தைக் கொடுத்துள்ளார். அவர் நிறைய ஆதாரங்களுடன் இந்தப் புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார். அவர் மகன் மோகன் நாகஸ்வாமி எழுதியுள்ள சமதரிசனம் என்ற புத்தகத்த்தின் சாரமானது, கடவுள் என்பவர் எப்படி அனைவரையும் ஒன்று போல் பார்க்கிறாரோ, அது போல் நாமும் அனைத்தையும் சமமாகப் பார்க்கவேண்டும் என்பதாகும், என்று நான் புரிந்து கொண்டுள்ளேன்” என்று கூறிப் பாராட்டித் தன் உரையை நிறைவு செய்தார்.

அடுத்ததாக, வேத பாட நிதி அறகட்டளையின் அறங்காவலர் திரு.சரபேஸ்வரன் அவர்கள், “இந்த வேத பாட நிதி டிரஸ்ட் 1983ல் பரமாச்சார்யாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. திரு.நானி பல்கிவாலா அவர்கள் இந்த டிரஸ்டின் முதல் சேர்மனாக இருந்தார். இந்த டிரஸ்ட்டின் நிறுவனர் TVS group லேட். T.சந்தானம் என்பவர். இந்த டிரஸ்ட்டின் நோக்கம் ஏதாவது ஒரு வேத சாகையை அத்யயனம் செய்து கொண்டு நமது புராதன கலாச்சாரத்தைப் பின்பற்றி வாழ்ந்து வரும் வேத பண்டிதர்களைக் கண்டறிந்து அவர்களுக்கு நன்மதிப்பு கொடுத்து மரியாதை செய்து வருவதாகும். அதன்படியே, அவ்வாறு அடையாளம் காணப்பட்டவர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் நிதியுதவி செய்து வருகிறோம். 60வயதிற்கு மேற்பட்ட 150க்கும் மேற்பட்ட வேத பண்டிதர்களுக்கு நிதியுதவி செய்து வருகிறோம். இப்படிப்பட்ட வேத பண்டிதர்கள் இறந்து விட்டால் அவர்களின் அந்திம காரியங்களான 13 நாட்கள் காரியங்களுக்கும் உடனடியாக நிதியுதவி செய்து வருகிறோம். இதற்கு எங்களுக்கு பாரதிய வித்யா பவனும் மிகவும் உடந்தையாக இருந்து உதவுகிறது.” என்றார்.

திரு. நாகசாமி அவர்கள் வருகைப்புரிந்திருந்த சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் பொன்னாடைகள் போர்த்தி மரியாதை செய்தார்.

நிறைவாக அனுக்ரஹம் செய்த காஞ்சிப் பெரியவர் ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள், தன்னுடைய அருளாசியில், “மார்கசிர கிருஷ்ணபக்ஷ துவாதசி அன்று ஸ்ரீ மஹாபெரியவாளின் ஆராதனையைப் பக்தி பூர்வமாகவும், வைதீக முறைப்படியும் பல இடங்களில் நடத்தி வருகிறார்கள். பலவிதமான சேவைக் காரியங்களும் அவர் அருளால் நாடு முழுவதும் நடந்து வருகின்றன. அந்தச் சேவைக் காரியங்களும் தொடரவேண்டும்; அவருடைய ஆராதனையும் தொடரவேண்டும். ஆச்சார்யாளின் அனுக்ரஹத்துடன் அனைத்தும் நடந்தேற வேண்டும்” என்றார்.

அவர் மேலும், “ஸ்ரீ மஹாபெரியவா, சாஸ்திரங்களையும், சரித்திரத்தையும் காப்பாற்றி சரித்திரம் படைத்தவர். திருக்குறளின் பெருமைகளைப் பற்றியும் அவர்கள் தன்னுடைய உபன்யாசங்களில் சொல்லி இருக்கிறார்கள். 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, தர்மத்திற்கு அரணாக விளங்கி, தர்மசாஸ்திரத்தில், உள்ள சந்தேகங்களை நீக்கி அனைவருடைய பார்வையிலும் தர்மசாஸ்திரத்தை விளக்கி, வெளி நாட்டவர்களுக்கும் அருள் புரிந்து அனுகிரகித்துள்ளார். இங்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் ஆசியும், பெரிவாளின் அனுக்கிரஹமும் கிடைக்கட்டும்” என்று கூறி பக்தர்களுக்கு அனுக்கிரஹ பாஷணம் அருளி, பிரசாதமும் வழங்கினார்.

தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, திருவள்ளுவரை அனைத்து விதமான அரசியலிலும் ஈடுபடுத்துகின்றனர். அவரை சமணர் என்றும் கிறிஸ்தவர் என்றும் முத்திரை குத்தும் முயற்சியில் மத அரசியலிலும், அவருடைய பிறப்பை ஆய்வு செய்கின்ற முயற்சியில் ஜாதி அரசியலிலும், அவருடைய பிறந்த தினத்தைக் குறித்துப் பொது அரசியலிலும் ஈடுபடுத்துகின்றனர். கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஆட்சியாளர்களாக இருந்துகொண்டிருக்கும் திராவிட இயக்கத்தினர், தமிழ் என்கிற பெயரில் திருவள்ளுவரை வெற்று அரசியலுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தி வந்திருக்கின்றனர் என்பது கசப்பான உண்மை. இவர்களால் திருவள்ளுவருக்கோ, திருக்குறளுக்கோ, தமிழக மக்களுக்கோ எந்தப் பயனும் கிட்டவில்லை என்பதும் மறுக்க முடியாத உண்மை. மேலும் பிராம்மண துவேஷத்தையும் சம்ஸ்க்ருத வெறுப்பையும், வேத தர்ம சாஸ்த்திர மறுப்பையும் கொள்கைகளாகக் கொண்டுள்ள திராவிட இயக்கம் திருவள்ளுவரையும் திருக்குறளையும் தொடர்ந்து சீரழிக்க முயன்று வரும் காலகட்டத்தில் டாக்டர் நாகஸ்வாமியின் இந்தப் புத்தகம் மகத்தான சேவை என்பதில் ஐயமில்லை.

இப்புத்தகம் அவசியம் தமிழில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டு, இதில் உள்ள விஷயங்கள் அனைத்தும் தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் பரப்பப்பட வேண்டும் என்பதே நமது அவா.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும் திராவிட இனவெறியும்

பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசியச் செயலாளர் ஹெச்.ராஜாவின் தந்தையார், காலம் சென்ற பேராசிரியர் எஸ்.ஹரிஹரன் அவர்கள் தயாரித்துள்ள “தமிழ்-சம்ஸ்க்ருதம்” அகராதியின் வெளியீட்டு விழா, கடந்த ஜனவரி மாதம் 23ம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை அன்று மியூஸிக் அகாடமியில் நடந்தது.

இதில் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் அவர்களின் முன்னிலையில் அவருடைய அனுக்ரஹத்துடன், மாண்புமிகு தமிழக ஆளுனர் திரு.பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்கள் விழாவிற்குத் தலைமையேற்று, அகராதியை வெளியிட்டார்.

சம்ஸ்க்ருத பாரதி அமைப்பின் தேசிய பொதுச்செயலாளர் திரு.தினேஷ் காமத் அவர்கள் முதல் பிரதியைப் பெற்றுக்கொண்டார். பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா, பேராசிரியர் ஆர்.வன்னியராஜன் (ஆர்.எஸ்.எஸ். தமிழக-கேரள தலைவர்) ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினார்கள்.

இவ்விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இசைக்கப்பட்டபோது பூஜ்ய சங்கராச்சரியார் ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் பீடாதிபதிகள் மரபுப்படி தியானத்தில் அமர்ந்து மரியாதை செய்தார். மற்றவர்கள் எழுந்து நின்று மரியாதை செய்தனர். ஆனால், “பூஜ்ய சங்கராச்சாரிய ஸ்வாமிகள் எழுந்து நிற்காமல் தமிழ்த்தாயை அவமதித்து விட்டார். அது கண்டிக்கத்தக்கது, அவர் மன்னிப்பு கேட்கவேண்டும்” என்று திராவிட இனவெறியாளர்கள், தமிழ் பிரிவினைவாதிகள், போலி மதச்சார்பின்மை பேசும் அரசியல்வாதிகள், கம்யூனிஸ்டுகள் மற்றும் அனைத்து தேச விரோத, ஹிந்து விரோத சக்திகளும் குரல் எழுப்பி போராட்டங்களும் நடத்தி வருகின்றன.

இவ்விழா ஹெச்.ராஜா அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் நடத்திய விழா. இது தமிழக அரசு விழா அல்ல. ஆளுனர் கலந்துகொள்ளும் நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் அரசு நிகழ்ச்சிகளாகக் கருத முடியாது. ஆகவே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடியிருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது.

சரி, ஆளுனர் கலந்துகொள்வதால் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாட முடிவு செய்திருக்கும் பட்சத்தில், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் அதைப் பூஜ்ய ஸ்வாமிகளிடம் சொல்லியிருக்க வேண்டும். தேசிய கீதம் பற்றியும் அதற்கான மரியாதைகளையும் நன்கு அறிந்திருக்கும் ஸ்வாமிகளுக்கு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மாநில அரசு கீதம், அதற்கு எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்று தெரியாமல் இருந்திருக்கவும் வாய்ப்பு அதிகம். இதுநாள் வரை அவர்கள் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்படும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டிருக்க வாய்ப்பில்லாமலும் இருந்திருக்கலாம். ஆகவே, ஹெச்.ராஜாவோ அல்லது அவருடன் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தவர்களோ ஸ்வாமிகளிடம் சொல்லியிருக்க வேண்டும்.

விழாவின் நிறைவில் தேசிய கீதம் பாடப்படும்போது ஸ்வாமிகள் எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்தியுள்ளதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தின்போது அவர் தியானம் செய்துள்ளது தமிழ்த்தாயைப் போற்றி வழிபடும் செயலே அன்றி கிஞ்சித்தும் மரியாதைக் குறைவல்ல. மேலும், அவர்கள் கலந்துகொள்ளும் நிகழ்ச்சிகளில் வேத மந்திரங்கள், திருமுறைகள் அல்லது பாடல்கள், கீர்த்தனைகள் போன்றவையே இறைவணக்கமாகப் பாடப்படும். அந்தச் சமயங்களில் பெரியவர்கள் அமர்ந்த நிலையில் தியானம் செய்வதே வழக்கம். அதே போன்றுதான் இவ்விழாவிலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தைக் கடவுள் வாழ்த்தாகப் பாவித்துத் தியானம் செய்திருக்கிறார். மரியாதை என்கிற பெயரில் நின்றுகொண்டு அடுத்தவர்களை வேடிக்கைப் பார்ப்பதைவிட கண்களை மூடியபடி தியானம் செய்வது மிகவும் மேன்மையான செயலே.

இருப்பினும், தமிழை வைத்து அரசியல் வியாபரமும் மொழி வியாபாரமும், பிரிவினைவாதமும் செய்துகொண்டிருப்பவர்கள் குய்யோ முறையோ என்று கூக்குரல் இடுவார்கள் என்பதும், தமிழை ஆண்ட தெய்வத்தாய் ஆண்டாள் பிரச்சனையில் பெரிதும் பின்வாங்கப்பட்டிருக்கும் அவர்கள் அந்தப் பிரச்சனையைத் திசைத்திருப்ப இந்தச் சம்பவத்தைப் பயன்படுத்துவார்கள் என்பதும் எதிர்பார்த்ததே. அதைப்போலவே நடந்துகொண்டும் இருக்கிறது. ஆகவே, இந்தத் தேச விரோத, ஹிந்து விரோத கும்பலின் அலறல்களையும், கண்டனங்களையும் புறந்தள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பற்றிய பல உண்மைகளைத் தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு எடுத்துச் சொல்லும் வாய்ப்பாகவும் கொள்ள வேண்டும்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து உருவான கதை

மனோன்மணீயம் பெருமாள் சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் 1891ம் ஆண்டு எழுதிய “மனோன்மணீயம்” நாடகத்தில், தொடக்கத்தில் கடவுள் வணக்கத்தைத் தொடர்ந்து தமிழைத் தெய்வமாகப் போற்றி “தமிழ்த் தெய்வ வணக்கம்” என்கிற தலைப்பில் எழுதிய பஃறாழிசைக் கொச்சுக் கலிப்பா பாடலே ‘நீராருங் கடலுடுத்த…..’ என்ற பாடல்.

இந்த பாடலின் முடிவில்,

“ஆரியம்போல் உலகவழக்கு அழிந்தொழிந்து சிதையாஉன்
சீரிளமைத் திறம்வியந்து செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே!”

என்று வருகின்றது.

அதாவது சம்ஸ்க்ருத மொழியை ‘ஆரியம்’ என்று குறிப்பிட்டு, அந்த சம்ஸ்க்ருத மொழி உலக வழக்கு அழிந்து ஒழிந்து சிதைந்திருப்பதைப்போல் சிதையாமல் சீரிய இளமையுடன் இருக்கும் உன் திறத்தை வியந்து, செயல் மறந்து வாழ்த்துகிறோம், என்று தமிழ்த் தெய்வ வணக்கத்தை நிறைவு செய்கிறார்.

சிந்து சரஸ்வதி நதி தீரங்களில் வளர்ந்த வேத நாகரிகத்தையும், நமது பாரத கலாச்சாரத்தையும், ஆன்மிகப் பாரம்பரியத்தையும், இசை மற்றும் கலைகளையும், பண்பாட்டையும் உலகெங்கும் பறைசாற்றிய ஒரு உன்னத மொழியை “உலக வழக்கு அழிந்து ஒழிந்து சிதைந்தது” என்று ஒருவர் கூறுவாரேயானால், அவர் மொழி வெறி கொண்டவரும் உள்ளம் முழுவதும் சம்ஸ்க்ருத வெறுப்பு உடையவருமாகத்தான் இருக்க முடியும். கடவுள் நம்பிக்கைக் கொண்டவராகவும், சைவ சித்தாந்தியாகவும் இருந்தாலும், மனோன்மணீயம் சுந்தரனாரின் சம்ஸ்க்ருத வெறுப்பும், திராவிட இனவெறியும் அனைவரும் அறிந்ததே.

ஆகையினால்தான், 1970ம் ஆண்டு தமிழக முதல் அமைச்சராக இருந்த கருணாநிதி, தமிழகத்திற்கென்று ஒரு மாநில கீதம் கொள்வதாகக் கொள்கை முடிவு செய்து, மனோன்மணீயம் சுந்தரனாரின் தமிழ்த் தெய்வ வணக்கப் பாடலைத் தேர்வு செய்தபோது, சம்ஸ்க்ருத மொழியை அவமதிக்கும் இரண்டாம் பத்தியை நீக்கிவிட்டு, முதல் பத்திக்குப்பிறகு, “உன் சீரளமைத் திறம் வியந்து செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே” என்கிற கடைசி வரியை மட்டும் இணைத்து, அதைத் “தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து” என்கிற பெயரில் மாநில கீதமாக அறிமுகம் செய்தார்.

அதைப் பற்றிய அரசாணை வெளியிடும்போது, “ஒரு மொழியை வாழ்த்தும்போது மற்றொரு மொழியைக் கொச்சைப்படுத்துதல் கூடாது” என்று கூறவும் செய்தார். ஆனால் அவர் அப்படிக் கூறியது பொது மக்களுக்காக என்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போன்றதுதான். ஏனென்றால், அன்றைய காலகட்டத்தில், தமிழகமெங்கும் சம்ஸ்க்ருதம் அறிந்த அறிஞர்கள் ஏராளமானோர் இருந்தார்கள் என்பதாலும், அவ்வாறு அந்தப் பத்தியையும் சேர்த்து தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தாக அறிவித்தால் நாடெங்கும் பெரும் பிரச்சனை உருவாகும் என்பதாலும் தான் அவர் அந்தப் பத்தியை நீக்கி வெளியிட்டார் என்பது திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கைகளையும், கருணாநிதியின் அரசியலையும் அறிந்தவர்களுக்குச் சுலபமாகப் புரியும். மேலும், தன்னுடைய கோழைத்தனத்தையும் பெருமையாக மாற்றிக்கொள்ளக் கூடிய சாமர்த்தியம் மிகுந்தவர் தான் கருணாநிதி என்பதும் தெரிந்ததே!

அதோடு மட்டுமல்லாமல், அப்போது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை அறிவித்த அரசாணையில் (Memo No: 3584/70-4dated 23 November 1970) “அரசுத்துறைகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் கல்வி நிலையங்கள் ஆகியவை ஏற்பாடு செய்யும் விழாக்கள் அனைத்திலும் விழா தொடக்கத்தில் திரு.பி.சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் எழுதிய ‘மனோன்மணீயம்’ காவியத்திலுள்ள பாடலை ‘கடவுள் வாழ்த்து’ ஆகப் பாடவேண்டும்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், “திரு.எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் அவர்கள் இசையமைத்துள்ளபடி, மோகனம் ராகத்திலும், திஸ்ரம் தாளத்திலும் தான் பாடவேண்டும்” என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதே சமயத்தில், பாடல் இசைக்கப்படும்போதோ, பாடப்படும்போதோ அனைவரும் எழுந்து நின்று மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை.

நியாயமான கருத்தும் காஞ்சி மடத்தின் விளக்கமும்

இந்தப் பாடலைப் பற்றி “தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து: தெரிந்த பாடல், தெரியாத உண்மைகள்” என்கிற கட்டுரை ஒன்றை எழுதியுள்ள எழுத்தாளர் ஜடாயு, தன் கட்டுரையில், “ஆரியம் போல் உலகவழக்கொழிந்து என்று எழுதியிருப்பது, அறிஞரான சுந்தரம்பிள்ளையும் கால்டுவெல் உருவாக்கிய ஆதாரமற்ற திராவிட இனவாதத்திற்கும் மொழிக் காழ்ப்புணர்வுக் கொள்கைகளுக்கும் ஆட்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் என்பதைக் காட்டுகிறது. உண்மையில், ஆரியம் என்று இங்கு சுட்டப்படும் சம்ஸ்கிருத மொழி உலகவழக்கு என்று சொல்லப்படும் பாமரர்களின் பேச்சு வழக்குத் தளத்தில் எப்போதுமே இயங்கியதில்லை என்னும்போது, அது எப்படி அழிந்தொழியும்? பல சம்ஸ்கிருத நாடகங்களிலேயே கூட, இடையிடையே வரும் உரையாடல்கள் பிராகிருதம், அபப்ரம்சம் முதலான பேச்சு மொழிகளிலும், கவிதைகள் சம்ஸ்கிருதத்திலும் உள்ளதை நாம் காணமுடியும். அந்தப் பேச்சு மொழிகளும் இன்றைய வட இந்திய மொழிகளும் எல்லாம் கூட சம்ஸ்கிருதத்தின் வடிவங்களே” என்று கூறுகிறார்.

“உண்மையில், சுந்தரம்பிள்ளை இந்த வரிகளை எழுதிக்கொண்டிருந்த காலத்தில் தான் சம்ஸ்கிருதம் ஐரோப்பாவிலும் அதைத் தொடர்ந்து உலகெங்கும் பிரபலமாகிக் கொண்டிருந்தது. கீதையும் உபநிஷதங்களும் சாகுந்தலமும் மேற்கத்திய அறிஞர்களால் பயிலப் பட்டுக் கொண்டிருந்தன. இந்திய தேசிய மறுமலர்ச்சியையும், இந்திய சுதந்திரத்தையும் தொடர்ந்து சம்ஸ்கிருதத்திற்கு ஏறுமுகம் தானே தவிர அது ‘அழிந்து ஒழிந்து சிதைய’ எல்லாம் இல்லை. ஒரு மாபெரும் நகைமுரணாக, அவரது பெயரிலும், அவர் எழுதிய இந்தப் பாட்டிலுமே சுந்தரம், நீர், வதனம், பரதகண்டம், தக்கணம், திராவிடம், திலகம், வாசனை, உலகம், திசை, பரம்(பொருள்), உதரம், உதித்தே என்று இத்தனை சம்ஸ்கிருதச் சொற்கள் உள்ளன. மேலும், இன்றும் உயிர்த்துடிப்புடன் வாழும் பெருமதங்களின் (இந்துமதம், பௌத்தம், ஜைனம்) ஆதார நூல்களை உள்ளடக்கிய ஒரு மொழி சிதைந்து ஒழிந்தது என்று சுந்தரம்பிள்ளை கருதியிருந்தால் அது அபத்தமானது” என்று மேலும் குறிப்பிடுகிறார்.

ஜடாயு அவர்களின் இதே மாதிரியான கருத்தை சமூக வலைதளங்களில் நியாயமாகச் சிந்திப்பவர்கள் பலர் பகிர்ந்துள்ளனர்.

இந்தப் பிரச்சனை குறித்து காஞ்சி மடம் வெளியிட்டுள்ள விளக்கத்தில், “விழாக்களில் கடவுள் வாழ்த்து பாடும்போது பக்தர்கள் மட்டுமே எழுந்து நிற்பார்கள். மடாதிபதிகள் தியான நிலையில் இருந்து மரியாதை செலுத்துவார்கள். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தையும் கடவுள் வாழ்த்துக்கு இணையான வழிபாடாகவே பாவித்து அவர் தியான நிலையில் இருந்தார். தேசிய கீதத்தைப் பொறுத்தவரை தேசத்துக்கு உண்டான மரியாதை கொடுப்பதற்காக எழுந்து நின்றார்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஆகவே, மேற்கூறப்பட்ட அரசாணையின்படி, காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் பூஜ்ய ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் செய்தது தவறே அல்ல என்பது தெளிவாக நிரூபணம் ஆகின்றது. மேலும், அவரும் அவர்களுடைய தர்மப்படியும் மரபின்படியும், கடவுள் வாழ்த்து பாடப்படும்போது, அமர்ந்த நிலையில் தியானம் செய்துள்ளார். எழுந்து நின்று சுற்றிலும் பார்வையை அலையவிடுவதை விட, அமர்ந்த நிலையில் தியானத்தில் இருப்பது உயர்ந்த மேன்மைமிகு செயலாகும். இதே விளக்கத்தையும் காஞ்சி சங்கர மடம் அளித்துள்ளது. இதுவே போதும். வருத்தம் தெரிவிக்கவோ மன்னிப்பு கேட்கவோ அவசியமே இல்லை. எனவே, அவர் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்கவேண்டும் என்று போராடுவது அபத்தம் ஆகும்.

அரசாணை வெளியிட்டவரே அமர்ந்திருந்த காட்சி

இதனிடையே இந்தப் பிரச்சனையக் கையில் எடுத்துக்கொண்ட ஹிந்து விரோத சக்திகள் ஆங்காங்கே ஆர்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டன. தற்போது பலவீனமான நிலையில் திராணியற்று இருக்கும் தமிழக அரசும் அம்மாதிரியான ஆர்பாட்டங்களுக்கும் போராட்டங்களுக்கும் அனுமதி அளித்து வருகின்றது. இம்மாதிரி ஆர்பாட்டங்கள் நடந்துவந்த நிலையில், 2010ம் ஆண்டு அப்போதைய தி.மு.க அரசு கோயமுத்தூரில் நடத்திய உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாட்டில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இசைக்கப்பட்டபோது முதல் அமைச்சர் கருணாநிதி எழுந்து நிற்காமல் அமர்ந்தபடியே இருந்ததும், அதே மாநாட்டின் நிறைவில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டபோது அவர் எழுந்து நின்று மரியாதை செய்ததும், பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோ பதிவுகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக வெளியாயின. அந்தப் புகைப்படங்களும் வெளியிடப்பட்டன.

இப்போது காஞ்சி சங்கராச்சாரியாரைக் கண்டித்துத் தூற்றிப் பேசுபவர்களும், ஆர்பாட்டம் நடத்துபவர்களும், பகிரங்க மன்னிப்புக் கோருபவர்களும் அப்போது வாய்மூடி மௌனமாக இருந்தது தற்போது வெளியாகி, அவர்களுடைய இரட்டை வேடம் தோலுரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தோலுரிக்கப்பட்ட திராவிட இனவெறி

கருணாநிதி தமிழ்த்தாய்க்கு அவமரியாதை செய்தது வெளியானதைத் தொடர்ந்து மேலும் சில திராவிடப் போலித் தனங்கள் வெளியாயின.

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஷெட்யூல்டு பிரிவினர் அணியின் மாநிலத்தலைவரும் ‘ஈ.வெ.ராவின் மறுபக்கம்’ புத்தகத்தை எழுதியவருமான ம.வெங்கடேசன் தன்னுடைய முகநூல் பக்கத்தில், “1971ம் ஆண்டு (14-8-71), டாக்டர் பட்டம் பெற்ற கலைஞரைப் பாராட்டுவதற்காக விழா ஒன்றை சென்னை பகுத்தறிவாளர் கழகம் பெரியார் திடலில் நடத்தியது. ஈ.வெ.ரா தலைமையில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் குன்றக்குடி அடிகளார், என்.டி.சுந்தரவடிவேலு, ஏ.என்.சட்டநாதன், கீ.வீரமணி மற்றும் அமைச்சர் பெருமக்கள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது புதிய தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுப் பேசிய ஈவெரா, ‘கடவுள் வாழ்த்துக்குப் பதிலாக இது என்றால், ஒரு முட்டாள்தனத்துக்குப் பதிலாக இன்னொரு முட்டாள்தனம் என்றுதானே அர்த்தம்?’ என்றார்” என்று கவிஞர் கருணானந்தம் அவர்கள் எழுதியுள்ள ‘தந்தை பெரியார்’ (பக்கம்-569) என்ற நூலை மேற்கோள் காட்டிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் 12 ஆகஸ்டு 1971 அன்று தமிழ்த்தாயைக் கொச்சைப் படுத்தியும், அருவருக்கத்தக்க விதத்தில் அவமானப்படுத்தியும், “மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு மேலாக இருக்கும் தமிழ்த்தாய் உங்களைப் படித்தவராக ஆக்கினாளா?” என்று கேள்வி கேட்டு ஈ.வெ.ரா பேசிய உரையையும் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார் ம.வெங்கடேசன்.

ஈ.வெ.ராமசாமி, கருணாநிதி வழியில் தற்போதைய தி.மு.க செயல் தலைவர் ஸ்டாலினும் தன்னுடைய மேதாவிலாசத்தைக் காட்டி வருகிறார். சென்ற மாதம் நடைபெற்றப் பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய ஸ்டாலின், குடியரசு தினம் ஜனவரி 25 என்றும், பிறகு டிசம்பர் 25 என்றும், பின்னர் சுதந்திர தினம் ஜனவரி 15 என்றும் தவறாகக் கூறியுள்ளார்.

இது மட்டுமல்லாமல் சில தினங்களுக்கு முன்பு ஒரு திருமண விழாவில் பேசிய ஸ்டாலின் தேசிய கீதத்தை நாட்டுப்புறப்பாடல் என்றும் கூறித் தன் அறிவை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

இதே பாரம்பரியத்தில் வளர்ந்துள்ள தி.மு.க கட்சியைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் சுப்புலட்சுமி ஜகதீசன் காஞ்சி சங்கராச்சாரியர் ஸ்ரீ விஜயேந்திரரைக் கண்டித்து நடத்தப்பட்ட ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் தானே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தைப் பாடுவதாகச் சொல்லி அனைவரையும் எழுந்து நிற்கச் சொல்லிவிட்டுப் பின்னர் தப்பும் தவறுமாகப் பாடினார்.  இதன் வீடியோவை இங்கு காணலாம்.

தமிழ் பிரிவினைவாதமும், ஹிந்து விரோதமும், தேச விரோதமும் பரப்பிவரும் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைவர் சீமான் ஏற்கனவே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தைக் கொளுத்துவோம் என்று பேசியுள்ளார்.

இவர்கள் போதாதென்று, தௌஹீத் ஜமாத் போன்ற இஸ்லாமிய அமைப்புகள் அவர்கள் கொள்கைப்படி தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடக்கூடது என்றும், அவ்வாறான சூழ்நிலை அமையும்போது சிறுநீர் கழிக்கச் செல்வது போல வெளியேறிவிட வேண்டும் என்றும் முஸ்லிம் மக்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. இதற்கெல்லாம் எந்த “தமிழ்” அமைப்புகளும் போராடவில்லை.

பகிரங்க மன்னிப்புக் கேட்பார்களா?

இன்று பேச இயலாத நிலையில் இருக்கும் கருணாநிதி 2010ஆம் ஆண்டு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இசைக்கப்பட்டபோது எழுந்து நின்று மரியாதை செய்யாமல் இருந்ததற்காக, அவர் சார்பாக அவரது மகனும் தி.மு.க செயல்தலைவருமான ஸ்டாலின் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்பாரா?

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை மிகவும் மோசமாக எழுதியும் பேசியும் அவமானப்படுத்தி அவமரியாதை செய்த ஈ.வெ.ரா சார்பாக திராவிடர் கழகத்தலைவர் வீரமணி பகிரங்க மன்னிப்புக் கோருவாரா?

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தைத் தப்பும் தவறுமாகப் பாடி அவமதித்த சுப்புலட்சுமி ஜகதீசன் பகிரங்க மன்னிப்புக் கேட்பாரா?

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தைக் கொளுத்துவோம் என்று சொன்ன நாம் தமிழர் கட்சித் தலைவர் சீமான் பகிரங்க மன்னிப்புக் கோருவாரா?

தற்போது ஸ்ரீ விஜயேந்திர ஸ்வாமிகளுக்கு எதிராக ஆர்பாட்டம் செய்துவரும் தேச விரோத ஹிந்து விரோத சக்திகள் தி.மு.க., தி.க., நாம் தமிழர் ஆகிய கட்சித் தலைவர்களுக்கு எதிராக ஆர்பாட்டமும் போராட்டமும் நடத்தி அவர்களிடமும் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்பார்களா?

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடும்போது மரியாதை கொடுக்க வேண்டாம், அந்தச் சமயத்தில் வெளியேறிவிடுங்கள் என்று கூறும் இஸ்லாமிய அமைப்புகளுக்கு எதிராகப் போராடி அவர்களிடமும் பகிரங்க மன்னிப்புக் கோருவார்களா? காஞ்சிப் பெரியவரைக் கண்டிக்கத் துணிந்த சினிமா இயக்குனர் அமீர், அவர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த தௌஹீத் ஜமாத்தை ஏன் கண்டிக்கவில்லை?

தமிழ்த்தாயை வணங்குவார்களா?

1940ம் ஆண்டு கம்பன் விழாக் கழகத்தலைவர் கம்பன் அடிப்பொடி சா.கணேசன் அவர்களின் யோசனைப்படி வைத்தியநாத ஸ்தபதி அவர்கள் தமிழ்த்தாய்க்குப் பஞ்சலோக சிலை ஒன்றை வடித்தார். அதில் தமிழ்த்தாய் தாமரை மலர் மீது அமர்ந்து நான்கு கைகளில் முறையே ஜபமாலை, ஓலைச்சுவடிகள், தமிழ்ச்சுடர் மற்றும் செங்கோட்டு யாழ் ஏந்திக் காட்சித் தருவதாக வடித்திருந்தார்.

பிறகு, 1981ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மதுரை மாநகரில் ஐந்தாவது உலகத் தமிழ் மாநாட்டையொட்டி அப்போதைய தமிழக முதல்வர் எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தமிழ்த்தாய் சிலையைத் திறந்து வைத்தார்.

கம்பன் விழாக்கழகத் தலைவர் கம்பன் அடிப்பொடி சா.கணேசன் அவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் தமிழ்த்தாய்ய்கு என்று ஒரு கோவில் கட்டப்பட்டது. இது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் காரைக்குடியில் உள்ள கம்பன் மணிமண்டப வளாகத்தில் கட்டப்பட்டது. இந்தத் திட்டம் முழுவதுமாக நிறைவேறுவதற்கு முன்பே சா.கணேசன் காலமானார். பிறகு அவருடைய மாணவர்களுள் ஒருவரான கம்பன் அடிசூடி பழ.பழனியப்பன் அவர்கள் திட்டத்தைச் சிரமேற்கொண்டு முடித்தார்.

தமிழ்த்தாய்ச் சிலையின் ஒரு பக்கம் அகஸ்தியர் சிலையும் மறுபக்கம் தொல்காப்பியர் சிலையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சிலைகள் இருக்கும் கருவறைக்கு வெளியே ஒரு பக்கம் “ஒலி”த்தாய் உருவமும் மறுபக்கம் “வரி”த்தாய் உருவமும் வடிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை மட்டுமல்லாமல் கம்பன், இளங்கோவடிகள், திருவள்ளுவர் ஆகியோருக்கும் தனித்தனி சன்னிதிகள் உள்ளன. திரு கணபதி ஸ்தபதி அவர்கள் வடிவமைத்த இந்தத் தமிழ்த்தாய்க் கோவிலை 1993ம் அண்டு தி.மு.க தலைவர் கருணாநிதி திறந்து வைத்தார். இந்தக் கோவிலானது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதம் கம்பன் விழா நடக்கும்போது மட்டுமே திறந்து வைக்கப்படுகிறது. மற்றபடி இங்கே பூஜைகள் எதுவும் நடைபெறுவதில்லை (தமிழ்த்தாய் கோயில் பற்றிய செய்தி இங்கே).

ஆக, மேற்கண்டவாறு தமிழ்த்தாய்க்கு உருவகம் கொடுக்கப்பட்டுச் சிலைகள் வடிக்கப்பட்டாலும், அவற்றை வணங்கி வழிபாடு செய்ய நாத்திகத் திராவிட இனவெறியாளர்கள் யாவரும் தயாராக இல்லை.

தமிழ்த்தாயை வணங்க விருப்பம் இல்லாத, வழிபடத் தயாராக இல்லாத, “பகுத்தறிவு” பேசுபவர்களுக்கு, தமிழ்த்தாயைத் தெய்வமாகப் போற்றி மனதில் இருத்தித் தியானம் செய்த காஞ்சிப் பெரியவரைக் கண்டிக்க என்ன யோக்கியதை அல்லது அருகதை இருக்கின்றது?

மேலும், கடந்த 2013ம் ஆண்டு மே மாதம் 14ம் தேதி சட்டமன்றத்தில் அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் மதுரை மாநகரில் ருபாய் 100 கோடி செலவில் 300 அடி உயரம் கொண்ட தமிழ்த்தாய்ச் சிலை நிறுவப்படும் என்றும், அது ஏறக்குறைய அமெரிக்கச் சுதந்திர தேவி சிலையைப் போன்ற சூழலில் இருக்கும் என்றும் அறிவித்தார்.

காஞ்சிப் பெரியவரைக் கண்டிக்கத் துணிந்த பகுத்தறிவுவாதிகள் தமிழ்த்தாய்ச் சிலையை வணங்கி வழிபடுவார்களா? எழுந்து நின்று மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்று கூட அரசாணையில் குறிப்பிடாதவர்கள் தமிழ்த்தாயை அரசு விழாக்களில் வழிபட வேண்டும் என்று அரசாணை வெளியிடுவார்களா?

காஞ்சி மடத்தின் தமிழ்ப்பணி

காஞ்சி மடத்தைப் பொறுத்தவரை பல ஆண்டுகளாகப் பல்வேறு தமிழ்ப்பணிகள் செய்து வருகின்றது.

தமிழர்களின் கலாச்சாரச் சின்னங்களான ஆலயங்களைப் பாதுகாத்தல், புனர்நிர்மாணம் செய்தல் போன்ற பணிகளில் மடம் ஈடுபட்டு வருகின்றது.

தமிழர்களின் தலைசிறந்த கலைகளுள் ஒன்றான சிற்பக்கலையை வளர்க்கவும், சிற்பக்கலைஞர்களைப் பெருக்கவும், சிற்பக்கலைப் பாடசாலை நடத்தி வருகின்றது.

ஆலயப் பராமரிப்பிற்கு ஆகமங்கள் பற்றிய அறிவு மிகவும் முக்கியம். அதற்காக ஆகம அறிஞர்களை உருவாக்கும் விதமாக சைவ ஆகம பாடசாலை நடத்தி வருகின்றது.

கல்வெட்டுகள் மற்றும் பட்டயங்களைப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றது.

ஆன்மிகப் பாரம்பரிய, கலாச்சார, இலக்கிய நூல்களைத் தொடர்ந்து பதிப்பித்து வருகின்றது. அவற்றை நிரந்தரமாகப் பாதுகாக்க டிஜிடல் முறையிலும் பதிப்பித்து வருகின்றது.

தமிழ் இலக்கியவாதிகளையும், புலவர்களையும், ஒதுவார் சமூகத்தினரையும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அங்கீகாரம் அளித்து, நலவுதவிகளும் விருதுகளும், அளித்துப் பாராட்டி வருகின்றது.

சைவத் திருமுறைகள்,வைணவப் பிரபந்தங்கள் ஆகியவற்றை வளர்க்கும் விதமாக நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றது.

மடத்திற்குச் சொந்தமான பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களிடையே தமிழ் மொழியை வளர்க்கும் விதமாகப் பல போட்டிகள் நடத்திப் பரிசுகள் வழங்கி வருகின்றது.

இவ்வாறு பல ஆண்டுகளாகக் காஞ்சி மடம் செய்து வரும் தமிழ்ப்பணிகளை (ஒவ்வொன்றாகப் பட்டியலிட்டால் பல பக்கங்கள் வரும்) கணக்கிட்டால், அவற்றில் 10% கூடத் திராவிட அமைப்புகளோ, திராவிடக் கட்சிகளின் அரசுகளோ செய்யவில்லை என்று உறுதிபடக் கூறலாம். இத்தனை ஆண்டுகளாக இவ்வளவு தமிழ்ப்பணிகள் செய்து வரும் மடத்துப் பெரியவர்கள், தமிழ்த்தாயை அவமதிப்பார்களா? உண்மை இவ்வாறு இருக்க, காஞ்சி சங்கராச்சாரியாரைக் குறை கூறவோ, கண்டிக்கவோ இவர்களுக்கு என்ன அருகதை உள்ளது? என்ன யோக்கியதை இருக்கிறது?

ஹிந்து ஒற்றுமையைக் குலைப்பதே நோக்கம்

உண்மையிலேயே தமிழ்ப்பற்று கொண்டு தமிழைத் தாயாகப் போற்றுபவர்கள் ஸ்வாமிகளின் நிலைப்பாட்டையும், காஞ்சி காமகோடி பீடம் தமிழ் மொழிக்குச் செய்திருக்கும், செய்து கொண்டிருக்கும் மகத்தான சேவைகளையும் நிச்சயம் அறிந்திருப்பார்கள். ஆகவே அவர்கள் யாரும் ஸ்ரீ விஜயேந்திரரின் செயல்பாட்டில் தவறு காணவில்லை. ஆயினும் தவறு காண்பவர்களின் மனவுணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து காஞ்சி மடத்தின் சார்பில் விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்விளக்கத்தை உண்மையான தமிழ் பற்றாளர்கள் நிச்சயம் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்பதிலும் சந்தேகமில்லை.

இந்நிலையில் தமிழ் ஹிந்துக்கள் ஒரு விஷயத்தைத் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளவேண்டும். நாத்திக திராவிட இனவெறிக் கவிஞர் வைரமுத்து தெய்வத் தமிழ்த்தாய் ஆண்டாளை அவமதித்ததற்கு எதிராகத் தமிழகம் முழுவதும் ஹிந்துக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராட்டங்கள் நடத்தி வருகையில் ஹிந்து விரோத திராவிட சக்திகள் பெரும் பின்னடவை அடைந்துள்ளன. இத்தனை ஆண்டுகளில் அவர்கள் பார்த்திராத அளவுக்கு ஹிந்துக்கள் திரண்டு வீதிகளில் இறங்கிப் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த வலிமை மிக்க ஹிந்து ஒற்றுமையைக் குலைக்க ஒரு வழியைத் தேடிக்கொண்டிருந்த ஹிந்து விரோத சக்திகள் ஆண்டாளுக்கான போராட்டத்தை வெறும் பிராம்மணர்களின் போராட்டமாகக் காட்ட முயற்சித்தனர். பிராம்மணர்களுக்கும் அப்பிராம்மணர்களுக்குமான சண்டையாகவும், சைவர்களுக்கும் வைணவர்களுக்குமான சண்டையாகவும் மாற்றவும் முயற்சி செய்தனர். ஆயினும், அவர்கள் முயற்சிகள் பெரும் தோல்வி அடைந்தன.

அப்படியாகத் தோல்வி மேல் தோல்வி கண்ட நிலையில், இந்தத் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பிரச்சனையை ஒரு வாய்ப்பாகக் கருதி, அதைக் கையில் எடுத்துக்கொண்டு, ஆண்டாள் பிரச்சனையிலிருந்து மக்களைத் திசைத் திருப்ப முயற்சி செய்கின்றனர். இதைப் புறந்தள்ளுவதே தமிழ் ஹிந்துக்கள் செய்ய வேண்டியது. தமிழ் ஹிந்துக்களைப் பொறுத்தவரை, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பிரச்சனையை இத்துடன் நிறுத்திவிட்டு, தெய்வத்தமிழ்த்தாய் ஆண்டாள் பற்றிய பிரச்சனையில் முழு கவனம் செலுத்தி நமது போராட்டங்களைத் தொடரவேண்டும். வைரமுத்து ஆண்டாள் சன்னிதியில் வந்து மன்னிப்புக் கேட்கும்வரைத் தொடரவேண்டும்.

அதன் பிறகும், ஹிந்து ஒற்றுமையை வலியுறுத்தும் விதமாக திராவிட, கம்யூனிச, தமிழ் பிரிவினைவாத கும்பல்களைத் தமிழக மக்களுக்குத் தோலுறித்துக் காட்டும் செயல்பாடுகளைத் தொடரவேண்டும்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை அவமதித்தாரா ஸ்ரீ விஜயேந்திரர்?

சென்னை நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டபோது ஸ்ரீ விஜயேந்திர ஸ்வாமிகள் அமர்ந்திருந்தது முற்றிலும் இயல்பான, எந்தவிதத்திலும் இங்கிதக் குறைவில்லாத செயல் என்பதே இப்போது எனது முடிவு. அதற்கான ஆதாரங்களைக் கீழே தருகிறேன்.

சுவாமிகள் கலந்து கொள்ளும் எல்லா பொது நிகழ்ச்சிகளிலும் தொடக்கத்தில் கடவுள் வாழ்த்து (prayer) சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கும். அப்போது சபை முழுவதும் எழுந்து நிற்கும். ஆனால் சுவாமிகள் கண்மூடி தனது ஆசனத்தில் அமர்ந்து தான் இருப்பார், எழுந்து நிற்கமாட்டார். ப்ரேயர் முடிந்ததும் அனைவரும் அமர்வார்கள். இதுவே பற்பல வருடங்களாக இருந்து வரும் முறை. இது ஏறக்குறைய ஒரு involuntary action போல நடக்கும் ஒன்று. உதாரணத்திற்கு இரண்டு வீடியோக்களைக் கீழே தருகிறேன். இவை இரண்டுமே SCSMV பல்கலைக் கழக பட்டமளிப்பு விழா என்ற வகையிலான *பொது* நிகழ்ச்சிகள். இவற்றில் பேராசிரியர்கள், கல்வித் துறை அதிகாரிகள், மாணவர்கள், பொதுமக்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

2016 நவம்பர் நிகழ்ச்சி: 35 – 37 நிமிடங்களைப் பார்க்கவும்.

2014 அக்டோபர் நிகழ்ச்சி: 14 – 17 நிமிடங்களைப் பார்க்கவும்.

இவற்றில் நிகழ்ச்சித் தொடக்கத்தில் ப்ரேயர் பாடல்களாக ‘கணானாம் த்வா கணபதிம்…’ ‘ப்ரணோ தேவீ சரஸ்வதீ…’ ‘பத்ரம் கர்ணேபி:.. ‘ ஆகிய புனிதமான வேத மந்திரங்கள் பாடப் படுகின்றன. மேடையிலுள்ள அதிகாரிகள், பார்வையாளர்கள் உட்பட ஒட்டுமொத்த அரங்கமும் எழுந்து நிற்கிறது. சுவாமிகள் அமர்ந்து தான் இருக்கிறார். இதில் யாருக்கும் எந்தப் பிரசினையும் இல்லை.

சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியுள்ள குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியில் என்ன நடந்திருக்கிறது? ஆரம்பத்தில் ஒரு தமிழ்ப்பாடல் வருகிறது. எல்லாரும் எழுந்து நிற்கிறார்கள். சரி, சம்ஸ்க்ருத சுலோகங்களுக்குப் பதிலாக தமிழில் உள்ள தெய்வபக்திப் பாடல் ஒன்றைப் பாடுகிறார்கள் என்று தானே சுவாமிகள் நினைத்திருப்பார்? வழக்கம் போலவே அமர்ந்திருந்து தானும் அந்தத் தருணத்தில் தெய்வ சிந்தனையில் இணைந்திருக்கிறார். இதுதான் நடந்திருக்கிறது. “நீராரும்” என்ற இந்தப் பாடல் தமிழ்நாடு அரசினுடைய அதிகாரபூர்வ வாழ்த்து என்பது அவரது நினைவில் இருந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை (வேதபாடசாலைகளிலும் குருகுலங்களிலுமே அவர் அதிகம் பயின்றிருக்கிறாரே அன்றி தமிழ்நாட்டின் ரெகுலர் பள்ளிகளில் அல்ல என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்). எனவே அவையினர் *அதற்காகத் தான்* எழுந்து நிற்கிறார்கள் என்று அவர் கருதுவதற்கும், தானும் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்று அவர் எண்ணுவதற்கும் எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. அதனால் தான் அமர்ந்திருந்தார். “தமிழணங்கே” என்ற வரிகளைக் கேட்டவுடன் இது தமிழ்த்தாயைக் குறித்த பாடல் என்பதை உணர்ந்து கொண்டிருப்பார். சரி, தமிழன்னையும் தேவி சரஸ்வதியின் ஸ்வரூபம் என்பதால் இதைப் பாடியிருக்கிறார்கள் என்று எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார். அவ்வளவு தான்.

ஆனால், ஜனகணமன விஷயம் வேறு, அது ஒரு “அரசாங்க சமாசாரம்” என்பது சன்னியாசிகள் உட்பட அனைவருக்கும் தெரிந்த தகவல். அதனால் உடனடியாக எழுந்து நின்று விட்டார். இது தான் விஷயம்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்திற்கு அவர் எழுந்து நிற்காதது அவமரியாதையால் அல்ல. மற்ற நிகழ்ச்சிகளில் பாடப்படும் வேத மந்திரங்களைக் கொண்ட சம்ஸ்கிருத கடவுள் வாழ்த்துக்களைப் போல இதுவும் தமிழில் உள்ள ஒரு வாழ்த்து என்று கருதியதால் தான் என்பது வெள்ளிடை மலை. உண்மையில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்திற்கு அரசாங்கம் கொடுத்திருப்பதை விட உயர்ந்த ஸ்தானத்தைத் தான் சுவாமிகள் கொடுத்திருக்கிறார். மடம் மன்னிப்பு கேட்கவேண்டும் என்று எழுதப்பட்ட ஸ்வராஜ்யா ஆங்கிலக் கட்டுரை அவசரத்திலும் விஷயத்தை சரியாக ஆராய்ந்து பார்க்காமலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

காஞ்சி மடம் இந்த விஷயம் குறித்து தெரிவிக்க வேண்டியது வருத்தமும் அல்ல, மன்னிப்பும் அல்ல, மேற்கண்ட விளக்கத்தைத் தான். மேலே உள்ள வீடியோ பதிவுகளின் க்ளிப்பிங்குகளுடன் இந்த விளக்கத்தை தொலைக்காட்சிகளிலும் மற்ற ஊடகங்களிலும் வரச்செய்ய வேண்டும்.

இதுவே இந்தப் பிரசினையில் எனது இறுதியான நிலைப்பாடு.

நியூஸ் 7 தொலைக்காட்சிக்கு  காஞ்சி மடம் அளித்துள்ள விளக்கம்

இந்த விளக்கத்தில் கடவுள் வாழ்த்து என்று கருதி தியானத்தில் சுவாமிகள் அமர்ந்திருந்தார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

சட்டரீதியாகவும் இதுவே சரியானது. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை அங்கீகரித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட அரசாணையில் அரசு நிகழ்ச்சிகளின் தொடக்கத்தில் (முடிவில் அல்ல) கடவுள் வாழ்த்தாக (As a Prayer song) இது பாடப்பட வேண்டும் என்றே உள்ளது. பாடலின் போது எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்பதும் அரசாணையில் இல்லை. அரசாணையின் பிரதி கீழே.

தமிழைக் குறித்து காஞ்சி மடாதிபதிகள் அனைவரும் உயர்வாகவே கூறி வந்திருக்கிறார்கள். மறைந்த பரமாசாரியார் தமது உரைகளில் பல இடங்களில் திருக்குறள், தேவாரம், பிரபந்தம் முதலிய தமிழ் நூல்களிலிருந்து மேற்கோள்கள் காட்டியும் வந்திருக்கிறார். மேலும், இந்துமதத்தின் பொதுவான மற்றும் சன்னியாச நடைமுறைகளின்படி நின்றால் மரியாதை, உட்கார்ந்தால் அப்படியல்ல என்பதெல்லாம் கிடையாது – அது நாம் நமது பொதுநிகழ்ச்சிகளில் வலிந்து ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மேற்கத்திய / கிறிஸ்தவ நடைமுறை மட்டுமே. இந்துமத நிகழ்ச்சிகளில் புனிதமான பல மந்திரங்களை உட்கார்ந்து கொண்டு தான் ஓதுகிறார்கள்.

தமிழ்த்தாய் என்ற கருத்தாக்கமும் சரி, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலும் சரி, முற்றிலும் இந்துமதம், இந்துப் பண்பாடு சார்ந்தவை. உண்மையில் கிறிஸ்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கள், மார்க்சியர்கள் ஆகியோருக்குத் தான் அவர்களது மத நம்பிக்கைகளுக்கு எதிரான அந்தப் பாடலைக் குறித்து ஆட்சேபங்களும் எதிர்ப்புணர்வும் இருக்குமே தவிர இந்துக்களுக்கு அல்ல. இது குறித்து மேலும் அறிய “தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து: தெரிந்த பாடல் தெரியாத உண்மைகள்” என்ற எனது பதிவைப் பார்க்கவும்.

2010 செம்மொழி மாநாட்டில் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து பாடும்போது முழு அவையும் எழுந்து  நிற்க அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த மு.கருணாநிதி தனது இருக்கையில்  அசையாமல் உட்கார்ந்திருந்தார் என்பது அப்போதைய வீடியோ பதிவுகளில் தெரிய வருகிறது. அந்த வீடியோவை இங்கே காணலாம்.  அப்போது இதைக் குறித்து எந்த சர்ச்சையும் எந்த “தமிழ் உணர்வாளனும்” எழுப்பியதாகவே தெரியவில்லை.  இத்தனைக்கும் உட்கார்ந்திருந்தவர் தமிழக முதல்வர். அரசியல்வாதி.

எனவே  இப்போதைய எதிர்ப்புகளும் கண்டனங்களும்  வேண்டுமென்றே உள்நோக்கத்துடன் செய்யப் படுகின்றன என்றே கருத வேண்டும்.

*****

(ஜடாயு தனது ஃபேஸ்புக் பதிவில் எழுதியது)

வேதம் நிறைந்த தமிழ்நாடு: நூல் வெளியீடு

Tamil Nadu The Land of Vedas“தர்மம் மிகுந்த கலாச்சாரத்தை உலகுக்குக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே தேசம் இந்தியா தான். உலகுக்குக் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் கொடுப்பவர்களிடம் தர்மம் இருக்க வேண்டும். ஆகவே நாம் தர்மத்தின் வழி நடந்துகொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அதை வளர்க்கவும் வேண்டும். நமது தர்மத்தை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். முக்காலத்தையும் யோசித்துச் செயல்பட்ட தேசம் இந்தியா. முக்காலமும் உணர்ந்து உலகுக்கு நாகரீகம் சொல்லிக்கொடுக்கக் கூடியது நமது தேசம். நமது நாகரீகத்துக்கு வேதப் பண்பாடே அடிப்படை. ஆகவே நமது வேதப் பண்பாட்டை கீழிருந்து வளர்க்க வேண்டும். ஆரம்ப ஞானம் சொல்லிக்கொடுத்து, கல்வி மூலம் புரிய வைத்து, கலைகள் மூலம் வளர்த்து, ஆராய்ச்சிகள் மூலம் நிலை நிறுத்த வேண்டும். வேதம் நிறைந்த நம் தேசத்தில், பேதமும் வேஷமும் அதிகமாகி வருகின்றன. பேதம் அழித்து வேஷம் ஒழித்து வேதம் வளர்க்க வேண்டும். நம் தேசத்தின் பொதுவான பாஷை சம்ஸ்க்ருதம். அம்மொழியின் சாயலும் தொடர்பும் இல்லாத மொழியே நம் தேசத்தில் கிடையாது. ஆகவே சம்ஸ்க்ருதத்தைக் கொண்டு, பன்முகங்களைக் கொண்ட இந்த தேசத்தை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். தேசத்தில் ஒருங்கிணைப்பு வேண்டுமென்றால், நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைப்புடன் செயல்பட வேண்டும்” என்று கூறினார் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி பூஜ்ய ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்.

தொல்லியல் துறையில் பல வருடங்களாகச் சிறந்த சேவை செய்து வரும் தொல்லியல் ஆராய்ச்சியாளர் டாக்டர் ஆர்.நாகஸ்வாமி அவர்கள் எழுதிய “Tamil Nadu – The Land of Vedas” என்கிற ஆங்கில நூல் வெளியீட்டு விழா இம்மாதம் 12-ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று தியாகராய நகர் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கான சபாவில் நடந்தது. அப்போது ஆசியுரை வழங்கிய பூஜ்ய ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் மேற்கண்டவாறு பேசினார்.

அவர் தன்னுடைய ஆசியுரையில், டாக்டர் நாகஸ்வாமி அவர்களின் நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வெட்டுக்களைப் பற்றியும் அவற்றில் சொல்லப்பட்டுள்ள நமது கலாச்சாரப் பெருமைகளைப் பற்றியும் பேசினார். மேற்கிலிருந்து கிழக்கு வரைப் பரந்து விரிந்து இருந்த நமது பாரத தேசம் தற்போது குறுகிவிட்டாலும், இப்போது அங்கேயுள்ள நாடுகளில் கிடைக்கும் கல்வெட்டுகள் மூலம் நமது வேதப் பண்பாடு எப்படி உலகெங்கும் பரவியிருந்தது என்பது நிரூபணம் ஆகிறது என்றார். டாக்டர் நாகஸ்வாமியின் நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காம்போஜம் (கம்போடியா) நாட்டு கல்வெட்டு ஒன்றில் உள்ள சம்ஸ்க்ருத ஸ்லோகங்கள் பலவற்றை விளக்கிச் சொன்னார் ஸ்வாமிகள். “இந்த ஸ்லோகங்களில் மூன்று வேதங்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன; மும்மூர்த்திகளைப் பற்றிப் பேசுகின்றன; அனைத்து மக்களுக்கும் அவரவருக்கு உரிய விதத்தில் வாழ்க்கை வசதி செய்துதரப்பட்டிருந்ததையும், அதிதிகள் எப்படி கௌரவத்துடன் விருந்தோம்பப்பட்டனர் என்பதையும், தர்மத்தைப் பற்றிய சிந்தனை ஆட்சியாளர்களிடையேயும் மக்களிடையேயும் எப்படி இருந்தது என்பதைப் பற்றியும், தர்மத்தைக் கடைப்பிடிப்பவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் உண்டு என்பதையும், அனைத்து சமுதாயத்தினரின் நன்மைக்காகவும் அரசாட்சி நடத்தப்பட்டதையும், கோவில்கள் எவ்வளவு சுத்தமாக வைக்கப்பட்டிருந்தன என்பதையும், மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்கள் எவ்வாறு மக்களிடையே பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டன என்பதையும், காஞ்சி முதல் சீனா வரையிலான பல தேசங்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதையும் இந்த ஸ்லோகங்கள் விளக்கிச் சொல்கின்றன” என்று கூறினார் ஸ்வாமிகள்.

Tamil Nadu - The Land of Vedas-1

“தர்மம் தழைத்தோங்கிய தேசம் பாரத தேசம். 5000 வருட கலாச்சாரம் நம்முடையது. அதற்கு மேலும் பழமை வாய்ந்ததாக இருந்தாலும் பேச்சு வழியில் வாய்மொழி மூலமாக பரம்பரை பரம்பரையாக சொல்லப்பட்டு வந்துள்ளது நமது வரலாறு. எழுத்து என்பது ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிறகு 5000 வருட பண்பாடு ஓரளவுக்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சரியான வரலாறு கொண்டுவரப்பட வேண்டும். சரியான வரலாறு மக்களிடையே சொல்லப்பட வேண்டும். தமிழகத்தின் உண்மையான வரலாறு மக்களுக்குத் தெரியவேண்டும். தமிழகத்தில் வேதங்களும், வேத நாகரீகமும், வேதப் பண்பாடும் எவ்வாறு தழைத்தோங்கியிருந்தன என்பதை இந்த நூல் விரிவாகப் பேசுகிறது. தமிழகம் வேதம் தழைத்தோங்கிய தேசம் என்பதை நிறுவுகிறது இந்நூல். இந்நூலை எழுதியுள்ள நாகஸ்வாமி பெரியவாளின் அனுக்ரஹத்தைப் பரிபூரணமாகப் பெற்றவர். அவர் இத்துறையில் தன்னுடைய ஆராய்ச்சிகளைத் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும்; மேலும் பல நூல்களைக் கொண்டு வரவேண்டும்” என்று ஆசியுரை வழங்கினார் ஸ்வாமிகள்.

நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்தில் தன்னுடைய நூலை அறிமுகம் செய்து உரையாற்றினார் டாக்டர் நாகஸ்வாமி. அவர் தன்னுடைய அறிமுக உரையில், “புத்தூர் என்று ஒரு கிராமம் உள்ளது. முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் தன் தாயாரின் பெயரில் வானவன்மாதேவி சதுர்வேதி மங்கலம் என்கிற பெயரளித்து வேதங்களை வளர்த்தான். 1080 வேத பண்டிதர்களை வசிக்கச் செய்தான். அங்கே வேதக் கல்லூரி நடத்தப்பட்டு நூற்றுக்கணக்கான வைதீக மாணவர்கள் எப்போதும் கல்வி கற்று வந்தார்கள். அவ்வூரில் ஒரு தாமரைக்குளம் இருந்தது. அக்குளத்தில் வளரும் தாமரைகள் பெரிதாக மலர்ந்திருக்கும். அதக் குளம் இன்றும் இருக்கிறது. அந்தக் குளத்துத் தாமரைகளை இங்கே மேடையில் இருக்கும் அறிஞர்களுக்கு அன்பளிப்பாக அளிக்கத் தருவித்திருக்கிறேன். அந்தக் குளமும் தாமரை மலர்களும் இன்றும் இருந்தாலும், அந்தக் கிராமத்தில் தற்போது ஒரு வைதீகப் பிராம்மணர் கூட இல்லை. நான்கு வேதங்களும் தழைத்தோங்கிய, 1080 வேத பண்டிதர்களும், நூற்றுக்கணக்கான வைதீக மாணவர்களும் கல்வி கற்ற அந்த சதுர்வேத மங்கலத்தில் இன்று ஒரு வைதீக பிராம்மணர் கூட இல்லை” என்று தற்போதைய நிலையை எடுத்துக்கூறினார்.

“வேதம் நிறைந்த தமிழ்நாடு” என்ற பாரதியாரின் கூற்றுப்படி தமிழகத்தில் வேதம் தழைத்தோங்கித்தான் இருந்தது. தமிழகத்தின் பழம்பெருமை வாய்ந்த கலாச்சாரம் வேதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது தான். சிறப்பு வாய்ந்த தமிழ் பண்பாட்டிற்கு வேதத்தின் பங்களிப்பு அளவிலடங்காது. என்னுடைய இந்த நூலை இரண்டு பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். முதல் பாகத்தில் தமிழகத்திற்கும், தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கும் வேதங்கள் ஆற்றிய பங்கை தமிழ் இலக்கியங்களின் சான்றுகள் மூலமாக நிறுவியுள்ளேன். புறநானூறு முதற்கொண்டு சங்ககால இலக்கியங்களில் ஆரம்பித்து தமிழ் இலக்கியங்களில் கூறப்பட்டுள்ளவற்றை ஆராயந்து சொல்லியிருக்கிறேன். இரண்டாம் பாகத்தில் கல்வெட்டுக்கள், செப்புப்பட்டயங்கள் மூலம் வேத நாகரீகத்தையும் தமிழகத்துக்கு வேதத்தின் பங்களிப்பையும் நிறுவியுள்ளேன். இந்தப் புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு விஷயமும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் கூறப்பட்டவை” என்றார் டாக்டர் நாகஸ்வாமி.

Tamil Nadu - The Land of Vedas-2

அவர் மேலும் கூறுகையில், “தமிழகத்தில் அரசாட்சி எப்படி நடந்தது; நீதி பரிபாலனம் எவ்வாறு நடத்தப்பட்டது; நீதிமன்றங்கள் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டன; தேர்தல்கள் எவ்வாறு நடத்தப்பட்டன; வேட்பாளருக்கு வேண்டிய தகுதிகள் என்ன; அவர்கள் எவ்வாறு, எதற்காக, தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்கள்; தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட வேட்பாளரின் ஏழு தலைமுறைகள் தேர்தலில் பங்கேற்கத் தடை; ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் ஒரு முறை தேர்தலில் வேட்பாளராகப் பங்கேற்றால் அவருடைய மூன்று தலைமுறையினர் அடுத்து வரும் தேர்தல்களில் பங்கேற்கத் தடை; வரிகள் எப்படி விதிக்கப்பட்டன; வருவாய் எப்படி இருந்தது; ஆட்சியில் வேளாண்மையின் பங்கு; அரசாட்சியில் கிட்டத்தட்ட 80 சதவிகித உயர்நிலைப் பதவிகள் வேளாளர்களிடம் இருந்தது; அவர்கள் மூவேந்தர் வேளாளர்கள் என்று அழைக்கப்படது; போன்ற ஏராளமான பல தகவல்கள் நமக்குக் கல்வெட்டுகள் மூலமும் செப்புப்பட்டயங்கள் மூலமும் கிடைக்கின்றன” என்றார்.

“மக்களை தர்மத்தின் வழி நடத்திச்செல்ல அனைத்து வேத சூத்திரங்களும், தர்ம சாஸ்திரங்களும் பயன்பட்டன. ஆபஸ்தம்ப, ஆஸ்வலாயன, போதாயன சூத்திரங்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்டன. உதாரணத்துக்கு, அதிதியை விருந்தோம்புவதில் கூட சூத்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட விதிகளைப் பின்பற்றியுள்ளார்கள். ஜாதி வேற்றுமைகள் பாராட்டாமல் இருந்துள்ளார்கள். எப்படி மோக்ஷம் அடைவது; எப்படி தோஷங்களைத் தவிர்ப்பது போன்றவற்றிற்கெல்லாம் “அத்யாத்ம வித்யா” என்கிற பாடத்திற்கு ஆதி சங்கரர் அருளிய உரையைப் பின்பற்றியிருக்கிறார்கள். கிராமங்கள் அளவில் பிரச்சனைகளுக்கும் வழக்குகளுக்கும், தீர்வு அளிக்கும் பொறுப்பு வைதீக பிராம்மணர்களிடம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. கீழ்நிலை மக்களுக்கு இலவசமாக வீடுகள் கட்டித்தரப்பட்டிருந்தன; அவர்களுக்கு வரிவிதிப்பு இல்லை. அனைத்து மக்களுக்கும் வேறுபாடின்றி “சம தர்சனம்” என்கிற கொள்கை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. மேற்கிலிருந்து கிழக்கு வரையிருந்த அனைத்து தேசங்களிலும் நிலவியிருந்த வேத நாகரீகத்தை நிறுவும் விதமாக சம்ஸ்க்ருத ஆவணங்கள் கிடைத்துள்ளன. உதாரணத்திற்கு, காம்போஜ (Cambodiya) தேச அரசர்கள் தினமும் தேவ-ரிஷி-பித்ரு தர்ப்பணங்கள் செய்து வந்துள்ளனர். இலக்கிய, கல்வெட்டு சான்றுகளையும் ஆதாரங்களையும் கொண்டு தமிழகம் வேதங்கள் தழைத்தோங்கிய பூமி என்று நிறுவியிருக்கிறேன்” என்று கூறி தன்னுடைய நூலுக்கு அறிமுகம் தந்தார் டாக்டர் நாகஸ்வாமி.

அவருக்கு அடுத்தபடியாக உரையாற்றிய பஞ்சாப்/ஹரியானா மாநிலத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதியும் ஜார்கண்ட்/பிகார் மாநிலத்தின் முன்னாள் ஆளுனருமான திரு.ராம ஜாய்ஸ் அவர்கள் தர்மம் பற்றியும், பாரதத்தில் எப்படி தர்மம் தழைத்தோங்கியது என்றும், பெருமையுடன் பேசி, பின்னர் இன்றைய சூழ்நிலையில் தர்மம் எப்படிக் குறைந்து வருகிறது என்று ஆதங்கத்தையும் வெளிப்படுத்தினார். அவர் பேசுகையில், “மகாபாரதத்தில் கர்ண பர்வம் தர்மத்தைப் பற்றிப் பேசுகிறது. பாரத தேசத்து மக்கள் தர்மத்தின் வழி நடந்தார்கள். தர்மத்திற்கு எதிரான ஆசையையும், செல்வத்தையும் நிராகரித்தார்கள். ஆகவே தேசத்தில் தர்மம் தழைத்தோங்கியது. ஆனால் தற்போது, ஆசைகள் வசப்படுதலும் செல்வங்களைத் தேடுதலும் அதிகமாகி வருகின்றது. எனவே தர்மம் க்ஷீணித்து வருகின்றது. இருப்பினும் தர்மம் என்பது நமது தேசத்தில் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு நிலைத்துள்ளது. அதற்கு வேதங்களே அடிப்படைக்காரணம். “சர்வ தர்ம சமபாவனை” என்பதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை. தர்மம் என்பது ஒன்றே ஒன்று தான். அது நம்முடைய சனாதன தர்மம் தான். மற்றவற்றைத் தர்மம் என்று கூறுவதே பிழை” என்றார்.

Tamil Nadu - The Land of Vedas-3

அவர் மேலும் பேசுகையில், “நமது அரசியல் சாஸனத்தின் 14 வது க்ஷரத்து (Article 14) சமத்துவம் பற்றிப் பேசுகிறது. ஆனால் அந்தச் சமத்துவம் உலகிலேயே மிகப்பழைய நூலான ரிக் வேதத்திலேயே பேசப்பட்டுவிட்டது. உயர்ந்தவரும் இல்லை; தாழ்ந்தவரும் இல்லை; அனைவரும் சமமே என்று ரிக் வேதம் சொல்கிறது. நமது உச்ச நீதிமன்றத்தின் சின்னத்தில் “யதோ தர்ம: ததோ ஜய:” என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது “எங்கெல்லாம் தர்மம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் ஜெயம் (வெற்றி) இருக்கும்” என்று அர்த்தம். உச்ச நீதிமன்றத்தின் சின்னத்தில் இப்படி குறிக்கப்பட்டுள்ளது பல நீதிபதிகளுக்கும், வழக்கறிஞர்களுக்குமே கூட தெரியாது. தமிழகம் பெற்றெடுத்த நிறந்த கவிஞரான சுப்பிரமணிய பாரதியார் “முப்பது கோடி முகமுடையாள், உயிர் மொய்ம்புறவொன்றுடையாள்; இவள் செப்புமொழி பதினெட்டுடையாள், எனிற் சிந்தனை ஒன்றுடையாள்” என்று அற்புதமாகப் பாடியுள்ளார். அவரின் இந்தப் பாட்டை மேற்கோளாகக்கொண்டு ஒரு வழக்கில் தீர்ப்பளித்தேன். என்னுடைய தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றமும் அங்கீகரித்தது. சட்டம் என்பது நோயைத் தீர்க்கும்; தர்மம் நோய் வராமல் தடுக்கும் (Law is Curative; Dharma is Preventive). ஆகவே, இன்றைய சூழ்நிலையில் நமது தேசத்துக்கான ஒரே தீர்வு தர்மத்தை மீண்டும் எழுப்புவதேயாகும்” என்றார்.

ராம ஜாய்ஸ் இறுதியாக, “டாக்டர் நாகஸ்வாமியின் இந்நூல் சமூக, அரசியல், பொருளாதார, சமய என்று அனைத்துப் பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கொடுப்பதாகவும் அமைந்துள்ளது. இந்நூல் வேத நாகரீகத்திற்கும் வேதப் பண்பாட்டிற்கும் தமிழகத்தின் பங்களிப்பைப் பற்றிய ஒரு பல்பொருள் விளக்கமாகவும் கலைக்களஞ்சியமாகவும் விளங்குகிறது. இதை அனைவரும் படித்துப் பயன்பெற வேண்டும்” என்று கூறி முடித்தார்.

Tamil Nadu - The Land of Vedas-4

அவர் உரையாற்றிய பிறகு, பூஜ்ய ஸ்ரீ விஜயேந்திர ஸ்வாமிகளின் ஆசியுடன் நூல் வெளியிடப்பட்டது. மேடையில் வீற்றிருந்த அறிஞர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் மரியாதை செய்யப்பட்டது. நூலின் முதல் பிரதியை கோவை பாரதிய வித்யா பவன் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணராஜ வானவராயர் அளிக்க, தமிழகத்தின் முன்னாள் முதன்மைச் செயலர் டாக்டர் C.K.கரியாலி பெற்றுக்கொண்டார். அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய வானவராயர், எளிமையான மொழியில் நகைச்சுவை ததும்பப் பேசினார். அவர் பேசுகையில், “உலக சமயங்களின் பாராளுமன்றத்தில் விவேகானந்தர் உரையாற்றியபோதும் சரி, சமீபத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்கப் பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றியபோதும் சரி, பார்வையாளர்கள் கைதட்டி ஆரவாரித்து வரவேற்பு அளித்தது நமது கலாச்சாரத்துக்குத்தான் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு மாநிலமும். ஒவ்வொரு மொழியும் பாரத கலாச்சாரத்துக்குப் பங்களித்துள்ளன. சம்ஸ்க்ருதத்துக்கும் தமிழுக்கும் இடையே விவாதம் தேவையில்லை. எங்கிருந்து வந்தாலும், உயர்வான சிந்தனைகளைப் பாரதம் ஏற்றுக்கொள்ளும். நமது கலாச்சாரத்தின் பழம்பெருமைகளைப் பேசிக்கொண்டிருப்பதில் பயனில்லை. அவற்றை நிரந்தரமாக நிலை நிறுத்த வேண்டும். அதற்கு, வளரும் தலைமுறையினரிடம் அவற்றைக் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். அதற்குண்டான செயல்திட்டங்களை வகுத்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். கல்விப்பாடங்களை அதற்குத் தகுந்தாற் போல மாற்றியமைக்க வேண்டும்” என்றார்.

அவர் மேலும் பேசுகையில், “நம்முடைய 5000 வருட கலாச்சாரத்தைப் பற்றி நாம் ஒன்றும் அறியாமல் இருக்கிறோம். ஆனால் மேல்நாட்டு அறிஞர்கள் நமது கலாச்சாரத்தை ஆராய்ச்சி செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய கலாச்சரத்தை நாமே மறந்துவிட்டால் அப்புறம் இளைய தலைமுறை முகவரியின்றிப் போய்விடும். இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை நிலவுகையில், டாக்டர் நாகஸ்வாமியின் நூல் பெரும் நம்பிக்கை அளிக்கிறது. கடந்த 70 ஆண்டுகளாக அயராது உழைத்து வருகிறார். இந்த நூலிற்குப் பின்னால் கடுமையான உழைப்பு இருக்கிறது. ஆனால் இவ்வளவு ஆண்டுகாலம் உழைத்துக்கொண்டிருந்தும், அவருக்கு இன்னும் சரியான அங்கீகாரம் கிடைக்கப்படாமல் இருக்கிறது. நாகஸ்வாமி போன்றவர்கள் எதையும் எதிர்பார்த்து உழைப்பதில்லை. தேசபக்தியுடன் ஒரு கடமையாக நினைத்தே தங்களின் பணியைச் செய்கின்றனர். அவர்களை அங்கீகரிப்பது நமது ஆட்சியாளர்களின் கடமை; நமது கடமை. இந்த நூலை நமது மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், பட்ட மேற்படிப்புக்கான பாடங்களில் ஆதார நூலாக, மேற்கோள் புத்தமாக சேர்க்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.

Tamil Nadu - The Land of Vedas-5

அடுத்ததாக தமிழ்நாடு விசுவ ஹிந்து பரிஷத்தின் நிறுவனர் ஸ்ரீ வேதாந்தம்ஜி, டாக்டர் நாகஸ்வாமிக்கு மலர் மாலை அணிவித்து பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவித்தார். பின்னர் பேசிய வேதாந்தம்ஜி, “இந்தோனேஷியாவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி சுகர்னோ வாழ்வில் நடந்த சம்பவத்தை நினைவு கூர்கிறேன். நமது தலைநகர் தில்லியில் ரகுவீரா என்கிற இந்தியவியல் ஆய்வாளர் இருந்தார். அவர் இந்தோனேஷியா சென்ற சமயத்தில், சுகர்னோவின் தந்தையாருக்கு மகனாக சுகர்னோ பிறந்திருந்தார். சுகர்னோவின் தந்தையார் ரகுவீராவை வரவேற்று, மரியாதை செய்து, பின்னர் புதிதாகப் பிறந்துள்ள தன் குழந்தைக்கு நல்ல பெயர் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்துச் சூட்டுமாறு கேட்டுக்கொண்டார். அப்போது மஹாபாரதத்தில் தர்மவானாக விளங்கிய கர்ணனின் பெயரைப் பரிந்துரைத்துள்ளார் ரகுவீரா. “கர்ணன் தர்மவானாக இருந்தாலும் அதர்மவாதிகளான கௌரவர்கள் பக்கம் நின்றவன் ஆதாலால் கர்ணன் என்பதற்குப் பதிலாக சுகர்ணன் என்று பெயர் வைக்கிறேன்” என்று சொல்லி, தன் மகனுக்கு “சுகர்னோ” என்று பெயர் சூட்டினார் அவர் தந்தை. இஸ்லாமியர்களாக இருந்தாலும் நமது கலாச்சாரத்தைப் போற்றியவர்கள் அவர்கள்” என்றார்.

வேதாந்தம்ஜி மேலும் பேசுகையில், “வந்தாரை வாழவைத்த தேசம் நமது பாரத தேசம். பாரத தேசம் உலகம் முழுவதும் பரவி இருந்தது. ஆனால் தற்போது மிகவும் குறுகிவிட்டது. பாரத வர்ஷம், பரத கண்டம் எல்லாம் இன்று எங்கே? ஏன் இப்படி ஆயிற்று? என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு தொன்று தொட்டு வேத நாகரீகத்தைக் கடைப்பிடித்து வந்த நாடாகும். புறநானூறு போன்ற சங்க இலக்கியங்கள் வேதப் பண்பாட்டைப் பற்றிப் பேசுகின்றன. தமிழகமெங்கும் நான்கு வேதங்களையும் வளர்த்த “சதுர்வேதி மங்கலங்கள்” இருந்தன. “வேதம் நிறைந்த தமிழ்நாடு” என்கிற பாரதியாரின் கூற்றுப்படி தமிழகமெங்கும் வேதங்கள் நிறைந்திருந்தன. தமிழ் கலாச்சாரத்தில் இரண்டறக் கலந்திருந்தன. அந்தப் பெருமை வாய்ந்த நிலைக்கு மீண்டும் தமிழகத்தைக் கொண்டுவர நாம் அனைவரும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்” என்றார்.

இறுதியாக, “ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் போது, பிரிட்டன் பாராளுமன்றத்தில் இந்திய கல்வித்திட்டத்தை மாற்றியமைப்பதற்கான மசோதாவைத் தாக்கல் செய்த மெக்காலே என்பவர், இந்தியாவில் வேதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட கல்வித்திட்டம் நிலவுகிறது. அது இருக்கும் வரை நாம் அந்தக் கலாச்சாரத்தை அழித்து மக்களை அடிமைப்படுத்த முடியாது. நமது ஆங்கிலக் கல்வித்திட்டத்தை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அப்போதுதான் அந்நாட்டை நாம் முழுமையாக அடிமைப்படுத்தி ஆள முடியும், என்று கூறி மசோதாவைத் தாக்கல் செய்து, அம்மசோதா பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து இன்றுவரை ஆங்கிலேயக் கல்வித்திட்டத்தைத்தான் நாம் பின்பற்றி வருகிறோம். ஆங்கிலேயரை முன்மாதிரியாகக் கொண்ட இன்றைய அரசியல்வாதிகள், குறிப்பாக திராவிடக் கட்சியினர், மோடி அரசு வேதப் பண்பாட்டை மீண்டும் கல்வித்திட்டத்தில் சேர்க்க முயலும்போதும், சம்ஸ்க்ருத மொழியைப் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க முயலும்போதும், காவி மயமாக்கல் என்று சொல்லி எதிர்க்கிறார்கள். இந்த எதிர்ப்புகளை நாம் அனுமதிக்கக் கூடாது. இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில், டாக்டர் நாகஸ்வாமியின் புத்தகம் நமக்கு பெரும் நம்பிக்கையளிக்கிறது. இந்தப் புத்தகத்தை நாம் மாணவர்களிடமும், வாசகர்களிடமும் கொண்டு செல்ல வேண்டும். தொல்லியியல் துறையிலும், அறிவுத்தளத்திலும் நாகாஸ்வாமி அவர்களின் சேவை அளவிடற்கரியது. இந்திய அரசு அவருக்கு பத்ம விபூஷன் விருது அளித்து கௌரவிக்க வேண்டும்” என்று கூறி முடித்தார்.

Tamil Nadu - The Land of Vedas-6

அதனைத் தொடர்ந்து, வேதாந்தம்ஜி 10 புத்தகங்கள் விலைக்கு வாங்கிக்கொண்டதாக, டாக்டர் நாகஸ்வாமி நன்றியுடன் அறிவித்தார்.

இறுதியாகப் பேசிய கலாக்ஷேத்ரா நிறுவனத்தின் இயக்குனர் டாக்டர் ப்ரியதர்ஷ்னி கோவிந்த் அவர்கள், “இந்தியாவின் தலைசிறந்த நிறுவனங்களுள் ஒன்றின் பிரதிநிதியாக நான் இங்கே வந்துள்ளேன். தேவதாசி கலாச்சாரம் மறைந்துவிட்டாலும், நாட்டிய சாஸ்திரமும், நடனக் கலையும் தொடர்வது போல, அக்ரஹாரங்களும் வேத பண்டிதர்களும் மறைந்து வந்தாலும் நமது ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகால வேதப் பண்பாடு ஓரளவிற்குத் தொடர்ந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது. நல்ல அமைப்புகளும், ஆச்சாரியர்களின் மடங்களும், நல்ல நிறுவனங்களும் அவற்றை அழியாமல் பாதுகாத்து வருகின்றன. சேர மன்னன் மஹாபாரத்தில் பங்கு கொண்டவன் என்பது சற்றே மிகைப்படுத்துதலாக இருந்தாலும், அந்தக் கதையானது பண்டைய தமிழகத்தின் கலாச்சாரத்தில் மஹாபாரதமும் பங்குகொண்டிருந்தது என்பதற்குச் சான்று பகர்கின்றது என்று இந்நூலில் டாக்டர் நாகஸ்வாமி கூறுகிறார். அவர் கூறியுள்ளது போல, புறநானுறு போன்ற சங்க இலக்கியங்கள் வேதப் பண்பாட்டைப் பேசுகின்றன. மணிமேகலை பௌத்த காவியமாக இருந்தாலும் வேத சமூகத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது. சிலப்பதிகாரத்தில் கோவலன் கண்ணகி திருமணம் வேதமுறைப்படி நடந்ததைச் சொல்கிறது” என்றார்.

அவர் மேலும், “தமிழகத்து மன்னர்கள் ராஜசூய யாகங்கள் நடத்தியவர்கள். “பல்யாகசாலைப் பெருவழுதி” என்று பாண்டிய மன்னர்கள் போற்றப்பட்டனர். சேரன் செங்குட்டுவன் ராஜசூய யாகம் நடத்தியுள்ளான். சேர, சோழ, பாண்டிய, பல்லவ மன்னர்கள் காலத்திலெல்லாம் தமிழகம் முழுவதும் வேத கோஷங்கள் ஒலித்துக்கொண்டிருந்தன. நாயன்மார்களின் பாரம்பரியத்திலும் ஆழ்வார்களின் பாரம்பரியத்திலும் அனைத்து சமூகத்தவர்களும் இருந்தனர். தேவாரத் திருமுறைகளிலும், திவ்யப் பிரபந்தங்களிலும் அனைவரும் வேதங்களின் பெருமையைக் கூறியுள்ளனர். பண்டைய கல்வெட்டுக் குறிப்புகளில் “பிரம்மதேயம்” பற்றிச் சொல்லப்பட்டுள்ள தகவல்கள் மூலம் தமிழகத்தில் நிலவிய வேதப் பண்பாட்டைப் அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது. கோவில்கள் உடைய வேத கிராமங்கள் இருந்தன என்பதை அறிந்துகொள்கிறோம். இம்மாதிரியான பல முக்கிய்மான விஷயங்களை உள்ளடக்கி, தமிழகம் வேதநாகரீகத்தின் அடையாளமாக, வேதப் பண்பாட்டைப் போற்றி வளர்த்த தேசமாக இருந்தது என்பதைச் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி இந்நூலில் நிறுவியுள்ளார் டாக்டர் நாகஸ்வாமி, இந்த நூலை எங்கள் கலாக்ஷேத்ராவின் மாணவர்களுக்கு ஆதார நூலாகப் பரிந்துரைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும்” என்று உறுதி கூறி முடித்தார்.

பிரபல பரதநாட்டிய கலைஞர் டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம், முன்னாள் தேர்தல் ஆணையர் திரு.கோபால்ஸ்வாமி, மற்றும் பல அறிஞர்களும் வேத பண்டிதர்களும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டனர். மஹாராஷ்டிராவிலிருந்து வந்த வேத பண்டிதர்களின் வேத கோஷத்துடன் நிகழ்ச்சி இனிதாக நிறைவடைந்தது.

புத்தகம் கிடைக்கும் இடம்:
TAMIL ARTS ACADEMY
No.11, 22nd Cross Street,
Besant Nagar, Chennai – 600090.
Phone: 044-24916005
புத்தகத்தின் விலை ரூ.900/