விஷ்ணுவின் பிரபஞ்ச மயமான விக்ரகம்

மக்களுக்குப் பல விஷயங்களைப் பற்றியும் சாவகாசமாக கூடியமர்ந்து ஆன்மிக மன நிலையுடன் சிந்தித்துப் பார்க்கும் வாய்ப்புகளை புராணப் பிரவசனங்கள் தந்து வந்திருக்கின்றன என்பது உண்மை. கதை வடிவம், ஸிம்பாலிஸம் என்னு அமைப்பிலேயே பெரும் தத்துவ அர்த்தங்களை மக்களின் மனத்தில் புகுத்திவிடும் வல்லமை புராணங்களுக்கும், பொதுவாக பௌராணிகர்களுக்கும் இருந்து வந்திருக்கிறது. இந்த முழு உலகையும் பகவானின் சரீரமாக நினைத்துப் பார்க்கும் உன்னதப் பயிற்சியை அவை தர முயன்றுள்ளன. இந்த அம்சத்தை நமது தற்கால கல்வி இனிமேல்தான் எட்ட வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு புராணங்களில் திலகமான ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தில் பகவானைப் பூஜிப்பதாகிய கிரியா யோகம் பற்றி வினவும் சந்தர்ப்பத்தில் பூஜைக்குரிய ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் உருவமாக எப்படி நினைக்க வேண்டும் என்று கடைசிப் பகுதியான பன்னிரண்டாவது ஸ்கந்தம் விளக்குகிறது –

A single pill of this diet pill was taken daily for 12 weeks to test the theory that taking pills, rather than just eating better, would change your weight-reducing methods. The poxet 60 buy clomid for fertility has a bright light, but a slow reading rate (2 second/meter). After high school, she worked at new york city’s legendary clubs as a dancer and singer, learning to play the guitar.

What is the difference between amoxicillin and ampicillin? Women who are infertile due to the use of clomid tend to have a higher number of miscarriages and have to have https://furniture-refinishing-guide.com/articles-category/finishing-and-painting/ multiple treatments if they do not have a successful pregnancy. We need to talk more about the relationship between men and women.

Some common allergy symptoms are: stuffy nose, sneezing, itchy eyes, and itchy ears. It will take some research to find the right product or a http://davepowers.com/photo-album/gallery-01/ new pharmacy for your needs. It is a synthetic molecule similar in structure to testosterone.

பூஜை அறையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் விக்கிரகம் அன்று வணங்கப்படுவது. உண்மையில் பிரபஞ்ச மயமாக இருக்கும் விராட் விக்கிரகம்தான் வணங்கப்படுவதாம். அந்த விராட் விக்கிரகம் எதனால் ஆனது?

சேதனர்கள் என்னும் ஜீவர்களின் முழுமையும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய சரீரம் என்று கருதினால் அந்தச் சரீரத்தில் இருக்கும் ஆத்மாவாக நாராயணன் இருக்கிறார். அவருடைய உருவமாக, அவர் மயமாகவே இருப்பது இந்த விராட் விக்கிரகம். அந்த விராட் விக்கிரகத்தில் மூன்று லோகங்களும் காணப்படுகின்றன. அனைத்து இந்திரியங்கள், பஞ்ச மகா பூதங்கள் இவற்றின் மயமாகவே இருக்கிறது அந்த விராட் விக்கிரகம். மாயை, சூத்திரம், மஹத், அகங்காரம், ஐந்து தன்மாத்திரைகள் ஆகிய ஒன்பது தத்துவங்களால் ஆனது அந்த விராட் விக்கிரகம். இதுதான் விராட் புருஷனின் நாராயண ரூபம். விராட் விராட் என்றால் பிரபஞ்ச முழுமையானது என்று பொருள். இனி இந்த விராட் என்பதற்கு பாதங்கள் முதலிய வெவ்வேறு அங்கங்கள் என்ன என்று பார்ப்போம்.

பூமிதான் பாதங்கள். த்யு லோகம் என்னும் விண் என்பதுதான் சிரம். ஆகாயம் என்பது நாபி. சூரியன் தான் கண்கள். வாயு மூக்குகள். திக்குகள்தாம் காதுகள். பிரஜாபதியைக் குறியாக உடைய அந்த விராட்டிற்கு மரணம் என்னும் மிருத்யுதான் அபானம். லோகபாலர்கள் அவருடைய கைகள். சந்திரன் மனம். யமன் புருவங்கள். லஜ்ஜை மேலுதடு. லோபம் கீழுதடு. சந்திரிகை பற்கள். பிரமம் சிரிப்பு. மரங்கள் உரோமங்கள். மேகங்கள் விராட்டினுடைய தலைமயிர்கள். இந்த நாராயண ரூபன் ஜீவ சைதன்யமாகிய சோதியையே தமது மார்பில் கௌஸ்துப மணியாக தரிக்கிறார். அந்த சோதியின் பிரபையாகிய ஒளியைத் தமது மார்பில் ஸ்ரீவத்ஸம் என்னும் மச்சமாக தரிக்கிறார். பலதரப்பட்ட குணங்களாகிய மாயையை வனமாலை என்று கழுத்தில் அணிகிறார். அவருடைய பீதாம்பரம் சந்தங்களால் ஆன வேதம். மூன்று மாத்திரைகள் அளவுள்ள பிரணவம் என்பது அவர் அணிந்திருக்கும் உபவீதமாகிய பிரம்ம ஸூத்திரம். சாங்கியமும், யோகமும் அவர் காதுகளில் மகர குண்டலங்கள். சர்வ லோகங்களுக்கும் அபயம் அளிக்கும் பிரம்ம லோகமானது அவருடைய தலைப்பகுதி. வெளிப்படாத பிரபஞ்ச உள்ளிருப்பான அவ்யாகிருதம் என்பதே அவர் அமரும் ஆசனமாகிய அனந்தன் என்னும் சேஷன். தர்மம், ஞானம் என்பவற்றுடன் கூடிய சத்துவ குணமே அவருடைய ஆசனத்தைத் தாங்கும் பத்மம்.

ஓஜஸ், ஸஹஸ், பலம் இவற்றால் ஆன பிராணன் என்பதையே கதையாக தரிக்கிறார். நீர் என்னும் தத்துவமே அவருடைய சங்கம். தேஜஸ் தத்துவமே சக்கிரம். ஆகாய தத்துவமே அவருடைய குற்றம் அற்ற நந்தகம் என்ற கத்தி. கத்தியின் உறை தமோகுணம். கால ரூபமே சார்ங்கம் என்னும் வில். கர்ம வினைத் தொகுதிகளே சரங்கள் அடங்கிய அம்பறாத் தூணி. இந்திரியங்களே அம்புகள். கிரியா சக்தியுடன் கூடிய மனமே இவருடைய தேர். தன்மத்திரைகளே இந்தத் தேரின் வெளி வடிவம்.

வரத்தை அளிக்கும் கை முத்திரை வரதானம். அபயம் அளிக்கும் முத்திரை அபயப் பிரதானம். சூரிய மண்டலமே பூஜை செய்யும் இடம்.

ஞானம், ஐஸ்வர்யம், யசஸ் (மெய்ப்புகழ்), தர்மம், ஸ்ரீ, வைராக்கியம் என்னும் பகம் என்னும் ஆறு குணங்கள் கொண்டவர் பக + வான், பகவான் ஆகிறார். அவருக்கு ஐஸ்வரியம், ஸ்ரீ, ஜ்ஞானம், வைராக்கியம் என்பன விளையாட்டாக ஏந்தியுள்ள பத்மம். தர்மம் சாமரம். யசஸ் என்பது விசிறி. எங்கும் பயமற்ற வைகுண்டம் அவருடைய குடை.

ரிக் வேதம், யஜுர் வேதம், சாம வேதம் ஆகிய வேதமயமாகிய கருடன் யக்ஞ புருஷனாகிய பகவானை ஏந்தி வருகிறார் என்று நினைக்க வேண்டும். பரமாத்மாவான ஹரியின் அழிவற்ற சக்திதான் பகவதியாகிய லக்ஷ்மி.

பாஞ்சராத்திர ஆகம ரூபர்தான் விஷ்வக்ஸேனர். அந்தப் பகவானின் நான்கு வடிவங்கள் வாசுதேவன், சங்கர்ஷணன், பிரத்யும்னன், அநிருத்தன். அத்யாத்மத்தில் அவரே விச்வன், தைஜஸன், பிராஜ்ஞன், துரீயன். படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் ஆகிய மூன்றையும் செய்பவராக இருந்தும், பரமாத்ம அனுபவத்தில் ஈடுபட்டவர்களால் ஆத்மாவாகக் காணப்பட்டவர் ஆகிறார்.

ஹே கிருஷ்ணனே! அர்ஜுனனின் தோழனே! யாதவரில் சிறந்தோனே! பூமிக்குத் துரோகம் செய்யும் அரசர்களின் வம்சங்களுக்கு (வம்சம் – மூங்கில்) அக்கினி போன்றவரே! குறையாத வீரியம் உடையோய்! கோவிந்தா! கோபிகளாலும் நாரதர் முதலிய அந்தரங்க பக்தர்களாலும் சூழப்பட்டு கானம் செய்யப்பட்ட பரிசுத்தமான கீர்த்தியை உடையவரே! கேட்பதற்கே மங்களமான சரிதத்தை உடையவரே! பக்தர்களைக் காக்க வேண்டும் ஐயா!

என்று விடியற்காலத்தில் எவன் எழுந்திருந்து பரிசுத்தனாக, பகவனிடத்தில் செலுத்திய சித்தம் கொண்டவனாய் இந்த மகா புருஷ விராட் வடிவத்தை ஜபிப்பானோ அவனுடைய இதய குகையில் பிரகாசிக்கின்ற பிரஹ்மத்தை அறிந்துகொண்டு விடுகிறான்.

இவ்வாறு அகில பிரபஞ்சத்தையும் ஒரே தத்துவ வடிவாகக் கண்டு போற்றுதல்தான் உண்மையில் நாராயண வழிபாடு என்னும் அரிய பெரிய கருத்தை எவ்வளவு அழகாகப் புராணங்களால் குறியீடுகளின் மூலம் காட்டிவிட முடிகிறது! இந்த அளவிற்கு தத்துவச் செறிவான உள்கருத்துகளை பௌராணிகர்கள் பலர் அந்நாளில் மிகவும் முயன்று மக்களுக்குப் பொதுவில் அமர்ந்து விளக்கியதன் காரணமாகத்தான் பாரதம் ஆன்மிகச் செழுமை உடையது என்ற கீர்த்தி ஏற்பட வாய்ப்பானது. இன்றும் இவ்வண்ணம் தத்துவச் செறிவுகளை ஆழ்ந்து விளக்குவதில் மிகுந்த முனைப்பு காட்டி வரும் பௌராணிகர் என்று சொன்னால் ஸ்ரீகிருஷ்ண பிரேமி அவர்களைச் சொல்ல முடியும்.

விஸ்வரூபம் 2: திரைப்பார்வை

நாம் நம் ஊரில் சில தையல்காரர்களைப் பார்த்திருப்போம் அவர்கள் தங்களிடம் மீதமுள்ள துணிகளை வைத்து ஒரு சட்டையைத் தைத்துவிடுவார்கள். அது நன்றாகவும் இருக்காது, அதைத் தூக்கி எறியவும் முடியாது. அதேபோல் கமலஹாசன் தன்னிடம் ஏற்கெனவே இருந்த ஒரு படத்தின் மீதக்காட்சிகளிலிருந்து புதியதாக ஒரு படத்தைத் தயாரிக்க ஆசைப்பட்டுவிட்டார். அது ஒரு படமாகவும் இல்லாமல் படம் இல்லாததாகவும் இல்லாமல் ஏதோ ஒன்றாக உருவாகி இருக்கிறது.

50 வயதுக்கு மேல் ஒருவன் தன் காதல் அனுபவங்களை நினைத்து நினைத்துத் தனக்குத் தானே சிரித்துக் கொள்வது போல அமைந்திருக்கிறது இத் திரைப்படம். என்னவெல்லாமோ காட்சிகள் திடீர் திடீரென வருகின்றன. தலையும் புரியவில்லை காலும் புரியவில்லை. அக்காட்சி முடிவடைந்ததும் நாம் ஏதேனும் ஒன்றை புரிந்துகொள்ள வேண்டி உள்ளது. இதற்கிடையில் கமலின் வழக்கம்போன்ற மேதாவித்தனமான வசனங்கள் வேறு. புரியவில்லை என்பதன் அர்த்தம், கமல் எப்போதுமே 20 வருடங்களுக்கு முன்பான ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்து விடுவார் என்று அவரது ரசிகர்கள் சொல்லிக் கொள்ளும் வகையிலானது அல்ல. தெளிவின்மை தரும் புரிதலின்மை.

ஒரு காட்சி ஏன் வருகிறது, அது சொல்ல வரும் செய்தி என்ன என்று எதுவும் யாருக்கும் புரியாது. முதலில் இருந்து கடைசி வரை ஒரே இடத்திலேயே கதை அப்படியே நிற்கிறது. காட்சிகள் தொடர்பின்றி நகர்கின்றன. நாம் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம். யாரோ யாரோஒருவரைக் கொன்று கொண்டே இருக்கிறார்கள். யார் செத்தால் நமக்கென்ன என்ற மனப்பான்மையில் நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம். முதல் பாகத்தில் தப்பித்துப்போன ராகுல்போஸ் இடைவேளைக்குப் பிறகுதான் தலையைக் காண்பிக்கிறார். இப்படத்தில் இவருக்கு எவ்வித ஸ்கோப்பும் இல்லை. அடுத்து என்ன நடக்கும் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையிலான காட்சிகள்தான் படம் நெடுகிலும் பெரும்பாலும் வருகின்றன.

64 வயது கமலுக்கு இரண்டு பெண்கள் போட்டிப் போட்டுக்கொண்டும் ஒருவருக்கொருவர் பொறாமைப்பட்டுக் கொண்டும் பேசும் காட்சிகள் பெரும் அலுப்பைத் தருகின்றன. எரிச்சலை அடக்கமுடியவில்லை. கமலுக்கும் மனைவிக்குமான காதல் காட்சிகள் காணச் சகிக்கவில்லை. கமல் இப்போது முஸ்லிமா இந்துவா என்ற குழப்பம் அவர் மனைவிக்கு மட்டுமல்ல, நமக்கும் ஏற்படுகிறது. கமலின் மனைவி அவரை ஏன் அன்றுதான் கல்யாணம் ஆன ஒருவர் போல உருகுகிறார் என்பதெல்லாம் ஒரு மண்ணும் புரியவில்லை. வசீம் என்று அழைக்கிறார். கொடுமை.

கமல் சம்மந்தம் சம்மந்தம் இல்லாமல் என்னவெல்லாமோ வசனம் பேசுகிறார். படத்தின் முதல் காட்சியில் தன் அரசியலுக்கு விளம்பரம் செய்து கொள்கிறார். இதனால் படத்தில் வரும் காட்சிகள் அரசியலுக்கு உள்ளதா அல்லது படத்துக்கு உரியதா என்பதில் குழப்பம் ஏற்படுகிறது. 64 குண்டுகள் என்கிறார். 64 வருடம் கொள்ளை என்று பிராமணரைப் பார்த்துச் சொல்கிறார். நொடிக்கு நொடியில் முஸ்லிம் – பிராமண – காங்கிரஸ் அரசியல் என்று மாறும்போது நமக்குத் தலை சுற்றுகிறது. அந்த 64 என்பது ஏன் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்பது எனக்குப் புரியவில்லை. 1947ல் சுதந்திரம் பெற்றதைக் குறிப்பிடுகிறது என்றால் 64 என்பது இடிக்கிறது. நிச்சயம் ஏதேனும் ஒரு காரணம் இருக்கும். ஒருவேளை 2011ல் நடக்கும் கதையா? இதை விளக்க கமல் இன்னொரு படம் எடுத்துத் தொலைக்காமல் இருக்கவேண்டும்.

முதல் பாகத்தில் மிகத் தெளிவாக, இந்திய முஸ்லீம் நல்லவன் என்கிற அடையாளத்தைச் சொல்லி இருந்தால் படத்திற்குப் பல பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டிருக்காது என்று நினைத்தாரோ என்னவோ, இப்படத்தில் இந்திய முஸ்லிம்களை வெளிப்படையாக உயர்த்தும் காட்சிகள் மிக தெளிவாகக் காண்பிக்கப்படுகின்றன. இந்தத் தெளிவு முதல் படத்தில் கிடைத்த அடியில் கமலுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

பிராமணர்கள் மேல் இருக்கும் எரிச்சல் கமலுக்கு இன்னும் தீரவில்லை. படத்தில் இந்தியாவைக் காட்டிக் கொடுப்பவர் ஒருவர் பிராமணர். அவர் பெயர் ஐயர் என்றே வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி வகைதொகை இல்லாமல் எல்லோரும் பிராமண பாஷையில் பேசிக் கொல்கிறார்கள். ஒரே ஒரு காட்சியில் எட்டிப் பார்த்து ரூம் போட உதவி செய்யும் ஒரு நபர் கூட பிராமண பாஷையில் பேசுகிறார். இது போதாதென்று திடீரென ஆண்ட்ரியாவும் பிராமண பாஷை பேசுகிறார். நல்லைவேளை, அடுத்த காட்சியில் கொல்லப்பட்டுவிடுகிறார். முஸ்லிம்களை வம்பிக்கிழுத்தால், அது இந்திய முஸ்லிம் உலக முஸ்லிம் வேறுபாடுகளையெல்லாம் தாண்டி, கொமட்டிலேயே கும்மாங்குத்தாகக் கொண்டு வரும் என்பதைப் புரிந்துகொண்டுவிட்ட கமல், பிராமணர்கள்தான் சரிப்பட்டு வரும் என்ற முடிவுக்கு வந்திருப்பது பெரிதும் வரவேற்கப்படவேண்டியது. அரசியல் செய்ய உயிர் வேண்டும் என்பதைத்தான் நம் முன்னோர்கள் சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரையமுடியும் என்று சுருங்கச் சொல்லினர்.

படத்தில் பக்கத்து வீட்டுக்குப் போய் வரும் தோரணையில் பாகிஸ்தான் போய்விடுகிறார்கள். கமல் நினைத்தால் கண்மூடி ஆப்கானிஸ்தான் போகிறார். அடுத்த காட்சியில் அம்மாவைப் பார்க்க டெல்லி வருகிறார். அவரிடம் தான் மகன் என்று சொல்லத் தேவையில்லை எனச் சொல்லிவிடுகிறார். காலில் விழுகிறார். பாடுகிறார்கள், ஆடுகிறார்கள், பாடாய்ப்படுத்துகிறார்கள். அவர் மதமென்ன என்று யோசிக்கும்போதே கமல் வேறு நாட்டுக்குப் போய்விடுகிறார். கமல் இப்போது அமெரிக்காவில் இருக்கிறாரா டெல்லியில் இருக்கிறாரா ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கிறாரா பாகிஸ்தானில் இருக்கிறாரா என்று கண்டுபிடிப்பதற்குள் நமக்கு வயதாகிவிடுகிறது.

கமலுக்கும் வயதாகிவிட்டது. ஆனால் அழகாக இருக்கிறார், நடிக்காமல் இருக்கும்போது மட்டும். பிரச்சினை என்னவென்றால் படம் முழுக்க ஏதாவது நடித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். பார்த்துப் பார்த்துப் புளித்துப் போன நடிப்பு.

பாசிட்டிவாக சில விஷயங்களைச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், இப்படி ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பற்ற பல காட்சிகளை குன்சாக ஒன்றாக்கி ஒரு படமாக்கியது பெரிய சாதனைதான். இதற்கு எடிட்டருக்குப் பெரிய பாராட்டு சொல்ல வேண்டும். பல காட்சிகள் ஆங்கிலப்படத்தின் தரத்துடன் இருக்கின்றன – பார்க்க மட்டும். இதற்கு இணையாகப் பல காட்சிகள் தரமற்று இருக்கின்றன.

படத்தில் சிரிக்க சீரியஸான பல காட்சிகள் உண்டு என்றாலும் கிளைமாக்ஸ் காட்சி சிரிப்பின் உச்சம். 40 நொடியில் கமல் குண்டு வெடிப்பிலிருந்து தப்பித்து வில்லனையும் கொன்று தன் மனைவி கொல்லப்படுவதற்கு முன்னால் கண்ணாடியை உடைத்துக் கொண்டு வரும் காட்சி, வேறு ஒன்றும் சொல்ல விரும்பவில்லை. அதிலும், உன் கடவுளே உன்னைக் கொல்லும் என்று சொல்லவும், சாகக் கிடக்கும் ஒரு அல்லக்கை கமலைப் பார்த்து சைகையில் கேட்க, கமல் அதை மறுக்க, இவன் ஊதறும் அவ ஆடறதுக்கும் இணையான காட்சி.

ஒரு திரைப்படம் எடுத்து முடித்ததும் அதை எப்படித் தயாரித்தோம் என்று கடைசியில் ஓட விடுவார்கள். பெரிதினும் பெரிது கேள் என்ற எண்ணத்தில் கமல் அதையே ஒரு திரைப்படமாக்கத் துணிந்து விட்டார். விஸ்வரூபம் பாகம் 1 படத்துக்குச் செய்யும் மரியாதையாக இந்தப் படத்தை கமல் தவிர்த்திருக்க வேண்டும்.

பின்குறிப்பு: எப்போதும் ஒருத்தன் என்னை அண்ணா என்றுதான் அழைப்பான். தம்பி போல அவன். ஒருநாள் திடீரென்று பெயர் சொல்லி அழைத்தான். நீ போ என்று சொல்ல ஆரம்பித்தான். என் மனதுக்குள் மலைபோல கேள்விகள். வேறொன்றுமில்லை. உத்தமவில்லன் வரை ஜிப்ரான் என்றறியப்பட்ட இசையமைப்பாளர் இப்படத்தில் முகம்மது ஜிப்ரான் ஆகியிருக்கிறார். வாழ்த்துக்கள். வரும்போதே ஜோசப் விஜய் ஆகவும் முகமது ஜிப்ரான் ஆகவும் வந்து விடுங்கள் என்பதே நம் வேண்டுகோள்.

(ஹரன்பிரசன்னா தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் எழுதியது)

கண்களைத் திறந்த கமலுக்கு நன்றி!

தமிழகத்தில்  ஜனவரி கடைசி வாரம் மிகவும் பரபரப்பான நிகழ்வுகளால்  திரைப்படத்தின் உச்சகட்டக் காட்சி போல மாறி இருந்தது. இந்த நிகழ்வுகளின் அடிநாதம் கமலஹாசன் நடித்த ‘விஸ்வரூபம்’ படத்தால் விளைந்தது. இந்த நிகழ்வுகள், நம்மைச் சுற்றிலும் உள்ள மனிதர்களை, நமது தலைவர்களை, நமது கலைஞர்களை புரிந்துகொள்ள ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது எனில் மிகையில்லை.

Viswaroopam 3
‘இஸ்லாமிய சகோதரர்’களை சீண்டிய ‘கலைஞானி’

நடிகர் கமலஹாசன் இயக்கி, தயாரித்து, அவரே கதாநாயகனாக நடித்த ‘விஸ்வரூபம்’ படம் அதன் தயாரிப்பு உத்திகளுக்காக பரவலான கவனம் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஹாலிவுட் படங்களுக்கு நிகராக இப்படம் தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதாக கோலிவுட் வட்டாரங்களில் பேச்சு நிலவியது. இடையே ‘திரையரங்கில் வெளியாவதற்கு முன்னரே டிடி.எச்-சில் படம் வெளியாகும்’ என்ற கமலின் அறிவிப்பால் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த நாடகம் சில நாட்களுக்கு நடந்தது.

அந்த நாடகம் அமுங்கிய வேளை, இந்தப் படத்தில் இஸ்லாமியர்களை தவறாக சித்திரித்திருப்பதாகக் கூறி இஸ்லாமிய அமைப்புகள் எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கத் துவங்கின. படத்தின் முன்னோட்ட துண்டுக் காட்சிகளைக் கண்டு (டிரெய்லர்) இந்த முடிவுக்கு முஸ்லிம் அமைப்புகள் வந்தன.

இது தொடர்பாக கமலை முஸ்லிம் பிரதிநிதிகள் சந்தித்தபோது, படம் வெளியாகும் முன்னர் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு திரையிட்டுக் காட்டுவதாக உறுதி அளித்தாராம். இதைத் தான், வேலியில் போன ஓணானை எடுத்து மடியில் கட்டிக் கொண்ட கதை  என்பார்கள்.

Muslim Demonstration
இது ஆர்ப்பாட்டமா? மிரட்டலா?

திட்டமிட்டபடி விஸ்வரூபம் ஜனவரி 25-ம் தேதி வெளியாகி இருக்க வேண்டும். அதற்கு முன் இந்தப் படத்தை தனது ஆருயிர் நண்பர்களான ‘இஸ்லாமிய சகோதரர்’களுக்கு திரையிட்டுக் காட்டினார் கமல். படத்தில் ஆப்கானிஸ்தானில் இயங்கும்  தலிபான் பயங்கரவாதிகள் குறித்த காட்சிகள் இருக்கவே, இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் வெகுண்டார்கள். இந்தப் படம் இஸ்லாமியர்களை தவறாக சித்திரிக்கிறது என்று போர்க்கொடி உயர்த்தினார்கள்.

அவர்களை சமாளிக்க கமலால் முடியவில்லை. ”நான் என்றும்    இஸ்லாமியர்களின் நண்பன்; இஸ்லாமியர்களை உயர்வாகக் காட்டுவதே எனது நோக்கம்” என்றெலாம் அவர் மன்றாடினார். ‘அது எப்படி,  படத்தில் வரும் பயங்கரவாதிகள் அனைவரையும் இஸ்லாமியர்களாகக் காட்டலாம்?  பயங்கரவாதிகள் குர்ஆன் ஓதும் காட்சிகள் கூடாது. ஒரு ஆப்கன் பயங்கரவாதி தமிழ் பேசுவதாக வரும் காட்சி தமிழகத்தில் முஸ்லிம்கள் மீது தவறான (!) அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்திவிடும்’ என்றெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள்.

அத்துடன் அவர்கள் நிற்கவில்லை. மாநில அரசின் தலைமை செயலரை நேரில் சந்தித்து, விஸ்வரூபம் படத்துக்கு தடை விதிக்குமாறும், அவ்வாறு தடுக்காவிட்டால் மறுநாள் மாநிலம் முழுவதும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் கூறினார்கள். ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் ஒருங்கிணைந்து வைத்த கோரிக்கையைக் கண்டு மிரண்ட தமிழக  அரசு, 15 நாட்களுக்கு இப்படத்துக்கு தடை விதித்தது.

இந்தத் தடை முக்கியமான விவாதத்தை கிளப்பியது. மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் (சென்சார் போர்டு) சான்றளித்த பிறகு எந்தப் படத்தையும் எந்த அரசும் தடை செய்யக் கூடாது. இதற்கு பல உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளும் ஆதரவாக உள்ளன. ஆனால், தமிழக அரசு சட்டம் ஒழுங்கை காரணம் காட்டி, சென்சார் போர்டு ‘ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கி அனுமதித்த  ‘விஸ்வரூபம்’  படத்தை தன்னிச்சையாக தடை செய்தது.

Theatre Attack
கருத்துக் குருடர்களால் நொறுக்கப்பட்ட திரையரங்கு

இதை எதிர்த்து கமல் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து, அரசின் தடையை விலக்கினார். ஆயினும் மறுநாள் திரையரங்கு உரிமையாளர்களுக்கு வாய்மொழி உத்தரவிட்டு இப்படம் வெளியாகாமல் தமிழக அரசு தடுத்தது. சில இடங்களில் படம் திரையிடப்பட்டபோதும் அரை மணி நேரத்தில் படம் நிறுத்தப்பட்டது; சில இடங்களில் திரையரங்குகள் தாக்கப்பட்டன.  இதனிடையே, தடை விலக்க உத்தரவுக்கு எதிரான ஆணையை மேல் முறையீட்டில் பெற்ற அரசு, விஸ்வரூபம் படத்தின் மீதான தடை தொடர்வதாக அறிவித்தது. இதனால் பல இடங்களில் கமல் ரசிகர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ஆனால், ‘விஸ்வரூபம் திரையிடப்படும் தமிழகத்தில் உள்ள ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட திரையரங்குகளுக்கு காவல்துறையால் பாதுகாப்பு வழங்க முடியாது; இஸ்லாமிய அமைப்புகளுடன் பேச்சு நடத்தி, சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் நீக்கிய பிறகே படத்தை  வெளியிட முடியும்’ என்று அரசு அறிவித்தது.

Kamal and karuna
ப.சி. குறித்த நூல் வெளியீட்டு விழாவில் கருணாநிதியுடன் கமல்

இந்த தொடர் நிகழ்வுகளால் ஜனவரி 25 முதல் மாதக் கடைசி வரை, ஊடக வட்டாரங்களில் விஸ்வரூபமே பேச்சாக இருந்தது. இதற்கு, கமலுக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் இடையிலான தனிப்பட்ட பகையே காரணம் என்று சிண்டு முடிய முயன்றார் ராசதந்திரி கருணாநிதி. அதிகாரப் பசி கொண்ட ப.சி.யை பிரதமராக தகுதி படைத்தவர் என்று ஒரு கூட்டத்தில் கமல் பேசியதால் தான் ஜெயலலிதா இவ்வாறு பழி வாங்குகிறார் என்றும் ஒரு பிரசாரம் உலா வந்தது. கடைசியில் ஜெயலலிதாவே பேட்டி அளித்து, இந்த ஊகங்களை மறுக்க வேண்டியதாயிற்று.

தமிழக அரசின் நிர்பந்தத்தால் முஸ்லிம் அமைப்புகளுடன் மீண்டும் பேச்சு நடத்தி, படத்தின் ஆட்சேபகரமான காட்சிகளில் கத்தரி போட்டு வெளியிட கமல் உறுதி அளித்துவிட்டார். இதற்காக அரசு- கமல் தரப்பு- முஸ்லிம் தரப்பு என்ற முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றார் மனிதநேய (?) மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஒருவர்.

அதன்படி, தணிக்கைத் துறையை விட மேலானவர்களான  இஸ்லாமிய அமைப்பினர் கூறிய பல ‘பிழை’களை திருத்திக் கொள்வதாக அறிவித்திருக்கிறார் ‘கலைஞானி’ கமல். இப்போது இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் கமல் தரப்பும்,  அரசு தலைமை செயலாளர் முன்னிலையில் ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டுள்ளனர். அரசும் விஸ்வரூபம் படத்துக்கு எதிரான தடையை நீக்கி கொள்வதாக அறிவித்திருக்கிறது. வரும் 8-ம் தேதி இப்படம் வெளியாகும் என்று தகவல்.

இப்போதைக்கு அரசும் இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் செய்த சண்டித்தனத்தால் கருத்து சுதந்திரம் கத்திரி போடப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும், இந்த சர்ச்சை  உருவாக்கி உள்ள பல கேள்விகளை கத்தரி போட்டு தடுத்துவிட   முடியாது.

கமலுக்கு சில கேள்விகள்:

1. சென்சார் போர்டில் சான்றும் அனுமதியும் பெற்ற பிறகு எந்தப் படத்துக்கு தடை விதிக்க முடியாது என்று சொன்னீர்கள். ஆனால், சென்சார் போர்டு அனுமதித்த படத்தை வெளியீட்டுக்கு முன்னதாக இஸ்லாமிய அமைப்புகளுக்கு ஏன் திரையிட்டுக் காட்டினீர்கள்?  உங்களுக்கே சென்சார் போர்டு மீது நம்பிக்கை இல்லையா?

2. இது தொடர்பான தொலைகாட்சி விவாதத்தில், இயக்குனர் சீனு ராமசாமி, ”எனது நீர்ப்பறவை  படத்துக்கு கிறிஸ்தவர்கள் ஆரம்பத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். படத்தை தங்களுக்கு  திரையிட்டுக் காட்டி ஒப்புதல் பெற  வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் .நான் மறுத்து விட்டேன்”  என்றார். அவருக்கு இருந்த தெளிவும் துணிவும் உங்களுக்கு ஏன் இல்லை?

Manmathan ambu
ஹிந்துக்களின் நம்பிக்கை மட்டும் கமலுக்கு இளப்பமா?

3. இந்தப் படத்தை தயாரிக்க சொத்துகள் அனைத்தையும் அடமானம் வைத்துள்ளேன் என்று தான் உருகினீர்களே ஒழிய, கருத்து சுதந்திரம் குறித்து உங்களிடம் தார்மிக ஆவேசம் இல்லாமல்  போனது  ஏன்? ‘மன்மதன் அம்பு’ படத்தில் வரலட்சுமி விரதத்தை கேலி பேசும் வாலியின் பாடலுக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியபோது படத்தின் தயாரிப்பாளர் அதை  நீக்க ஒப்புக் கொண்டார். ஆனால் அதை ஏற்க மறுத்து,  நீங்கள் கருத்து சுதந்திரம் என்று கொண்டாடினீர்கள். இப்போதும் ‘கருத்து சுதந்திரம் தான் எனது லட்சியம்’ என்று நெஞ்சு நிமிர்த்தி நீங்கள் ஏன் பேசவில்லை?

4. இப்போதும்கூட, தேவையில்லாமல் விநாயகரை (அப்படி ஒரு கடவுள் இல்லையாம்) வம்புக்கு இழுக்கிறீர்கள். அதாவது ஹிந்து தெய்வங்களை கேலி பேசினால் முஸ்லிம்கள் மகிழ்ந்து உங்கள் படத்துக்கு ஆதரவளிப்பர் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்களா? இது பச்சையான சந்தர்ப்பவாத அரசியல் இல்லையா?

Dasavatharam
சைவ- வைணவ மோதலை தசாவதாரத்தில் உருவாக்கிய கமல்

5. ‘தசாவதாரம்’ படத்தில் வரலாற்றைத் திரித்து சைவ- வைணவ மோதல் காட்சிகளை திணித்தீர்கள். அதை ஹிந்துக்கள் எதிர்த்தபோதும், நீங்கள் அதை பொருட்படுத்தவே இல்லை. இப்போது மட்டும் முஸ்லிம்களின் எதிர்ப்புக்காக படத்தின் முக்கிய காட்சிகளை வெட்ட எப்படி சம்மதித்தீர்கள்?  இல்லாவிட்டால் அவர்கள் ‘வெட்டி விடுவார்கள்’ என்ற பயம் தானே காரணம்?

6. நிலைமை கைமீறிப் போன பிறகு, மதச்சார்பில்லாத நாட்டுக்கு ஓடிப் போவேன் என்றீர்களே. இந்தியா தவிர வேறெங்கு இளித்தவாய்த் தனமான  மதச்சார்பற்ற நாடு இருக்கிறது என்று சொல்வீர்களா? அதாவது ஹிந்துக்களை நீங்கள் குட்டிக் கொண்டிருந்தபொதெல்லாம் உங்கள் மதச்சார்பின்மைக்கு ஆபத்து நேரவில்லை; முஸ்லிம்களை விமர்சித்தால் ஆபத்தாகி விடுகிறது என்று சொல்கிறீர்கள் என்று இதை எடுத்துக் கொள்ளலாமா?

7. இத்தனைக்குப் பிறகும் இஸ்லாமிய சகோதரர்களை நான் நம்புகிறேன். அவர்கள் தவறு செய்யவில்லை என்று கைப்பிள்ளைத்தனமாக, எவ்வாறு அரசை குற்றம் சாட்டும் விதமாக பேசுகிறீர்கள்? இவன் எத்தனை அடித்தாலும் தாங்குவான் என்று உங்களை எதிர்க்கும் மதவெறிக் கும்பல் கருதி விடாதா?

அரசுக்கு சில கேள்விகள்:

1. நாட்டில் எத்தனையோ தலைபோகும் பிரச்னைகள் இருக்கும்போது, அவற்றை எல்லாம் விட்டுவிட்டு, விஸ்வரூபம் படத்தை தடுக்க அரசு ஏன் இந்த அளவுக்கு மல்லுக் கட்டியது?  முஸ்லிம்கள் கலவரத்தில் இறங்கி விடுவார்கள் என்று அரசு அஞ்சுகிறதா? அப்படியானால்,  கைப்பிடி அளவுள்ள மதவெறிக் கும்பலை கையாளத் தெரியாத அளவுக்கு தமிழக அரசு பலவீனமானதா? அண்டை மாநிலங்களில் விஸ்வரூபம்  எந்தப் பிரச்னையும் இன்றி திரையிடப்பட்டதே. பிற மாநிலங்களை விட தமிழகத்தில் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் அதிகம் என்றோ, அவர்களால் சமூகத்துக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்றோ அரசு கருதுகிறதா?

Kamal and Jeya
இவர்கள் நண்பர்களா? எதிரிகளா?

2. சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தடை நீக்கிய அரை மணிநேரத்தில், இரவோடு இரவாக அத உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்யும் அளவுக்கு இப்படத்தை இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் எதிர்க்கிறார்களா? அவ்வாறு உளவுத் துறை  கூறும் தகவல்கள் உண்மையெனில்,  கலவரத்தைத் தூண்ட வாய்ப்புள்ள அமைப்புகள் மீது ஏன் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது? விஸ்வரூபம் படம் வெளியான சில திரையரங்குகளைத் தாக்கிய முஸ்லிம் அமைப்புகள் மீது ஏன் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை?

3. சிறுபான்மையினருக்கு ஆதரவாக நடந்தால்  அதிமுக-வுக்கு லாபம் என்று கணக்கிட்டு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா? இன்னமுமா இஸ்லாமியர்களை அதிமுக நம்புகிறது? அவ்வாறு ஜெயலலிதாவை தவறாக வழிநடத்தும் மதியூகி யாரோ?

4. விஸ்வரூபம் பட விவகாரத்தில் மாநில அரசு மீதான நம்பகத்தன்மை படுபாதாளத்துக்கு வீழ்ச்சி அடைந்திருப்பதையேனும் உளவுத் துறை அரசுக்கு தெரிவித்துள்ளதா?

5. விஸ்வரூபம விவகாரத்தால் மின்வெட்டு போன்ற அத்தியாவசிய பிரச்னைகளில் இருந்து மக்கள் மனம் மாறிவிடும் என்று ஜெயலலிதா நினைப்பதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளன. உண்மையில் ஏற்கனவே நற்பெயரை இழந்துவரும் அதிமுக அரசுக்கு  ‘விஸ்வரூபம்’ உச்சகட்ட சறுக்கல் என்பதை யாராவது எடுத்துச் சொல்வார்களா?

Muslim p0ster 1
இந்தச் சுவரொட்டிக்கு அனுமதி கொடுத்தது யார்?

6. எதிர்காலத்தில் ஹிந்துக்களை கேவலப்படுத்தும் திரைப்படங்கள் வெளிவருமானால், அதற்கும் ஜெயலலிதாவின் மதச்சார்பற்ற அரசு தடை விதிக்குமா?   ‘விஸ்வரூபம் படம் தமிழகத்தில் ஒடாது’ என்று தவ்ஹீத் ஜமாத்   மாநிலம் முழுவதும்  சுவரொட்டி ஒட்டி இருப்பதற்கு அரசு அனுமதி வழங்கி  இருக்கிறதா?

7. கருத்து சுதந்திரம் என்பது தமிழகத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டுமே அளிக்கப்படும் சிறப்புரிமையா? ஹிந்து இயக்கங்கள் நடத்தும் ஊர்வலங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கும் மாநில அரசு, முன்னறிவிப்பின்றி ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தும் இஸ்லாமிய இயக்கங்களை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது ஏன்? அரசு அவர்களுக்கு அஞ்சுகிறதா?

இஸ்லாமிய அமைப்புகளுக்கு சில கேள்விகள்:

1. இனிமேல் முஸ்லிம் பெயருடன்  யாரும் எந்தக் கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கினாலும் உங்களிடம் தான் அனுமதி பெற வேண்டுமா? இனிமேல் யார் எந்தப் படம்  எடுத்தாலும் அதற்கான சென்சார் போர்டு  சான்றிதழை   உங்களிடம் தான் பெற வேண்டுமா?

2. ஆப்கனில் உள்ள தீவிரவாதிகளை குறித்து படம் எடுத்தால், நீங்கள் ஏன் கொந்தளிக்க வேண்டும்? 1910களில் கிலாபத் இயக்கத்தின் போது துருக்கியின் கலிபா பதவி இழந்தார் என்பதற்காக, சம்பந்தமே இல்லாமல் இந்தியாவில் சக இந்துக்கள் மீது வன்முறையில் ஈடுபட்ட அப்போதைய முஸ்லிம் லீக்கிற்கும் உங்களுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லையே!  நீங்கள் தேசிய எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களா?

Anwar
பயங்கரவாதிகளுக்கு அவர்கள் பாணியிலேயே தண்டனை? -1

3. கோவை குண்டுவெடிப்பு பயங்கரவாதி ஒருவர் பாகிஸ்தானில் பயிற்சி பெற்றவர் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? அந்தக் குற்றவாளிகள்  இன்னமும் பலர் கைதாகவில்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்திராமல்  இருக்க முடியாது.  ‘அன்வர்’ என்ற படம் கேரளத்தில் முஸ்லிம்களாலேயே எடுக்கப்பட்டு தமிழிலும் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு வந்ததை நீங்கள் அறிவீர்களா? அதில் முஸ்லிம் பயங்கரவாதிகளுக்கு கதாநாயகனான முஸ்லிம் கதாபாத்திரம் அளிக்கும் தண்டனையை பார்த்தீர்களா?

4. ‘உன்னைப் போல் ஒருவன்’ படத்திலும், ‘விஸ்வரூபம்’  படத்திலும் கதாநாயகனான கமல் முஸ்லிம் கதாபாத்திரமாகவே நடித்திருக்கிறார் என்பதை ஏன் உங்களால் பெருமிதமாகக் காண  முடியவில்லை? ஓர்  இஸ்லாமியர் பயங்கரவாதத்தை  எதிர்ப்பது பாவமா?  உங்கள் கண்மூடித்தனமான எதிர்ப்பு பொதுமக்களிடையே உங்களைப் பற்றி உருவாக்கும் எதிர்மறை சித்திரம் குறித்து உணர்ந்திருக்கிறீர்களா? உங்களை மாநில அரசு தவறாக முன்னிறுத்துவதாக நீங்கள் உணரவில்லையா?

Unnaip pol oruvan
பயங்கரவாதிகளுக்கு அவர்கள் பாணியிலேயே தண்டனை? – 2

5. குண்டுவீசித் தாக்குவதும்,  திரையரங்குகளைத் தாக்குவதும்,  பத்திரிகைகளைக் கொளுத்துவதும் தான், நமது அரசியல்வாதிகளையும் ஊடக அறிஞர்களையும்,  திரையுலக நண்பர்களையும்  அச்சத்தில் வைத்திருக்கிறது   என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா? ஓர் இயல்பான உரையாடல் மூலமாக உங்கள் எதிர்ப்பை உங்களால் பதிவு செய்ய முடியாதா?

6. கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரில் இஸ்லாமை அவமதிப்பதை அனுமதிக்க முடியாது என்று ‘பத்வா’  வெளிடுகிறீர்களே. உங்கள் இஸ்லாமில் கருத்து சுதந்திரமே கிடையாதா? உண்மையிலேயே முகமது நபி இவ்வாறு தான் கூறினாரா?

7. ”முஸ்லிம்கள் அனைவரும் தீவிரவாதிகள் அல்ல; ஆனால் தீவிரவாதிகள் அனைவரும் முஸ்லிம்கள்” என்ற பொதுவான கருத்துருவாக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதை அறிவீர்களா? இதை மாற்ற மனப்பூர்வமாக என்ன நடவடிக்கையை இதுவரை நீங்கள்  எடுத்திருக்கிறீர்கள்?  முஸ்லிம்கள் வன்முறையாளர்கள் என்ற  எண்ணத்தை  வலுப்படுத்துவதாகவே உங்கள் செயல்பாடுகள் அமைந்துள்ளதை உணர்ந்திருக்கிறீர்களா?

சில பொதுவான அச்சங்கள்…

உலகம் முழுவதுமே இஸ்லாமியர்களை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது தான் நாகரீக அரசுகளின் சிக்கலாக மாறி உள்ளது. பிரான்ஸ் தேசத்தில் பர்தாவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட சமயத்திலும்,   டென்மார்க்கில் ஒருவர் முகமது நபி கார்ட்டூன் வெளியிட்ட  சமயத்திலும், அமெரிக்காவில் ஒரு கிறிஸ்தவ வெறியன் முகமது நபியை கேவலப்படுத்தும் விதமாக ஒரு திரைப்படம் எடுத்த சமயத்திலும், அதன் எதிரொலிகள் உலக அளவில் வன்முறையாகவே காணப்பட்டன.

Anna Salai riot
சென்னை, அண்ணா சாலையில் முஸ்லிம்கள் நடத்திய கலவரம்

யாரோ பற்றவைத்த தீக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பலர் இரையாவது  சகஜமாகி இருக்கிறது. முகமது நபியை அவமதிக்கும் அமெரிக்கப் படத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து  சென்னை- அண்ணா சாலையில் இஸ்லாமிய அமைப்புகள்  நடத்திய காட்டு தர்பாரை யாரும் மறந்திருக்க முடியாது.

அண்மையில் நடிகர் விஜய் நடித்து வெளியான ‘துப்பாக்கி’ படத்தில் பல காட்சிகள் முஸ்லிம்களை கேவலமாக சித்திரிப்பதாகக் கூறி, முஸ்லிம்கள் மிரட்டல் விடுத்ததால் அந்தப் படத்தின் பல காட்சிகள் நீக்கப்பட்டன. அதற்கு அப்போது தமிழக அரசு துணை போனது. “சென்சார் போர்டு சான்றிதழ் பெற்ற ஒரு படத்தை  இஸ்லாமியர்களுக்காக மறு தணிக்கை செய்யலாமா?” என்று எந்த அறிவுஜீவியும் அப்போது கேட்கவில்லை.

அண்மையில் சவூதி அரேபியாவில் இலங்கையைச்  சேர்ந்த முஸ்லிம் இளம்பெண் ஒருவர் தலை துண்டித்து தண்டிக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து செய்தி வெளியிட்ட தமிழ்ப் பத்திரிகைகள் மிரட்டப்பட்டன. இளம்பெண் தண்டிக்கப்பட்டதை விமர்சித்த கவிஞர் மனுஷ்யபுத்திரன் என்ற சாகுல் ஹமீது மிக கேவலமாக  வசைபாடப்பட்டார்.

Muslim Poster 2
நமது பத்திரிகைகள் இனியேனும் திருந்துமா?

கேரளத்தில் கல்லூரித் தேர்வுத்தாளில் முஸ்லிம்களை அவமதிக்கும் விதமான கேள்வியை தயாரித்த கிறிஸ்தவப் பேராசிரியர் ஒருவரின் கை வெட்டப்பட்டது. அண்மையில் நடிகர் கமலையும் அவரது மகள் சுருதி கமல்ஹாசனையும் சம்பந்தப்படுத்தி மிக கேவலமாகப் பேசி இருக்கிறார் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தலைவர் ஒருவர். அது யூ-டியூபிலும் உலா வருகிறது.

மொத்தத்தில் ஹிந்துக்களை விமர்சிப்பதாகட்டும், வன்முறையில் இறங்குவதாகட்டும், முஸ்லிம் அமைப்புகளிடையே பெரும் போட்டியே நிலவுகிறது. தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத், இந்திய ஜவ்ஹீத் ஜமாஅத், மனிதநேய மக்கள் கட்சி (தமுமுக-வின் அரசியல் பிரிவு), சோஷியல் டெமாக்ரட்டிக் கட்சி (பாப்புலர்  ப்ரண்ட் அமைப்பின் அரசியல் கட்சி) , முஸ்லிம் லீக், தேசிய லீக் என, எந்த ஒரு முஸ்லிம் அமைப்பாக இருந்தாலும், அமைதி  வழி யாருக்கும் பிடித்தமானதாக இல்லை.

ஏனெனில், இது அவர்களது மரபிலேயே ஊறிவிட்ட ஒன்றாகிவிட்டது. முஸ்லிம் மதத்தில் உள்ள பழமைவாதிகளை விட அதில் உள்ள சீர்திருத்தவாதிகள் தான் சமீபகாலமாக அதிக அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள்.  ஏனெனில், இஸ்லாம் ஒரு மதம் மட்டுமல்ல அது ஓர் சர்வதேச அரசியல் இயக்கத்தின் வழிமுறை. இந்தப் பிணைப்பிலிருந்து இஸ்லாம் இப்போதைக்கு வெளிவர வாய்ப்பில்லை.

Visvaroopam 1
எதிர்காலத்திலாவது முதுகில் குத்தாமல் இருப்பாரா கமல்?

நமது அச்சம் என்னவென்றால், கமலுக்கு இன்று ஏற்பட்டுள்ள நிலைமை,  நாளை யாருக்கும் ஏற்படலாம். அப்போது நமது அரசுகளும் இதே கலைஞர்களும் ஊடகங்களும் எப்படி செயல்படுவர்?  விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக  தங்களைக்  கருதிக்கொள்ளும் முஸ்லிம்களுக்கு அஞ்சி, மென்மையான இலக்குகளை  திரையுலகும் ஊடகங்களும் தாக்குவது அதிகரிக்கவும் வாய்ப்பிருக்கிறது. (இப்போதே கமல் அதைத் தானே செய்கிறார்?) ஊருக்கு இளைத்தவன் பிள்ளையார் கோயில் ஆண்டி தானே?

இன்று இஸ்லாமியர்களுக்கு அஞ்சி மண்டியிடும் கலைஞர்களும் அரசும், நாளை இஸ்லாமியர்களை திருப்திப்படுத்த ஹிந்துக்களை மிதிக்கவும் தயங்க மாட்டார்கள்.  இதற்கு சரித்திரம் பல முன்னுதாரணங்களை விட்டுச் சென்றிருக்கிறது. இதுவே இப்போதைய நமது ஆகப் பெரிய கவலை.

விஸ்வரூபம் திரைப்பட விவகாரம் – சில பார்வைகள்

விஸ்வரூபம் திரைப்படம் எதிர்பாராத விதத்தில் (அல்லது திரைப்பட தயாரிப்பாளரின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இணங்க?) பெரிய சர்ச்சையில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. செவ்வாய்க் கிழமை சென்னை நீதிமன்றம் சொல்லப் போகும் தீர்ப்புக்காக சினிமா ரசிகர்கள் வாய்பிளந்து காத்திருக்கிறார்கள்.

பொதுஜன அளவிலும், இணையத்திலும் கமல்ஹாசன் என்ற திரைப்படக் கலைஞரின் கலை சுதந்திரத்திற்கு ஆதரவாக தமிழர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக பொங்கி எழுந்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதுவும் அந்தக் குரல்கள் தமுமுக, தவ்ஹீத் ஜமாத் மற்றும் இன்னபிற தமிழக இஸ்லாமிய பயங்கரவாத அமைப்புகளை நேரடியாக எதிர்த்து எழுகின்றன என்னும் போது உண்மையில் என்ன நடக்கிறது என்றே நமக்குப் புரியவில்லை.

தான் “கலாசார தீவிரவாதத்திற்கு” உட்படுத்தப் படுவதாக புலம்பி கமலஹாசன் எழுதும் கடிதத்திலும் சரி, அவரது அடுத்தடுத்த அறிக்கைகளிலும் சரி கருத்து சுதந்திரத்திற்கு எதிராக மிரட்டல் விடுக்கும் அராஜக இஸ்லாமியர்களையும், வன்முறையாளர்களையும் கண்டித்து ஒரு வாசகம் இல்லை. மாறாக, ”நான் என்றைக்குமே இஸ்லாமியர்களின் நலனை விரும்புபவன் தான்; நான் உங்கள் சேவகன்; ரொம்ப காசு செலவழிச்சு படம் எடுத்து விட்டேன்; மன்னிச்சு கருணை காட்டுங்க கனவான்களே” என்ற ரீதியில் கூழைக் கும்பிடு போடுகிறார் இந்த சுயமரியாதைக் காகிதப் புலி.

pooja kumar viswaroopam 1தமிழகத்திற்கு வெளியே பிற மாநிலங்களிலும், வெளிநாடுகளிலும் இந்தப் படத்தைப் பார்த்தவர்கள் பலர் ஏற்கனவே தங்கள் விமர்சனங்களை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்ப் படத்தை “உலகத் தரத்துக்கு” கொண்டு போயே தீருவது என்று கச்சை கட்டியிருக்கும் கமலஹாசன் அதற்கேற்ப இந்தப் படத்தின் களமாக அமெரிக்கா, சூடான், ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளைத் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் என்று தெரிகிறது. ஒரு தூய வஹாபிய இஸ்லாமிய அரசு எந்த அளவுக்கு கொடூரமானது, வக்கிரமானது, மனிதத் தன்மைக்கே எதிரானது என்பதை காட்சிபூர்வமாக சினிமா மூலம் பார்ப்பது செய்தி ஊடகங்களில் வழக்கமாக பதிவு செய்யப் படுவதை விட அதிக தாக்கத்தையும் அதிர்வையும் சராசரி தமிழன் மனதில் ஏற்படுத்தலாம். படத்தில் கமல்த் தனமான வழக்கமான பிரம்மாண்டங்கள், மசாலா காட்சிகளோடு நிறைய லாஜிக் ஓட்டைகளும் உண்டு. அம்சமான நாயகிகள் படத்திற்கு உண்மையிலேயே அழகு சேர்க்கிறார்கள். குமட்டல் ஏற்படுத்தும் முத்தக் காட்சிகளும், புரட்சிகரமான “காதல்” காட்சிகளும் இல்லை என்பதை ரசிக அடிப்பொடிகள் ஒரு பெரிய குறையாகவும், மற்றவர்கள் பெரிய நிம்மதியாகவும் கருத இடமிருக்கிறது.

தமிழ்ப் படத்தில் வரும் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகள் உலகின் எந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரளமாகத் தமிழ் பேசியே ஆக வேண்டும் என்ற லாஜிக் இருக்கிறது. மற்ற லாஜிக் ஓட்டைகளை சகித்துக் கொள்ளலாம், ஆனால் இது மிக மிக முக்கியம் அல்லவா? எனவே, தனது பயிற்சிக் காலத்தில் கோவையிலும் மதுரையிலும் தங்கி இருந்ததாக ஒரு முக்கிய பயங்கரவாதி கூறுகிறானாம். இதற்குத் தான் தமிழக இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத அமைப்புகள் அதிகபட்ச மறுப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் என்று சொல்லப் படுகிறது. இஸ்லாமிய ”உம்மா” தேசங்களின் எல்லைகளைக் கடந்தது, அகிலம் தழுவியது என்று அவர்கள் தானே திரும்பத் திரும்பச் சொல்கிறார்கள்? அந்த லாஜிக் இங்கே மிகச் சரியாகத் தானே பொருந்துகிறது? பிறகு ஏன் கோபம் என்று புரியவில்லை.

இந்த விவகாரம் குறித்து நமது இணைய நண்பர்களில் சிலர் தெரிவித்த முக்கியமான கருத்துக்களையும் நமது பார்வையையும் இணைத்து இங்கே அளிக்கிறோம்.

திருமலை ராஜன் (பேஸ்புக்கில்):

”விஸ்வரூபம் திரைப்படத்தை இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகள் தடை செய்திருப்பதை நான் கடுமையாகக் கண்டிக்கிறேன். ஆனால் அவர்கள் இதை முதல் முறையாகச் செய்யவில்லை. இது கடைசி முறையாக இருக்கவும் போவதில்லை. சென்ற சில மாதங்களாக எல்லையில் நம்மைக் காவல் காக்கும் நம் வீரர்களின் தலைகள் கொய்யப் பட்ட பொழுதும், சென்னையில் சாலைகள் மறியல் செய்யப் பட்டு அராஜகம் நடந்த பொழுதும், ஓவைசி என்றொரு பயங்கரவாதி இந்துக்களை அழித்து விடுவேன் என்று கொக்கரித்த போதும் இணையத்தில் பெரும்பாலான நண்பர்கள் கண்டு கொள்ளவில்லை. ஆனால் தங்களுக்கு பிடித்த ஒரு சினிமா நடிகரின் படத்துக்கு தடை வந்த பொழுது மட்டும் அனைவரும் பொங்கி எழுகிறார்கள். சரி இப்பொழுதாவது உணர்ச்சி வந்திருக்கிறதே என்று ஆறுதல் பட வேண்டியதுதான். ஒரு சினிமாவையும், சினிமா நடிகரையும், படைப்புச் சுதந்திரத்தையும் விட நம் தேசமும், அதன் வீரர்களும், சுதந்திரமும் முக்கியம் என்ற உணர்வு இப்பொழுதாவது அனைவருக்கும் வரட்டும். கமலஹாசன் இந்துக்களின் உணர்வுகளை பல முறை புண்படுத்தியுள்ளார். இப்பொழுதாவது அவர் இந்து மதத்தினரின் சகிப்புத்தன்மைக்கும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.”

viswaroopam-movie-1சமீபத்திய ஜூனியர் விகடன் இதழில் “விஸ்வரூபம்: திரைக்குப் பின்னால் நடந்தது என்ன?” என்ற ரிப்போர் வந்துள்ளது. படத்தை பார்க்க வந்த முஸ்லிம் அமைப்பினருக்கு தனது அலுவலகத்திலேயே தொழுகை நடத்தவும் கமல்ஹாசன் ஏற்பாடு செய்து தந்தாராம். தொழுகையை முடித்து விட்டு, படத்தைப் பார்த்த முஸ்லிம் அமைப்பினர் தமிழக முஸ்லிம்களை சம்பத்தப் படுத்துவது போன்று உள்ள சில காட்சிகளை மட்டும் நீக்கினால் போதாது; படத்தையே முழுமையாகத் தடை செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்ததாகத் தெரிகிறது. இதன் மூலம், தாலிபான்கள் உட்பட உலகின் மூலைமுடுக்களிலெல்லாம் உள்ள இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகள் குறித்த உண்மையான, நன்கு ஆவணப் படுத்தப் பட்ட செய்திகள் கூட ஒரு தமிழ்த் திரைப் படத்தில் இடம் பெறக் கூடாது என்ற நிலைப்பாட்டை அவர்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களது உண்மை முகத்தை தமிழகம் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ள ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அவர்களே ஏற்படுத்தித் தந்திருக்கிறார்கள்.

இந்திய தேசிய உணர்வு கொண்ட, சுதந்திரமாக சிந்திக்கும் சில முஸ்லிம் சகோதரர்கள் இதை உணர்ந்திருக்கிறார்கள். மேற்படி அடிப்படை வாத இயக்கங்களை தீவிரமாக கண்டித்து இணையத்தில் ஆங்காங்கு அவர்கள் எழுதுவதைப் பார்க்க முடிகிறது. ஆனால் இவர்களை அல்ல, படத்தைத் தடை செய்யக் கோரும் முஸ்லிம் அமைப்புகளைத் தான் தமிழக அரசு முஸ்லிம்களின் பிரதிநிதியாகக் கருதுகிறது. தமிழக வெகுஜன முஸ்லிம் சமுதாயமும் அப்படியே கருதுகிறது. இணையத்திற்கு வெளியே, கலை சுதந்திரத்திற்கு ஆதரவாக முஸ்லிம்களிடமிருந்து கவனிக்கத் தக்க வகையில் எந்த அறிவிப்பும் வரவில்லை என்பது  மிகவும் ஏமாற்றமளிக்கிறது. இந்தப் படத்தை தணிக்கை செய்த சென்சார் போர்டு குழுவில் உறுப்பினராக இருந்த, முஸ்லிம் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த ஜின்னா என்பவர் கூட, சென்சார் போர்டு குழுவின் செயல்பாட்டில் குறைபாடு உள்ளது என்று இப்போது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகள் மீது மிகுந்த மரியாதையை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.

ஹர்ஷ் தமிழ் (பேஸ்புக்கில்):

சென்னையில் உள்ள லலித் கலா அகாதமியில் 2008-ம் ஆண்டு மார்ச்சு மாதம் 3-ம் தேதி மாலையிலிருந்து 9-ம் தேதி வரை ஃபிரான்ஸு நாட்டிலிருந்து வந்து இந்தியாவில் குடியுரிமை பெற்றுள்ள மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ஃபிரான்ஸ்வா கோதியே அவர்களின் அமைப்பான (FACT – Foundation Against Continuing Terrorism) ஃபேக்ட் ”அவுரங்கசீப் – அவர் இருந்த படியே” (Aurangazeb – As he was) என்கிற ஓவியக் கண்காட்சியை நடத்தியது. 4-ம் தேதியும் 5-ம் தேதியும் பிரச்சனை இல்லாமல் நடந்த கண்காட்சிக்கு ஆற்காடு நவாப் மூலம் 6-ம் தேதி பிரச்சனை ஏற்பட்டது.

“ஹார்மனி-இந்தியா” என்கிற “மத நல்லிணக்க” அமைப்பை நடத்துவதாகக் கூறிக்கொள்ளும் ஆற்காடு நவாப் என்ற மனிதர் 6-ம் தேதி மாலை 3 மணியளவில் கண்காட்சி அரங்கிற்கு வந்து அங்கிருந்த கண்காட்சி அமைப்பாளர்களிடம் விதண்டாவாதம் செய்தார். பின்னர் எனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியும் என்று கூறிச் சென்றவர் “தௌஹீத் ஜமாத்”, “மனித நீதி பாசறை” “தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகம்” போன்ற இயக்கத்தவரை அரங்கிற்கு அனுப்பி வைத்தார். பிறகு அப்போதைய திமுக அரசிடம் தனக்கு உள்ள செல்வாக்கை பயன்படுத்தி காவல்துறை மூலமும் நடவடிக்கை எடுக்கச் செய்தார்.

FACT-chennai-exhibition-attack

ஒரு பக்கம் முஸ்லிம் அமைப்பினர் கூட்டம் போட்டு ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட மறுபக்கம் அரசு மூலம் அழுத்தம் தொடர, ஆயிரம் விளக்கு காவல் நிலையத்தைச் சேர்ந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் படை சூழ வந்து ஓவியங்களைப் போட்டு உடைத்து கண்காட்சியை மூடிச் சென்றனர். அதோடு மட்டுமல்லாமல் ஃப்ரான்ஸ்வா கோதியே அவர்களுக்கு உதவுவதற்காக வந்திருந்த நான்கு பேரைக் கைதும் செய்தனர். அதில் மூன்று பேர் 50-வயதுப் பெண்மணிகள். பிறகு சில நல்ல உள்ளங்களின் முயற்சியால் அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர்.

அந்தக் கண்காட்சியில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஓவியங்கள் தில்லி அருங்காட்சியக ஆவணக் காப்பகத்தில் இருக்கும் இஸ்லாமிய நூல்களின் படி வரையப் பட்ட ஓவியங்களே. இதே கண்காட்சி தில்லி, மும்பை, பெங்களூர் உட்பட இந்தியாவின் பல நகரங்களில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடத்தப்பட்டது. ஆனால் தமிழகத்தில் மட்டும் அரசும், காவல்துறையும் அத்து மீறி நடந்துகொண்டன.

சிறுபான்மையினரின் ஓட்டுகளுக்காக அவர்களின் அராஜகங்களைக் கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவைகளை ஊக்குவிக்கவும் செய்வதில் திமுக அரசும் அதிமுக அரசும் ஒன்றுக்கொன்று சளைத்தவர்கள் அல்ல. அவுரங்கசீப் கண்காட்சியை இழுத்து மூடியது திமுக அரசு. விஸ்வரூபம் படத்தைத் தடை செய்துள்ளது அதிமுக அரசு. ஆளும் கட்சிகள் தான் வேறே தவிர அவற்றின் அணுகுமுறையிலோ, இஸ்லாமிய இயக்கங்களின் அராஜகத்திலோ எந்தவிதமான வேறுபாடும் இல்லை.

இப்போது கமலஹாசனுக்கு வரிந்து கொண்டு வரும் கருத்துச் சுதந்திரப் போராளிகள் அப்போது வாய் மூடி மௌனம் சாதித்தனர். அவர்களைப் பொறுத்த வரையில் இந்த விவகாரம் கருத்து சுதந்திரம், ஆனால் அது கருத்து சுதந்திரம் அல்ல; அது ஹிந்துத்துவ வெறியர்களின் செயல்பாடு மட்டுமே. நல்ல அறிவு ஜீவிகள், நல்ல போராளிகள்!

வாய்ப்புக் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஹிந்துக்களை தூற்றவும் அவர்கள் மத உணர்வுகளைப் புண்படுத்தவும் சற்றும் தயங்காத பேர்வழி கமலஹாசன். அவருக்காக இன்று வாய்கிழிக்கும் முட்டாள் ஹிந்துக்களுக்கு இதோ ஒரு பரிசு – கமலின் பரிசு:

மூன்று தினங்களுக்கு முன்னால் புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சிக்குப் பேட்டி அளித்தபோது கமலஹாசன் சொன்னது: “விநாயகர் என்ற ஒரு கடவுளே இல்லை; ஹிந்துத்துவ வெறிக்காக விநாயகர் தமிழகத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டார். அரசியலுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட கடவுள் விநாயகர்”

இந்த விவகாரத்தில் கருத்துத் தெரிவிக்கும் எல்லா கலையுலக பிரமுகர்களும் ”கருத்து சுதந்திரம், நூறு கோடி பட்ஜெட், உலக நாயகன்” என்று அதே பல்லவியைப் பாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நடிகர் அஜித் மட்டுமே வித்தியாசமாக தனது அறிக்கையில் பிரசினையின் ஆணிவேரைச் சுட்டிக் காட்டியிருக்கிறார் – ”இந்திய அரசியல் சட்டம் நமது இந்திய திருநாடு ஒரு மத சார்பற்ற ஜனநாயக நாடு என்றும், இதன் மூலமாக ஒரு இந்திய குடி மகனுக்கு சமநீதி, உரிமை மற்றும் சமத்துவம் என்றும் உத்தரவாதம் அளிக்கின்றது . ஆனால் இன்றைய நிலை என்ன தெரியுமா? இந்த உத்தரவாதங்கள் திரிக்கப் பட்ட வாசகங்களும், வார்த்தைகளும், புறம் பேசி பிரித்தாள்வதும், சுயநல போக்கும் தான் என்றாகி விட்டது. நமது நாடு மத சார்பற்ற நாடுதானா என்ற ஐயம் வாக்கு வங்கி அரசியலை பார்க்கும் போதும், உணரும் போதும் தோன்றவே செய்கிறது… நமது நாடு சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையும் நாம் இருந்திருக்க வேண்டிய நிலையையும் நாம் கவனத்தோடு நினைத்து பார்க்க இதுவே சரியான தருணம்!” என்கிறார். போலி மதச்சார்பின்மையே இந்தப் பிரசினைக்கு மூல காரணம் என்பதை வெளிப்படையாக பேசிய அஜித்துக்கு நமது பாராட்டுக்கள்.

********

கார்கில் ஜெய் எழுதுகிறார்:

மாற்றுத்திறனாளிகளை, அவர்களின் மனதை முடமாக்கும் வார்த்தைகளான சப்பாணி,குருடர்,செவிடர் என்று மிகவும் முரட்டுத் தனமாக விளித்து வீதியெங்கும் போஸ்டர் ஒட்டுவார்கள் கிறிஸ்தவர்கள். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வியாதிகளினின்று விடுதலை அளிப்பதாகவும், அவர்களின் வியாதிகளுக்குக் காரணம் சைத்தான்களான ஹிந்துக் கடவுள்களே என்றும்  கிருஸ்துவ பாதிரிமார்கள் சுவிசேஷக் கூட்டங்களில் தெரிவிப்பார்கள். நம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த இந்த கிருத்துவ மோசடியைக் கூட ஹிந்து சாமியாரே செய்வதாக படம் எடுத்தவர்தான் இந்தக் கமலஹாசன். ஹிந்துக்களை கிண்டல் செய்யவும், மதமாற்றத்திற்கு துணைபோகவும் கிருத்துவ டிவி சேனல்கள் இந்தக் காட்சியை மட்டும் திரும்பத் திரும்ப ஒளிபரப்பின. யூட்யூபில் ‘kadhalaa kadhaala comedy’ என்று தேடினால் முதலாவதாக இந்த ஹிந்து சாமியாரைக் கிண்டல் செய்யும் இந்தக் காட்சியே வரும். கிறிஸ்தவர்களால் ஹிந்துக்களுக்கு எதிராகச் செய்யப்படும் ஒரு அயோக்கியத்தனத்தை, பாதிக்கப்பட்டவர்களான ஹிந்துக்களே செய்வதாக மாற்றிக் காண்பிக்க மனதளவில் எவ்வளவு குரூர இயல்பு இருக்க வேண்டும்? இந்த குரூர புத்திக்குச் சொந்தக் காரர்தான் கமல்.

Viswaroopam_31074rs

நம் புண்ணிய பூமியின் தர்மம் நிலைக்க தியாகம் செய்தவர்கள் பலர். அவர்களின் தியாகத்தாலும், ரிஷி, சித்தர்களின் தவ வலிமையாலுமே நம் புண்யபூமி பலரின் படையெடுப்பையும் கடந்து எஞ்சி நிற்கிறது. வந்தார்களெல்லாம் வென்றார்கள். ஆனால் யாரேனும் நின்றார்களா? எல்லோரும் அழிந்தே போனார்கள். எஞ்சியிருப்பது நம் தர்மம் மட்டுமே.

கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டில் நடந்த வரலாறு என்ன? சிவபெருமானால் தடுத்தாட்கொள்ளப் பட்டு வேதநெறிக்கு, சைவ சமயத்திற்குத் திரும்பிய திருநாவுக்கரசர் பெருமானைக் கொன்றிட சமணர்கள் முயன்றனர். மகேந்த்ரவர்ம பல்லவன் அவருக்கு மரண தண்டனை விதித்தான். யானை அவரை இடறிக் கொல்ல மறுக்க, தூக்கி எறிந்த சுண்ணாம்புக் காளவாயும் நாதன் உறையும் இமயம்போல் தணிய, பல்லவ மன்னன் குழம்பிப் போனான். திருநாவுக்கரசரைக் கடலில் அமிழ்த்திக் கொல்ல முடிவுசெய்தான். ஒருவேளை நீரும் அவருக்கு அடிபணிந்தால்? எஞ்ஞான்றும் உயிர் பிழைக்கக் கூடாதென கல்தூணில் கட்டி கடலில் வீசினான். கடவுள் உள்ளிருக்கையில் கல்லென்ன செய்யும்? கடல்தானென்ன செய்யும்? கல்தூணே நீரில் மிந்ததுவந்து அப்பரைக் கரையில் சேர்த்தது.

கற்றுணைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சினும்
நற்றுணை யாவது நமச்சி வாயவே!

என்று அப்பர் பெருமான் பாடினார். ஆக நடந்த வரலாறு என்னவென்றால், சைவராகிய திருநாவுக்கரசரை பிற மதத்தினர் தூணில் கட்டி கடலில் அமிழ்த்தி கொலை செய்ய முயற்சி செய்தது.

இதை அப்படியே நேர்மாறாக மாற்றி, பாதகம் செய்தவர்களை விட்டுவிட்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களான சைவர்களும் சோழமன்னன் வேத நெறியின் மற்றொரு பிரிவாகிய வைணவப் பிரிவைச் சேர்ந்த பக்தர் ஒருவரைத் தூணில் கட்டி கடலில் அமிழ்த்திக் கொலை செய்ய முயற்சி செய்தார்கள் என்று தசாவதாரம் படத்தில் காட்டியவர்தான் இந்தக் கமலஹாசன். சைவர்களுக்கு எதிராக நடந்த கொடுமையை சைவர்களே வேத மதமாகிய வைணவத்திற்கு எதிராகச் செய்வதாகக் காட்ட எவ்வளவு குரூர இயல்பு இருக்க வேண்டும்? இந்த குரூர புத்திக்குச் சொந்தக்காரர்தான் கமல். அதுவும் படத்தை தொடங்கும் முன் “அடித்துக் கொள்வதற்கு பிற மதத்தினர் இல்லாததால், சைவர்களும் வைணவர்களும் ஒருவரை ஒருவர் கொன்று கொண்டிருந்த காலம்” என்று கமலஹாசனின் மிரட்டும் குரலில் அறிவிப்பும் வரும். அதாவது பிறரைக் கொல்லுதல் வரலாற்றுக் காலங்களில் இருந்தே சைவர்களின் இயல்பாம்! இப்போது இருப்பது போல் அந்தக் காலத்தில் சண்டை போடுவதற்கு ஏதுவாக முஸ்லீம்களோ அல்லது கிருத்தவர்களோ இல்லையாம். அதனால் வைணவர்களை சைவர்கள் கொன்றார்களாம். எவ்வளவு பகிரங்கமான, அழுத்தந்திருத்தமான பொய்!

இது சினிமாதானே? இதில் என்ன பெரிய உண்மை, பொய்? இதனால் என்ன பாதிப்பு எற்படப் போகிறது? என்னும் கேள்வி எழுவது இயல்பு. ஆனால் சினிமா என்னும் சக்தியின் பாதிப்புதான் தமிழ்நாட்டின் அரசு என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ளவேண்டும். நம்மில் யாராவது, நக்கீரனை எரித்த திருவிளையாடலில் வரும் ‘புலவன் தருமி’ எப்படி இருந்திருப்பார் எனபதை நாகேஷின் முகத்தை மறந்துவிட்டு கற்பனை செய்து பார்க்க முடியுமா? சினிமாவில் நடப்பது போலவே எம்ஜியார் காப்பாற்றுவார் என்று மக்கள் நம்பி ஓட்டுப் போட்டது எல்லாரும் அறிந்ததே. இந்த உதாரணங்கள் சினிமாவின் தாக்கம் தமிழ்நாட்டு மக்களிடையே மிக அதிகம் என்பதை ஆணித்தரமாக விளக்குகின்றன. இதனால் இன்றைய சினிமா, நாளைய நம்பிக்கையாகவும், அடுத்த தலைமுறையினர்க்கு வரலாறகவும் மாற வாய்ப்பிருக்கிறது. ஹிந்துக்களே கொலைகாரர்களாக வரலாற்றால் புரிந்துகொள்ளப்பட முகாந்திரம் இருக்கிறது. இந்த சூழலில் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் ஹிந்துக்களின் மேல் அபாண்டமாகப்பழி சுமத்தும் விஷயம் என்ற கண்ணொட்டத்துடன் அணுகினால் மட்டுமே, இது நாளய வரலாற்று உண்மையாவதை தடுக்க முடியும். ஆனால் இதை ஹிந்துக்கள் செய்வதே இல்லை.

கடவுளின் பெயரால் கொலை செய்வது ஹிந்து மதத்தில் மட்டும்தான் இல்லை. பிற எல்லா மதங்களிலும் இருக்கிறது. இயேசுவின் படை என்று கிருத்துவர்களும், அல்லாவின் படையாக ஜிகாதிகளும் கடவுளின் பெயர் சொல்லி கொலை செய்யக் கூடியவர்கள். அனால் அப்படியே தலை கீழாக அன்பே சிவம் படத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் ஹீரோவைக் காப்பாற்றுவார்கள். ஹிந்து வில்லனோ ‘தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி’ என்று சொல்லி கொலை செய்ய ஆள் அனுப்புவான், என்று படம் எடுத்திருந்தார் கமலஹாசன். இது எவ்வளவு குரூரமான கற்பனை

கமலின் குரூர புத்தி மட்டுமே அவர் இவ்வாறெல்லாம் செய்வதற்குக் காரணம் இல்லை. அவரின் போலியான மனக்குரலும், பொய்யான உணர்ச்சி வசப்படுதல் எல்லாவற்றக்கும் காரணம் அவரின் அகந்தை. அகந்தையும், போலித்தனமும் உண்மையை மறைப்பதால் கமலஹாசன் கொடுத்த எல்லா பேட்டிகளிலும் அவரின் உளறல் அதிகமாகவே இருக்கும்.

விருமாண்டி படம் எடுக்கும் பொது பிரச்சினை ஏற்பட்டது. அப்போது அளித்த பேட்டியில் கமலஹாசன் தமிழர் பண்பாட்டைப் பற்றி இழிவாகப் பேசினார்: ஐந்து வருடத்துக்கு ஒருமுறை மாறும் பண்பாடு தமிழ்ப் பண்பாடு, ஆங்கிலேயர் வருவதற்கு முன்பு தமிழ்ப் பெண்டிர் மார்பை மூடும் ஜாக்கெட் அணிந்ததில்லை, ‘சும்மா’தான் இருந்தார்கள், இப்போது அதுதான் தமிழ்ப் பண்பாடு என்று மூடிக் கொள்கிறார்கள் என்றார்.

இது உண்மையா? ஐரோப்பியர்கள் காட்டு மிராண்டிகளாய் நாகரீகமற்றுத் திரிந்து கொண்டிருந்த சங்ககாலம் தொட்டே இந்தியா முழுதும் துணிமணிகள் பரவி இருந்தன. பண்டை இலக்கியங்களில் பெண்களின் இளமார்பினை மூடும் உடைக்கு வம்பு, கச்சு என்றெல்லாம் பெயர் இருந்தந்து.

”வம்புடைக் கண்ணுருத் தெழுதரு முலை” (மூடியிருக்கும் துணியை மீறி மேல் எழும் மார்பகம்) என்கிறது அகநானூறு.

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திருவள்ளுவரும் மார்பை பெண்கள் மறைக்கும் மரபை எழுதியுள்ளார்:

”கடாஅக் களிற்றின்மேற் கண்படாம் மாதர் – படாஅ முலைமேல் துகில்” – குறள், 1087.

ஆனால் கமலகாசனுக்கு மட்டும் நம் தாய்மார்கள் எல்லாரும் அரை நிர்வாணமாக அலைந்ததாகவே தெரிந்திருக்கிறது.

pillaiyar_statueஅடுத்து இப்போது விநாயகர் சதுர்த்தி என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை.. ஹிந்துக்கள் கலவரம் செய்வதற்காக ஏற்பாடு செய்ததுதான் விநாயகர் சதுர்த்தி என்று மீண்டும் சொல்லி இருக்கிறார்

கேட்ட கேள்விக்கு சம்பந்தமில்லாமல் பேசியது அவ்வளவும். தமிழ்ப் பண்பாட்டைப் பற்றிய மிக எளிய புரிதல் கொண்டவனுக்குக் கூட பிள்ளையார் வழிபாடு குறைந்தது 1500 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இங்கு இருந்து வந்துள்ளது தெரியுமே. ஔவையார் பாடல் உட்பட எத்தனை இலக்கியங்கள் விநாயகரைப் போற்றுகின்றன? பிள்ளையார்பட்டி, காஞ்சி கைலாச நாதர் கோயில் முதல் தஞ்சைப் பெரிய கோயில் வரை எத்தனை கோயில்களில் புராதனமான விநாயக சிற்பங்கள் உள்ளன? இருந்தும் இவ்வளவு குரூரமாக பிள்ளையார் சதுர்த்தி இல்லை என்று பேச, எவ்வளவு ‘தான்’ என்ற அறிவை மறைக்கும் அகந்தை வேண்டும்? இத்தகைய ஒருவர் எப்படி தன்னை கலைஞன் என்று அழைத்துக் கொள்கிறார்?

தற்போது எதிர்ப்பவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் என்பதாலேயே வக்கிர புத்தியும், அகந்தையும் கொண்ட கமலஹாசனுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஆதரவளிக்கும் ஹிந்துக்கள் நிலை சரியானதல்ல என்பதே என் கருத்து”

********

ஆம். தனது கருத்து சுதந்திரத்திற்காகப் போராடுபவர்கள் அனைவரும் இந்துக்கள் மட்டுமே என்பதை இப்போதாவது கமலஹாசன் உணர வேண்டும். இதுவரை ஹிந்துக்களின் உணர்வுகளை குரூரமாகவும், வக்கிரமாகவும் புண்படுத்தியதற்கு மன்னிப்பையும், இனி அவ்வாறு செய்யமாட்டேன் என்ற உறுதிமொழியையும் வாங்கிக் கொண்டு அவருக்கு நிபந்தனையுடன் கூடிய ஆதரவை அளிப்பதே சரியான ஹிந்து நிலைப்பாடாக இருக்கும்.

தமிழகம் அமைதிப்பூங்காவாக அல்ல, இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகளின் சொர்க்கபூமியாகி விட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த விவகாரம் அப்பட்டமாக வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியிருக்கிறது. 2012 செப்டம்பரில் அமெரிக்காவில் முகமது நபியை அவதூறு செய்யும் வகையில் திரைப்படம் வெளீயிடப் பட்டது என்பதைக் காரணம் காட்டி சென்னை மாநகரில் அமெரிக்க தூதரகத்திற்கு முன்பாக அராஜக கலவரத்தில் இதே இஸ்லாமிய அமைப்புகள் ஈடுபட்டன. இதனால் இரு வாரங்களுக்கும் மேலாக அமெரிக்க தூதரகப் பணிகள் முடக்கப் பட்டு, சென்னை நகர பொதுமக்களும் பெரும் அவதிக்குள்ளாயினர். இதற்குக் காரணமானவர்கள் மீது ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப் படவில்லை. இப்போது, இந்த தமிழக இஸ்லாமிய அமைப்புகளின் தூண்டுதல் காரணமாகவும், மாநில அரசே அவர்கள் மிரட்டலுக்கு அடிபணிந்து விட்டது என்பதை வைத்தும் தான், மற்ற சில அண்டை மாநிலங்களிலும் இத்திரைப்படத்திற்கு எதிராக ஆங்காங்கு உள்ள இஸ்லாமிய அமைப்புகள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யத் தொடங்கியுள்ள. ஆக, தமிழக அரசின், காவல்துறையின் இந்த மெத்தனப் போக்கு, தமிழகம் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்தின் ஒரு முக்கிய கேந்திரமாக ஆவதற்குத் தான் வழிவகை செய்து கொண்டிருக்கிறது. 1998 கோவை குண்டுவெடிப்புகளுக்குப் பிறகு அத்தகைய ஒரு சாத்தியம் ஏற்பட்ட போது காவல் துறையின் துரித நடவடிக்கைகளால் அது தடுக்கப் பட்டது. இப்போது அந்த நிலைக்கே மீண்டும் தமிழகம் சென்று கொண்டிருக்கிறதோ என்ற ஐயம் ஏற்படுகிறது.

மத்திய தணிக்கைக் குழுவால் ஏற்கனவே சான்றிதழ் அளிக்கப் பட்ட திரைப்படத்தைப் பார்த்து விட்டு ஒரு நாளில் தீர்ப்பளிப்பதாகச் சொன்னது நீதிமன்றம். அதோடு நிற்காமல், இப்போது கமலஹாசனும் அரசாங்கமும் சமரசப் பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் வாய்மொழியாக அறிவுரை கூறியிருப்பதைப் பார்த்தால், இஸ்லாமிய பயங்கரவாத மிரட்டலுக்கு நீதிமன்றமும் பயப்படுகிறதோ என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது.

கொடுமை!