மகான்கள் வாழ்வில்-10: ஸ்ரீ அன்னை

God Grants you What you Deserve And Not What You Desire ’கடவுள் நீ விரும்புவதையெல்லாம் உனக்குக் கொடுத்து விடுவதில்லை. எதை அடைய உனக்குத் தகுதி இருக்கிறதோ அதை மட்டுமே கொடுக்கிறார்’…

View More மகான்கள் வாழ்வில்-10: ஸ்ரீ அன்னை